T R I L L I N G S F R E Q U E N T I E S 4 A L L

MAGISCHE WERELD VAN ZELFHULP, WONDEREN EN OPLOSSINGEN 

STROOMNIEUWS

S T R O O M N I E U W S 

GECREËERD OM DE MAGIE IN HET LEVEN TE ERVAREN

NIEUWSBRIEF NR. 210

WORD VRIEND VAN STROOMNIEUWS

INSCHRIJVEN STROOMNIEUWS

BELANGRIJKE MEDEDELING VOOR ALLE STROOMNIEUWSLEZERS

Beste Stroomnieuwslezers,

Wegens groot succes en veel inzet kan ik jullie heugelijk belangrijk nieuws mededelen.

De Divineboosters zijn nu voor iedereen betaalbaar geworden.

Klik hier voor meer informatie

Vriendelijke groet,

Matthijs vd Stroom.

DE STORM

ZATERDAG 25 AUGUSTUS 2015

H A A R L E M

Harde wind en regen zorgde hier en daar voor wat wazige foto's.

Klik voor een vergroting op een van de foto's:

HET WONDER

VAN DE

AMSTERDAMSE WATERLEIDINGSDUINEN

VERGEET DE HD-KNOP NIET AAN TE ZETTEN

Klik HIER VOOR MEER INFORMATIE OVER DE AMSTERDAMSE WATERLEIDINGSDUINEN 

DE SMARAGDEN TAFELEN VAN THOTH, DE ATLANTIËR

15 VIDEO'S MET NEDERLANDS VERTALINGEN

Vooruitblik.

