T R I L L I N G S F R E Q U E N T I E S 4 A L L

MAGISCHE WERELD VAN ZELFHULP, WONDEREN EN OPLOSSINGEN 

STROOMNIEUWS

S T R O O M N I E U W S

NIEUWS VOOR DE ZIEL

N I E U W S B R I E F   N R.   220

ONDERSTEUN STROOMNIEUWS

GROTE BASIS OP MARS ONTDEKT?

Op donderdag 6 april 2017 was ik op Google-Mars het één en ander aan het bekijken, vervolgens viel m'n mond open van verbazing.

U kijkt naar een afbeelding van Google-Mars.

U kunt zelf ook deze beelden bekijken, zie de klikknop onder de foto.

!!!...KLIK HIER NAAR DE BASIS OP MARS...!!!

Zoom vervolgens met uw muis verder in- of uit.

MYSTERIEUSE BEWEGENDE PLANTEN

4 VIDEO'S

Vergeet de video's niet in HD af te spelen:

WAAR ZOUDEN WE ZIJN ZONDER TECHNIEK?

Vergeet de video niet in HD af te spelen:

WONDERLIJKE CELDELING

Vergeet de video niet in HD af te spelen:

HET LOODGIETERSPRINCIPE

Niet vaccins, maar sanitair verantwoordelijk voor uitroeiing ziekte

Je leest vaak dat vaccins ziektes hebben uitgeroeid, maar loodgieters zullen je vertellen dat rioolsystemen en schoon water daar voor hebben gezorgd.

Als je dit leest heb je waarschijnlijk toegang tot schoon drinkwater en een werkend toilet. Vroeger was dat in Europa lang niet altijd vanzelfsprekend.

Baden

Na de val van het Romeinse Rijk verachtten Europeanen alles wat te maken had met de Romeinen, inclusief baden. Men dacht dat je door nat te worden ziektes zou ontwikkelen. Toen koningin Elizabeth baadde raakten haar dienaren in paniek en waren ze bang dat ze ziek zou worden en zou sterven. Ook in Amerika was men doodsbenauwd voor baden. In 1835 werd in Philadelphia bijna een wet aangenomen die baden in de winter moest verbieden. Tien jaar later werd baden verboden in Boston, hoewel er niet streng werd gecontroleerd.

Pest

Voor de komst van riolering werd ontlasting gewoon op straat gegooid. Ongedierte had vrij spel en ziektes konden zich gemakkelijk verspreiden. De Zwarte Dood eiste alleen al tussen de 75 miljoen en 200 miljoen levens. De laatste pestepidemie in Amerika dateert van begin 20e eeuw.

Polio

Polio kan gemakkelijk worden verspreid via menselijke ontlasting. India loopt achter op de rest van de wereld op het gebied van sanitair. In gebieden waar riolering is aangelegd, komt polio nauwelijks voor. In gebieden zonder riolering kan de ziekte zich gemakkelijk verspreiden. Er is veel aandacht voor vaccinatiecampagnes tegen polio in India. In 2009 werden er nog 762 gevallen gemeld en in 2014 werd het land ‘poliovrij’ verklaard. Er wonen naar schatting 1,2 miljard mensen in India, waarvan 780 miljoen geen toilet hebben en 96 miljoen geen toegang hebben tot schoon drinkwater. Toch wordt er vooral geld geïnvesteerd in het vaccineren van de Indiase bevolking. In sommige delen van India krijgen kinderen voor hun vijfde levenjaar liefst 30 doses van het poliovaccin.

Acute slappe verlamming

Bill Gates, de Wereldgezondheidsorganisatie en GAVI dringen vaccins op aan mensen die nog steeds geen toegang hebben tot schoon drinkwater of sanitair.

Er is veel te doen rond de vaccinatiecampagne in India omdat er onder de gevaccineerden ruim 53.000 gevallen van acute slappe verlamming zijn gemeld. Deze aandoening is vrijwel niet te onderscheiden van polio, twee keer zo dodelijk en wordt veroorzaakt door het verzwakte poliovirus in de vaccins. Met het oog op de volksgezondheid zou het veel effectiever zijn om de waterinfrastructuur in India te verbeteren.

Londen en cholera

In de jaren 1800 schommelde de kindersterfte in Europa tussen de 25 en 70 procent. In Londen was nog weinig gedaan op het gebied van waterinfrastructuur.

De meeste mensen haalden hun drinkwater uit putten. Ontlasting werd in beerputten gedumpt die uitkwamen op de Theems. Veel inwoners van de stad haalden daar ook hun drinkwater uit. Cholera verspreidt zich gemakkelijk via vervuild drinkwater en voedsel. In 1854 stierven vele tienduizenden aan de gevolgen van de ziekte. In Soho, een buitenwijk van Londen, stierven in 10 dagen tijd meer dan 500 mensen aan cholera. Dr. John Snow stelde dat de ziekte werd veroorzaakt door het vervuilde drinkwater. Maar artsen geloofden in die tijd dat een ‘miasma in de atmosfeer’ de boosdoener was. Dr. Snow linkte de uitbraak aan een pomp in Broad Street. Toen de pomp werd verwijdert, kwam er abrupt een einde aan de uitbraak.

Vluchtelingenkampen en dysenterie

Vluchtelingenkampen die in 1994 waren opgezet in Zaïre hadden vaak te kampen met uitbraken van dysenterie. De ontlasting van de vluchtelingen belandde overal en nergens en vervuilde het drinkwater. Na een zware regenbui brak er een epidemie uit en stierven er 2000 mensen per dag aan de ziekte. Toen de VS en VN vers water aanleverden en mensen adviseerden om de toiletten te gebruiken, daalde het aantal gevallen van dysenterie.

Chicago en tyfus

Het aantal inwoners van Chicago steeg van 350 in 1835 naar meer dan 60.000 in 1850. De waterinfrastructuur van de stad was niet berekend op die snelle bevolkingsgroei. Er werden vooral veel gevallen van tyfus gemeld. Toen de waterinfrastructuur van Chicago begin 20e eeuw werd gemoderniseerd, kelderde het aantal gevallen.

