T R I L L I N G S F R E Q U E N T I E S 4 A L L

MAGISCHE WERELD VAN ZELFHULP, WONDEREN EN OPLOSSINGEN 

STROOMNIEUWS

S T R O O M N I E U W S 

GECREËERD OM DE MAGIE IN HET LEVEN TE ERVAREN

NIEUWSBRIEF NR. 217

WORD VRIEND VAN STROOMNIEUWS

INSCHRIJVEN STROOMNIEUWS

RAZENDSNEL JE FREQUENTIE VERHOGEN

MET FREQUENTIES LEREN WERKEN

JE COMPUTER LATEN HERSTELLEN

'JOËL LEEFT EN LUISTERT IN HET MUINKPARK - BELGIË

Al bijna anderhalf jaar zit in het Muinkpark te Gent, vlak bij de Kinepolis, een man op een bank. Gehuld in beige gewaden, op sandalen en met een baard lijkt hij op een Jezus-figuur. Maar hij verandert geen water in wijn. Hij zit alleen maar, en mensen komen spontaan met hem praten. "Het leven overkomt mij. Ik zit hier tot het leven mij elders heen brengt", zegt Joël (53).

Buurtbewoners kennen hem, en hebben hem in hun hart gesloten, zo lijkt het. Joël zit sinds september vorig jaar in het Muinkpark. Te zitten. "Ik ben in het reine met mezelf", zegt hij. "Ik mediteer. Ik ruim mezelf op. Door mezelf zo opgeruimd mogelijk te maken, is er meer ruimte voor anderen. Dit heeft niks met religie te maken, ik ben gewoon zo. Ik heb niks, alleen mezelf, en ik ben gelukkig zo."

Joël wil zijn volledige naam niet kwijt, en praat ook niet over zijn verleden. "Mijn verleden heb ik liefdevol omarmd en afgerond. Ik heb het uitgegomd, het doet er niet meer toe. Het is er niet meer. Net zoals er voor mij geen toekomst is. Ik heb geen doelstellingen meer. Ik leef letterlijk in het hier en nu. Het leven overkomt mij. Ik zie alles nu als een geschenk, zelfs als er lelijke dingen gebeuren. Je kan daar triest om zijn, maar je kan ook overal het goede in zien."

Joël leeft van wat mensen hem brengen. En dat is best veel, zo blijkt. Want de man draagt propere kledij, al zijn dat dan een soort van gewaden. Hij ziet er fris gewassen en niet ondervoed uit. "Mensen dragen inderdaad zorg voor mij, en daar ben ik dankbaar voor. Ze brengen mij eten, nodigen mij uit om te slapen of te douchen. Soms blijf ik ergens enkele dagen. Dat hangt af van wat mij gevraagd wordt. En als ik ergens ben, dan help ik waar ik kan. Op andere momenten ben ik hier, op deze bank. En dat is goed zo. Als het regent, sta ik iets verderop onder de bomen. Die houden mij droog. Kou ken ik niet, zelfs al draag ik geen schoenen."

De man straalt op een of andere manier een enorme rust uit, én vertrouwen. Want hij zit zelden alleen op zijn bank. Volslagen vreemden komen naast hem zitten, en praten. Ze vertellen hun verhaal en Joël luistert. Ze delen hun voedsel, en komen al dan niet terug. Hij lijkt een deel van het park te zijn geworden. Hij doet niemand kwaad, er komen geen klachten over de man. En een zonderling is hij ook al niet, al blijft zijn levenswijze vreemd in onze maatschappij. Maar wie met hem praat, word al snel jaloers op zijn innerlijke rust en zijn zorgeloos bestaan. "Familie? Dat zijn gewoon de mensen die ik toevallig eerst ontmoette. Ik mis ze niet, nee, voor mij is iedereen familie."

Joël blijft op zijn Gentse bank zitten tot 'het leven' hem elders brengt. 

Wie nood heeft aan een goed gesprek of aan een portie 'zen', kan altijd naar het Muinkpark gaan.

VIDEO - ASTROLOGISCH WEEKJOURNAAL - DECEMBER 2015 

Een hele mooie vooruitblik van ‘astrologie voor de ziel’ deze week van Kaypacha.

“En dan wil ik echt even ingaan op het feit dat dit ‘de beste en de slechtste tijden’ zijn. En dat gaat een tijdje door nog, en ik wil jullie een beetje achtergrond geven en om te beginnen over Saturnus vierkant Neptunus. Dat zich aan het opbouwen was voor de afgelopen maand ongeveer, en dit is nu exact.

En van juli tot september komt hij terug en gaat stil staan, precies en exact vierkant met Neptunus. Dus juni, juli en augustus, het duurt tenminste drie maanden. Het is nu zoiets als een zaadje, het is als de geboorte; Saturnus-transits zou je kunnen vergelijken met de negen maanden durende zwangerschap. Waarbij het zaadje wordt gezaaid, het thema wordt als het ware naar de oppervlakte gebracht, het obstakel of de hindernis, of de drang om te groeien, de nieuwe taak, de nieuwe verantwoordelijkheid.

We hebben hier te maken met Saturnus vierkant Neptunus en dat is zeer sterk voor de komende negen maanden en die wordt op dit moment echt zeer krachtig. En dan komt dat terug zoals ik zei in juni, juli en augustus aanstaande.”

De mantra voor deze week:

Het magische mysterie van ‘spirit’, is dat het afdaalt van boven, wanneer ik mijn persoonlijke wensen loslaat en ernaar verlang om met liefde te dienen.

WEEKJOURNAAL - VIDEO:

WAT ALS U ZELF DE GENE BENT, WAAR U AL UW HELE LEVEN OP HEBT ZITTEN WACHTEN? BESTAAT WERKELIJK DE MOGELIJKHEID UW WARE ZELF TE KUNNEN ERVAREN? BENT U MEER DAN UW GEDACHTEN, EMOTIES EN GEVOELENS? DE DIVINEBOOSTERS ZIJN NIET ZOMAAR EEN PRODUCT, WE SPREKEN HIER OVER ZEER KRACHTIGE ENERGIEËN DIE VOOR IEDEREEN BESCHIKBAAR EN TE ERVAREN ZIJN.  

KLIK HIER NAAR DE DIVINEBOOSTER 

VITAMINE C EN 'ONGENEESLIJKE' ZIEKTEN

Veel ernstige infectieziekten zijn volgens artsen ongeneeslijk en moeten voorkomen worden door vaccinatie. Toch kan het merendeel met succes worden bestreden met maar één enkel middel.

De moderne geneeskunde heeft nog steeds een negentiende-eeuwse kijk op infectieziekten. Veel van de belangrijkste virale en bacteriële ziekten – polio, difterie, longontsteking, tuberculose, malaria, lepra en tetanus – worden als dodelijk en merendeels ongeneeslijk beschouwd, net als aan het begin van de twintigste eeuw. Artsen denken dat het enige middel hiertegen preventie is, afgezien dan van antibiotica voor bacteriële infectieziekten. Dus wordt tegen veel van deze ziekten gevaccineerd, met alle kosten en bijwerkingen van dien. Maar voor wie goed kijkt, is in de medische literatuur veel bewijs te vinden dat vitamine C een simpel, allround geneesmiddel is tegen ook deze zogenaamd ongeneeslijke ziekten.

De vitamine die geen vitamine is

Veel wetenschappelijke pioniers die vitamine C – oftewel ascorbinezuur – onderzocht hebben, zijn van mening dat deze stof de verkeerde naam heeft gekregen. De term ‘vitamine’ suggereert dat het een micronutriënt zou zijn, waar het lichaam slechts een minimale hoeveelheid van nodig heeft. Alle wezens op aarde maken hun eigen vitamine C aan, met uitzondering van cavia’s, hogere apen, bepaalde vleermuizen en mensen. Sommige wetenschappers geloven zelfs dat het feit dat we onze eigen voorraad niet kunnen aanmaken een genetische fout is.

Als we de hoeveelheid die gezonde dieren nodig hebben, vertalen naar mensen, zouden we veel meer dan de 75 mg/dag nodig hebben die als aanbevolen hoeveelheid geldt (ADH) en door deskundigen en gezondheidsautoriteiten wordt geadviseerd. Als we uitgaan van dezelfde hoeveelheid ascorbaat per kilogram lichaamsgewicht als bij ratten bijvoorbeeld, zou de mens iets in de orde van 2-4 gram per dag nodig hebben als hij gezond is en tot 15 gram bij ziekte.

Celcommunicatie

De Hongaarse fysioloog Albert Szent-Gyorgyi kreeg in 1937 de Nobelprijs voor zijn ontdekking dat ascorbinezuur een essentieel onderdeel van de biologische verbranding is. Daaruit concludeerde hij dat vitamine C onontbeerlijk is voor de communicatie tussen lichaamscellen. Celcommunicatie vindt plaats via een nauwkeurig elektronen-uitwisselingssysteem tussen alle lichaamsmoleculen. Het doel daarvan is in feite om een constante stroom van elektrische en magnetische velden op gang te houden. Volgens Szent-Gyorgyi verbetert deze elektronenstroom naarmate ons lichaam meer vitamine C ter beschikking heeft – waardoor dus de celcommunicatie verbetert.

Elektronen pikken

In wezen is een verstoorde elektronenstroom de oorzaak van iedere ziekte. Infectieziekten, allergieën, auto-immuunziekten en alle letsels hebben te maken met zogeheten vrije radicalen. Een radicaal is eigenlijk een molecuul dat een elektron mist. Wanneer dit radicaal buiten zijn normale verblijfplaats komt, wordt het een vrije radicaal genoemd. Vrije radicalen zijn in hoge mate reactief en pikken elektronen af van andere moleculen. Dit proces heeft een kettingreactie tot gevolg: de cellen die elektronen missen, lekken op hun beurt vrije radicalen naar de aangrenzende cellen. Deze raken daardoor beschadigd en gaan vervolgens meer vrije radicalen produceren. Vanuit dit gezichtspunt komt ziekte neer op afbraak van het celcommunicatiesysteem van het lichaam. De oplossing hiervan ligt in een krachtige stimulans om de elektrische verbindingen te kalmeren en te herstellen.

Radicalen opruimen

De enige manier om deze cascade van vrije radicalen te stoppen zijn ‘opruimers’ daarvan. Sommige voedings- en chemische stoffen in het lichaam leveren vrije radicalen op. Helaas kan het lichaam bij ernstige ziekte niet de hoogenergetische elektronen aanmaken die deze spiraal van afbraak kunnen doorbreken – op één na, vitamine C. Een megadosis ascorbaat is een van de weinige middelen die voldoende van dit soort elektronen leveren om de schade door vrije radicalen snel te stoppen en zo de kettingreactie van vrije radicalen te beëindigen. Wanneer het lichaam ziek wordt, vooral bij een infectieziekte, schiet de behoefte aan vitamine C gigantisch omhoog. Szent-Gyorgyi – en alle andere vitaminepioniers na hem – ontdekte dat onze behoefte aan vitamine C samenhangt met de ernst van de ziekte. Hoe zieker we zijn, des te meer vitamine C hebben we nodig om de schade door vrije radicalen te neutraliseren en des te meer vitamine C kan het lichaam verdragen (zie het kader ‘Waarom zulke megadoses?’). Eigenlijk leidt ziekte tot een tijdelijk soort ‘scheurbuik’ – vitamine-C-gebrek – waarbij het lichaam in hoog tempo zijn eigen vrijeradicalenopruimers verbruikt.