De geschiedenis van de vertaalde Tafelen in de volgende oude openbaring zijn zeer bijzonder en voorbij de kennis van de moderne wetenschappers. Deze bijzondere en antieke tabletten zijn gedateerd zo’n 36.000 Voor Christus. De schrijver is THOTH, een Atlantische Priester-Koning, die een Kolonie in het Oude Egypte stichtte, nadat zijn moederland was verzonken. Hij was de bouwer van de Grote Pyramide van GiZeh, verkeerd toegeschreven aan Cheops. In de Pyramide verwerkte hij kennis van de Oude Wijsheid en ook exacte geheime gegevens en instrumenten van het Oude Atlantis. Zo’n 16.000 jaar, regeerde hij het land van Egypte, vanaf ongeveer 52000 Voor Christus tot 36.000 Voor Christus. Toen het Oude Barbaarse Ras, onder wie hij woonde, tot een hoge graad was geciviliseerd. THOTH was een onsterfelijke, dat wil zeggen,, hij overwon de dood, passeerde de dood alleen wanneer hij wilde en dan nog niet eens door de dood. Zijn vaste wijsheid maakte hem een heerser over verschillende Atlantische Kolonies, en ook die van Zuid Centraal Amerika. Toen de tijd voor hem kwam om Egypte te verlaten, bouwde hij de Grote Pyramide over de ingang van de Hallen van Amenti, Plaatste daar zijn gegevens en gaf opdracht zijn geheimen te bewaken, door bewakers die kwamen uit hoogste regionen onder zijn mensen. Later in de tijd werden de afgevaardigden van deze bewakers de Pyramide Priesters, door wie Thoth was uitverkoren als de God van de Wijsheid, de Schrijver, door hen die in de eeuw van donker zijn leringen volgden. De legende van de Hallen van Amenti, werd van de onderwereld, de Hallen van de Goden, waar de ziel kwam na zijn dood voor beoordeling. Gedurende de latere eeuwen nam het Ego van THOTH plaats in de lichamen van mens, zoals in de Tafelen wordt besproken. En zo reïncarneerde hij drie keer, de laatste keer als Hermes, de drie-eenheid. In deze incarnatie, liet hij zijn schriften kennen aan de moderne occultisten als de Smaragden Tafelen, en later als een mindere expositie van De oude mysteriën. De Tafelen, zoals hier vertaald als zijn werk, zijn achtergelaten in de Grote Pyramide in de handen van de Pyramide Priesters. De Tien Tafelen zijn verdeeld in Dertien delen voor de zekerheid. De laatste twee zijn zo groot en ver reikend in hun geheel, dat in het heden het verboden was om ze vrij te geven aan de wereld. In ieder geval zijn de geheimen van grote waarde voor de serieuze student. Ze zouden gelezen moeten worden, niet een keer, maar honderd keer, want alleen dan wordt de WAARHEID onthult. Een enkele lezing geeft een glimp van de schoonheid, maar de meer intense studie opent wegen van wijsheid aan de zoeker. Nu een woord van hoe deze machtige geheimen werden onthuld aan de moderne mens, nadat ze heel lang verborgen zijn geweest. Zo’n dertienhonderd jaar voor Christus, in Egypte, het oude Khem, in grote opschudding was en vele afgezanten van priesters werden gezonden naar andere delen in de wereld. Onder hen waren sommige van de Pyramide priesters die de Smaragden Tafelen met zich meedroegen als een Talisman Waardoor zij autoriteit konden afdwingen over de minder vooruitstrevende priesters van de rassen, die voortkomen van buiten. De Atlantische kolonies. De Tafelen werden gezien als een legende door de drager als zijnde afgezant van THOTH. Deze speciale groep van priesters, dragers van de Tafelen, emigreerden naar Zuid Amerika waar ze een bloeiend ras vonden, De Maya’s die zich veel herinnerden van de Oude Wijsheid. Onder deze Maya’s vestigden de priesters zich. In de tiende eeuw, vestigden de Maya’s zich over Yucatan, en de tafelen werden geplaatst onder het altaar van een Van de grote Tempels van de ZONNEGOD. Na de overwinning van de Maya’s door de Spanjaarden, zijn de steden verlaten en de schatten van de tempels vergeten. U moet weten dat de Grote Pyramide van Egypte, was en nog steeds een tempel is voor inwijdingen in de mysterieën. JEZUS, SALOMON, APOLLONIUS en anderen zijn daar ingewijd. De schrijver (van de Engelse vertaling vanaf de Tafelen (Dr. Doreal)), die een verbinding heeft met De Witte Broederschap, werkt ook door de pyramide priesters. Hij is geïnstrueerd om de Oude Tafelen, te onthullen en terug te brengen naar de Grote Pyramide. Dit, na veel avonturen waarover niet verder ingegaan wordt, voltooid hebbend. Voor het terugbrengen van de Tafelen, heeft hij toestemming gekregen om ze te vertalen en een Kopie van de Wijsheid te behouden, Zoals de wijsheid gegraveerd is in de Tafelen. Dit was in 1925 en alleen nu is permissie gegeven om een deel ervan te publiceren. Verwacht wordt dat er velen geïnteresseerden zullen zijn. Maar de ware student zal tussen de regels door lezen en de wijsheid verzamelen. Als het LICHT in je is, het LICHT welk is gegraveerd in deze Tafelen, dan zal het reageren. Nu een woord over het materiaal van de Tabletten. Ze bestaan uit Twaalf Tafelen van Smaragdgroen, gevormd van een substantie gevormd door Een chemisch proces. Ze zijn onverwoestbaar, bestand tegen alle elementen en substanties. Feitelijk zijn de atomische en cellulaire structuur nimmer aangetast. In Elk opzicht overtreden zij de Wetten van Ionisatie. Op de Tafelen zijn gegraveerde karakters van de taal van het oude Atlantis: Karakters die reageren op bepaalde gedachte golven, Door deze vibratie komen ze vrij in de geest van de lezer. De Tafelen zijn bijeen gebonden door een Ring van Goud gekleurd materiaal. De wijsheid daarin is de grondlegging van de Oude Mysteriën. En voor degene die leest met open geest en ogen, zal de wijsheid honderd maal toenemen. Lees, Geloof, of niet, maar lees!. De vibratie in deze zal je ZIEL wakker maken en laten reageren. In de volgende pagina’s, zal ik sommige mysteriën onthullen, welke licht door mij zijn Aangeraakt of door andere leraren of studenten van de waarheid. De zoektocht van de mens om de wetten van het leven te begrijpen, zijn oneindig, Maar voorbij de sluier welke de andere dimensie versluiert, waarvan de mens Zijn visioenen van de waarheid bestaat, ligt klaar voor degene die zijn visioenen Naar binnen wil richten en niet naar buiten in de zoektocht. In de stilte van het materiele ligt de sleutel om de wijsheid te ontsluieren. Hij die praat weet niet; hij die weet praat niet. De hoogste kennis is ongrijpbaar, maar bestaat als een Geest in wegen die Alles overstijgt in woorden of symbolen. Alle symbolen zijn sleutels naar deuren die leiden naar waarheden en vaak is de Deur gesloten omdat de sleutel zo groot lijkt dat dingen die erachter liggen onzichtbaar zijn. Als we kunnen begrijpen dat alle sleutels, niet materiele symbolen een manifestatie zijn, Maar bestaan door de grote Wet en de Waarheid, dan zullen we een visie ontwikkelen Om door en voorbij de sluier te gaan. Alle dingen in het universum bewegen door de Wet, en de Wet die de bewegingen reguleert van De planeten is niet meer dan de wet dan welke de materie van de mens reguleert. Een van de grootste van de Kosmische Wetten is die, die verantwoordelijk is voor de. Formatie van de mens als een materieel wezen. Het grote doel van de mysterie school in alle eeuwen, was om de wetten die de mens verbindt in het materiele. En het spirituele. De verbindende materialen tussen mens en de spirituele mens is de intellectuele mens, Daarvoor zijn zowel de materiele als de immateriële kwaliteiten nodig. De beginneling van de hogere kennis moet zijn intellectuele kant ontwikkelen van zijn natuur En zo sterk maken zodat hij zich met alle kracht kan concentreren op alles in zijn wezen en op alles wat hij verlangt. De grote zoektocht naar Licht, Leven en Liefde begint alleen in je materiele lichaam. Gedragen naar de uitersten, het finale doel is complete eenheid met het universele bewustzijn. De grondlegging in het materiele is de eerste stap, dan komt het hogere doel of het spirituele. In de volgende pagina‘s, geef ik een interpretatie van de Smaragden Tafelen en hun geheimen, Verborgen en esoterische uitleg. Verzegeld in de woorden van THOTH zijn voor vele uitleg, maar zijn verborgen. Licht van kennis gebracht om te dragen op de Tafelen zal vele nieuwe velden van gedachten openen. Lees en wees WIJS, maar alleen als het licht van je eigen bewustzijn wakker wordt in het diepe deel Van je ziel. 

