T R I L L I N G S F R E Q U E N T I E S 4 A L L

MAGISCHE WERELD VAN ZELFHULP, WONDEREN EN OPLOSSINGEN 

STROOMNIEUW

S T R O O M N I E U W S 

GECREËERD OM DE MAGIE IN HET LEVEN TE ERVAREN

NIEUWSBRIEF NR. 209

Veel lees, kijk & luisterplezier toegewenst.

Vriendelijke groet,

Matthijs vd Stroom.

ELLIE DAVIES MAAKT DOOR STERREN VERLICHTE BOSLANDSCHAPPEN

Ellie Davies gebruikt het bos als haar studio om daar deze magische, sprookjesachtige foto’s te creëren.

In haar nieuwe serie Stars, gebruikt ze verschillende lagen in combinatie met haar eigen fotografie. De sterren die je ziet, dat zijn beelden die afkomstig zijn van de Hubble ruimtetelescoop. 

Klik voor een vergoting op een van de foto's

FILM

BEYOND THE SECRET THE MOSES CODE

!!!...AANRADER...!!!

3.500 jaar geleden gaf Mozes de wereld een geschenk dat de wereld veranderde. Enkele van de meest ongelofelijke mirakels ontstonden door het toepassen van een simpele code die de krachten van het creatieve vermogen van God ontluiken. Deze antieke technologie is in de loop ter tijd in de vergetelheid geraakt en genegeerd. Maar alleen om via deze film en boek opnieuw geopenbaard te worden. Deze code heeft, als hij wordt toegepast op de mensheid, het vermogen om de planeet te veranderen en om de rijkste zegeningen voor uw leven te zijn.

I-Am werk-video

POSITIEF HOKJESDENKEN BESTE MIDDEL TEGEN NEGATIEVE HOKJESDENKEN

Hoe we onszelf en anderen zien wordt grotendeels bepaald door onderonsjes en alledaagse gesprekken, ook als we over bepaalde groepen praten zoals hetero’s, homo’s, ouderen, jongeren, studenten of allochtonen. Deze natuurlijke communicatie houdt echter negatief hokjesdenken gemakkelijk in stand. Het benoemen van positieve eigenschappen van groepen, ofwel positief hokjesdenken, is het beste middel tegen negatief hokjesdenken. Dit blijkt uit onderzoek van psychologe Hedy Greijdanus naar stereotypering, waarop zij 25 juni promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Informatie die afwijkt van stereotypen gebruiken we anders dan informatie die consistent is met stereotypen. Positieve voorbeelden van mensen die niet aan het stereotype voldoen worden onmiddellijk gezien als een uitzondering op de regel, terwijl negatieve voorbeelden wel het stereotype bevestigen. Het negatieve hokje zelf verandert niet of amper. Greijdanus: “Uit mijn onderzoek blijkt dat het weinig zin heeft om een lijst van positieve voorbeelden van mensen te noemen om negatief hokjesdenken tegen te gaan.” Wat wel helpt is om mensen met elkaar te laten praten over positieve kenmerken van gestereotypeerde groepen als geheel.

Marokkaanse Nederlanders

Greijdanus deed voor haar onderzoek verschillende experimenten. Zo legde ze fictieve krantenartikelen voor aan onderzoeksdeelnemers over ‘werknemers’ en ‘Marokkaanse Nederlanders’. Die artikelen gingen bijvoorbeeld over Marokkaans-Nederlandse jongeren die een kickboksersvereniging begonnen en Marokkaans-Nederlandse jongeren die een kunstenaarscollectief oprichtten. Uit dit experiment bleek dat mensen makkelijker positief gedrag van een paar individuen naar de hele groep kunnen generaliseren wanneer ze verwachten over het experiment (de krantenartikelen) te moeten praten.

Acteur

Greijdanus experimenteerde ook met groepsgesprekken die tot doel hadden om hokjesdenken te beïnvloeden. In deze gesprekken over Marokkaans-Nederlandse jongeren nam stiekem een acteur deel die de opdracht had om juist negatieve stereotypen te ontkrachten door positief hokjesdenken te stimuleren. Overigens bleek deze ontkrachting van negatieve stereotyperingen ook in een experiment zonder een acteur, in een natuurlijke gesprekssituatie, te werken.