Belofte

Szent-Gyorgyi’s ontdekking leidde in de jaren veertig tot een vloedgolf van interesse in vitamine C, als mogelijk geneesmiddel bij allerlei infectieziekten. Een aantal pioniers – wier namen grotendeels zijn vergeten – verrichtte en publiceerde tal van veelbelovende onderzoeken. Die bewezen dat virale en bacteriële ziekten konden worden bestreden en het lichaam kon worden ontgift door megadoses ascorbinezuur. De grootste belofte bleek wel de potentie van vitamine C tegen de gesel van die tijd: poliomyelitis (kinderverlamming).

Vernieuwing

Het magazine Time berichtte in zijn editie van 18 september 1939 dat tijdens de Manhattan Meeting van het derde Internationale Congres over Microbiologie een belangrijk idee was gepresenteerd in de strijd tegen polio. Het ging om het werk van de bacterioloog Claus W. Jungeblut, die een ingeving kreeg toen hij de statistische gegevens van de Australische polio-epidemie van 1938 bestudeerde. Hij had ontdekt dat zij die de ziekte hadden opgelopen, een tekort aan vitamine C hadden.

Al in 1935 had Jungeblut – hoogleraar bacteriologie aan het Columbia University College of Physicians and Surgeons – beweerd dat vitamine C het poliovirus volledig inactief kon maken3. Hij was tot die conclusie gekomen na experimenten waarbij hij resusapen had besmet met polio en ze vitamine-C-injecties had toegediend toen ze de ziekte inderdaad hadden gekregen. Ook presenteerde hij bewijs dat de vitamine tetanus-, stafylokokken- en difterietoxinen kon neutraliseren. Dat gold ook voor het herpes- en hepatitisvirus. Jungeblut zag dat door de injecties bij bijna een derde van de apen met polio een verlamming werd voorkomen, terwijl in de controlegroep slechts 5 procent enig motorisch vermogen had behouden4. Hij herhaalde zijn onderzoek bij 123 apen5, ditmaal met een andere stam van het poliomyelitisvirus, met weer hetzelfde resultaat.

Broodje aap?

Zijn werk was toonaangevend, totdat Albert Sabin – die een levend vaccin tegen polio aan het ontwikkelen was – er niet in slaagde deze resultaten te repliceren. Sabin had echter een veel sterkere ziekteverwekker gebruikt en vervolgens een lagere dosis vitamine C geïnjecteerd (ongeveer een derde van de dosis die Jungeblut had gebruikt). Door alle publiciteit hierover werd uiteindelijk elk verder onderzoek naar vitamine C als effectieve remedie tegen polio voor minstens tien jaar in de kiem gesmoord.

De eerste experimenten van Klenner

Tijdens de piekjaren van de polio – de jaren vijftig – begon bioloog en arts Frederick R. Klenner te experimenteren met grote doses vitamine C per injectie. Klenner was eigenlijk specialist longziekten, maar gaf de voorkeur aan een algemene praktijk, vanwege de mogelijkheid om een breed scala aan ziekten te zien en te behandelen. Als bioloog was hij vooral geïnteresseerd in de werking van ascorbinezuur. Klenner was een arts van de oude stempel, die dag en nacht werkte, met assistentie van zijn vrouw, die verpleegkundige was. Hij behandelde patiënten en legde huisbezoeken af, of zijn patiënten nu konden betalen of niet. Klenner raakte geïnteresseerd in vitamine C, toen zijn vrouw last kreeg van bloedend tandvlees en haar tandarts haar had geadviseerd haar complete gebit dan maar te laten trekken. Nadat hij had gelezen dat hoge doses vitamine C dergelijke aandoeningen bij chimpansees hadden genezen, behandelde hij zijn vrouw hiermee – en ze herstelde volledig. Een andere patiënt, met complicaties van een virale longontsteking, wakkerde eveneens zijn interesse in de vitamine als mogelijk geneesmiddel aan. Net als Szent-Gyorgyi was Klenner aanhanger van de theorie dat vitamine C zou kunnen dienen als transporteur van gassen en zo de celademhaling kon ondersteunen.

Verzadiging met vitamine C

Tussen 1943 en 1047 behandelde Klenner met enorme doses vitamine C met succes 42 gevallen van virale pneumonie, een vaak geziene longinfectie als complicatie bij griep9. Op basis van de ervaring met deze eerste ‘proefkonijnen’ experimenteerde Klenner bij verschillende personen met verschillende doseringen en verschillende toedieningsvormen – oraal, of per intraveneuze of intramusculaire injectie – afhankelijk van de ernst van hun symptomen. Ook werd hij geïnspireerd door een studie uit het Australian Journal of Experimental Biology & Medical Science. Daarin werd gesteld dat polioslachtoffers een gemiddeld vitamine-C-gehalte in hun urine hadden van 19,9 procent, ten opzichte van 44,3 procent bij gezonde controlepersonen. Voor Klenner betekende dit dat er mogelijk een relatie was tussen het lichaamsverzadigingsgehalte aan vitamine C en infectieziekte. Ook in de Australische studie was een duidelijk verband geconstateerd tussen de ernst van de infectie en het gehalte vitamine C dat het lichaam in stand hield. Dit was voor hem aanleiding om vitamine C te gebruiken tegen andere virussen: in het bijzonder het poliovirus.

Klenner en polio

In 1949 publiceerde hij zijn historische verhandeling waarin hij beschreef hoe hij polio en andere infectieziekten had behandeld met vitamine C. Alle zestig patiënten met polio uit zijn onderzoeksgroep waren hersteld en hun symptomen waren volledig verdwenen10. Vijftien van hen hadden een ruggenmergpunctie ondergaan ter bevestiging van de diagnose, en acht waren in contact geweest met patiënten die de diagnose polio hadden gekregen. Met de behandeling van Klenner werden de patiënten globaal genomen al beter na vijf dagen vitamine-C-injecties − intramusculair of intraveneus − in combinatie met orale megadoses (zie het kader ‘Hoe veel vitamine C?’). Geen van zijn patiënten had ook maar enig verschijnsel van verlamming gekregen. Onder hen waren zelfs twee patiënten met een vergevorderd stadium van de ziekte, die anders zeker in een ijzeren long terechtgekomen zouden zijn. In een later gepubliceerd rapport beschrijft Klenner het geval van een vijf jaar oud meisje bij wie polio was gediagnosticeerd, en die al meer dan vier dagen aan beide benen verlamd was. Maar nadat ze vier dagen intramusculair vitamine-C-injecties had gekregen, begon het kind haar benen weer te bewegen en werd ze uit het ziekenhuis ontslagen. Niettemin gaf Klenner haar nog een week lang elke twee uur een vruchtendrank met een dosis vitamine C van 1000 mg. Vijftien dagen later was haar motorisch en sensorisch vermogen geheel hersteld. Na publicatie van zijn bevindingen ontdekten andere onderzoekers dat vitamine C ook in reageerbuisexperimenten met proefdieren en met poliopatiënten het poliovirus kon vernietigen. Zijn beste resultaten behaalde Klenner met megadoses van 50-80 gram per dag. Ook latere onderzoekers hebben met eenzelfde hoge orale dosis zo’n succes gerapporteerd. De grootste bijdrage van Klenner was dat hij experimenteerde met de meer directe toedieningsvormen – de intraveneuze en intramusculaire injecties. Hij bleef ervan overtuigd dat hierdoor het gehalte in het lichaamsweefsel aanzienlijk sneller en doeltreffender omhoogging dan door het slikken van vitamine C.

Geen gehoor

Enthousiast en gedreven door de wens om dit succes bekend te maken stond hij in juni 1949 voor de 98ste jaarvergadering van de American Medical Association. Al zeven jaar, zo vertelde hij, slaagde hij er binnen 72 uur in een breed scala aan virusinfecties te genezen met intraveneuze doses vitamine C. ‘Ik ben ervan overtuigd dat als vitamine C in deze gigantische hoeveelheden − 6000 tot 20.000 mg per etmaal − aan poliopatiënten wordt gegeven, niemand verlamd of verminkt hoeft te raken en er geen epidemie zal ontstaan’, vertelde hij de aanwezigen. Hij ontmoette echter geen enkel gehoor. Geen enkele onderzoeker wilde zich hierin zelfs maar verdiepen en geen cent van het door het congres uitgetrokken budget voor een poliomedicijn ging naar onderzoek naar de rol van vitamine C. Zoals Klenner later in een in 1959 gepubliceerd rapport zou schrijven: ‘Als de ziekte nog in het beginstadium is, kan ascorbinezuur in de juiste dosering per etmaal – zowel oraal als per injectie – snel genezing brengen. We denken dat ascorbinezuur de eerste 48 uur elke 4-6 uur gegeven moet worden, en vervolgens elke 8-12 uur, in een dosering van 250-400 mg per kilogram lichaamsgewicht. De orale dosis is de hoeveelheid die het lichaam kan verdragen. Het is een leugen dat polio ongeneeslijk zou zijn. Acute polio kan in 96 uur of minder genezen. Ik verzoek de autoriteiten met klem om dit uit te testen.

Virale hepatitis

Klenner ging door met zijn onderzoek en stelde vast dat vitamine C een krachtig en effectief geneesmiddel was voor veel zogenaamd ongeneeslijke ziekten, waaraan wereldwijd jaarlijks miljoenen mensen overleden. Later in zijn loopbaan begon hij hiermee opnieuw te experimenten bij andere virale ziekten. Tegen die tijd had hij verschillende succesvolle behandelingen voor specifieke ziekten verder verfijnd door orale en injecteerbare doses te combineren (zie het kader ‘Hoe veel vitamine C?’). Zo’n ziekte was virale hepatitis, een gevaarlijke leverinfectie. Door zijn behandeling verdwenen alle symptomen binnen vier dagen14. Eén voorbeeld betrof een jonge man met hepatitis, met hoge koorts en een gele huid. Klenner gaf hem een megadosis vitamine C − tot 270.000 mg intraveneus in combinatie met 45.000 mg oraal binnen iets meer dan 24 uur − waarna de patiënt weer snel aan het werk kon.

Een ander geval betrof een jonge man met alle gangbare verschijnselen van hepatitis, die hij behandelde met 135.000 mg vitamine C intraveneus plus 180.000 mg oraal. Ook die patiënt kon weer snel aan het werk. Zijn kamergenoot, echter, die de gangbare behandeling kreeg − wat neerkwam op simpelweg bedrust − lag 26 dagen in het ziekenhuis.

Behalve Klenner rapporteerden ook andere artsen succes met vitamine C als enig medicijn bij virale hepatitis, zij het zonder de opzienbarende genezingen van Klenner. Een arts rapporteerde dat de gezondheidstoestand bij alle 63 kinderen die hij met slechts 10.000 mg vitamine C per dag behandelde, na vijf dagen drastisch verbeterde.

Een andere arts behandelde een jonge vrouw die drie dagen bedrust in het ziekenhuis had gekregen gedurende zes dagen met vitamine-C-injecties van 2000 mg per dag. Hoewel zij daar goed op reageerde en zich na de tweede injectie niet ziek meer voelde, had ze een langere tijd nodig om compleet te herstellen dan gewoonlijk bij de behandeling van Klenner met zijn hooggedoseerde injecties.

Ook voor het voorkómen van een hepatitisinfectie door bloedtransfusie werd vitamine C gebruikt. In een onderzoeksgroep van meer dan duizend patiënten die tussen 1967 en 1973 een bloedtransfusie kregen, kwam bij slechts 0,2 procent van degenen die daarna zes maanden lang 2-6 gr vitamine C oraal kregen hepatitis voor. Bij degenen die dit niet kregen, was dat 7 procent.