DE SMARAGDEN TAFELEN VAN THOTH, DE ATLANTIËR

15 VIDEO'S MET NEDERLANDS VERTALINGEN

NEDERLANDSE VERTALING

Video's:

DE STEEN DER WIJZEN

De steen der wijzen is een grote holle steen in het binnenste van de aarde. Van hieruit lopen lange draden naar het aardoppervlak. Deze draden pikken de gedachten der mensen op. Zo weet de steen der wijzen wat er zich allemaal op aarde afspeelt. Als een grote databank ontvangt hij informatie en filtert deze op waarde. Hij pulseert dit door naar “moeder aarde”, en bepaald zo als kloppend hart der aarde het energetisch ritme van de hele planeet. De Lemurianen die lang geleden in de grotten leefden wisten dit, en droegen intuïtief zorg bij aan dit proces. Door contact te leggen met de draden, waarvan er velen uitmonden in de grotten, door deze te lezen, en er liefde naar toe te sturen. Slechts enkele mochten en konden in het binnenste van de aarde komen, bij de steen der wijzen, wat een vrij groot gangenstelsel op zich was, natuurlijk gevormd met de edelstenen en kristallen aan de binnenkant. Deze kristallen waren het middelpunt van en in feite de bouwstenen van de steen der wijzen. Dit kristallen complex in het binnenste van de aarde heet steen der wijzen, genoemd naar de “wijzen”, als oudsten der aarde.