Studenten versus stadjers

Greijdanus deed ook experimenten waarbij een groep Groningse studenten met elkaar sprak over een aanstaande ontmoeting met een groep Groningse burgers (in Groningen ‘Stadjers’ genoemd). Studenten verwachtten dat Stadjers hen stereotypeerden als slordige, luie herrieschoppers. Ze verwachtten meer vijandigheid wanneer contact met de andere groep aanstaande leek te zijn.

Positief hokjesdenken
Een beter contact tussen groepen is in de eerste plaats gebaat bij verandering van denkbeelden binnen groepen. Het benoemen van positieve eigenschappen van groepen, ofwel positief hokjesdenken, is het beste middel tegen negatief hokjesdenken. Greijdanus: “Je kunt de mensen niet even uit negatieve hokjes halen en verwachten dat die hokjes dan verdwijnen. Je ontkomt er gewoon niet aan om die hokjes zelf positiever te maken.”

Conflictbeheersing

De resultaten van het onderzoek kunnen nuttig zijn voor instanties en organisaties die te maken hebben met gespannen verstandhoudingen tussen diverse groepen. Greijdanus adviseert om interventies te richten op discussies binnen deze groepen door positieve kenmerken van abstracte groepsbeelden nadrukkelijker te belichten. Politici kunnen baat hebben bij deze inzichten om hun argumentatiestrategie aan te passen, maar ook scholen of fuserende bedrijven kunnen hun voordeel doen door de relatie tussen rivaliserende groepen anders te benaderen.

VIDEOTRAILER - DE LAATSTE NEANDERTHALER:

VOLLEDIGE FILM - DE LAATSTE NEANDERTHALER

(ANTI) LIEFDE

Wat is Liefde?

Als we het woord ‘liefde’ strippen van alle Hollywood glamour. Strippen van de illusie van vlinders, romantische muziek, diepe zuchten, melancholie, wazige beelden en parfum met rode lippen, blijft er een koude, gevoelloze egoïstische bezitsdrang over.

Liefde, zoals we dit woord in dagelijks gebruik kennen is gewoon een mooie verpakking voor een egoïstische en monopolistische claim op datgene waarop men verliefd is. Liefde in deze betekenis is gewoon ordinaire hebzucht. De bron voor jalousie, dubbele moraal en emotioneel/psychisch of fysiek geweld.

Liefde in deze vorm is de illusionaire obsessie om iets aan je leven toe te voegen wat je compleet maakt. Liefde in deze vorm is de illusionaire angst om iets te verliezen wat je incom​pleet achterlaat. Liefde in deze vorm komt voort uit de duale gedachte van afgescheidenheid en de daardoor ontstane illusie van imperfectie. Imperfectie die alleen kan worden opgelost en gebracht naar perfectie door vervulling van een verlangen. Een verlangen naar iets dat buiten jou ligt. Iets dat jou compleet maakt. Denk je.

Zie de jaloerse echtgeno(o)te(e) als iemand van het concurrerende geslacht voorbij loopt. Zie de agressie in de ogen van de moeder als een andere vrouw contact zoekt met haar pasgeboren baby. Zie de vader die aanschouwt hoe het eerste vriendje van zijn dochter haar het hof maakt. Het ene kind dat jaloers is op het speelgoed van de ander. Dat zijn geen mooie beelden. Geen mooie uitingen van liefde, maar uitingen van lelijke, kortzichtige, bezitterige, kleinerende- en destructieve energie, verpakt in een mooi papiertje en een strik er omheen. Met de groeten van onze collectieve programmering van dualiteit. Ook wel de Matrix genoemd.

Tot zover liefde vanuit het duale perspectief van het collectief. Liefde als een mentaal concept vertaald naar condities van emoties en gedrag. Maar wat is dan Liefde wel?