Conclusie

Sanitair voorkomt dat ziektes zich kunnen verspreiden. De Grieken en Romeinen hadden al aquaducten, badhuizen en drainagesystemen. Toen het Romeinse Rijk in verval raakte, ging hun kennis over hygiëne grotendeels verloren. De beschaving betaalde de prijs. Europeanen bleven besmet raken met pokken tot de meeste gebieden beschikten over riolering. Toch wordt geclaimd dat het pokkenvaccin de ziekte heeft uitgeroeid. Er was in eerste instantie veel weerstand tegen het pokkenvaccin. Volgens sommige statistici stierf 1 op de 200 mensen door het vaccin. Vaccins bevatten vaak giftige stoffen zoals aluminium en formaldehyde, of weefsel van geaborteerde foetussen.

Steeds meer mensen laten hun kinderen niet vaccineren, maar mede door de propaganda en leugens van farmaceutische bedrijven voeren voor- en tegenstanders nog steeds een fel debat.

TIMELAPS

HET BOUWEN VAN EEN BOOMHUT

Vergeet de video niet in HD af te spelen:

HOE HERKEN JE EEN PSYCHOPAAT EN WAT DRIJFT HEM OF HAAR?

Psychopaten zijn mensen die de vrije wil en de vrijheid van andere mensen om hun eigen keuzes te maken onderdrukken en vernietigen. Psychopaten zijn daarmee de groep mensen die verreweg de meeste ellende voor hun medemensen veroorzaken. Het is daarom zinvol om zo goed mogelijk te begrijpen wat psychopaten drijft, hoe je ze kunt leren herkennen en wat voor methodes ze gebruiken.

Psychopaten vind je op alle niveaus in het leven. Van een direct familielid tot een buurtbewoner en van iemand in het lokale gemeentebestuur tot aan CEO’s van grote internationale bedrijven.

Het is altijd gevaarlijk en nadelig om onder de invloed van psychopaten te staan, precies om wat ze doen. Vrijheid om eigen keuzes te maken en daarvan te leren is essentieel voor mensen om zichzelf te ontwikkelen. Psychopaten onderdrukken en vernietigen nu juist die benodigde vrijheid van mensen die zich in hun invloedssfeer bevinden.

Onderschat nooit hoe levensgevaarlijk psychopaten kunnen zijn. Deze personen zijn bereid je te vernietigen als ze voor hun gevoel geen controle over je kunnen krijgen.

Wat drijft een psychopaat?

Waarom zijn sommige mensen bereid de vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken van andere mensen te onderdrukken en te vernietigen? Dit komt voort uit het feit dat deze mensen geloof hechten aan bepaalde stressvolle gedachtes en vervolgens via de cyclus van creatie hun wereld aan de hand daarvan vorm geven. Ze geloven dat ze gelukkiger zullen worden als ze de vrije wil en de vrijheid om eigen keuzes te maken van de mensen om hun heen onderdrukken en vernietigen. Dit wordt ook wel de illusie van macht genoemd.

Psychopaten zijn net als jij en ik “gewone” mensen, alleen hechten psychopaten geloof aan andere gedachten dan de gemiddelde mens. Sterker nog, het geloof hechten aan 1 bepaald type stressvolle gedachten maakt van gewone mensen psychopaten.

Psychopaten zijn in hun diepste kern bang voor hun medemens; ze vertrouwen andere mensen niet. Ze hechten geloof aan de gedachte dat hun voortbestaan beter zal zijn zolang ze de mensen om zich heen klein kunnen houden. Dat hun succes in het leven afhangt van het kunnen controleren en domineren van de mensen om zich heen.

Helaas zal een psychopaat, net als elke gedachte die geloofd wordt, een realiteit zien die de oorspronkelijke gedachte reflecteert waaruit die realiteit is opgebouwd.

Als mensen geloof hechten aan de gedachte dat andere mensen gevaarlijk en niet te vertrouwen zijn, dan zullen er vanuit die gedachte bepaalde emoties geactiveerd worden: angst, wantrouwen en boosheid bijvoorbeeld.

Vanuit die emoties gaan mensen vervolgens handelen, ze zullen andere mensen op een afstand houden, ze zullen op alle mogelijke manieren controle over andere mensen proberen uit te oefenen, ze zullen nooit zichzelf werkelijk laten zien aan andere mensen. Ze zullen de vrijheid van andere mensen om zich heen gaan onderdrukken en vernietigen.

Als je andere mensen zo behandelt, schep je een bepaalde realiteit om jezelf heen. Met zulke handelingen naar je medemens toe is de kans heel klein dat andere mensen je vriendelijk en joviaal tegemoet treden.

Sterker nog, de kans is groot dat mensen je gaan buitensluiten of aanstoot nemen aan de agressie die je tegen hen initieert en wellicht zullen ze zelfs tegenmaatregelen nemen, waardoor het “zie je wel”-effect van de originele gedachte wordt geactiveerd en de gecreëerde realiteit de originele gedachte van de persoon bevestigt.

Hoe herken je een psychopaat?

De volgende informatie kan helpen bij het leren herkennen van een psychopaat.

Herken de psychopaat:

Relatie met een narcist?

JAPANSE ARTIEST CREËERT AL 5 JAAR MINIATUUR PANORAMA FOTO'S

De mini-mensjes van Tanaka

Hoe verander je koffiedrab in omgespitte aarde? Hoe zie je in een barst van een telefoonscherm een wak waar een man onder ligt? In chips een goudgele akker die geoogst moet worden? Door er kleine poppetjes bij te zetten. De Japanse kunstenaar Tatsuya Tanaka maakt sinds 2011 elke dag een miniatuur stilleven en plaatst die op zijn kalender en op Facebook en Instagram.

KLIK HIER NAAR DE FOTO'S

BRENNO DE WINTER

Cyber Security- de ontwikkelingen en wat er tegen te doen

Vergeet de video niet in HD af te spelen:

WONEN OP EEN SCHIP

De verovering van een schip.