Ontzettend lang geleden gebeurde er het volgende, door toedoen van een nucleaire oorlog in het sterrenstelsel vond er een enorme explosie plaats, waardoor de planeet in delen ging breken. Gelukkig niet in duizend stukjes, maar in 2 grote stukken en nog meerdere kleine stukken, deze stukken werden allemaal uit hun baan geslingerd, de kleine stukken kwamen onder andere terecht in het andromeda stelsel (door hun relatief kleine gewicht werden ze verder weggeslingerd). Van de twee grootste delen bleef het grootste deel, door de zwaartekracht redelijk op zijn plaats, het andere grote deel kwam terecht in het melkwegstelsel en werd jullie nieuwe aarde, met een eigen kern op zich. (De nucleaire oorlog kwam met name door de Reptielen, die als vierde ras op de oude aarde wilde heersen en toen dit niet kon, overging tot vernietiging van de planeet. Wij, de Pleiaden kwamen pas als vijfde ras op aarde, en dan wel op de “nieuwe””aarde. )

De Lemurianen voorzagen de explosie van de planeet en wisten dat de steen der wijzen dit niet volledig zou overleven. Om schade te beperken gingen zij delen het kristallen-steen der wijzen complex verdelen onder enkele zeer zuivere Lemuriaanse zielen, die deze kristallen op namen in hun ziel. Zo komt het dat enkelen een deel van de steen der wijzen met zich meedragen; in wezen zijn zij de ziel van de steen der wijzen. Meester Mantaho en enkele anderen weten dit en zij wachten nog steeds in de hoogste hemel op de persoon die deze steen momenteel op aarde met zich meedraagt.

Kristallen zijn kristallen, zij hebben allen min of meer dezelfde werking, naar de aard van het kristal. In feite zijn de kristallen in de aarde en aan het aardoppervlak uitlopers van de steen der wijzen, en kunnen zij in mindere mate dezelfde werking hebben als de steen der wijzen. Zij behoren veelal niet tot het oorspronkelijke deel van de steen der wijzen, want het merendeel hiervan is verloren gegaan. Zij staan hier wel mee in verband, alle stenen, edelstenen, en kristallen hebben een soort bewustzijn wat in staat is te herinneren aan de werkwijze van steen der wijzen omdat zij allen het mineraalbewustzijn met zich meedragen. Vanuit het mineraal bewustzijn zijn zelfs zielen ontstaan, jullie definieren dit veelal als invo zielen, alhoewel dit niet geheel correct is. Een mineraal kan onderdeel zijn van een ziel, omdat het bewustzijn betreft, en binnen het bewustzijn van de ziel kan het mineraal bewustzijn een gepaste en natuurlijke plaats hebben. Na de explosie van de planeet waar de steen der wijzen verbleef (de “oude” aarde) werd het een vrij normaal proces om bij zielen een stuk kristal te plaatsen.

Later in de tijd van altantis werd dit proces intuïtief opnieuw gebruikt, door in hoogstaande zielen kristallen te plaatsen. Dit had bewustzijnbevorderende eigenschappen. En herinnerde aan het verlangen van de Lemurianen om terug te keren naar hun thuis, maar ook aan de enorm geweldige eigenschappen van dit natuurlijk mineraal. Alle kristalgrotten in het heden en het verleden herinneren hieraan. Zij hebben in meer of minderde mate dezelfde eigenschap, dat is waarom kristallen zo’n enorme aantrekkingskracht hebben op de mens. Zielen die in staat zijn te luisteren naar de stilte van deze kristalgrotten kunnen het verleden hierin horen fluisteren, en de liefdevolle eigenschappen voelen die zij met zich meedragen. De kennis en de genezende kracht voelen van deze wonderbaarlijke stenen die een geschenk zijn van de natuur voor de mensheid.

LICHTVOEDING & GEZONDHEID

Mensen worden in rap tempo zieker, de budgetten voor de gezondheidszorg rijzen al jaren de pan uit, zij steeds te klein en het lijkt allemaal niet te helpen. Er lijkt geen relatie te bestaan tussen de hoogte van het budget en de gezondheid van de bevolking. Nou ja, de statistieken worden anders berekend, want tegenover zulke geldinjecties moeten wel klinkende resultaten staan. 