3D PRINTEN

PRINT JE EIGEN VLIEGTUIG, HUIS, MOTORBLOK OF MOTORFIETS:

MEDEDOGEN IS GEEN MEDELIJDEN

Mededogen heeft niets te maken met medelijden. Als je de definitie van mededogen goed begrijpt dan weet je dat mededogen heel goed bij liefde past. Omdat het zo mooi is, is het fijn om er iets over schrijven, omdat we er allemaal mee te maken hebben. Bij mededogen hoort altijd een verhaal, een historie dat aan een emotionele gebeurtenis is gekoppeld. Mededogen kan een oordeel doen wegsmelten. Als voorbeeld kijken we nog eens naar het voorval met het kind in het vorige artikel (zie hier). De moeder behandelt haar kind volstrekt verkeerd, alleen weet zij dat niet. Ze heeft er geen benul van waar ze mee bezig is, dat ze haar kind enorme psychische schade aan het toebrengen is, dat de rest van het leven van haar kind in veel facetten kan beïnvloeden.

Mededogen is te begrijpen door te kijken naar de hele historie van die moeder. Die moeder had ook ouders die haar precies zo behandelden. Ik heb in mijn praktijk nog niet anders meegemaakt. De cliënt wordt daar pas bewust van als je naar oma vraagt; hoe oma tegen moeder deed en wat moeder van oma vond in haar jeugd. Onbewust draagt de volwassene het beschadigde kind in zich mee. Vele facetten daarvan besmetten ook andere activiteiten die dan ineens ‘niet liefde’ zijn geworden en waarvan je, zonder dat je dat in de gaten hebt, ook helemaal niet zou willen dat ze gebeuren.

Wanneer je als volwassene terugkijkt op een emotioneel ‘niet liefde’ gebeuren, dat je is overkomen als kind, dan zie je het weer gebeuren. Wanneer je, in dit geval, naar de moeder kijkt en in gedachten teruggaat naar hetzelfde gebeuren bij haarzelf, toen ze kind was, dan is mededogen geboren. Je begrijpt het precies omdat het ook jou gebeurd is. Groot voorbeeld hierin is Jezus die zegt, terwijl hij aan het kruis wordt gespijkerd: “Vader vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen“. Stel je eens voor!

Het traumatische gebeuren kan dan ineens milder voor je zijn en je ziet je moeder als niet toerekeningsvatbaar voor dat wat ze toen heeft gedaan in die specifieke gevallen. Je kunt het nu begrijpen. De pijn is ineens minder en als er woede was kan die ook afgenomen zijn door de verzachtende omstandigheden die je nu gaat zien in relatie tot je moeder en misschien ook wel tot jezelf.

F O T O V A N D E W E E K

I K - B E N

Z I E M I J

I N A L L E S

E N I E D E R E E N 

EEUWIGDURENDE DRAAIKOLK IN VLOER VAN EEN VOORMALIGE BIOSCOOP IN ITALIË

Net onder de oude houten vloer van een voormalige bioscoop in San Gimignano, Italië, vind je deze geheimzinnige draaikolk van onheilspellend zwart water. Dit kunstwerk is een nieuwe iteratie van Decension, deze installatie van kunstenaar Anish Kapoor verscheen eerder dit jaar in India.

FILM - CONTACT

Astronoom Ellie Arroway (Jodie Foster) is al haar leven lang op zoek naar signalen van buitenaardse oorsprong en werkt als onderzoeker voor SETI. Haar vader (gespeeld door David Morse) is haar levenslange inspiratiebron in haar vak geweest, ook al is hij overleden toen ze nog jong was. In haar jeugd heeft ze een radiotoestel waarmee ze experimenteert. Ze communiceert met andere mensen en maakt zelfs helemaal verbinding met iemand in Pensacola, haar meest verre contact tot dan toe, een plaats die ze dan voorstelt als een strand met palmbomen. Ze bevraagt haar vader hoe ver haar radio kan komen, en vraagt ook of ze in contact kan komen met haar overleden moeder, en komt uiteindelijk tot de conclusie dat ze een grotere antenne nodig heeft. Ook vraagt ze of er leven is op andere planeten, waarop haar vader antwoordt dat hij dat niet weet, maar dat als er alleen leven op aarde zou zijn het dan heel erg zonde van al die ruimte is.