Vergeet de video niet in HD af te spelen:

WILLEM DE RIDDER

Max von Kreyfelt met Willem de Ridder: een geïmproviseerd gesprek

Vergeet de video niet in HD af te spelen:

HET VERBORGEN GEHEIM VAN ALBERT EINSTEIN

In een brief aan zijn dochter Lieserl smeekte hij haar bijna om dat wat hij had ontdekt pas veel later aan de wereld te openbaren omdat de mensheid er nog niet aan toe was.

“Ik vraag aan jou om de brieven te bewaren, jaren, tientallen jaren, totdat de maatschappij ver genoeg is ontwikkeld om te accepteren wat ik hieronder ga uitleggen”. 

Aan het einde van de jaren tachtig doneerde Lieserl, de dochter van Albert Einstein, 1400 brieven die geschreven waren door haar vader aan de Hebreeuwse Universiteit.

Tussen al die brieven zat de volgende, gericht aan zijn dochter:

Toen ik de relativiteitstheorie voorstelde, waren er maar weinig mensen die mij begrepen en wat ik nu bekend zal maken aan de mensheid zal ook botsen met het onbegrip en de vooroordelen in de wereld.

Ik vraag aan jou om de brieven te bewaren zolang als nodig is, jaren, tientallen jaren, totdat de maatschappij ver genoeg is ontwikkeld om te accepteren wat ik hieronder ga uitleggen.

Er is een enorm sterke kracht die, tot nu toe, niet formeel door de wetenschap kan worden verklaard. Het is een kracht die alles en iedereen omvat en alles regeert en het zit zelfs achter ieder fenomeen dat zich in het universum manifesteert en nog niet door ons is gedefinieerd. Die universele kracht is LIEFDE.

Wanneer wetenschappers op zoek gaan naar een universele theorie voor het universum dan vergeten ze de meest krachtige en onzichtbare kracht. Liefde is licht dat zowel degene die het geeft als die het ontvangt, verlicht.

Liefde is zwaartekracht, want hierdoor zijn sommige mensen aangetrokken tot anderen. Liefde is kracht omdat dit het beste dat wij hebben vermenigvuldigt en ervoor zorgt dat mensheid niet ten onder gaat in blind egoïsme. Liefde ontvouwt en onthult. Wij leven en sterven voor de liefde. Liefde is God en God is liefde. (Redactie: in de film Interstellar wordt deze theorie van Einstein mooi verfilmd.)

Deze kracht maakt alles duidelijk en geeft betekenis aan het leven. Dit is de variabele die we al veel te lang hebben genegeerd. Misschien omdat we bang zijn voor liefde, want het is de enige energie in het universum waar de mens er niet in is geslaagd om die naar believen te sturen.

Om liefde zichtbaar te maken, heb ik een eenvoudige vervanging gedaan in mijn meest beroemde vergelijking. Als in plaats van E = mc2 wij accepteren dat de energie die de wereld kan helen alleen door liefde kan worden verkregen, vermenigvuldigt met de snelheid van het licht in het kwadraat dan komen we tot de conclusie dat liefde de meest sterke kracht is omdat het geen limieten heeft.

Nadat de mensheid heeft gefaald met het gebruik en controleren van andere krachten in het universum die zich tegen ons hebben gekeerd, moeten wij onszelf dringend voeden met die andere soort energie. 

Als wij willen dat onze soort overleeft dan moeten we zin vinden in het leven; als wij de wereld willen redden en ieder levend wezen dat daarop woont dan is liefde het ware en enige antwoord.

Misschien zijn we nog niet klaar om een liefdesbom te maken, een wapen krachtig genoeg om de haat, het egoïsme en de hebzucht die de planeet verwoesten, te vernietigen.

Echter, ieder individu draagt een kleine maar krachtige liefdesgenerator bij zich, wiens energie erop wacht om losgelaten te worden.

Lieve Lieserl, wanneer wij leren om deze universele energie te geven en te ontvangen, zullen wij hebben bevestigd dat liefde alles overwint, dat het in staat is om boven alles uit te stijgen omdat liefde datgene is in het leven waar het werkelijk om gaat.

Het spijt mij heel erg dat ik niet in staat geweest ben om uit te drukken wat er in mijn hart aanwezig is. Dat hart dat heel mijn leven stilletjes voor jou heeft geklopt.

Misschien is het te laat om mijn verontschuldigen aan te bieden, maar omdat tijd relatief is, moet ik je vertellen dat ik van je hou en dat ik dankzij jou het ultieme antwoord heb gevonden.

Je vader, Albert Einstein

Ook over deze brief is een levendige discussie ontstaan over de vraag of deze nu wel of niet door Albert Einstein zou zijn geschreven.

Dochter Lieserl werd in januari 1902 geboren uit een relatie die Einstein had met een studiegenoot, de Servische Mileva Maric. Het jaar daarop zou hij met haar trouwen en nog twee zoons krijgen.

Echter, Lieserl verdwijnt vanaf het begin al uit beeld en volgens sommigen hebben ze het kind laten adopteren en volgens anderen is het al jong overleden, ergens op de Balkan bij familie van Maric omdat het kind Down Syndroom zou hebben.

Dat de brieven afkomstig zouden zijn Lieserl is niet echt waarschijnlijk. Ook de Hebreeuwse Universiteit zegt dat ze deze brief niet in de archieven hebben.

Of Einstein daadwerkelijk deze brief heeft geschreven, is dus te betwijfelen.

Anderzijds, misschien wil men er alles aan doen om zo'n kwetsbare brief niet op het conto van een degelijke wetenschapper bij te schrijven, omdat wetenschappers nu eenmaal niet schrijven over zaken zoals liefde.

Wie de brief dan ook uiteindelijk heeft geschreven doet er misschien niet eens zo toe, zolang wij er maar iets van kunnen leren, heeft het zijn doel bereikt. Liefde is de weg!

ONBEKEND MENSELIJK RAS ONTDEKT?

Klik op een één van de foto's voor een vergroting:

Enkele dagen geleden rijden een aantal jongemannen op hun motoren door de wildernis aan de noordkant van het Indonesische eiland Sumatra. Plotseling valt de voorste rijder, want die is geschrokken van een klein onbekend wezen. Het volgende voorval speelt zich enkele dagen geleden af in de buurt van de Indonesiche stad Banda Atje. De stad ligt op de noordelijke punt van het eiland Sumatra, aan de monding van de Atjehrivier (Sungai Aceh), waar de Straat Malakka en de Indische Oceaan elkaar ontmoeten. Een groepje motorrijders rijdt door de wildernis, waarbij de tocht wordt gefilmd door één van de deelnemers met een camera in zijn helm. 