De veroorzaker van al dat ongemak is de verhoging van het trillingsgetal van de aarde. De fijngevoeligheid van mensen neemt enorm toe. Dat uit zich op vier hoofdterreinen, namelijk:

(1) relaties,

(2) werk,

(3) wonen en

(4) voeding. 

Relaties en werk overlappen elkaar in zekere mate, bij 'voeding' zou 'gezondheid' gezet kunnen worden. 

(1) Relaties

Hooggevoelige mensen merken dat hun oude kennissenkring langzaam maar definitief wordt vervangen door een andere kring, bestaand uit andere hooggevoelige mensen. Laaggevoelige mensen zoeken elkaar ook op. Omdat de hoge- en lage energieniveaus niet meer bij elkaar passen lopen huwelijken en masse op de klippen;

(2) Werk

Hooggevoelige mensen zijn steeds minder bereid om voor alleen maar geld aan het werk te gaan, er is sprake van een groeiend aantal bedrijfjes dat zich om de aloude bedrijfsstructuren heen beweegt. Hebzucht, macht en status worden steeds minder een drijfveer om ergens te gaan werken. Bedrijven die niet in staat zijn om de lol weer op de werkvloer te krijgen, de macht van de financiële baas te breken, de accountants de deur uit te gooien en de aandeelhouders te neutraliseren, is ten dode opgeschreven, hoeveel trucs er nog zullen worden gebruikt om die macht in stand te houden;

(3) Wonen

Hooggevoelige mensen hebben steeds meer last van de lage energie van de buren. Ze wonen te dicht bij elkaar op een hoop in steden. Er zal (met respect voor de natuur) een uittocht naar de natuur gaan plaatsvinden. Eigenlijk is dit een schaalvergroting ten opzichte van 'relaties' en 'werk'.

(4) Voeding & Gezondheid

Hooggevoelige mensen zijn degenen die met de verhoogde trilling van de aarde mee kunnen. Zij groeien door van Ik naar Wij, zij vormende de spirituele GGD. Die trillingsverhoging veroorzaakt bij mensen die niet mee kunnen ziektes. Een aardige vergelijking misschien: het ei in de magnetron. Het duurt maar even of het ei klapt uit elkaar. Dat ei kon niet met de verhoging mee.

Wolf Coaching maakte dit plaatje

Het menselijk lichaam heeft ook verschillende trillingsniveaus, meestal weergegeven in de vorm van chakra's. Het wortelchakra onder bij de stuit trilt het traagst, daaraan verbonden is de werking van de dikke darm. De energie van de dikke darm werkt het traagst van alle energie in het lichaam. 

Maar het trillingsniveau van zelfs de dikke darm verhoogt momenteel. In de nabije toekomst zal daardoor de dikke darm vlees niet meer kunnen verwerken; alle mensen worden vegetariër. De intolerantie voor rood vlees neemt snel toe, voor varkensvlees geldt het zelfde. Er komt een verschuiving naar de consumptie van vis, kip en kalkoen omdat het lichter verteerbaar is. Alle zwaar verteerbare voeding zal verdwijnen en anders wel degene die het blijft eten. Vegetariërs eten "raw food". Hoogwaardige groenten, die rauw worden gegeten. Die zijn al op de markt, hun klantenaantallen zullen sterk toenemen. 

Maar uiteindelijk zal men van lucht gaan leven - zuivere energie in feite, waarbij de zon het hoofdaandeel afgeeft. Die mensen zijn er al. Niet veel, maar er zijn mensen die vrijwel niet eten of drinken en oergezond zijn, iets dat volgens de gangbare opvattingen onmogelijk is. Gedwongen voeding in inrichtingen wordt hun deel, waardoor ze doodziek worden. 

OUDE MAYA STAD GUATEMALA

Schitterende beelden.