Jaren later. Palmer Joss (Matthew McConaughey) is een priester op zoek naar de waarheid. Ze ontmoeten elkaar als Ellie haar nieuwe baan start aan het "Arecibo" observatorium in Puerto Rico. Ze hebben een korte affaire. Arroway ondervindt bij haar werk veel tegenwerking van haar oude mentor David Drumlin (Tom Skerritt), die uiteindelijk de stekker uit het SETI-project trekt, waardoor Ellie wordt gedwongen om tijd te gaan huren bij een ander observatorium. Maar dat kost geld, en Ellie probeert fondsen te werven. Uiteindelijk vindt ze een sponsor in de persoon van S.R. Hadden (John Hurt), een op sterven liggende excentrieke miljardair met een voorliefde voor alles wat buitenaards is. Hierdoor kan ze haar SETI-werk voortzetten in New Mexico bij de VLA (Very Large Array) radiotelescopen.

TRAILER:

Na lang speuren ontdekt Ellie dan uiteindelijk intelligente signalen waar ze haar hele leven al naar op zoek is.

VOLLEDIGE FILM:

HYACINTHA KRAIDY - HOE OVERLEVEN IN DEZE TIJD?

Ervaar jij de wereld ook als chaos om je heen?

Overal gebeuren allerlei nare dingen, conflicten tussen mensen, landen en continenten, geldzucht en hebzucht, veel lijden en pijn, epidemische ziekte, . aardbevingen, overstromingen, extreme kou, extreme droogte enz. En in die wereld moet jij je hoofd boven water zien te houden!!!

En hoe zat dat met 2012? Zouden wij niet een nieuwe aarde ervaren? Een nieuw bestaan?

Om te begrijpen hoe dat zit, leg ik kort uit hoe, vanuit mijn perspectief, wij ons bewegen in de maatschappij en hoe wij keuzes kunnen gaan maken. 

Ik leg uit over trilling en frequenties en wat dat voor effect kan hebben op onze dagelijkse leven:

WEBSITE HYACINTHA KRAIDY

Ik denk dat de meeste weldenkende mensen het erover eens zijn dat behalve het fysieke effect de inhoud van de meerderheid van de TV-programmering tegenwoordig (ik leg de nadruk op het woord programmering, een proces dat een passieve ontvanger van informatie impliceert) om de mensen te doordringen van een sociaal wereldbeeld en egocentrische normen en waarden, tegenovergesteld aan wat een gezonde en duurzame samenleving nodig heeft. Individualisme tegen elke prijs is aan de orde van de dag en het is steeds duidelijker dat empathie voor de medeburger en een gevoel van persoonlijke verantwoordelijkheid met grote snelheid verdwijnen, evenals de ethiek die nodig is om te overleven zoals bekend is aan alle gezonde beschavingen. Onlangs werd de auto waarin ik reed vanachter aangereden door een automobilist, naar ik schat tussen de 35 – 40, die er tamelijk respectabel uitzag en in een dure, nieuwe auto reed. In plaats van te stoppen en zijn persoonlijke gegevens door te geven voor de schade, deed hij alsof het hem speet en toen we onze auto veilig aan de kant van de weg zetten, profiteerde hij van de gelegenheid en reed door, ongetwijfeld tevreden dat hij het gedoe rond verzekeringen en zo had weten te omzeilen. De mensen voelen zich tegenwoordig alleen maar schuldig als ze worden gesnapt en hun misdaden worden ontmaskerd. Ze hebben geen hogere autoriteit te vrezen en de huidige richting van het sociale gedrag beloont deze houding, vaak geschraagd op het idee dat het mogelijk is deugdzaam en oprecht te zijn zonder religie of leidende morele principes. Misdaadcijfers, het gedrag in het verkeer en de algemene houding van medeburgers tonen een ander beeld. Ik denk dat de TV hier veel schuld aan heeft.