DRONE DRAAGT MENS

Vergeet de video niet in HD af te spelen:

DE RIJKE BEDELAARS VAN GIRO 555

Hoe kan het dat er hele stukken in de pers verschijnen over Roemeense bedelaars die helemaal niet zo zielig zouden zijn als ze doen voorkomen? 

Dat er helemaal niets verschijnt over het bedelen met giro 555, waarbij het grootste deel van het geld niet daar terechtkomt waarvan men zegt dat het daarvoor bedoeld is?

Via een lezer (dank!) ontvingen wij het volgende:

Afgekeken van de grootmeesters.

De politie heeft vrijdag een actie tegen rondreizende Roemeense bedelaars uitgevoerd bij station Sloterdijk. Er zijn ruim tachtig bekeuringen uitgedeeld. Volgens de politie is het station populair bij de Oost-Europeanen, omdat ze vanaf hier hun rit richting Schiphol of het Centraal Station beginnen. In de trein gaan ze dan bij passagiers langs en vragen ze om geld. De politie adviseert om ze niks te geven.

'Het zijn rondreizende groepen, die diverse steden in Europa aandoen, en na wat contacten met de politie als groep verder reizen naar de volgende stad', schrijven agenten op Facebook. 'Ze hebben meer geld dan u en wij bij elkaar en zijn allesbehalve zielig.'

Lees ook: Roemenen vervuilen park in Zuidoost: 'Het is een soort Airbnb in de jungle'

Bij de actie werden 80 bekeuringen gegeven, 5700 euro belasting geïnd en één persoon aangehouden die de poortjes open trapte. Acht bedelaars zijn door de politie betrapt.

De andere kant:

Interpol heeft vrijdag een actie tegen het inzamelen van gelden op giro 555 uitgevoerd bij de UN. Er zijn ruim tachtig bekeuringen uitgedeeld. Het ingezamelde geld bleek maar voor 10% bij de bevolking te komen.

Volgens Interpol is het Nederlandse publiek, welke kijkt naar de mainstream media erg populair bij de eigenaren van giro 555, deze grote groep naïeve mensen hebben het te druk hebben om zich te verdiepen in het ontstaan van het probleem. Ze kijken liever goede tijden slechte tijden. In het rijke Nederland waar relatief veel verdiend wordt t.o.v. de rest van de wereld is het gemakkelijk om te bedelen omdat er veel geld wordt uitgegeven aan goede doelen. Extra belastingtarief voor vrijwillige...zeg maar Interpol wil de gulle Nederlander melden dat 'Ze hebben meer geld dan u en wij bij elkaar en dat de mensen achter giro 555 allesbehalve zielig zijn.'

De UN wordt verdacht van een misdaad syndicaat omdat de oorlog welke wordt uitgevochten door de Amerikanen, Engelsen en Arabieren in o.a. Jemen door de UN zelf wordt gedoogd. De UN doet geen enkele poging dit op te lossen. Dit terwijl de UN een verlengstuk is van de VN Verenigde naties.

Het stinkt niet alleen maar ze laten ook nog eens een gigantische puinhoop achter in deze landen ...maar ja Jemen is niet Amsterdam Zuidoost dus zal het ons een worst wezen.

Tot zover de lezer.

BINNENIN EEN TORNADO

Vergeet de video niet in HD af te spelen:

HET WONDER VAN LOPEN OP JE BLOTE VOETEN

Je zou eigenlijk thuis geen schoenen moeten dragen.

Je hebt een lange dag achter de rug, je neemt een biertje uit de koelkast en gaat lekker op de bank liggen. Dan merk je dat jij je schoenen nog aan hebt. Komt je bekend voor?

Dan is het hoogste tijd dat jij je gewoonte verandert!

In vele culturen is het zo dat het dragen van schoenen in huis ongeluk brengt. Vele Aziatische culturen, met name de Japanners, trekken nog voordat ze het huis binnentreden hun schoenen uit.

Heb jij je wel eens afgevraagd waar deze gewoonte vandaan komt? Deze oude gewoonte heeft zijn wortels in oude Japanse wijsheden. Westerse wetenschappers herkennen langzaamaan dat deze Japanse gewoonte echt zinvol is.

Een onderzoek van de universtiteit van Houston toont aan dat 39% van alle schoenen de bacterie C. Difficile bevat. Deze bacteriën zijn ook bekend als Clostridium difficile, die resistent zijn tegen bepaalde antibiotica en dus een grote gevaar vormen voor de algemene gezondheid. Deze bacterie kan diarree an andere intestinale ontstekingen veroorzaken.

De universiteit van Arizona voerdde een vergelijkbaar onderzoek en identificeerden negen verschillende bacteriën aan de schoenzolen.

De resultaten spreken voor zich: de schoenen die je draagt zijn viezer dan een toiletbril! Ja, dat heb je goed gelezen! Een microbioloog aan de universiteit van Arizona, Dr. Charles Gerba, wilde weten hoe ernstig het probleem nu werkelijk is en voerde een nieuw experiment.

Gerba onderzocht schoenen die slechts 2 weken gedragen waren en identificeerde 440.000 risicovolle bacteriën die ernstige infecties aan de luchtwegen – zoals longonsteking –kunnen veroorzaken.

Hoewel slechts 4 van 10 personen met Clostridium difficile betroffen kunnen raken, bestaan er nog vele andere bacteriën die een significante invloed op de gezondheid kunnen hebben.   

Ongeveer 300.000 bacteriën per cm2 vinden we op de vloer van openbare toiletten. Stel je dus voor: je maakt gebruik van deze toiletten en dan loop je met dezelfde schoenen door je huis en verdeelt zo de gevaarlijke micro-organismen in je huis.