Vergeet de HD-knop niet aan te zetten:

LAAT VOEDING UW MEDICIJN ZIJN EN MEDICIJN UW VOEDSEL

In Houston, Texas, is een progressieve arts begonnen met het voorschrijven van groenten en fruit in plaats van farmaceutische geneesmiddelen. Hij en vele anderen geloven dat voedzaam voedsel een essentiële voorwaarde is voor de gezondheid. Na jaren van het regulier behandelen van patiënten, zoals diabetes en hoge bloeddruk, ontdekte Dr. Garth Davis dat dieet en levensstijl de beste manier is om het lichaam te helpen.

Dr. Davis schrijft niet langer farmaceutische geneesmiddelen voor, in plaats daarvan adviseert hij groenten en fruit. En tot nu toe hebben de patiënten heel goed gereageerd op de verandering. “Als artsen voeren we operaties uit of schrijven medicijnen voor aan onze patiënten om hen beter te maken,” zei Davis. “Waarom zouden wij hen niet onderwijzen over gezond eten en stellen verse groenten en fruit direct beschikbaar?

Maar zoals verwacht kan worden, zijn sommige patiënten verward over het concept en denken bijvoorbeeld dat het voorgeschreven recept fout gespeld is. Patiënten krijgen biologisch geteelde groenten voorgeschreven en kunnen een doosje met groenten bij de ‘Farmacy’ afhalen. Elke doos bevat een overvloed aan fruit, zoals appels, peren en bananen en groenten als sla, selderij, wortelen en tomaten.

“Ik zou graag zien dat meer artsen gezonde voeding voorschrijven,” vervolgde Davis. “Hippocrates zei:’Laat voeding uw medicijn zijn en medicijn uw voedsel’. De groenten en fruit zijn een alternatief voor toepassing bij het ​​behandelen van ziekten.”

MEER DAN ÉÉN APPEL PER DAG

HET VOORKOMEN VAN DE MEESTE ZIEKTES

!!..Must see..!!

Vergeet de HD-knop niet aan te zetten:

FILM

INCEPTION

INCEPTION

Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) is een meesterdief, gespecialiseerd in het “stelen” van waardevolle geheimen in de droomstaat van een mens, wanneer de geest het kwetsbaarst is. Cobb is hierdoor een gewilde speler in de verraderlijke nieuwe wereld van bedrijfsspionage, maar dit heeft hem tegelijkertijd ook tot een internationale vluchteling gemaakt, wat hem alles kan kosten wat hij ooit lief had. Nu krijgen Cobb en zijn team van specialisten een nieuwe taak aangeboden. Een 'laatste' taak die ervoor kan zorgen dat Cobb zijn oude leven weer terugkrijgt. Deze taak is niet het stelen van een idee, maar het plaatsen van een idee. Als ze slagen, dan kan het de perfecte misdaad zijn. Maar er is ook een levensgevaarlijke vijand, iemand die altijd Cobb's volgende zet lijkt te voorspellen...

TRAILER

TRAILER

FILM -INCEPTION

DR. PIM VAN LOMMEL - DOOD IS NIET DOOD, ONS BEWUSTZIJN IS EEUWIG

Al eeuwenlang duiken er verhalen op van mensen die een bijna-doodervaring hebben gehad. Ze beschrijven dat ze uit hun lichaam zijn getreden en alles kunnen zien. Ze zien een helder licht aan het einde van een tunnel of ze lijken omringd te zijn door schimmen.

Uitzonderlijk lijkt het niet, want miljoenen mensen over de hele wereld hebben zo’n bijna-doodervaring gehad. In deze video komen mensen aan het woord die het hebben meegemaakt. Voor cardioloog Pim van Lommel is een bijna-doodervaring ‘een authentieke ervaring, helemaal niet te herleiden tot fantasie, psychose of zuurstoftekort’.

Voor hem is er veel meer aan de hand. Een bijna-doodervaring verandert mensen bovendien vaak blijvend. Is het dan ook een bewijs dat er leven is na de dood? In deze reportage wordt het fenomeen wetenschappelijk besproken en passeren getuigenissen van mensen die een bijna-doodervaring hebben meegemaakt de revue. We komen tot de conclusie dat dood niet dood is en dat ons bewustzijn eeuwig is.