Mensen brengen veel van hun vrije tijd door voor de televisie. Het is waarschijnlijk niet overdreven te stellen dat TV een belangrijke bron is voor de mening en ideeën van veel mensen over vrijwel alles. Gezien de hoeveelheid tijd die men spendeert aan televisie kijken, is het, als je de publieke opinie wilt vormen, zinnig de TV als medium bij uitstek te gebruiken om informatie te verspreiden. Als je meent dat er een beweging is, en ik denk dat veel mensen dat denken, waarvan het doel is de wereld te veranderen naar het beeld van de mens, ofschoon een vertekend, pervers beeld, dan is het nuttig voor zo'n organisatie de TV-kanalen te beheren en de televisie verandert in een propaganda videodrome. Sommigen zeggen dat in de praktijk zal blijken of het goed is, dat TV zo lonkt naar een grove, lichtzinnige, amorele levensstijl en dat de karakterisering van het Christelijk geloof, de kracht die aan de wieg van onze maatschappij staat, zo negatief, slecht geïnformeerd en vijandig is dat er beslist sprake moet zijn van een complot. Extrapolatie van deze gedachten is stof voor een artikel op zich, maar de feiten liggen er en het complot is aan het licht gekomen. Twee voorbeelden: de BBC heeft na het uitlekken van een intern memo toegegeven dat ze een antichrist visie hebben. Na klachten dat de BBC-programmering herhaaldelijk wat te gebeten uitspraken doet over de islam & andere minderheden (religieuze of anderszins) en bevooroordeeld is tegen het Christendom (met name het Rooms-Katholicisme), heeft de British Broadcasting Corporation zich schuldig verklaard. Na een topconferentie gaf de BBC toe dat 'de BBC niet onpartijdig of neutraal is' volgens politiek redacteur Andrew Marr. De conclusies van de achter gesloten deuren gehouden top lekten uit naar de Britse krant The Mail on Sunday.

VERWIJDER JE KAT VOORDAT JE GAAT VLIEGEN

PRAKTIJK - HULP BIJ ASCENTIE-SYMPTOMEN

De energie op aarde verandert. De energie wordt als het ware steeds hoger. De trillingen verhogen. Dit geeft veel onrust, omdat waarheden boven tafel komen. Steeds meer ziet u dat leugens geen stand meer kunnen houden. Er wordt steeds meer zichtbaar. U hoort steeds meer schandalen die aan het licht komen. U kunt dat zelf ook merken in uw directe omgeving. U kunt niet meer leven in een leugen. Uw trilling verhoogt. Dit geeft een hoger bewustzijn. Hierdoor wordt u zich dus steeds meer bewust van uw leven en hoe u leeft. 

Leeft u wel vanuit uw hart of doet u nog steeds dat wat u denkt dat anderen van u verwachten?

Heeft u uw trauma uit uw jeugd weggestopt en komt het nu in alle hevigheid weer boven tafel?

Met deze verhoging van de energie kunnen ook klachten gepaard gaan. Deze verhoging van energie heet ook wel ascentie.

Het is nu de tijd om dit voorgoed los te laten.

Ik kan u daarbij begeleiden.

Consulprijs: € 1.00 per minuut.

kik hier voor meer informatie

MARCEL MESSING 

" Marcel Messing spreekt vanuit zijn hart . Of zoals je zou kunnen zeggen : hij heeft het hart op de tong . En het mooie bij deze wijze ziel is, dat de informatie en 'boekenwijsheid' die in zijn hóófd is opgeslagen, zijn hart niet tegenspreekt. Messing heeft mijns inziens dan ook het voortouw genomen, voor die duizenden Nieuwetijdskinderen die momenteel dagelijks naar onze planeet komen, met een onwaarschijnlijk, en voor velen nog onbegrijpelijk : weten" !

WAT ALS AL UW OPVATTINGEN, OVERTUIGINGEN EN GEVOELENS UW WARE ZELF, STANDAARD IN DE WEG STAAN?

WAT ALS U ZELF DEGENE BENT, WAAR U AL UW HELE LEVEN OP HEBT ZITTEN WACHTEN?

BESTAAT WERKELIJK DE MOGELIJKHEID UW WARE ZELF TE KUNNEN ERVAREN?