Het geheel is nog gevaarlijker als je kinderen hebt, helemaal als ze kruipen en op de vloer spelen. Diezelfde vloer waarop jij de bacteriën verspreid hebt. Voor kinderen jonger dan 2 jaar kan dat grote risico`s met zich meedragen, omdat hun immuunsysteem nog niet geheel ontwikkeld is. Naast bacteriën werden ook andere chemicaliën, kiemen en ziekteverwekkers ontdekt. Dus doorbreek je gewoonte en doe je schoenen uit nog voordat je naar binnen gaat. Of doe ze gelijk bij de deur uit. Geef bacteriën geen kans je gezondheid te schaden!

KUNG FU MANTIS

Vergeet de video niet in HD af te spelen:

WAAR ZIJN DIE HONDERDEN MILJARDEN VAN DE EUROCRISIS? 

"Oh ja, de eurocrisis. Bijna vergeten.

Dat Rutte 'sorry' zei over 'geen cent meer naar de Grieken' betekent niet dat al onze monetaire kopzorgen nu verleden tijd zijn, zo werken die dingen niet.

Het ontbreekt in de eurozone aan het gevoel van solidariteit dat nodig is om het project te laten slagen. Daarom gaat het mislukken, wat geen wens is maar een constatering."

Een opbeurend gesprek tussen Ruben Munsterman en Arno Wellens over Het Euro Evangelie..

Vergeet de video niet in HD af te spelen:

KANGOEROE BOKSEN

Vergeet de video niet in HD af te spelen:

WAAR HEBBEN MENSEN HET MEEST SPIJT VAN?

Vergeet de video niet in HD af te spelen:

AANPASSING AAN DE REALITEIT

Al vier jaar lang hield hij er in het geheim twee relaties op na. Hij leidde een dubbelleven en werd gekweld door intense schuldgevoelens. Hij vond dat hij een keuze moest maken, maar dat lukte hem telkens niet. Deze man was geen gigolo, die ervan genoot te spelen met vrouwen. Integendeel, deze rustige man probeerde zijn leven zo gelijkmatig mogelijk te leven. Totdat hij verliefd werd op een ander. Deze onschuldige verliefdheid verstoorde zijn balans volledig. Hij kon maar niet tot een beslissing komen en verstarde. Het lukte hem niet zich aan te passen aan de realiteit van zijn leven.

Pijnlijke gevoelens worden getriggerd

Mensen die in dit leven werken met de levensles Aanpassing komen vaak in de problemen wanneer het leven hen uitnodigt te veranderen. Weinig mensen vinden veranderingen fijn. Over het algemeen roept verandering angst op; angst voor het onbekende zorgt vaak voor een gevoel van controleverlies. Hierdoor worden gevoelens van kwetsbaarheid en hulpeloosheid getriggerd. Deze laatste twee gevoelens trachten we te voorkomen, omdat ze ons doen denken aan onze babytijd, waarin we kwetsbaar en hulpeloos overgeleverd waren aan onze opvoeders.

Hoewel bijna niemand van veranderingen houdt, zijn mensen die met de levensles Aanpassing werken, zo halsstarrig en zetten zij zo de hakken in het zand bij iedere verandering, dat het al gauw duidelijk wordt dat hier meer aan de hand is.

Hoofd versus hart

Mensen die werken met de levensles Aanpassing hebben vaak een splitsing tussen het hoofd en hart; ze laten hun gevoelens te weinig aan het woord en proberen alles vooral te beredeneren, analyseren, vergelijken en oneindig te doordenken. Omdat voor ieder bedacht argument ook een tegenargument bestaat, helpt het denken hen niet met het nemen van beslissingen, integendeel, ze weten steeds minder goed wat ze willen.

Op zich is goed nadenken natuurlijk geen probleem. Wat wel een probleem is, is dat hun hart niet bij het denken betrokken wordt. Wanneer er grote veranderingen in het leven zich aandienen, wordt al gauw duidelijk dat het denken niet genoeg is. De feitelijke uitnodiging die op tafel ligt, is om het denken weer aan te laten sluiten op het voelen, waardoor het proces van veranderen zelf vertrouwd kan worden.

Verantwoording nemen

Wanneer we ons leven leiden, moeten we verantwoordelijkheid nemen voor datgene wat we doen en wat we beslissen. Die verantwoordelijkheid gaat ook over het nemen van verantwoording voor foute keuzes. De vraag is natuurlijk of er in het leven echt verkeerde keuzes bestaan; vanuit zielsperspectief hoeven we immers alleen maar te groeien en te leren van datgene wat we als verkeerd of falen wegzetten. Wat voor het ego een fout is, is voor de ziel vaak pure winst. Echter; voor mensen die werken met deze levensles, voelt de verantwoordelijkheid die ze hebben in het nemen van beslissingen zo zwaar, dat ze die als niet te dragen ervaren. De angst om de verkeerde keuze te maken, verlamt. Vaak wordt de lat ook erg hoog gelegd, wat de toch al aanwezige faalangst verergert. Het eisen dat je een juiste beslissing neemt, is eigenlijk een onmogelijkheid. We beschikken immers maar over een beperkte blik en overzien het totaalplaatje van ons leven niet.

Katalysator

Een katalysator in het leven bij mensen die werken aan deze levensles, kan bijvoorbeeld een jeugd zijn waarin veel verhuisd is. Hierdoor hebben ze voortdurend aan een nieuwe levenssituatie moeten wennen (lees: ze hebben zich moeten aanpassen). Hoewel we zeggen, ‘jong geleerd, is oud gedaan’, is dat niet altijd het geval. Het vele verhuizen en het zich opnieuw ergens moeten hechten, kan op latere leeftijd voor bindingsangst of verlatingsangst zorgen. Uit angst om zich weer te binden en zich aan te passen aan de nieuwe situatie, beweegt men liever niet en wordt alles bij het oude vertrouwde gelaten.

Uitdaging

Wanneer gewerkt wordt met de levensles Aanpassing, is de uitdaging vooral te accepteren dat het leven een dynamisch proces is, waar geen dag hetzelfde is. We hebben eigenlijk geen enkele echte controle en we moeten ons overgeven aan datgene wat op ons pad komt. De angst die hierbij vrijkomt, hoeft alleen maar gevoeld te worden. Angst verdwijnt immers met zijn staart tussen de benen, wanneer hij echt gezien wordt.