“In het onderzoek naar bijna-doodervaringen dat we in [het tijdschrift] The Lancet hebben gepubliceerd, komen we eigenlijk tot de conclusie dat het bewustzijn niet het product kan zijn van de hersenen en dat dood niet dood is. Dat het bewustzijn altijd bestaat,” aldus Van Lommel. “Voor de geboorte en na de dood blijft het bestaan omdat het lichaam het tijdelijke materiële aspect is. Dat is één van de belangrijkste boodschappen.”

HD-Video:

GIGANTISCHE WATERBALLON

Vergeet de HD_knop niet aan te zetten:

F O T O V A N D E W E E K

DE IJZEREN EEUW

DE LAATSTE HOMO UNIVERSALIS VAN NEDERLAND

Aan het einde van de 19e eeuw is er alle reden voor optimisme. Stijgende welvaart, verbetering van de positie van de vrouw, verheffing van de lagere standen. Nederland is in een eeuw tijd onherkenbaar veranderd, maar is deze moderne samenleving ook niet te massaal, te technisch en te lawaaierig geworden?

Waar blijft de menselijke maat, de innerlijkheid, de moraal? Frederik van Eeden, arts, schrijver en wereldverbeteraar, laat de stad achter zich en begint op het platteland in het Gooi de utopische gemeenschap Walden. Gaat dat lukken of is er niet te ontsnappen aan de vooruitgang?

Klik hier om al heat werk van Frederik van Eden te bestuderen

WAT GEBEURT ER ALS JE MET Z'N ALLEN GAAT MOUNTAINBIKEN VANAF EEN GLETSJER

JUIST JA

COMPLETE CHAOS 

MENSACHTIGE PLANTEN IN CHINA

KRACHTIG IJSLAND

PRAKTIJK - HULP BIJ ASCENTIE-SYMPTOMEN

De energie op aarde verandert. De energie wordt als het ware steeds hoger. De trillingen verhogen. Dit geeft veel onrust, omdat waarheden boven tafel komen. Steeds meer ziet u dat leugens geen stand meer kunnen houden. Er wordt steeds meer zichtbaar. U hoort steeds meer schandalen die aan het licht komen. U kunt dat zelf ook merken in uw directe omgeving. U kunt niet meer leven in een leugen. Uw trilling verhoogt. Dit geeft een hoger bewustzijn. Hierdoor wordt u zich dus steeds meer bewust van uw leven en hoe u leeft. 

Leeft u wel vanuit uw hart of doet u nog steeds dat wat u denkt dat anderen van u verwachten? 

Klik hier voor meer informatie

JE AUTO SLOPEN DOE JE ZO

WAT ALS AL UW OPVATTINGEN, OVERTUIGINGEN EN GEVOELENS UW WARE ZELF, STANDAARD IN DE WEG STAAN?

WAT ALS U ZELF DEGENE BENT, WAAR U AL UW HELE LEVEN OP HEBT ZITTEN WACHTEN?

BESTAAT WERKELIJK DE MOGELIJKHEID UW WARE ZELF TE KUNNEN ERVAREN?

BENT U MEER DAN UW GEDACHTEN, EMOTIES EN GEVOELENS? 

Klik hier voor meer informatie

DE HOBBIT HELI MOUNTAIN FIETS

Vergeet de HD-knop niet aan te zetten:

SO HAM

Één van de bekendste en eenvoudigste Indiase mantra’s is: So Ham.Hij wordt in stilte “gezongen”. De twee klanken worden in stilte herhaald, zonder ze hardop te zingen. Deze mantra wordt ook wel de natuurlijke mantra genoemd omdat hij is gebaseerd op het geluid van onze ademhaling. Sooooo …. is het geluid van onze inademing.Hammmm… is het geluid van onze uitademing. Deze mantra is, ook als we hem niet in stilte zingen, altijd bij ons. Telkens als we ademhalen, klinkt deze mantra al op natuurlijke wijze. De mantra herhaalt zich bij elke ademtocht.