BENT U MEER DAN UW GEDACHTEN, EMOTIES EN GEVOELENS? 

kik hier voor meer informatie

Fun van de week

SEX, KLAARKOMEN, VERSLAVINGEN, DE LIEFDE HET REPTIELENBREIN EN DE MATRIXFREQUENTIE

Mensen die er fysiek goed uitzien en aantrekkelijk gevonden worden, kunnen makkelijk een sekspartner vinden. Het gevaar wat daarin schuilt kent meerdere facetten. Zo kun je verslaafd raken aan het veroveren of veroverd worden, aan het flirten of het mooi gevonden worden door zoveel mogelijk mannen of vrouwen, maar je kunt ook verslaafd raken aan seks op zich en aan het verschijnsel ‘klaarkomen’. Nu hoef je er niet eens goed uit te zien om verslavingen op dat vlak te ontwikkelen. Het hebben van veel geld kan bijvoorbeeld ook een manier zijn om je seksverslaving te ontwikkelen. Alles is immers te koop. Natuurlijk is niet alleen seks een aanleiding tot verslaving. We kennen allemaal de verslaving aan roken, drugs, games, gokken en tegenwoordig kunnen we daar wellicht ook Facebook- en social media verslaving aan toevoegen. Nu ben ik geen verslavingsdeskundige, maar ik denk dat iedereen wel de neiging herkent.

In mijn vorige artikel sprak ik over de mens als bio-computer. Ook sprak ik daar over de bezieling van het menselijk lichaam. In een ander artikel dat ik voor martinvrijland.nl schreef, vertelde ik hoe Shaman expert Don Juan Matus aangaf dat Shamans in staat zijn om de energie van mensen te zien. Shamans zijn door het gebruik van Ayahuasca in staat de hoger dimensionale wereld te betreden en van daaruit terug in onze driedimensionale wereld te kijken. Hij zegt “Kleine kinderen zijn bijzondere oplichtende ballen van energie, bedekt van top tot teen met een gloeiende laag. Een laag die lijkt op een soort gloeiend kunststof die strak gespannen rond de cocon van energie zit. Deze gloeiende energielaag is wat de roofdieren consumeren. Wanneer kinderen hun volwassenheid bereiken is er nog maar een heel klein beetje over van deze energiecocon; ter grote van een teen. Dit kleine overblijfsel is nodig om de mens in leven te houden.” Overigens merk ik daarbij op dat wat mij betreft die hogere dimensionale wereld slechts een hogere programmeringslaag in de matrix-simulatie is. Echter is de constatering van Don Juan Matus wel opmerkelijk en ik heb dat ook gebruikt om toe te lichten hoe bijvoorbeeld het verschijnsel pedofilie te maken heeft met energetische consumptie van de menselijke ziel (zie hier). Dat is complexe materie en heeft te maken met wezens uit een andere laag van de matrix die zich binnen de voor onze zintuigelijke waarneming zichtbare realiteit, presenteren als mens, maar feitelijk een andere soort zijn in hetzelfde omhulsel. Het gaat nu te ver om daar in dit artikel verder op in te gaan.

O.WEEKEND IN DRENTHE - 3 TM 6 JULI 2015

Frank Bonte heeft weer de kracht gevonden een nulpunt-energie weekend te organiseren.

Gezamenlijk kamperen, gedachten uitwisselen, voordrachten & gezelligheid.

Ons 0.kampeerweekend zal samen met het Vitaness team op een prachtige locatie in Drenthe plaatsvinden.

Onderwerpen die nu aandacht hebben zijn:

* De nieuwe dokters – lees de nieuwste inzichten.

* Tesla toren – wat kunnen wij doen

* Schauberger – bekend van de mogelijkheden van water en bodem cultuur.

* Angst – de invloed op je leven

* CERN – op zoek naar het godsdeeltje?

* Joecell – je eigen energie unit.

Kom eens een dagje vrijblijvend de sfeer proeven.

Lobby circuit – van gedachten wisselen met andere pioniers.

kik hier voor meer informatie

OVERWIN JE REPTIELENBREIN!