Kinderziekten

De moderne geneeskunde trachat ouders te overtuigen van het feit dat kinderziekten zeer gevaarlijk en ‘ongeneeslijk’ zijn, als rechtvaardiging voor het wereldwijde vaccinatieprogramma. Klenner kon echter aantonen dat veel daarvan − mazelen, de bof, rode hond, waterpokken, tetanus en difterie − met succes bestreden konden worden.

De meeste publicaties van Klenner betroffen ‘casusbeschrijvingen’ van individuele patiënten. In zijn totaliteit levert dit echter het onontkoombare bewijs op dat vitamine C zelfs de meest onbehandelbare en gecompliceerde gevallen kon genezen.

- Mazelen en encefalitis

Klenners eerste publicatie betrof experimenten met vitamine C toen zijn eigen dochters mazelen hadden. Hij ontdekte dat hij de ziekte onder controle kon houden − maar niet laten verdwijnen − als hij hen 48 uur lang aan één stuk door elke twee uur 1000 mg oraal gaf. De symptomen bleken echter pas te verdwijnen toen hij dat vier dagen aan een stuk deed. Klenner ontdekte al spoedig dat hij bij kinderen betere en snellere resultaten behaalde door ze een aantal dagen regelmatig een dosis van 1000 mg intraveneus of intramusculair in te spuiten. Baby’s van nog geen jaar met ruim 40 graden koorts en de typische mazelenuitslag herstelden hiermee binnen enkele dagen. Klenner behandelde zelfs een kind met hersenontsteking − encefalitis, een complicatie van mazelen. In dit geval combineerde Klenner 2 gram vitamine C intraveneus − drie dagen lang drie maal per dag − met drie dagen elke twee uur 1000 mg oraal. Nadat de jongen weer helemaal beter was, besloot Klenner de dosering voortaan te verhogen. In het vervolg kregen alle kinderen met encefalitis vaker injecties, tot wel eenmaal per uur. Alles bijeen behandelde Klenner zes patiëntjes die na een kinderziekte hersenontsteking hadden gekregen. In alle gevallen genas het kind nadat het meerdere keren relatief laag gedoseerd − 1000-2000 mg − vitamine C per injectie had gekregen, gevolgd door nog twee dagen regelmatig oraal.

- De bof
Klenner bereikte eenzelfde succes bij kinderen en bij ouderen met de bof. Uit publicaties in de medische literatuur blijkt dat hij in een groep van 33 patiënten 100 procent genezing wist te bereiken en alle symptomen − zoals koorts en speekselklierzwelling en zelfs een complicatie als zwelling van de testikels − teniet wist te doen. Daartoe kregen ze dezelfde regelmatige toediening van de genoemde mix van injecties en orale vitamine. In één voorbeeld, bij drie neven, kon hij het ziekteverloop vergelijken bij behandeling met vitamine C vanaf het beginstadium en op het hoogtepunt van de ziekte, ten opzichte van de gangbare bedrust en aspirine. Ook hier werd het snelste herstel − binnen 72 uur − gezien bij de neef die vitamine C kreeg vanaf het begin. De neef die alleen bedrust kreeg, was een week lang ziek.

- Waterpokken

Ook bij de behandeling van de waterpokken en bij gordelroos, de volwassen variant van waterpokken, bereikte Klenner snel herstel met vitamine C. Waterpokken is weliswaar een min of meer onschuldige ziekte, maar gordelroos is bij volwassenen erg ingrijpend en geeft hevige pijn, die wel een week lang kan aanhouden − lang nadat de huidverschijnselen zijn verdwenen.

Snelle pijnverlichting

Het meest opvallend aan deze beschrijvingen is de snelle pijnverlichting. Bij gebruik van zijn standaardcombinatie van geïnjecteerde en orale vitamine C werden zeven van de acht patiënten binnen twee uur na de eerste injectie volledig pijnvrij. Zijn ervaring met kinderziekten had hem overtuigd van de noodzaak om regelmatige, frequente en hoge doseringen te geven − reden waarom hij injecties combineerde met het slikken van vitamine C. Zelfs wie de voorkeur gaf aan uitsluitend orale inname kon hij met succes behandelen, zoals bij hepatitis, wat een ‘astronomische dosis’ vereiste, zoals hij dat noemde. In een dergelijk geval werd volledig herstel bereikt na vier dagen lang elke vier uur 5000 mg vitamine C in water. Hoewel elke dosis op zich relatief laag was, had de patiënt toch in 96 uur 120.000 mg binnengekregen.

Hiv en aids

Klenner en andere pioniers na hem − met name Robert Cathcart, de Amerikaanse biochemicus Irwin Stone en de chemicus Linus Pauling − experimenteerden allen met vitamine C tegen allerlei ziekten. Cathcart was oorspronkelijk orthopedisch chirurg. Hij begon met vitamine C te experimenteren nadat hij de bewering van Pauling had gelezen, dat deze stof een verkoudheid tot staan kon brengen. Tot aan zijn dood in 2007 behandelde hij 30.000 patiënten tegen alle mogelijke soorten ernstige aandoeningen. Volgens hem had hij ook succes geboekt bij patiënten met mononucleose (klierkoorts), gastro-enteritis (maag-darminfectie), roodvonk en bacteriële infecties − in een combinatie overigens van vitamine C met antibiotica − en tegen de gevolgen van een operatie. Hij experimenteerde verder met 250 patiënten die hiv-positief waren. In een brief aan de Lancet claimde hij dat zijn behandeling voor meerdere jaren ‘het verlies van CD4+T-cellen had vertraagd, gestopt en soms ongedaan gemaakt’, door zo veel vitamine C te geven als de ingewanden konden verdragen (zie het kader ‘Hoe veel vitamine C?’). Verder vertoonden zijn patiënten een snelle afname van lymfadenopathie (zwelling van de lymfeklieren), een verhoogde tolerantie voor antibiotica, geen malaisegevoel meer en toename van de levensduur.

Belachelijk

In Curing the Incurable brengt Thomas E. Levy vrijwel al het wetenschappelijke bewijs omtrent vitamine C als ziektebestrijder in kaart. Hiermee verschaft hij overtuigend bewijs dat ascorbinezuur waarschijnlijk het krachtigste allround geneesmiddel is waarover wij momenteel beschikken. Het feit dat dit is genegeerd en zelfs belachelijk gemaakt door de reguliere geneeskunde is niet toevallig. Als een goedkope en eenvoudige voedingsstof serieus genomen zou worden als het moderne alternatief voor de conventionele behandeling en vaccinatie, dan zou dit het einde betekenen van de hele farmaceutische industrie.

Waarom zulke megadoses?

Het is bekend dat vitamine C een ‘elektron-donor’ is − de stof ‘doneert’ elektronen om vrije radicalen op te ruimen. Het eindproduct van dit proces is dehydroascorbaat, dat wordt omgezet in vitamine C en op die manier steeds opnieuw kan worden gebruikt. Omdat dit een doorgaand recyclingsproces is, heeft een gezond iemand weinig vitamine C nodig. Anders ligt het als we ziek worden. Vrije radicalen komen dan sneller vrij dan dat hoogenergetische elektronen beschikbaar komen. Wanneer het lichaam wordt overspoeld door vrije radicalen, wordt vitamine C in grotere hoeveelheden afgebroken. De meeste infectieziekten zijn zo schadelijk omdat ze enorme aantallen vrije radicalen tot gevolg hebben. Vitamine C kan die opruimen door elektronen af te geven om die grote aantallen te neutraliseren.

Volgens de Amerikaanse internist Robert Cathcart verkeert het hele systeem tijdens een infectie in een toestand die vergelijkbaar is met acute scheurbuik. Hij was van mening dat zelfs hoge doseringen van 1 tot 10 g per etmaal maar beperkt zullen helpen. Hij geloofde dat alleen megadoses ascorbaat − 30 tot 200 g en hoger per 24 uur − de elektronen zouden leveren die nodig zijn om de vrije radicalen uit te schakelen die de meeste ontstekingsziekten met zich meebrengen.

Hoe veel vitamine C is nodig?

Klenner bepaalde de vereiste individuele dosering grotendeels op gevoel, aan de hand van de lichaamstemperatuur van de patiënt. Ging die omlaag, dan werkte de behandeling. Zo niet, dan betekende dat meestal dat er meer vitamine C nodig was. Veel hing samen met de eigen lichaamsvoorraad. Wie een groot gebrek hieraan had, had meer nodig dan anderen. Voor volwassenen met ernstige infecties hield Klenner tot 200 g per etmaal als norm aan, gedeeltelijk per injectie en gedeeltelijk oraal. Voor virale hepatitis bijvoorbeeld adviseerde hij elke 8-12 uur 500-700 mg/kg lichaamsgewicht intraveneus, in combinatie met in totaal 10.000 mg per dag oraal, verdeeld over de dag. Dit schema moest vier dagen worden aangehouden. Aan het slot zouden alle ziekteverschijnselen verdwenen moeten zijn.

De Amerikaanse internist Robert Cathcart ondekte dat de darmtolerantie een betrouwbare maatstaf was. Dat wil zeggen, de hoeveelheid vitamine die een patiënt kon innemen zonder een – overigens onschuldige – vorm van diarree te krijgen. ‘Ten minste 80 procent van de volwassen patiënten zullen per etmaal 10-15 g fijne ascorbinezuurkristallen − opgelost in een half kopje water en in kleine porties verdeeld over de dag ingenomen − kunnen verdragen zonder diarree te krijgen1’, zo schreef hij. Na experimenten met 11.000 patiënten kwam hij tot de conclusie dat de darmtolerantie samenhing met de ernst van de ziekte. ‘Iemand die als hij gezond is 10 tot 15 gram ascorbinezuur per etmaal kan verdragen, heeft bij een milde verkoudheid per etmaal een tolerantie van 30 tot 60 gram, 100 gram bij een ernstige verkoudheid, 150 gram bij griep, en 200 gram bij mononucleose (klierkoorts) of virale longontsteking’.

Cathcart adviseerde de volgende dosering.

Ziekte g/24 uur dosis/24 uur

Ernstige verkoudheid 60-100 8-15

Griep 100-150 8-15

Virale longontsteking (en de meeste ernstige infecties) 150-200+ 12-18.

UIT DE PRAKTIJK GEGREPEN

Vergeet de HD-functie niet aan te zetten:

MOET JE EEN NOODLOT MAAR ACCEPTEREN?

In het blad UWV Perspectief ging het weer eens over acceptatie. Een onderwerp waarover het laatste woord nog niet geschreven is en vermoedelijk wel nooit geschreven zal worden. Het blijft namelijk actueel, want elk uur van elke dag trekt er wel iemand een noodlot en staat daarmee voor de vraag of en hoe die levenspech te verhapstukken valt.

Bij het UWV klinkt doorgaans de bekende positieve mantra, dat mensen met een beperking zich moeten concentreren op wat ze nog wél kunnen, in plaats van te simmen over wat er allemaal niet meer lukt; op die manier zouden ze hun verlies toch weer kunnen ombuigen in een succes. Maar in het genoemde artikel is de toon nu eens aangenaam genuanceerd. Zo wordt aangestipt dat al die succesverhalen verwarrend en storend kunnen inwerken op mensen die moeite hebben met hun veranderde positie in het leven. En dat de samenleving ten onrechte als norm stelt dat iedereen even hard loopt, zoals psycholoog Patrick de Lusenet het omschrijft.