In sommige gevallen is het belangrijk bepaalde traumatische ervaringen in de jeugd te helen. Regressietherapie kan hierbij heel doeltreffend zijn: via het onderbewustzijn wordt rechtstreeks gewerkt aan pijnlijke jeugdervaringen, die daardoor geheeld worden.

Weer voelen om te weten

Ook is het belangrijk om de verbinding tussen hoofd en hart te herstellen. Bepaalde focusoefeningen kunnen hierbij behulpzaam zijn. Wanneer het gevoel weer vertrouwd wordt, zal de verstarring dat het vele denken veroorzaakt, zich terugtrekken. Vanuit het gevoel is er een innerlijk weten, dat vaak als veel doorslaggevender ervaren wordt dan het cognitieve weten.

Het mes snijdt aan twee kanten, omdat -wanneer er weer gevoeld wordt- niet alleen beslissingen weer makkelijker genomen kunnen worden, er ook veel makkelijker meebewogen kan worden met het leven. Er kan dan niet meer om het gevoel heen gelaveerd worden, door slimme gedachten. Wanneer hoofd en hart weer verbonden zijn, is het leven weer in balans, juist doordat men zich kan aanpassen aan het veranderende leven.

De meneer waarmee ik dit artikel begon, heeft na een aantal sessies regresssietherapie de issues uit zijn jeugd opgelost en heeft er uiteindelijk voor gekozen om alleen verder te gaan. Hij heeft van beide vrouwen afscheid genomen en leeft weer als vrijgezel. Hij heeft zich met grote opluchting aan zijn nieuwe leven aangepast en realiseert zich dat hij zelf, juist door zijn weigering zich aan te passen en een noodzakelijke beslissing te nemen, zijn eigen hel op aarde veroorzaakt heeft.

HET WONDER VAN EVOLUTIE

200.000 Jaar Van Menselijke Evolutie In 90 Seconden: Spectaculair!

Vergeet de video niet in HD af te spelen:

ZEELEGUANEN WORDEN AANGEVALLEN DOOR SLANGEN

Dit gedrag is nog nooit eerder gefilmd!

Vergeet de video niet in HD af te spelen:

ZORGEN LATEN VERDWIJNEN DOOR TE WERKEN MET HET VELD

Om ons heen staat het universeel veld klaar om je te helpen, klaar om al je problemen, zorgen en moeilijkheden voor de rest van je leven te laten verdwijnen.

Of je het nou gelooft of niet, vele mensen zijn succesvol de onderstaande methode gaan toepassen, en hebben inmiddels een zorgeloos bestaan.

Wanneer je met de onderstaande methode gaat starten, is het de bedoeling om iedere dag, zolang je problemen nog niet zijn verdwenen in de ochtend en avond deze toe te passen.

Stappenplan

- Laat onmiddellijk al je problemen, beweringen en constateringen los, en kom tot rust.

- Adem 10 x diep in en uit, en zie bij iedere uitademing alle ongewenste energieën uit je gehele lichamensysteem verdwijnen.

Je bent nu klaar om met het veld te kunnen gaan werken.

Begin op fluistertoon:

- ( Herhaal 3 x) - "Ik roep het veld aan"

- Pauzeer 5 sec. uit de diepste overgave.

- Fluister: Ik stel mij nu open voor de mogelijkheid, 5 sec. in overgave, opdat al mijn problemen, moeilijkheden en zorgen voor de rest van mijn leven zijn verdwenen.

- Geloof 100% dat het waar is.

- Pauzeer 5 sec. uit de diepste overgave, en overtuig jezelf dat dit mogelijk is !!!!!!!!!!

- Fluister: En ik draag deze mogelijk over aan het veld, en meen dit ook !!!

- Pauzeer 5 sec. in overgave.

- Fluister: En ik dank uit heel mijn wezen, 5 sec. in overgave, HET VELD VOOR DEZE MOGELIJKHEID. en meen dit ook!!!

- Probeer nog 1 min. uit je diepste dankbaarheid je dankbaarheid te tonen.

Als je iedere ochtend en avond eenmalig de bovenstaande super methode gaat toepassen, zul je zien dat in drie maanden al je problemen, zorgen en moeilijkheden zullen verdwijnen. Komen je problemen weer terug, begrijp dan goed dat er niets anders is dan je eigen projectie. Start dan opnieuw de bovenstaande methode.

Besef goed dat als je gaat zitten wachten op de uitkomst, de uitkomst niet gaat komen, je wacht immers op de uitkomst!!!!!!

Veel geluk en een zorgeloos bestaan toegewenst.

Matthijs vd Stroom.

UFO PROBEERT CHEMTRAILS TE VERWIJDEREN

Vergeet de video niet in HD af te spelen: 

FOTO VAN DE WEEK

Wonderlijke zonnestraal op berg

FEE WEZEN IN DE WERELD

INTERDIMENSIONALE WEZENS VERDWIJNEN IN DE GROND

Vergeet de video niet in HD af te spelen:

Vergeet de video niet in HD af te spelen:

WAAROM OP ZOEK ZIJN NAAR JE PASSIE BULLSHIT IS

Of het nu het aankleden van je barbies, vlinders vangen, voetballen, buiten spelen, uren knutselen of het bouwen van je duplo droomhuis is: weet je nog hoe je je als kind helemaal daarin kon verliezen?

Niemand vertelde je dat je moest doen alsof er een monster in het bos was en jij de dappere ridder moest zijn die hem ging verslaan. Dat verzon je zelf, dat deed je gewoon. En het mooiste van het alles was, dat als je de gymnastieklessen of dat ene meisje uit je klas die altijd met je wilde spelen toch niet leuk vond, dat je er dan gewoon mee stopte. “Ik wil niet met je spelen, ik vind jou stom” zou Brigitte Kaandorp wel zeggen. En weet je? Dan vond je dat prima. Dan vond dat meisje dat prima en dan gingen jullie beiden weer verder waar je gebleven was. Je kon er niet mee zitten er werd niet eeuwen over gepraat, gepeinsd of gepiekerd.