Ons reptielenbrein schakelt bij sommige prikkels ons denkend brein volledig uit en legt ons bewustzijn volledig lam.

Wat gebeurt er als je het weet te controleren?

Video: 

WEERSPIEGELING VAN DE HEMEL OP TRAPPEN EN IN DE WOESTIJN

Dit zijn de twee meest recente openbare installaties van de Iraanse kunstenaar Shirin Abedinirad. De spiegels in de series Evocation (Iran, 2013) en Heaven on Earth (Italië, 2014) geven zowel de hemel weer in de stedelijke omgeving als in de woestijn.

Klik voor een vergroting op een van de foto's:

JORIS LAARMAN ONTWERPT STALEN BRUG DIE DOOR ROBOTS GEPRINT GAAT WORDEN

De Nederlandse ontwerper Joris Laarman heeft een voetgangersbrug in Amsterdam ontworpen die geprint gaat worden door robots. Het is de bedoeling dat de brug voltooit wordt in 2017 door 2 robotarmen die naar elkaar werken over het water heen. Dit project is een samenwerking tussen MX3d, softwarebedrijf Autodesk, bouwbedrijf Heijmans, Studio Laarman en de Gemeente Amsterdam.

BRINGING BACK THE LIGHT

Bringing Back the Light - Herstel van het leven tot Canada's gematigde regenwouden.

Deze film verkent de praktijk, de methoden en de noodzaak van herstel van de habitat in de gematigde regenwouden van British Columbia. Bij de Central Westcoast Forest Society, zien we een duidelijk verband tussen gezonde landschappen en gezonde gemeenschappen. Onze kust is een van de mooiste plekken in de wereld, maar tientallen jaren van verwoestende houtkap, mijnbouw en ontwikkelingspraktijken hebben uitgestrekte gebieden van ons gematigd regenwoud in de behoefte van een helpende hand gebracht. Onze taak is om te het harde werk gedaan te krijgen, en wel nu:

EINDELOZE ZWAARTEKRACHT

Het is als een live- kosmos , ongelooflijk vloeiende bewegingen , de eeuwigheid en meditatie .

Magische natuur:  

5 JULI - HEEMSTEDE - NEDERLAND & 17 OKTOBER - WIEKEVORST - BELGIË

WORKSHOP - WERKEN MET FREQUENTIES MIDDELS DE SANJEEVINI-METHODE

MATTHIJS VD STROOM

Is het mogelijk om door middel van trillingsfrequenties op een natuurlijke, eenvoudige en kosteloze wijze uzelf te helpen? Kan deze techniek worden toegepast op zowel de mens, dieren, bomen, planten, water, voeding, kleding en andere gebruiksvoorwerpen? Kunnen de frequenties van bomen, planten, groenten en fruit worden geoptimaliseerd, zodanig dat met deze methode de groei, kwaliteit en smaak op een positieve manier wordt beïnvloed? 

Zijn we in staat deze techniek te leren en zelf toe te passen? 

Op al deze vragen geeft Matthijs vd Stroom tijdens de workshop u een zo duidelijk mogelijk antwoord, van wat er zoal mogelijk is met frequenties middels de Sanjeevini-methode. Matthijs heeft inmiddels 16 jaar ervaring met de Sanjeevinis.

Deze methode is voor iedereen toepasbaar en te leren.

Aan het eind van de dag bent u in staat zelfstandig met deze methode te werken.

Klik HIER VOOR MEER INFORMATIE

ONTVANG EEN MELDING WANNEER STROOMNIEUWS WEER IS VERNIEUWD

Heeft u zich al eerder ingeschreven,

dan hoeft u zich niet opnieuw in te schrijven.

schrijf u in voor de stroomnieuws-nieuwsbrief:

Contact

Stroomnieuws-archief

Stroomnieuws-facebook

BLINDE ONTWERPER MAAKT VAN GEBARSTEN BOOMSTAMMEN DEZE LAMPEN

Van eenvoudige boomstammen maakt meubelontwerper Duncan Meerding deze fantastische lampen. Uit de natuurlijke barsten straalt nu zacht en warm licht. Meerding is blind en samen met zijn sprekende meetlint die hij liefkozend zijn ‘oude partner’ noemt weet hij deze lampen te maken. Op de academie leerde hij zich aan te passen door goed te luisteren naar het hout als hij zijn beitels gebruikt en door aan de nerf te voelen.