De Lusenet definieert acceptatie als het herkennen er erkennen van je eigen grenzen. Dat is op het eerste gezicht mooi geformuleerd. Maar is het eigenlijk wel doenlijk: erkennen dat je niet meer kunt wat je kon? Een mens heeft behalve mogelijkheden en onmogelijkheden ook herinneringen, verlangens, dromen en gevoelens. Je verstand kan nog wel concluderen dat verlies nu eenmaal bij het leven hoort, maar in je buik en je ziel woelt het protest en schrijnt de rouw. Hoe dapper je ook probeert in het hier en nu te leven, je verleden laat zich niet ontkennen, het hoort evenzeer bij je, want het heeft je gebracht tot waar je kwam. In feite is het realistischer, aandacht voor je verlies te hebben, dan het weg te redeneren alsof het verlorene ineens van weinig waarde was.

Neemt niet weg dat je wel iets moet bedenken als je panne krijgt op je weg door het leven. Wat valt er te repareren? Is er een alternatieve route? Kan het in een lagere versnelling of met een nieuw stuur? Realisme en creativiteit, daar komt het op aan als zich onverwachte situaties aandienen. Een hele klus, die niet iedereen even vlot afgaat. En dat zouden de positivo’s nou eens moeten accepteren.

SEA-BREACHER BIJ DE KUST VAN CALIFORNIË

Vergeet de HD-functie niet aan te zetten:

Er is in deze wereld zoveel gaande waar jullie maar weinig weet van hebben. De duistere garde vecht een verloren strijd tegen het Licht dat binnenkort oppermachtig zal zijn. Vele groepen op Aarde zijn in staat hun activiteiten in te perken en de voortgang van hun plannen te verhinderen. Zelfs zodanig, dat ze in paniek raken aangezien ze tot nu toe straffeloos hebben kunnen handelen in het geloof dat ze onaantastbaar waren. Nu is het net breed over het duister heen geworpen en veel van hun handlangers zijn verwijderd waardoor hun mogelijkheden om voor serieuze problemen te zorgen in belangrijke mate werden beperkt. Ze hebben zich nu gerealiseerd hoe hun handen gebonden zijn en hoe hun hulpmiddelen ingeperkt worden, waardoor een escalatie van hun daden voorkomen wordt. Het is te laat om zich te herstellen, dus proberen ze via hun strijdkrachten op Aarde overal waar mogelijk rotzooi te trappen. Dus zullen jullie de resultaten zien van dergelijke pogingen, maar vergeleken met hun capaciteit in het verleden zullen ze van ondergeschikte invloed zijn. De illuminati waren bereid de Aarde te vernietigen als ze hun eigen zin niet konden krijgen, maar nu is hun mogelijkheid om dit te kunnen doen volledig geblokkeerd. Dit is voornamelijk te wijten aan de ondersteuning die jullie krijgen van de Galactische troepen die jullie veilige gang naar Ascentie zullen waarborgen.

Het enige dat van jullie gevraagd kan worden is om jullie trillingen te blijven verhogen en te proberen op geen enkele manier betrokken te raken bij zaken die aandacht schenken aan activiteiten van het duister. Het probleem is dat alhoewel Lichtwerkers een voldoende goed begrip hebben van wat er gaande is en hier op een kalme manier mee om kunnen gaan, veel mensen niet een dergelijke kennis hebben en zich zorgen maken en gemakkelijk bang worden wat betreft toekomstperspectieven. Vanuit hun perspectief zien de zaken er heel dreigend uit en velen geloven dat ze een onzekere toekomst tegemoet zien. Dit is waar jullie van het Licht een groot verschil kunnen maken en hen gerust kunnen stellen door hen de ware situatie uit te leggen. Maak de weg vrij voor het Licht om volledig te kunnen integreren en maak de betekenis van de veranderingen die zich voltrekken openbaar. Wat dit betreft is het internet heel nuttig, maar zelfs dan dienen jullie selectief te zijn om geen foutieve informatie op te pikken. Jullie zullen onderhand zonder twijfel weten dat het duister sterk afhankelijk is van angst om de mensen onder controle te houden. Degenen onder jullie met voldoende inzicht kunnen helpen dergelijke gevoelens uit te bannen en ze te vervangen door hoop en de verzekering van de overwinning van het Licht.

Velen werken met nieuwe manieren om uitvindingen toe te passen die geïntroduceerd kunnen worden wanneer het juiste moment daar is. Ook hier zal de Galactische Federatie een hand in hebben om ervoor te zorgen dat ze op mondiaal niveau worden toegepast. Wees ervan verzekerd dat de overgang naar nieuwe technologieën op een verstandige manier zal worden uitgevoerd om ieder ongemak voor de betrokkenen te minimaliseren. Het zal een zaak zijn van prioriteiten stellen om op die manier, met zo weinig mogelijk vertraging, zoveel mogelijk mensen zich te laten verheffen. Besluiten hieromtrent zullen genomen worden door degenen die volledig inzicht hebben in de situatie. Jullie kunnen er van uit gaan dat iedere keer wanneer de Galactische Federatie erbij betrokken is, alle veranderingen zich in sneltreinvaart zullen voltrekken. Terwijl ze zich voltrekken zullen alle zielen verheffing ervaren aangezien de hogere vibraties doorgaan vorm te krijgen. In een relatief korte periode zullen jullie een punt bereiken waarop jullie volledig toegeruste Galactische Wezens zijn.

Terwijl jullie je weg door de veranderingen heen vinden, leggen jullie gedeeltelijk de basis voor de volgende fases voor jullie evolutie aangezien niet iedereen dezelfde ambities heeft. Het is niet iets om je op dit punt in je trillingsverhoging druk te maken, maar realiseer je dat het Universum zich voor jullie openstelt en jullie zoveel keuzemogelijkheden geeft als jullie aankunnen. Jullie zullen jezelf kunnen zien als jullie je met andere zielen met dezelfde wensen verenigen en soms kunnen jullie elkaar van dienst zijn. Zoals altijd zullen meer ontwikkelde zielen je bijstaan in het maken van je keuzes. Jullie kunnen bijvoorbeeld, als dat gewenst is, een compleet andere levensvorm als onderdeel van je ontwikkeling ervaren. Echter, zoals jullie al bekend is, zullen jullie op een gegeven moment een Wezen van Licht worden en geen fysieke vorm nodig hebben. Jullie kunnen er echter één in de werkelijkheid ‘denken’, die je in staat zal stellen je te mengen onder gelijksoortigen, als je dat wilt.

In jullie huidige situatie zijn er op Aarde vele zielen van andere planeten geïncarneerd die een Aards lichaam hebben aangenomen. Vaak komen zij hier middels een gewone geboorte en zullen ze meestal meer geavanceerde kennis kunnen aanbieden die nodig is om jullie in staat te stellen sneller te evolueren. In zo’n belangrijke tijd als de huidige hebben jullie alle hulp nodig die je kunt krijgen en Lichtzielen vanuit het hele universum zullen zich daar waarschijnlijk mee bezig houden. Natuurlijk incarneren er ook negatieve zielen die het duister vertegenwoordigen. Dit wordt toegestaan in een vrije-wil Universum, dat een dergelijke ervaring biedt waardoor jullie bijna zeker je evolutie versnellen. Er is een hoger plan voor jullie evolutie, maar wanneer jullie in de lagere energieën verwikkeld raken zal dit vertraagd worden. Terugkijkend op jullie geschiedenis laat deze zien dat jullie in meer dan één geval zijn bezweken aan de negatieve krachten. Deze keer hebben jullie jezelf echter overtroffen en zullen jullie, zoals het gepland was, ascenderen ongeacht wat de Duistere Garde doet om dit te voorkomen.

Dus, Geliefden, zullen jullie weten dat wat voor inspanning je ook levert om je Ascentie te verzekeren, je succesvol zult zijn. Laat je dus niet negatief beïnvloeden door uiterlijke gebeurtenissen en onthoud dat, totdat jullie van de controle door de Duistere Garde op jullie Pers kunnen worden bevrijd, je meestal voortdurend wordt misleid en belogen. Gebruik je intuïtie en verstand wanneer je beslist wat je kunt accepteren en je zult er niet vaak naast zitten. Wanneer het voor hen veilig is jullie op Aarde te ontmoeten, zal één van de eerste taken van de Galactische Federatie zijn om jullie de waarheid omtrent jullie geschiedenis te vertellen. En, heel belangrijk, jullie zullen eveneens bewust worden gemaakt van jullie ware status en potentieel als Galactische Wezens.

Hou je niet bezig met je zorgen te maken over je gebrek aan bezit, aangezien er een tijd zal komen waarin overvloed ervoor zal zorgen dat iedereen heeft wat hij nodig heeft, en zelfs meer. Mettertijd zul je in staat zijn om simpelweg dingen tevoorschijn te “denken”, zodat je nooit iets zult hoeven te missen. In feite, zoals je wellicht al weet, is het tevoorschijn denken van dingen behoorlijk gewoon in de hogere frequenties die de meesten van jullie binnentreden na jullie transitie vanaf de Aarde, zodat je helemaal niets hoeft op te slaan om te bewaren. Veel van buiten de Aarde is zo verschillend t.o.v. waar jullie aan gewend zijn en in het algemeen is het zoveel beter dat wat jullie nu ervaren. Terwijl de tijd voortschrijdt zullen jullie meer leren omtrent de veranderingen die plaats zullen vinden, die jullie allemaal zeer ten goede zullen komen.

Naarmate de weken voorbijgaan zul je ontdekken dat vele veranderingen onderweg zijn en sommigen zullen een mondiaal effect hebben. Jullie wereld verandert geleidelijk ten goede en dat is duidelijk wanneer je kijkt naar het bijeenkomen van verschillende naties om wereldproblemen te bespreken. Zonder zulke bijeenkomsten zouden jullie niet is staat zijn ze op te lossen. Het is een signaal dat mensen wakker worden vanwege de noodzaak voor mondiale samenwerking. Het zal groeien en zal daarmee de Mensheid de gelegenheid geven om snel vooruit te gaan en Ascentie zoveel dichter bij manifestering te brengen.

Wat jullie zien, ondanks dat de gebeurtenissen op Aarde die leiden tot het verlies van levens nog steeds doorgaan, is de uitwerking van karma dat opgeruimd moet worden. Binnenkort zal de mogelijkheid om dat te doen voorbij zijn en terwijl de trillingen zich blijven verhogen, zullen de negatieve energieën verdwijnen. De veranderingen voltrekken zich al steeds sneller en het is duidelijk dat er hoop is op een vrediger leven. Degenen onder jullie die het Licht met trots dragen en zich niet bezighouden met het duister, lopen voorop in de mars naar vrijheid. Dit zijn de tijden van grote veranderingen die niet tegengehouden kunnen worden, die de komst van het Nieuwe Tijdperk aan zullen kondigen. Op vele plekken op de Aarde is het begin hiervan ingezet, zodat het, eenmaal op gang gekomen, zich snel over de Aarde zal verspreiden.

Wees je ervan bewust dat er overal om jullie heen krachtige troepen zijn en wanneer deze zich verenigen zal er een plotselinge golf van positieve activiteit ontstaan. Jullie zullen dan zonder te twijfelen weten dat het Nieuwe Tijdperk werkelijk komende is en dat er geen sprake zal zijn van terugkeer naar het oude paradigma. Jullie hebben nu al enige tijd lang aanwijzingen gekregen omtrent het type veranderingen dat zich zal voltrekken. Er zal een snelle opmars zijn die welkome veranderingen zal brengen, welke op hun beurt duidelijk de richting waarin jullie gaan zal aangeven. Het oude zal heel snel verdwijnen, terwijl de veranderingen jullie naar een nieuw niveau van leven zullen helpen. Te zijner tijd zal de ongelijkheid die velen nu ervaren weggevaagd worden en zal iedereen eindelijk een zeer acceptabel niveau van leven kunnen begroeten.