Fast forward naar het heden. Ruim twintig jaar later ben je met je diploma op zak op zoek voor je eerste baan, heb je misschien die eerste baan al en vliegen de twintigersdilemmas je om je oren. Wat moet ik met mijn leven? Wat is mijn passie? Is dit het nou? Je kent het wel. Doordat we alles zó overdenken, alles tig keer op een rijtje gaan zetten, de voors en tegens afwegen en zo ambitieus zijn dat we alles steeds beter willen en niet blij kunnen zijn met datgene wat we hebben, vergeten we wat we écht leuk vinden. Datgene wat jou zo blij maakt als dat kind van twintig jaar geleden, ligt waarschijnlijk recht voor je neus.

De voorbereidingen, de brainstormsessies, het benaderen van mensen, het eerste interview waar ik met knikkende knietjes naartoe ging, mijn eerste blogpost, het eerste contact voor een gesponsorde post, de positieve online en offline reacties van mensen. Het ligt recht voor mijn neus. Mijn blog! Mensen inspireren met mooie, originele content waar ik mezelf elke keer weer, graag voor uit mijn comfortzone haal. Ik krijg er onwijs veel energie van! Ik wil mensen blij maken, ze kunnen helpen en een verandering kunnen zijn én maken in de wereld. Ik vond het niet in mijn baan en dus zette ik het zelf op.

Nu ik in een situatie zit van mijn laatste maand werken in deze baan waarbij de impact van de reorganisatie soms groter is dan ik eigenlijk wil toegeven en ik uit kijk naar vacatures, banen en werkgevers die mijn leven zullen veranderen, vergeet ik wat me pas echt energie geeft.

Het euforische gevoel en mijn grootste plannen voor deze blog waren naar de achtergrond verdwenen. Ondergesneeuwd onder de ‘zekerheid van een baan’ en ‘focus op andere dingen’ en het ‘het-wordt-toch-niets-gevoel’. Ikzelf moet mijn leven veranderen.

Dus stop met het zoeken naar je passie. Vraag jezelf af wat de energie door je lijf deed stromen en je enthousiasme naar level ‘puppy’ steeg. Als je op zoek blijft naar je passie ga je het niet vinden. Het is er al, je besteedt er misschien op dit moment weinig tijd aan. Maar stiekem weet je het al en is het al in je leven, omdat het je een gevoel van verliefdheid geeft.

5 JARIG JOCHIE BESTUURT EEN GRAAFMACHINE

Vergeet de video niet in HD af te spelen:

DEPRESSIE; ALS LEVEN OVERLEVEN WORDT

Elsbeth (27 jaar) heeft twee keer een depressie gehad. Ze geloofde eerst niet in therapie, maar uiteindelijk heeft ze zich er toch aan toe gegeven.

"Thuis praatte ik nooit over problemen, laat staan over mijn gevoelens. Ik kom uit een religieus gezin. Op mijn twintigste heb ik het ouderlijk huis verlaten en ben ik op mezelf gaan wonen. Ik werkte als ziekenverzorgende in een verpleeghuis. Ik was ambitieus, wilde zoveel mogelijk leren en wilde hogerop. Mijn werk was me alles, daar stortte ik me volledig in. Ik was een vrolijke, enthousiaste meid, die voor het leven ging."

Prestatiedrang

"Opeen ging het echter mis. Ik werd overgeplaatst naar een andere afdeling. Dat was een hele verandering. Ik kreeg nieuwe collega's en had het idee dat ik me moest bewijzen. Op een avond had ik moeite met medicijnen delen. Ik kon mijn aandacht er niet bijhouden. Iets wat ik niet van mezelf kende. Die nacht kon ik niet slapen, terwijl ik me zo moe voelde. Ik had ook ontzettend hoofdpijn. De volgende dag ben ik naar de huisarts gegaan. Die adviseerde mij een weekje vrij te nemen. Volgens hem had ik iets te veel hooi op mijn vork genomen. Ik meldde me ziek en kroop mijn bed in. Ik ben daar echter de volgende zes weken niet meer uitgekomen."

Intens vermoeid

"Ik was zo moe, zo intens moe. Ik had nergens zin in en zakte steeds dieper weg. Ik was de zin van mijn leven kwijt. Ik zorgde slecht voor mezelf. At slecht, leefde op zakken chips en pakken yoghurt. Ik kleedde me niet aan. Ik ging me afzonderen, want ik schaamde me. Ik had alles, maar ik voelde me beroerd. Als mensen kwamen, deed ik niet open. Mijn telefoon had ik permanent uitgezet. Mijn huisarts waar ik eens in de week moest komen, zei dat ik in een depressie zat. Ik een depressie, dat kon niet. Ik veroordeelde mensen die depressief waren. Die waren in mijn ogen slap. Die mensen moesten er eens voor gaan, zich niet zo aanstellen. Het heeft maanden geduurd voordat ik besefte dat het niet goed met mij ging. Dat ik depressief was."

Therapie

"Ik had hulp nodig. Ik begon met medicijnen slikken. Na een aantal maanden ging ik me iets beter voelen. Echter nog niet voldoende (volgens de huisarts). Na veel aandringen ben ik in psychotherapie gegaan. De eerste keren dat ik daar kwam, heb ik weinig tot niets gezegd. Mijn verhaal ging niemand iets aan. Dat was van mij. En zou praten mijn depressiviteit doen verdwijnen? Daar geloofde ik niet in. Toch ben ik door de tijd heen gaan praten. En langzaam maar zeker kwam ik erachter dat ik ook gevoel had. Dat ik mocht lachen, mocht huilen, boos mocht zijn. Dat dit gevoelens zijn die bij het leven horen. Die geuit moeten worden om echt te leven. Op een gegeven moment ging het weer goed met me. Ik ben toen gestopt met de medicijnen en met de therapie. Voor mezelf had ik een besluit genomen: dit zou nooit meer gebeuren. Ik had beter naar mezelf leren luisteren."