Klik voor een vergroting op een van de foto's:

WAANZINNIG: EEN HOVERBOARD IS GEEN SCIENCEFICTION MEER

Het Japanse autobedrijf Lexus zegt dat het werkt aan een hoverboard. Tenminste, dat moeten we geloven aan de hand van een video die het bedrijf op YouTube heeft gepubliceerd.

Hoe het board werkt blijft gokken. Mogelijk werkt het hoverboard met magneten een metalen ondergrond, maar aangezien het board in het filmpje boven een betonnen vloer zweeft, lijkt dat ownaarschijnlijk. 

Bovendien is er rook te zien, wat een teken kan zijn van quantumlevitatie is dus ook een optie. Quantumlevitatie is een fenomeen waarbij magneten dankzij een supergeleider onder extreem lage temperaturen blijven zweven.

DAREDEVIL ZOEKT RANDJE VAN AFGROND OP MET ZIJN MOUNTAINBIKE

‘The White Line’ in Sedona in de Amerikaanse staat Arizona staat bekend als één van de hoogste en steilste punten in de nabije omgeving van het gebied. De rode rotsen zijn niet alleen mooi om naar te kijken, ze zijn ook een trekpleister voor wandelaars en fietsers. Mountainbiker Michal Kollbek gaat echter een stapje verder. De daredevil rijdt namelijk op de witte lijn – op het randje van de afgrond – bovenaan de steile rots. Zijn avontuur wordt gevolgd door een drone die met hem mee vliegt. Zou jij het ook durven? Wij in ieder geval niet..

Amateurfotograaf Shawn van Eeden heeft het prachtige lichtspel op de duinlandschappen van de Namibwoestijn, de oudste woestijn ter wereld, in beeld gebracht. De circa 100 kilometer brede zandwoestijn strekt zich uit van noord naar zuid langs de Atlantische kust van Namibië over een lengte van circa 400 kilometer, van Walvisbaai in het noorden tot Lüderitz in het zuiden.

Klik voor een vergroting op een van de foto's:

A A N B E V O L E N

WERKBOEK:

POWER-AFFIRMATIES

Zijn we als mens in staat ons leven te transformeren? Kunnen we ons zelfbeeld van sober en negatief, transformeren tot het meest verheven beeld van ons zelf? Kunnen we ons zelf in 90 dagen van chaos tot orde herscheppen? Power-affirmaties zijn positieve programmeringen waarmee u uw gedachten over uzelf, of uw visie over bepaalde dingen in een positiever daglicht kunt stellen. 

MEER INFO.....

"WORD VRIEND VAN STROOMNIEUWS"

Stroomnieuws is een wekelijkse nieuwsbrief die met veel zorg, Ziel en Hart wordt gemaakt. De opzet van Stroomnieuws is voortgekomen uit de ergernis van al het negatieve dagelijkse nieuws. Het internet, tv, kranten en radio bombarderen ons dagelijks met extreem lage frequenties. U kunt u blijven voeden met al dat negatieve nieuws, alleen hoelang geleden heeft u zich nou eens één week lang goed gevoeld?

Wekelijks werkt Stroomnieuws standaard met positieve berichten en oplossingsgerichte mogelijkheden!

WORD VRIEND VAN STROOMNIEUWS

LEZINGEN, WORKSHOPS & BIJEENKOMSTEN 

Persoonlijke groei en spirituele ontwikkeling:

ONTVANG EEN MELDING WANNEER STROOMNIEUWS WEER IS VERNIEUWD

Heeft u zich al eerder inschreven,

dan hoeft u zich niet opnieuw in te schrijven.

SCHRIJF U IN VOOR DE STROOMIEUWS-NIEUIWSBRIEF

STROOMNIEUWS FACEBOOK