Nu is het tijd om vast te stellen wat jullie in je leven bereikt hebben en of er nog wat laatste veranderingen dienen te worden doorgevoerd. Sommigen kunnen dat moeilijk vinden om te doen, maar indien je je ook maar een beetje ontevreden voelt, heb je duidelijk nog een paar veranderingen aan te brengen. De meesten van jullie zijn ver gevorderd in het opruimen van je karma en als er ook maar iets over is na de komende veranderingen, zal hiervoor dispensatie ontvangen worden. Nu zouden de meesten van jullie al jullie karma al opgeruimd moeten hebben, behalve dan misschien een paar minder belangrijke zaken die jullie vast en zeker niet zullen beperken. Toen jullie dit leven betraden, wisten jullie precies wat je plan was en gedurende jullie hele leven hebben jullie gigantisch veel hulp gehad om dit te verwezenlijken. Wees er zeker van dat niemand meer heeft gekregen dan hij of zij aankon.

Als zielen die bewuster zijn dan de meesten, kunnen jullie je advies geven op momenten waarvan je gelooft dat een andere ziel geholpen kan worden. Hoe ver je daarin gaat, is afhankelijk van je gevoel omtrent in hoeverre iemand in staat is het te begrijpen en ernaar te handelen. Het is duidelijk dat degenen die gevorderd zijn in hun inzicht, het meest geschikt zijn om anderen te helpen. Omdat de trillingen zich verder verhogen, zullen nog veel meer zielen ontwaken voor de waarheid en zal de verspreiding ervan veel gemakkelijker worden. Aanmoediging zou daarom gegeven dienen te worden om anderen aan te sporen zelf naar waarheid te zoeken, aangezien de nieuwe energieën ervoor zorgen dat de mens zijn geest hiervoor meer openstelt.

Wanneer je mensen ziet die zich bezig houden met negatieve activiteiten, stuur hen dan je Liefde en wens hen inzicht zodat ze deze makkelijk kunnen overwinnen. Sommige zielen zijn nog steeds niet in staat zichzelf uit de lagere vibraties te verheffen, maar er valt altijd iets te leren van elke situatie waarin iemand zich bevindt. Onthoud dat iedere ziel die je tegenkomt ofwel je broeder ofwel je zuster is en in essentie niet verschilt van wie jij bent. Iedereen bewandelt het pad terug naar het Licht, maar een ieder bevindt zich op een ander punt van de reis, dus niemand is feitelijk beter dan de ander. Binnenkort zullen meer gevorderde zielen naar voren treden die speciaal zijn geïncarneerd om anderen te dienen in deze uiterst belangrijke tijd.

De Galactische Troepen zorgen ervoor dat de duistere garde in toom gehouden wordt, om zo te verzekeren dat ze niet in staat zijn het plan, dat jullie Ascentie zeker zal stellen, te dwarsbomen. Er zijn maar een paar van hen nodig om rotzooi te trappen, maar nu dat de legermachten een meer positieve rol aannemen om vrede te bewerkstelligen, zullen hun activiteiten ingeperkt worden. De duistere garde is op alle niveaus van de Mensheid binnengedrongen, maar nu wordt hun ware gezicht herkend. Als dit eenmaal openbaar wordt gemaakt, kunnen ze niet op dezelfde voet doorgaan, waar ze zich verscholen achter anderen die hun orders uitvoerden. Ze zullen uiteindelijk gearresteerd worden en aansprakelijk zijn voor hun misdaden tegen de Mensheid. Het mag vreemd klinken maar we vragen jullie hen Licht te zenden om hen op die manier te helpen om weer omhoog te rijzen, want niemand zou een andere ziel moeten willen zien spartelen, aangezien jullie Allemaal Eén zijn.

Het zal nog enige tijd duren voordat de Galactische Troepen veilig op Aarde kunnen landen, maar dit is wel binnen niet al te lange tijd hun intentie. Dan zullen er grote feesten zijn om het einde van de duistere heerschappij te vieren. Deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden tijdens de levens van de meesten van jullie, en niet vele jaren in de toekomst. Wanneer dit naderbij komt zullen jullie hier meer over horen, hoewel jullie er al enig idee van hebben door wat jullie in recente tijden hebben gehoord. Terwijl al jullie veranderingen zich voltrekken, maakt Moeder Aarde eveneens haar veranderingen door en het uiteindelijke doel is om terug te keren naar haar ongerepte staat. Dan zullen de lagere trillingen niet langer aanwezig zijn en zal dualiteit al lang verdwenen zijn.

Terwijl de tijd voortschrijdt zul je meer werk doen in samenwerking met de Galactische Troepen, maar je zult nog steeds de mogelijkheid hebben je eigen verlangens na te jagen. Op die momenten zul je volledig voor het Licht werken en in staat zijn dit in absolute vrijheid, zonder enige bemoeienis, te doen. Hoewel er genoeg goede raad voor je beschikbaar zal zijn, zul jij de aard van je werk kiezen evenals met wie je dat wilt doen. Je zult onbeperkte vrijheid met heel weinig restricties hebben. Momenteel praten sommige mensen over het hebben van vrijheid, maar dat is alleen binnen de grenzen die door de Illuminati, die langzamerhand steeds meer beperkingen hebben geïntroduceerd, zijn bepaald. Dat zal natuurlijk zeer spoedig veranderen en geleidelijk zal jullie vrijheid worden hersteld.

Op welk niveau je je ook bevindt, vergeet nooit dat je een Wezen bent van Liefde en Licht, en dat is je natuurlijke staat. Dit is waarom je wordt aangemoedigd om anderen te behandelen met het respect en de liefde die je ook van iedereen om je heen verwacht. Het vrijelijk geven van Liefde, zonder enige verwachting die terug te krijgen, is de manier waarop je je leven zult leiden. Aangezien je echter met andere zielen, gelijk aan jouw niveau, zult leven, zul je bijna zeker hetzelfde ontvangen als wat je hebt gegeven. Jullie levens op Aarde zullen je de karaktersterkte hebben gegeven om iedere test met vertrouwen tegemoet te zien.

Heb vertrouwen in wat je doet en weet dat deze cyclus, in tegenstelling tot eerdere, zal eindigen met succes en Ascentie voor degenen die al voorbereid zijn. Sommigen van jullie zijn onzeker of je wel het vereiste trillingsniveau hebt bereikt om dit te doen. Wanneer je positief en te allen tijde in het Licht hebt geprobeerd te werken, zul je zeker ascenderen. Ascentie wordt niet expres moeilijk bereikbaar gemaakt, en hoe goed je het doet is helemaal aan jou. Echter, met goede bedoelingen en door te leven met het beste begrip van wat er nodig is om in het Licht te leven zul je gedaan hebben wat nodig is. Het Lichtquotiënt op Aarde neemt voortdurend toe en naarmate meer zielen het naar zich toe trekken zal het dit blijven doen. Laat dit doorgaan en je zult de mensheid helpen op te rijzen. Ik zegen alle zielen waar ze zich ook op de Lichtladder bevinden.

6 POSITIEVE TEKENEN DAT DE MAINSTREAM MEDIA AAN HET INSTORTEN IS

Er vindt op dit moment een ontwaken met betrekking tot informatie plaats, en de mainstream media wordt blootgelegd voor wat het werkelijk is: bedrijven en door de overheid gecontroleerde propaganda. Mensen wenden zich sneller dan ooit tot alternatieve nieuwsbronnen, en als gevolg daarvan, stort de oude garde van de media in met vrije val snelheden.

Hier zijn 6 positieve tekenen van de ineenstorting van de mainstream media:

1. De Mainstream Media is eigendom van een handvol bedrijven en de mensen weten dat

Het is geen geheim meer dat bijna alles wat we zien, lezen, en horen, komt uit slechts een handvol van mega-bedrijven. Dankzij de alternatieve media, is het uitgegroeid tot een algemeen bekend feit dat slechts zes bedrijven 90% van de media die we consumeren beheersen. Deze grote zes hebben de mogelijkheid om belangrijke beslissingen te nemen en delegeren het nieuws aan hun lagere dochterondernemingen door het uitsnijden van belangrijke verhalen of alternatieve standpunten. Mensen herkennen dit en bewegen naar de indy media als resultaat.

2. Fox stopt met het bekendmaken van de Live Viewership Ratings. Fox News, een dochteronderneming in handen van Rupert Murdoch van News Corp en top mainstream media outlet heeft zojuist aangekondigd dat het zal stoppen met de openbaarmaking van haar ratings voor live TV kijkers. Zij betogen dat deze statistieken niet langer relevant zijn, omdat zovelen hun tv-shows opnemen om later te bekijken, maar het wordt ook gezien als een manier om een gestaag verminderend publiek te verbergen. Fox zal nu de statistieken op een wekelijkse basis uitbrengen waardoor zelfs de meest bescheiden resultaten er nog goed zullen uitzien.

3. 98% van de jongvolwassenen heeft geen vertrouwen in de Mainstream Media. Uit een recente opiniepeiling blijkt dat slechts 2% van de jonge volwassenen vertrouwen op de mainstream media om het “juiste” te doen op een regelmatige basis. Uit deze enquête, die werd uitgevoerd door het Harvard Institute of Politics onder meer dan 3000 18-29-jarigen, blijkt dat slechts 2% van de jonge volwassenen vertrouwen op de media om “het juiste te doen” “de hele tijd.” Bovendien, zei 10% dat ze het juiste doen “het grootste deel van de tijd”, terwijl 49% zei “slechts een deel van de tijd” en maar liefst 39% zei dat de media “nooit” het juiste doet.

“Met Monsanto, besefte ik niet hoe effectief een bedrijf zou kunnen werken om iets op de markt te krijgen”, zei journaliste Jane Akre. Voordat het verhaal werd uitgezonden, werd een brief ontvangen van Monsanto waarin werd gezegd dat er “ernstige gevolgen voor Fox News” zouden zijn als het de reportage zou uitzenden. Na ontvangst van de brief, riep de general manager bij Fox in Florida ze naar zijn kantoor en eiste dat het verhaal worden gewijzigd. Het volgende wat hij zei was “We betaalden 3000000000 dollar voor deze tv-stations. Wij zullen u vertellen wat het nieuws is. Het nieuws is wat wij zeggen het is, als je weigert om dit verhaal te presenteren op de manier waarop we denken dat het moet worden gepresenteerd word je ontslagen voor ongehoorzaamheid (verzet).” je kunt zien aan de hoeveelheid demonstranten op de “Mars tegen Monsanto” protesten, dat de corporate gecontroleerde media niet langer over een wurggreep op informatie beschikt, zoals ze ooit deden.

5. Mainstream Media liegt letterlijk tegen ons en zo flagrant dat niemand er nog aandacht aan schenkt. Uit een recente analyse door PunditFact bleek dat, volgens deze studie, meer dan de helft van alle verklaringen van Fox News vals zijn. Nu is dit niet verrassend, maar wat zou kunnen zijn is dat NBC/MSNBC er bij staan met 46% van hun verklaringen ergens tussen “Meestal Vals” naar “Pants on Fire” CNN en ABC werden wat beter beoordeeld , maar het (Inter)nationale nieuws zou geen race naar de bodem moeten zijn.

6. Onafhankelijke Media heeft meer succes dan ooit tevoren. De positiviteit die hier uit voortkomt is eenvoudig: mensen worden wakker voor deze waanzin. Niet langer zijn we in een situatie waarin de media het verhaal controleert zoals ze ooit deden, omdat de nieuwe media er is om de bal op te pikken en de uitrol van de verhalen waar de mainstream media weigert op in te gaan in het voetlicht te krijgen.