So Ham heeft ook een diepere betekenis. So Ham geeft het universele antwoord op de vraag wie je werkelijk bent. Deze vraag luidt in het Sanskriet: Ko Ham? Het antwoord is: So Ham. De vertaling van So Ham is: I am That. Als je de mantra achter elkaar van binnen zingt, zing je: I am that I am that I am that I am. De I am kwaliteit van het leven. Deze mantra verbindt ons met wie we werkelijk zijn, elke keer opnieuw. Daar hoeven we geen moeite voor te doen. De ademhaling gaat vanzelf…. Het speelt zich af in een vol-ledige stilte. Hoe leger de kwaliteit van deze stilte, hoe voller de activiteiten die vanuit deze stilte ontstaan.

VROUW MET DE GROOTSTE LIPPEN TER WERELD

VROUWEN MET VERLAAGDE SCHOUDERS

MATTHIJS VD STROOM - WORKSHOP - WERKEN MET FREQUENTIES MIDDELS DE SANJEEVINI-METHODE

ZONDAG 2 AUGUSTUS

Is het mogelijk om door middel van trillingsfrequenties op een natuurlijke, eenvoudige en kosteloze wijze uzelf te helpen? Kan deze techniek worden toegepast op zowel de mens, dieren, bomen, planten, water, voeding, kleding en andere gebruiksvoorwerpen? Kunnen de frequenties van bomen, planten, groenten en fruit worden geoptimaliseerd, zodanig dat met deze methode de groei, kwaliteit en smaak op een positieve manier wordt beïnvloed?

Zijn we in staat deze techniek te leren en zelf toe te passen? 

Op al deze vragen geeft Matthijs vd Stroom tijdens de workshop u een zo duidelijk mogelijk antwoord, van wat er zoal mogelijk is met frequenties middels de Sanjeevini-methode. Matthijs heeft inmiddels 16 jaar ervaring met de Sanjeevinis.

Deze methode is voor iedereen toepasbaar en te leren.

Aan het eind van de dag bent u in staat zelfstandig met deze methode te werken.

Klik HIER VOOR MEER INFORMATIE

ONTVANG EEN MELDING WANNEER STROOMNIEUWS WEER IS VERNIEUWD

Contact

Stroomnieuws-archief

Stroomnieuws-facebook

A A N B E V O L E N

WERKBOEK:

POWER-AFFIRMATIES

Zijn we als mens in staat ons leven te transformeren? Kunnen we ons zelfbeeld van sober en negatief, transformeren tot het meest verheven beeld van ons zelf? Kunnen we ons zelf in 90 dagen van chaos tot orde herscheppen? Power-affirmaties zijn positieve programmeringen waarmee u uw gedachten over uzelf, of uw visie over bepaalde dingen in een positiever daglicht kunt stellen. 

MEER INFO.....

"WORD VRIEND VAN STROOMNIEUWS"

Stroomnieuws is een wekelijkse nieuwsbrief die met veel zorg, Ziel en Hart wordt gemaakt. De opzet van Stroomnieuws is voortgekomen uit de ergernis van al het negatieve dagelijkse nieuws. Het internet, tv, kranten en radio bombarderen ons dagelijks met extreem lage frequenties. U kunt u blijven voeden met al dat negatieve nieuws, alleen hoelang geleden heeft u zich nou eens één week lang goed gevoeld?

Wekelijks werkt Stroomnieuws standaard met positieve berichten en oplossingsgerichte mogelijkheden!

WORD VRIEND VAN STROOMNIEUWS

LEZINGEN, WORKSHOPS & BIJEENKOMSTEN 

Persoonlijke groei en spirituele ontwikkeling:

ONTVANG EEN MELDING WANNEER STROOMNIEUWS WEER IS VERNIEUWD

Heeft u zich al eerder inschreven,

dan hoeft u zich niet opnieuw in te schrijven.

SCHRIJF U IN VOOR DE STROOMIEUWS-NIEUIWSBRIEF

STROOMNIEUWS FACEBOOK