Hyperventilatie

"Ik ging weer aan het werk met veel plezier. Een soort bewijsdrang had ik nog steeds. Ik werd leidinggevende. En dat al op mijn 23ste. Een paar jaar na mijn depressie zat ik weer thuis. Ik was even daarvoor naar mijn huisarts geweest. Ik had al wat langer last van lichamelijke klachten. Maar dat weet ik aan het feit dat het druk was op mijn werk. En dat ik een medewerker op non-actief had moeten zetten. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Die nacht had ik het flink benauwd en ik had pijn op de borst. Volgens mijn (nieuwe) huisarts was dat hyperventilatie. Volgens hem wezen de klachten weer in de richting van een depressie. Volgens mij was dat niet zo, want ik had toch genoeg handvaten dat het me niet weer zou gebeuren. Ik luisterde toch naar mijn lichaam? Niet dus."

"In die week kreeg ik in de gaten dat het inderdaad wel eens een depressie kon zijn. Ik had hevige angsten: dat ik door mijn benen zou zakken als ik op zou staan, dat mijn hart er mee zou stoppen. Ik ben vrij snel weer met medicijnen begonnen. Pas na vijf, zes weken merkte ik enig effect. Ik had wat extra medicijnen gekregen tegen de angsten. In die periode voelde ik me echt vreselijk. Dit was geen leven meer, maar overleven. Ik wilde dood, nee dat was het niet, ik wilde zo niet leven. Het was 24 uur per dag donker in mijn hoofd. En als ik geluk had, was het 5 minuten even wat lichter. Toen de pillen begonnen te werken, heb ik de Riagg gebeld voor therapie. Na mijn eerste depressie dacht ik, dit gebeurt mij nooit weer. Als ik nu kijk heb ik de eerste depressie van de zijlijn meegemaakt en de tweede depressie ben ik er doorheen gegaan. Voor mijn gevoel moest ik eraan geloven."

Geen leidinggevende meer

"Eerst moest alles afgebroken worden, echt alles, om weer te kunnen bouwen. Nu gaat het goed met me. Ik ben een aantal weken geleden gestopt met medicatie. Spannend hoe het verder zal gaan. Ik heb veel geleerd, heel veel. Geleerd om verantwoordelijkheid te nemen over mezelf. Geleerd om lief voor mezelf te zijn. Ik werk weer, parttime en heb geen leidinggevende functie meer. Wat betreft kennis en ervaring kan ik meer. Maar geestelijk trek ik dat niet. Dit vind ik nog steeds moeilijk. De depressie heeft veel pijn, verdriet en tijd gekost. Maar ik heb gekozen. Ik heb kunnen kiezen voor het leven. Ik heb veel moeten inleveren. Daar staat tegenover dat het leven steeds leuker wordt. Ik kan nu genieten. Als je in een depressie zit, dan is het donker en kun je je niet voorstellen dat je er ooit nog uitkomt. Maar het kan. Mij is het ook gelukt en hoe!"

STAN LAUREL ZIJN AANSTEKELIJKE LACH

Vergeet de video niet in HD af te spelen:

PRIMITIEVE TECHNOLOGIE

GEWELDIG LEERZAAM EN INSPIRERENDE

Leuk dat je zo handig bent met mobiele telefoons. En stoer dat je op verjaardagen kunt vertellen dat je een Raspberry Pi zo hebt getweakt dat-ie 4K video’s kan afspelen via de netwerkschijf van je buurman. Maar kun je ook echt iets met je klauwen? Een huis van de grond opbouwen of een speer maken bijvoorbeeld? Nou? Kun je dat? Nee hè? Om heel eerlijk te zien: ik ook niet hoor, dus schaam je niet. Maar om eens te zien hoe het ook kan, is het tijd voor een dikke shout-out naar de gast van het epische YouTube-kanaal Primitive Technology. Deze baas heeft namelijk echte skills en laat dat zien zonder op te scheppen. Sterker, hij toont ouderwetse technologie zonder ook maar één keer zijn mond open te doen. En dat is tamelijk uniek tussen al die schreeuwende YouTubers van tegenwoordig. Gewapend met enkel een videocamera stapt hij het oerwoud en gaat aan de slag. Van een compleet huis tot een pannenset waar je moeder wild van wordt – hij maakt het allemaal zonder enig probleem. Het is fascinerend en verbluffend tegelijk.

KLIK HIER NAAR DE VIDEO'S

TOEKOMSTMENSEN ZIJN HIER

De meest inspirerende woorden die je ooit hebt gehoord over eten.

Vergeet de video niet in HD af te spelen:

CHAKRA ACTIVATIE

De chakra’s (Sanskriet voor “wiel”) zijn te vergelijken met een soort energiebronnen, deze nemen energie op en geven energie af via energiebanen die door het lichaam stromen. Hoewel chakra’s in verschillende culturen en tradities (b.v. Chinese en Oosterse geneeswijzen en yoga) al eeuwenlang erkend worden, is het bestaan en de werking van chakra’s op het lichaam nooit wetenschappelijk aangetoond.

KLIK HIER NAAR DE ACTIVATIE

RIVIER VAN VUUR

Vergeet de video niet in HD af te spelen:

MUZIEK VAN DE MAAND

STING

IF I EVER LOSE MY FAITH IN YOU

HUMOR VAN DE MAAND

VAN KOTEN EN DE BIE:

DE NECROFIEL

Het laatste taboe in Nederland: necrofilie: 

A A N B E V O L E N W E R K B O E K

POWER-AFFIRMATIES

Zijn we als mens in staat ons leven te transformeren? Kunnen we ons zelfbeeld van sober en negatief, transformeren tot het meest verheven beeld van ons zelf? Kunnen we ons zelf in 90 dagen van chaos tot orde herscheppen? 

Power-affirmaties zijn positieve programmeringen waarmee u uw gedachten over uzelf, of uw visie over bepaalde dingen in een positiever daglicht kunt stellen. Het is een manier om uw gedachten en daarmee ook uw leven te veranderen. Want geluk is niet afhankelijk van omstandigheden. Daar kiest u zelf voor. Wat u verlangt en gelooft, dat zal zich manifesteren.

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE 

LEZINGEN, WORKSHOPS & BIJEENKOMSTEN