De alternatieve media maakt momenteel zulke enorme golven nu dat de oudere media eindelijk naar alternatieve stemmen en verhalen die worden gepubliceerd door de nieuwe media begint te luisteren. Het feit dat Kevin Folta, een universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Florida, grote onbeperkte subsidies ontving van Monsanto om GGO’s en Round Up te bevorderen werd ook gemeld door de New York Times dankzij de alternatieve media waardoor het zo’n groot verhaal werd dat als zij niet het zouden brengen, ze geloofwaardigheid zouden verliezen: “Als de Times ons de waarheid vertelt, waarom vertellen zij ons niet over Kevin Folta?”

Zolang de onafhankelijke media blijft bewegen, is er niets dat de waarheid kan stoppen naar buiten te komen.

LEUKE TRUCK MET AAP

ORMUS - HET WITTE WONDERGOUD - "2 VIDEO'S"

Ormus, ook wel ORMEs, m-state elementen, wit goud of de Steen der Wijzen genoemd, werd in 1975 ontdekt door David Hudson, een boer uit Arizona. Hij ontdekte in zijn eigen bodem (Arizona, VS) een goedje dat hij nog nooit eerder had gezien. Om het snel mee te kunnen nemen voor analyse liet hij het drogen in de gloeiend hete zon van Arizona. Wat vervolgens gebeurde is absoluut wonderbaarlijk te noemen. Het spul loste op in een grote lichtflits en was verdwenen! Als hij het droogde zonder zonlicht verdween het echter niet. Hudson was een succesvolle boer en zakenman dus hij had wel wat centjes om een dure analyse te laten doen. Deze liet hij uitvoeren door een professor verbonden aan de Cornell universiteit in de staat New York. Uit de analyse bleek dat het goedje onder andere goud, zilver, ijzer en aluminium bevatte. Het goud en zilver losten echter niet op in vloeistof, zoals normaal gebruikelijk is. Ook ijzer en aluminium losten niet op in diverse zuren en vormden geïsoleerd een vreemde zwarte materie.

Eén voor één werden de elementen geïsoleerd. Totdat er volgens de standaard tests niets meer over zou moeten zijn. Maar er bleef wel iets over, heel veel zelfs. De wetenschapper vertelde Hudson vervolgens dat er niets meer was terwijl er na verwijdering van de inviduele elementen maar liefst 98% van het materiaal nog overbleef! Hudson had op dat moment al ruim 20.000 dollar besteed aan de analyses en verliet de universiteit volkomen teleurgesteld in de academische wetenschap. Hij liet het er niet bij zitten en vond een Duitser die samen met hem andere analyses kon loslaten op de materie en bereid was daar ook speciale apparatuur voor te bouwen die verder kon gaan dan de standaardapparatuur. Uit de analyses bleek het spul zeer waardevolle elementen te bevatten als platina en varianten daarop als rhodium, irridium, ruthenium en osmium.

Uit de tests die ze uitvoerden bleek dat het goedje verschillend reageerde op verschillende warmte- en koubehandelingen. Ook bleek de tijd waaraan ze het spul blootstelden aan warmte of kou verschil uit te maken. Zo lag het omslagpunt bij 70 seconden verhitting op een bepaalde temperatuur. Als Hudson het proces stopte bij 69 seconden bleek het poeder totaal geen edele elementen te bevatten, daarboven wel. Hudson ging vervolgens naar een specialist op de universiteit van Iowa. Ze voerden verscheidene experimenten uit en kregen de meest vreemde resultaten. Zo namen de materiele verschijningen van het goedje diverse onverklaarbare vormen aan afhankelijk van de mate van verhitting of afkoeling waaraan het werd blootgesteld, waaronder wit poeder maar ook glas. Ook bleken elementen als bijvoorbeeld ijzer spontaan te verdwijnen of te veranderen in andere elementen. Tevens bleek het spul elke keer een ander gewicht te hebben, vooral als het in contact kwam met lucht.

Hudson kreeg het advies om deze elementen te patenteren, omdat er anders een ander mee vandoor zou gaan en hij niet meer met zijn eigen vindingen verder zou kunnen experimenteren. In maart 1988 patenteerde Hudson zijn elementen die hij Orbitally Rearranged Monoatomic Elements noemde, oftewel ORMEs. Dit is gaandeweg Ormus gaan heten en het staat voor wat uiteindelijk een twaalftal geïdentificeerde elementen zijn die zowel in materiële als immateriële, energetische vorm bestaan. Hudson kwam hierachter door in contact te treden met een van de pioniers in Amerika op het gebied van quantumfysica, Hal Puthoff. Deze legde hem de vreemde verschijnselen van Ormus uit. Ormus-elementen zijn in staat om hun materiële vorm te verliezen onder invloed van warmte en zonlicht en zijn dan niet meer vatbaar voor zwaartekracht of lossen zelfs op in zonlicht. Dit is wat Hudson had gezien toen hij het spul liet drogen in de hete zon. De Ormus was dus letterlijk één geworden met het licht en overgegaan naar een andere dimensie waarin geen tijd en ruimte bestaat. Samen met Puthoff leerde hij het goedje door afkoeling ook weer terug te brengen naar de exacte plaats waar hij het had laten drogen, dus terug naar de materiële wereld van tijd en ruimte waarin wij leven.

Ormus is een supergeleider. Deze elementen resoneren met de oerenergie, de nulpuntenergie van waaruit alle leven komt, op de aarde en daarbuiten, en waarin zich een oneindig quantumpotentieel van mogelijkheden bevindt. Ormus is één met deze oneindige en onuitputtelijke energiebron en het is te vinden in de lucht, de aarde, de planten, stenen en de zee. Hudson toonde zelfs door experimenten met het ontleden van de hersenen van dieren dat deze ook Ormus bevatten. Volgens Hudson bevatten onze hersenen minimaal 5% Ormus. Dit percentage is echter aanzienlijk te verhogen als we voedsel en water tot ons nemen met een hoog Ormus-gehalte. Het is juist dit voedsel en water dat vandaag de dag zo node ontbreekt. Hudson noemt Ormus ‘het licht van het leven’ en ‘the Spirit’. Hij beweert dat het ons niet alleen spiritueler maakt, maar ook dat het het DNA corrigeert. Denk nu aan de experimenten die de alchemisten uitvoerden waarin ze probeerden metalen in goud te laten veranderen en een wit poeder van goud wisten te maken. De kerk heeft deze mensen vervolgd, gemarteld en gedood. Wat wisten zij dat wij niet mogen weten? De Egyptenaren waren er zelfs al veel eerder mee bezig. Goud is altijd al het werkelijke geld geweest en is dat tot op de dag van vandaag. Maar de werkelijke waarde van goud zou wel eens spiritueel en medicinaal kunnen zijn in plaats van materieel.

Hudson kreeg het advies om deze elementen te patenteren, omdat er anders een ander mee vandoor zou gaan en hij niet meer met zijn eigen vindingen verder zou kunnen experimenteren. In maart 1988 patenteerde Hudson zijn elementen die hij Orbitally Rearranged Monoatomic Elements noemde, oftewel ORMEs. Dit is gaandeweg Ormus gaan heten en het staat voor wat uiteindelijk een twaalftal geïdentificeerde elementen zijn die zowel in materiële als immateriële, energetische vorm bestaan. Hudson kwam hierachter door in contact te treden met een van de pioniers in Amerika op het gebied van quantumfysica, Hal Puthoff. Deze legde hem de vreemde verschijnselen van Ormus uit. Ormus-elementen zijn in staat om hun materiële vorm te verliezen onder invloed van warmte en zonlicht en zijn dan niet meer vatbaar voor zwaartekracht of lossen zelfs op in zonlicht. Dit is wat Hudson had gezien toen hij het spul liet drogen in de hete zon. De Ormus was dus letterlijk één geworden met het licht en overgegaan naar een andere dimensie waarin geen tijd en ruimte bestaat. Samen met Puthoff leerde hij het goedje door afkoeling ook weer terug te brengen naar de exacte plaats waar hij het had laten drogen, dus terug naar de materiële wereld van tijd en ruimte waarin wij leven.

Er zijn helaas machtige en duistere krachten aan het werk die ons proberen te weerhouden van het bereiken van ons ware potentieel, onze ware evolutie naar een hoger bewustzijn. Zij verspreiden doodsenergie over de planeet. Dit doen ze onder andere door de beheersing van ons voedsel en de geldstroom. Zij zijn de uitvinders van de NPK-landbouwmethode die gebaseerd is op het telen van gewassen met een absoluut minimum aan elementen, namelijk drie: stikstof (N), fosfor (P) en kalie (K). Deze techniek is gebaseerd op het succes dat men boekte gedurende de eerste wereldoorlog met stikstofbommen. De planten die gekweekt worden met NPK zijn niet levensvatbaar en dus stuurt de natuur een ‘opruimploeg’ in de vorm van insecten en schimmels erop af. Om die reden worden de gewassen ‘behandeld’ met bestrijdingsmiddelen die weer een variant zijn op zenuwgas. Zo wordt door middel van oorlogs-chemie een onnatuurlijk product in leven gehouden dat ons allemaal een structureel mineralen (en dus Ormus) tekort bezorgt en ons bovendien volpompt met gevaarlijke gifstoffen die ingrijpen in ons hormonale en zenuwstelsel. De ziektes die dit oplevert worden vervolgens weer ‘behandeld’ met opnieuw chemie die gebaseerd is op oorlogstechniek. Zo is chemotherapie niets meer dan een variant op mosterdgas en zijn ziektes als AIDS, kanker, polio, ADHD, autisme verspreid door middel van vaccinaties die daarnaast uiterst giftige bestanddelen als kwik, aluminium, formaldehyde en dierlijk DNA bevatten.

Genetische modificatie bij gewassen als mais, katoen en soja wordt toegepast om het natuurlijke genetische ontwerp van deze gewassen te wijzigen en dus te kunnen patenteren. Dit doet men overigens door de plant ziek te maken met een kanker- of virussoort en zo het DNA binnen te dringen van de plant. Met dieren is het al niet veel beter gesteld. Miljoenen koeien, varkens en kippen worden dagelijks gehouden onder omstandigheden die normaal het dier onherroepelijk dood door zijn poten zou laten zakken. Maar met medicatie, groeihormonen en het toevoegen van synthetische mineralen worden de dieren in leven gehouden totdat ze rijp zijn voor de slacht. Dat proces gebeurt zo snel dat menig dier levend gevild wordt. Het lijden van deze dieren is onbeschrijflijk en je hebt behalve zieke planten en dieren ook doodsenergie op je bord. Wil je dit soort ‘voedsel’ tot je nemen? Vind je het gek dat slechts vijf procent van de wereldbevolking zelfdenkend is?

Uit experimenten blijkt dat Ormus het meest aanwezig is in de zee. Dit is niet zo vreemd als je bedenkt dat zeewater maar liefst zeventig procent van de aarde bedekt en de oerbron van alle leven op deze planeet is. Alle bekende en onbekende mineralen op deze planeet zijn geconcentreerd in zeewater. Kweek je eigen groente en fruit met deze bouwblokken van het leven door middel van verdund zeewater of zeezout opgelost in water.

White Powder Gold Secrets Revealed:

Hoe maak je Ormus:

DE ONTMASKERING - AANRADER

8 video's.

Sinds de val van de mens na de grote zondvloed, leeft het menselijk ras is in totaal disharmonie, op elk niveau dat je eventueel zou kunnen voorstellen.

Met opzet! is kennis weggenomen van de massa door een zeer select groepje ...... . 

Tijd om het terug te geven ... .

Knowledge is MACHT !.

Kennis is weten waar de richel is ...

U hoeft dus niet naar beneden vallen ...... 

Vergeet de HD-functie niet aan te zetten.

WAAROM GELOVEN ZO WEINIG WETENSCHAPPERS IN GOD?

Atheïsten, zoals Richard Dawkins, wrijven gelovigen nogal eens onder de neus dat wetenschappers minder vaak gelovig zijn. Ze hebben gelijk. In de VS noemt 64% van de wetenschappers zichzelf ‘atheïst’ of ‘agnost’, tegenover slechts 6% van de Amerikaanse bevolking.

Een onderzoek in Nederland onder hoogleraren laat zien dat 44% zichzelf als atheïst beschouwt, terwijl dat geldt voor 14% van de hele bevolking. In een tirade tegen geloof in God doen dit soort feiten het goed. De suggestie is duidelijk: als je maar slim genoeg bent zie je wel in dat Godsgeloof een illusie is. Maar in alle nuchterheid is gemakkelijk vast te stellen dat dit natuurlijk geen argument is tegen het bestaan van God of tegen geloof in God. Er is immers geen enkele reden om te denken dat wetenschappers meer inzicht hebben in het wel of niet bestaan van God dan rechters, bedrijfsleiders, journalisten of advocaten. Waarom zou je, als je verstand hebt van de kwantummechanica, leveraandoeningen of eiwitten meer inzicht hebben in het (niet) bestaan van God dan een gemiddeld mens? (Dit werken we verder uit in ons boek God bewijzen. Argumenten voor en tegen geloven, dat in oktober verschijnt bij Uitgeverij Balans.)

Maar dit roept wel de vraag op waarom wetenschappers dan minder vaak gelovig zijn dan een gemiddelde persoon. Als we zelfselectie en genderfactoren even buiten beschouwing laten, ligt het voor de hand om het antwoord te zoeken in datgene wat wetenschappers gemeen hebben en hen onderscheidt van de gemiddelde burger: een hoge intelligentie, een hoge opleiding en de wetenschappelijke beroepspraktijk. Laten we naar elk van deze drie factoren afzonderlijk kijken.

Intelligentie

Uit recent onderzoek blijkt een licht, maar significant negatief verband tussen een bepaald type intelligentie enerzijds en religiositeit anderzijds. Hoe hoger mensen scoorden op analytische intelligentie, hoe minder religieus zij waren. Omdat wetenschappers intelligente mensen zijn, ligt het voor de hand om hier de verklaring te zoeken voor het feit dat zoveel van hen ongelovig zijn.

Bovendien kunnen een langdurige training van ons analytische cognitieve systeem en een voortdurende argwaan tegen ons intuïtieve systeem eroderend werken op een eventuele religieuze aanleg of zelfs leiden tot het verlaten van religieus geloof. Dat zou heel goed (gedeeltelijk) kunnen verklaren waarom wetenschappers veel vaker ongelovig zijn dan andere mensen. Wetenschappers zijn als topsporters: ze trainen onophoudelijk bepaalde eigenschappen van zichzelf. Daardoor zijn ze in staat tot bovengemiddelde prestaties, maar ze zijn ook kwetsbaarder voor blessures.

Opleiding

Er is een sterk verband tussen opleidingsniveau en de mate van religiositeit. In het algemeen geldt: hoe hoger opgeleid, hoe minder religieus.

Waarom is dit zo? Uit onderzoek blijkt dat onderwijs niet alleen intellectueel vormend is, maar vooral ook sociaal-cultureel. De waarden die op scholen worden overgedragen zijn in hoge mate die van de bovenlaag van de samenleving. Dat hoger opgeleiden minder vaker in God geloven, hoeft dus niet zozeer een gevolg te zijn van intellect en kritisch denken, maar juist van sociale aanpassing aan de waarden van de maatschappelijke bovenlaag.

Bovendien heeft onderwijs de neiging niet alleen op talent te selecteren, maar ook op sociale herkomst. In alle landen bereiken kinderen uit hogere milieus een hoger opleidingsniveau dan kinderen uit lagere milieus. Omdat seculiere houdingen sterker zijn vertegenwoordigd in hogere milieus, betekent dit ook dat mensen met weinig religieuze achtergrond een grotere kans hebben om terecht te komen in het hoger onderwijs.

Beide factoren hebben impact op wetenschappers. Zij zullen vaker dan gemiddeld uit een seculier milieu komen en zij zullen vaker dan gemiddeld zich aanpassen aan de waarden van de bovenlaag van de samenleving.

Beroepspraktijk

Ook het dagelijks werk van wetenschappers kent religie-ondermijnende factoren. We noemen een paar mogelijkheden.

In de eerste plaats wordt je sociale omgeving eenzijdiger als je in de wetenschap gaat werken. Stel dat je min of meer gelovig uit je opleiding bent gekomen en een carrière opbouwt in de wetenschap. Vanaf dat moment zul je steeds meer opgenomen worden in een populatie die overwegend niet-religieus is. Omdat mensen sociale wezens zijn, zal dit de druk om je aan te passen nog vergroten.

In de tweede plaats vraagt een serieuze wetenschappelijke carrière enorm veel tijd en aandacht. Wie de top bereikt (en dat geldt niet alleen in de wetenschap), houdt weinig tijd over voor andere dingen – laat staan voor regelmatige Bijbellezing, dagelijks gebed en wekelijkse kerkgang.

In de derde plaats is een wetenschappelijke werkomgeving in hoge mate competitief en ambitieus. Dat zijn waarden die op gespannen voet staan met religieuze waarden zoals nederigheid en naastenliefde. Die spanning kunnen mensen oplossen door hun wetenschappelijke carrière op een lager pitje te zetten of er niet aan te beginnen. Maar zij kunnen ook religie opgeven of er niet aan beginnen.

Ten slotte hebben intelligente mensen vaak meer succes in het leven. Zij hebben betere banen, verdienen meer, zijn gezonder en welvarender, hebben vaker een partner, hebben meer gevoel van eigenwaarde. Daarom hebben zij minder behoefte aan de voordelen die religies bieden, zoals gemeenschap en empowerment. Wetenschappers, en zeker de topwetenschappers, voldoen in het algemeen aan dit profiel.

Als we alles overzien, lijkt een combinatie van elkaar versterkende factoren verantwoordelijk voor de gemiddeld lagere religiositeit van wetenschappers. Achtergrond en milieu spelen een rol en daarnaast de jarenlange stimulering van een bepaald type intelligentie in een specifieke sociale omgeving. Wie kiest voor een wetenschappelijke loopbaan komt, zo lijkt het, terecht in een seculariserende ‘perfect storm’. Dit roept een andere interessante vraag op: wat voor mensen zijn het die het klaarspelen om gelovig te blijven en soms zelfs het te worden, ondanks hun wetenschappelijke carrière?

Dit is een ingekorte versie van een langer betoog. Het gehele stuk kunt u hier downloaden (.PDF).

WAT GEBEURT ER ALS JE MENSEN VOORLEEST UIT DE BIJBEL MAAR ZEGT DAT HET DE KORAN IS

De laatste tijd ligt de Islam enorm onder vuur. Wij vroegen ons af... is dat wel terecht?

In deze video namen we de proef op de som door een Bijbel te vermommen als Koran en te kijken in hoeverre we in het Westen bevooroordeeld zijn over verschillende religies.

Vergeet de HD-functie niet aan te zetten:

HULP BIJ EENZAAMHEID

Er rust nog steeds een taboe op eenzaamheid, terwijl het heel gewoon is. Iedereen kan zich periodes in zijn leven eenzaam voelen. Daar hoef je je niet voor te schamen. Op deze pagina hulp bij eenzaamheid.

Praktische tips bij eenzaamheid

Hieronder hebben wij een aantal praktische tips opgenomen over wat je zelf bij eenzaamheid kunt doen.

Contacten

 • Maak een lijstje van oude contacten die verwaterd zijn. Misschien kun je iemand bellen of mailen.
 • Zijn er mensen met wie je een oppervlakkig contact hebt dat je zou willen verdiepen? Praat dan eens over wat je de laatste tijd bezighoudt en vraag eveneens de ander daar naar.
 • Durf hulp te vragen. Mensen doen vaak graag iets voor een ander, zeker als het niet te groot is.
 • Bied buren of kennissen jouw hulp: oppas van kinderen of huisdieren, klussen, huishouden en dergelijke.
 • Oefen jezelf in ‘small talk’ (praatje over koetjes en kalfjes) bij het boodschappen doen. Maak zo contact met mensen in de buurt.
 • Als je kinderen hebt, probeer dan een praatje te maken met de ouders van vriendjes.
 • Als je een hond hebt, maak een praatje met andere hondenbezitters.
 • Veel mensen ervaren (h)erkenning in contact met lotgenoten op een bepaald gebied (‘je hebt aan een half woord genoeg, begrijpt elkaar precies’), bijvoorbeeld bij een patiëntenvereniging of nabestaandengroep.

Informatie

 • Zoek informatie op internet hoe je beter met eenzaamheid kunt omgaan (informatie, online cursus, tips). Zie bijvoorbeeld de bij Coalitie Erbij aangesloten organisaties. Of bel de welzijnsorganisatie in jouw gemeente, te vinden via de gemeentegids of in deze lijst.
 • Je kunt ook contact opnemen met een telefonische hulplijn of een chat. Hier kun je gewoon eens je hart luchten en vind je een luisterend oor.
 • Zoek in de gemeentegids of op internet naar verenigingen op jouw interessegebied. Bel om te vragen of je bij wijze van kennismaking naar een open dag kan komen.

Vrijwilligerswerk

Ga vrijwilligerswerk doen (praktisch of bestuurlijk) is ook een tip: in bijvoorbeeld buurthuis, bewonersvereniging, sportclub, op de school van je kinderen, kerk of natuurorganisatie. Er zijn ook verschillende Maatjesprojecten, waardoor je regelmatig ontmoetingen met bijvoorbeeld een oudere of ernstig zieke hebt.

Activiteiten

In veel gemeenten organiseren hulpverlening- of vrijwilligersorganisaties activiteiten voor mensen die eenzaam zijn. Bijvoorbeeld: de Vriendschapscursus van Het Rode Kruis, de Boodschappenplusbus van het Nationaal Ouderenfonds en de Maatjesprojecten van Humanitas.

HET VERLATEN KLEINE MENSEN DORP

HET BESTE VAN DEZE WEBSITE

DIVINEBOOSTERS

KRACHTIGGE ENERGIEBOOSTERS

Meer informatie

AQUA-ACTIEF

DIYAMISCH GEACTIVEERD WATER

Meer informatie

PC-TUNING

EERSTE HULP BIJ COMPUTERPROBLEMEN

Meer informatie

NA JAREN ONSCHULDIG IN DE GEVANGENIS

39 JAAR ONSCHULDIG

29 JAAR ONSCHULDIG

42 JAAR ONSCHULDIG

BOOS ZIJN TERWIJL JE VERDRIETIG BENT

''Soms ben ik zo ontzettend boos, terwijl ik eigenlijk gewoon hartstikke verdrietig ben. Ik doe onwijs onaardig of word gewoon chagrijnig en kwaad. Ik wil wel verdrietig zijn, maar het lukt niet. Het enige wat ik kan is boos zijn op iedereen. Want... het doet pijn.''

Soms uit je niet de emotie die je wilt uiten. Je wordt heel druk of hyper als je je onzeker of zenuwachtig voelt of boos terwijl je eigenlijk in tranen uit wilt barsten. Best lastig, want voor je omgeving is het dan moeilijk te weten hoe jij je nu echt voelt en wat ze voor je kunnen doen.

Misschien ben je gekwetst en trek je een enorme muur omhoog. Heel lastig voor je omgeving, maar voor jou de enige manier om je niet nog slechter te gaan voelen. Die muur van boosheid of onverschilligheid kan jou helpen je tranen te bedwingen. Het voelt beter, sterker en niemand kan erbij.

Maar is het eigenlijk niet handig om die gevoelens er toch maar uit te gooien en achter die muur vandaan te kruipen? Het is misschien super eng om te laten zien dat je je helemaal niet zo sterk voelt, misschien niet kwaad, maar gewoon heel erg verdrietig bent. Je kwetsbaar opstellen is eng, want zonder die muur ben je misschien een stuk makkelijker te raken. Toch is het belangrijk je muurtje soms even af te breken.

Wat kan helpen?

♥ Schrijf over wat je voelt en dan niet alleen over de dingen waar je boos over bent, maar juist wat jou pijn doet of verdrietig maakt. ''Ik ben boos, maar eigenlijk voel ik mij heel verdrietig, omdat...''

♥ Zeg tegen de persoon waar je boos op bent dat je het niet zo bedoelt, maar dat je het moeilijk vindt om verdrietig te zijn en daarom boos bent. Zo verklein je de afstand die je hebt veroorzaakt met je boosheid alweer een beetje.  

♥ Kijk een zielige film, lees een dramatisch boek of doe iets anders waardoor je tranen los kunnen komen. Op die manier kun je je wat losmaken van de boosheid en meer inleven in je verdrietige gevoelens.  

♥ Uit alle boosheid door bijvoorbeeld op je matras te slaan met een kussen, keihard te gillen of te schoppen tegen een voetbal. Achter boosheid zit vaak verdriet. Als je dus voorbij de boosheid komt door die te uiten, kom je bij je tranen die eruit moeten.

♥ Als je altijd maar boos reageert op dingen die moeilijk zijn, tegenzitten of je kwetsen kan dat behoorlijk frustrerend zijn voor jou en je omgeving. Boos zijn is op zich prima, maar soms is het ook goed gewoon te vertellen wat je voelt. Denk een volgende keer eens na waarom je boos wordt, voordat je boos wordt en spreek dat uit naar de persoon of tijdens die situatie waarin je gekwetst wordt. 

Ben jij wel eens boos terwijl je eigenlijk verdrietig bent?

BOUW JE EIGEN PRIMITIEVE HUIS

ZIE MEER SCHITTERENDE METHODES

KUN JE JEZELF ZIEK OF GEZOND DENKEN?

Een lezeres vroeg me laatst: “Je zegt ‘pas op met wat je denkt, want hoe je denkt, bepaalt hoe je je voelt’. Kun je dan uiteindelijk ziek worden? Kun je lichamelijke klachten krijgen als je doorgaat met verkeerd denken?” Het korte antwoord is ja, maar niet altijd. De andere interessante vraag is: Kun je jezelf ook (weer) gezond denken? Laten we deze twee vragen eens onderzoeken.

Waar wordt spanning opgeslagen?

Veel spanning ontstaat in ons hoofd. Het wordt veroorzaakt door de manier waarop we naar de werkelijkheid kijken – niet per se de werkelijkheid zelf. Een eenvoudig voorbeeld: Als iemand twee verschillende mensen dezelfde kritiek geeft en de ene persoon schiet in de stress en de ander denkt ‘pfft, het zal wel’, wat veroorzaakt dan die spanning?

De kritiek zelf of de manier waarop we denken over die kritiek? In veel gevallen wordt een laag van extra spanning toegevoegd aan situaties die op zich zelf geen spanning hoeven te geven. De spanning die in ons hoofd ontstaat, uit zich in ons lichaam. Stress wordt opgeslagen in je spieren, je organen, je bindweefsel en in je cellen. Zo vind je de balans tussen lichaam en geest weer terug.

Is het er wel als je het niet voelt?

Daarom zeggen we: “Het grijpt me naar de keel. Het ligt als een steen op mijn maag. Ik heb iets op mijn lever. Ik voel een last op mijn schouders.” Veel mensen voelen die spanning niet omdat ze te veel in hun hoofd zitten. Daardoor staan ze niet meer in contact met hun lichaam. Ze voelen het niet, maar het is er wèl. Als je goed luistert naar je lichaam, spreekt het altijd!

Wat veroorzaakt ziekte?

Jaren geleden ben ik begonnen met Qigong. Qigong is onderdeel van de Traditionele Chinese geneeskunde, net zoals accupunctuur of de Chinese voedingsleer. Het doel van Qigong is het verhogen en in balans brengen van je lichaamsenergie of levenskracht – ook wel Qi of Chi genoemd. Door eenvoudige oefeningen leer je te ontspannen.

De filosofie is dat het lichaam een energetisch geheel is, waarbij ziekte ontstaat door blokkades in je energiebanen (meridianen genaamd). Door te ontspannen en beter te ademen, maak je die energiebanen weer vrij. Toen ik ermee begon, was ik verbaasd hoeveel spanning er eigenlijk in mijn lichaam zat, alhoewel ik altijd vrij relaxed ben.

Alles is met elkaar verbonden.

Je vermogen om te luisteren naar je lichaam wordt steeds beter. Je vangt steeds subtielere signalen op en pelt diepere lagen van spanning weg. Je merkt steeds beter wat er eigenlijk gebeurt ‘daar binnenin’. Overigens is er geen eindpunt. Ik verwacht dat ik over twintig jaar nog steeds aan het leren ben. Maar als je doet wat je interesseert, is er geen einddoel of deadline, dan is er alleen maar leergierigheid…

In mijn ervaring is er altijd een diepere laag van ontspanning mogelijk en is alles (lichaam, geest, etc) met elkaar verbonden. Een verkeerde houding kan leiden tot pijn in de onderrug en daardoor mentale stress. Innerlijke spanning kan leiden tot een blokkade in je nek of schouders. Veel energie wordt geblokkeerd in ons lichaam. Pas als de file is opgelost, kan de energie weer verder reizen…

Kun je jezelf ziek denken?

Terug naar de vraag: “Kun je jezelf ziek denken?” Ja en nee. Je kunt door denken stress in je lichaam veroorzaken en als dat te lang voortkabbelt, dan wordt het een ziekte. Denk maar aan een depressie of een burn-out. Veel depressies worden veroorzaakt door jarenlang negatief te denken. Veel burn-outs worden veroorzaakt doordat mensen nooit aan zichzelf denken.

Dus ja, negatieve of angstige gedachten kunnen een (tijdelijke of langdurige) ziekte veroorzaken. Maar ik wil wèl heel duidelijk zijn: Sommige mensen beweren dat elke ziekte de schuld is van de zieke zelf. “Heeft iemand kanker? Dan is het je eigen schuld, je hebt het zelf veroorzaakt of aangetrokken met je gedachten!” Ik deel die mening niet.

Dat zou getuigen van een schrikbarend gebrek aan inlevingsvermogen. Bovendien zijn er talloze andere factoren die een ziekte kunnen veroorzaken: Omgeving, opvoeding, milieu, erfelijkheid en wellicht toeval of domme pech. Om te zeggen dat iemand volledig zijn eigen ziekte of gezondheid bepaalt, is wat kort door de bocht. Mensen bepalen ook niet van tevoren hoelang ze leven.

Het leven zelf is een mysterie en wij hebben het script niet geschreven…

Kun je (weer) jezelf gezond denken?

De tweede vraag was: “Kun je jezelf ook weer gezond denken?” Dat hangt af van de ziekte en van de omstandigheden. In mijn ervaring heeft onze manier van denken zeker een invloed op onze gezondheid. Gedachten bepalen hoe je je voelt over je situatie, wat deze ook is. Dus optimistische, dankbare en gelukkige gedachten helpen zeker en beïnvloeden je gezondheid. Misschien niet helemaal, maar alle beetjes helpen, nietwaar?

Vroeger wilde ik meer controle over de toekomst. Dat gaf een chronisch ‘ik-ben-bang-dat-het-fout-kan-gaan’ gevoel. Dat was puur een manier van kijken. Tegenwoordig denk ik: “Ik weet niet wat er op mijn pad gaat komen, maar ik vertrouw op mijn eigen kracht. Ik laat het los en breng mij aandacht weer naar het hier en nu.”

Wat is de bron – waar begint het allemaal?

Het gevolg is meer ontspanning in mijn hoofd – en dus in mijn lichaam. Ik heb in dit geval de bron aangepakt van die spanning: mijn gedachten. En dat is de bron van de meeste spanning in ons dagelijks leven. Mijn hersenen werken niet fundamenteel anders dan die van jou.

Als je beseft dat ontspanning begint bij je manier van kijken – en je verandert die manier van kijken – dan voel je de ontspanning direct in je lichaam. Het hoofd stopt te malen, een last valt van je schouders en je kunt weer opgelucht ademhalen. Het lichaam reageert altijd op wat er in je hoofd gebeurd. Dus pak de bron aan en het lichaam volgt vanzelf.

De volgende e-cursus helpt je weer ontspannen te worden:

Word weer ontspannen in slechts 9 weken!

Negatief denken, stress en zorgen voorkomen dat je je goed voelt en geniet van je leven. Wil je meer ontspannen? Laat je stress dan los met deze online training en voel je weer vrolijk en positief! De training is gebaseerd op bewezen coaching technieken en is makkelijk via je e-mail te volgen.

INGEGRAVEN ZWEMBAD - BOUWPROCES STAP VOOR STAP

Vergeet de HD-functie niet aan te zetten:

FILM - THE ENGLISH PATIENT - AANRADER..!!!

geregisseerd door Anthony Minghella met Juliette Binoche, Ralph Fiennes en Kristin Scott Thomas.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt een vliegtuig met twee personen neergeschoten boven de woestijn. Alleen de piloot, Laszlo de Almásy, overleeft maar loopt ernstige brandwonden op. Nomaden brengen hem naar een ziekenhuis, waar hij niet in staat lijkt om te zeggen wie hij is. Hij komt bekend te staan als The English Patient en verpleegster Hana ontfermt zich over hem. Tijdens hun gesprekken ontvouwt zich langzaam de ware toedracht tot het ongeluk.

VOLLEDIGE FILM:

Bekijk de trailer:

BELANGRIJKE BOEKEN

KLIK OP EEN BOEK NAAR KEUZE:

A A N B E V O L E N   W E R K B O E K E N

WERKEN MET FREQUENTIES'

MEER INFO.....

POWER-AFFIRMATIES

MEER INFO.....

HET ONPERSOONLIJKE LEVEN

MEER INFO....

"WORD VRIEND VAN STROOMNIEUWS"

Stroomnieuws is een wekelijkse nieuwsbrief die met veel zorg, Ziel en Hart wordt gemaakt. De opzet van Stroomnieuws is voortgekomen uit de ergernis van al het negatieve dagelijkse nieuws. Het internet, tv, kranten en radio bombarderen ons dagelijks met extreem lage bang makende frequenties. U kunt u blijven voeden met al dat negatieve nieuws, alleen hoelang geleden heeft u zich nou eens één week lang goed gevoeld? Wekelijks werkt Stroomnieuws standaard met positieve berichten en oplossingsgerichte mogelijkheden!

WORD VRIEND VAN STROOMNIEUWS

LEZINGEN, WORKSHOPS & BIJEENKOMSTEN 

Persoonlijke groei en spirituele ontwikkeling.

Agenda van:

ONTVANG EEN MELDING WANNEER STROOMNIEUWS WEER IS VERNIEUWD

Heeft u zich al eerder ingeschreven,

dan hoeft u zich niet opnieuw in te schrijven.

SCHRIJF U IN VOOR DE STROOMIEUWS-NIEUWSBRIEF

STROOMNIEUWS FACEBOOK