T R I L L I N G S F R E Q U E N T I E S 4 A L L

MAGISCHE WERELD VAN ZELFHULP, WONDEREN EN OPLOSSINGEN 

STROOMNIEUWS

S T R O O M N I E U W S 

GECREËERD OM DE MAGIE IN HET LEVEN TE ERVAREN

NIEUWSBRIEF NR. 206

Veel lees, kijk & luisterplezier toegewenst.

WORD VRIEND VAN STROOMNIEUWS

INSCHRIJVEN STROOMNIEUWS 

Vriendelijke groet,

Matthijs vd Stroom.

Ik ben een paragraaf. Klik éénmaal om je eigen content in te voeren. Je kunt het lettertype, de regelhoogte, kleur en nog veel meer aanpassen door een gedeelte te selecteren en een van de opties in de werkbalk te kiezen.

PREHISTORISCH WEERSTATION

30-05-2015

HD

REGENBOOG 20:16 UUR 29-05-2015

GEMAAKT DOOR:

RUBEN

DE HOLLE AARDE

De Aarde is net als de meeste andere planeten en manen, hol van binnen. De aardkorst is zo'n 1000 km dik. De zwaartekracht, die veroorzaakt wordt door straling van de zon, zit in die korst. Rond de evenaar draait Gaia met bijna 1700 km/u om haar as. De ronde vorm en de groei van de Aarde worden verklaard door de centrifugerende kracht van die draaiing.

Er zijn enkele gangen die leiden naar de binnenkant van de Aarde. Ook zit er op beide polen een groot gat in de korst, dat zichtbaar is op sommige satellietfoto's (die nooit vrijgegeven worden aan het publiek). De holle constructie zorgt ervoor dat er bij aardbevingen soms een mysterieus geluid waargenomen wordt, alsof er aan een grote bel geklingeld wordt. 

De illuminati zien er strikt op toe dat het geheim van de holle Aarde verborgen blijft voor het publiek. Zowel de Noord- als de Zuidpool zijn no-fly zones, en zelfs satellieten mogen niet over de polen vliegen. Vreemd genoeg zijn ze met foto's van andere planeten minder voorzichtig. Zo is de rechterstaande foto van het gat in de zuidpool van Jupiter gewoon op de site van de NASA te vinden. 

Op onderstaand plaatje zijn de banen van de satellieten om de Aarde te zien, en wordt goed zichtbaar hoe ze allemaal zorgvuldig om het gat in de Noordpool heen gestuurd worden. Dit levert de wetenschap de nodige frustraties op, omdat hierdoor bepaalde data onbeschikbaar blijven, zoals ook op de NASA site te lezen valt: "The circular gap over the Earth's geographic pole is due to a gap in the satellite coverage." 

De grote holte binnenin de aardbol verklaart ook waarom er bij aardbevingen op seismografische waarnemingen een zogenaamdeschaduwzone optreedt. Dat is een gedeelte van het aardoppervlak, ver van het epicentrum, waar de seismische golven vrijwel verdwijnen, terwijl ze verderop weer terugkomen. De reguliere wetenschap breekt zich hier nog steeds het hoofd over, en probeert het met vergezochte theorieën vol met aannames te beredeneren. Maar dit komt dus omdat halverwege binnenin de korst, de zwaartekracht de andere kant op gaat, waardoor de seismische golven zich splitsen.

Rechteronderstaande filmbeelden van een tientallen vierkante kilometers groot gebied met meren en bossen, midden op de Zuidpool. De beelden werden geschoten op 19 februari 1947 door de Amerikaanse admiraal Richard Byrd tijdens "Operation Highjump", vlak voordat hij Agartha binnen zou vliegen.

Onze binnenburen

In het binnenste der Aarde woont sinds enkele miljoenen jaren een hoog ontwikkelde beschaving, Agartha genaamd. Deze wereld bestaat uit meer dan 120 ondergrondse steden en een groot rijk aan de binnenkant van de aardbol. Dit volk bestaat uit een verzameling kleinere volken van verschillende afkomst. Het grootste deel heeft ooit aan de oppervlakte geleefd en is later ondergronds gegaan, zoals afstammelingen van Hyperborea, Atlantis, Lemurië en zelfs Nazi Duitsland en. Allen zijn nu vredelievend en ze hebben veelvuldig contact met buitenaardse beschavingen. Ze leven in volmaakte harmonie met de natuur.

Er leven vele diersoorten die aan de buitenkant allang uitgestorven zijn, zoals mammoeten en sabeltandtijgers. Alles is er beter, schoner en vooral ook groter! Er staan "Avatar"-achtige bomen van honderden meters hoog. Er groeien druiven zo groot als pruimen, met een smaak die alles wat bij ons aan de oppervlakte groeit, overtreft. Vooral de hydroponische tomaat schijnt legendarisch te zijn.

In sommige steden wonen mensen die veel groter zijn dan onze soort, wel vier meter lang. Dit waren de mensen die de Noorse visser Olaf Jansen het eerst tegenkwam tijdens zijn ongelofelijke zeereis in de negentiende eeuw. Je kunt je voorstellen dat hij hier letterlijk en figuurlijk wel enigszins van opkeek.

Olaf Jansen en zijn vader worden aandachtig bekeken door de reuzen uit Agartha die hen opgepikt hebben op hun boot.

Agarthanen leven ook veel langer dan wij, hun 'bejaarden' zijn soms wel 30.000 jaar oud. Omdat het ouderwordingsproces geen rol meer speelt bij deze mensen, kiezen de meesten ervoor om zo'n 30 à 40 jaar te lijken, terwijl ze in werkelijkheid dus veel ouder kunnen zijn. Als een Agarthaan vindt dat zijn beleving van een bepaalde incarnatie voltooid is, kan hij dat lichaam naar eigen keus verlaten.

Altijd dag

In het grote rijk aan de binnenkant is het nooit nacht. Er hangt een waterige zon in het midden, de kern van onze planeet. Die zorgt voor een prettig, oranje-achtig licht. Er heerst een constante temperatuur van ongeveer 24 graden. Agartha bestaat voor ongeveer een kwart uit water en de rest is land, waarop zo'n honderd grote, kristal-achtige steden liggen. De hoofdstad, waar de regering zetelt, heet "Shamballa de Mindere" en andere steden hebben namen als Posid, Shonshe, Rama en Shingwa.

De aardkorst van onze planeet is een gatenkaas. Er zijn natuurlijk gevormde grotten van honderden kilometers lang. In sommigen daarvan zijn de satellietsteden van het Agartha-netwerk te vinden. Soms liggen die maar vlak onder het aardoppervlak, zoals de grote stad Telos, onder Mount Shasta in California. Die komt tot halverwege de berg, en ligt dus gedeeltelijk zelfs boven het aardoppervlak.

Magma bevindt zich niet overal onder onze grond, en bovendien niet dieper dan 20 km. De overige stukken worden gebruikt voor verbindingen tussen deze steden onderling en met het "binnenland". De meeste steden hebben compleet op zichzelf werkende ecosystemen.

Organisatie

De regering van Agartha, de "Raad van Twaalf", wordt gevormd door zes mannen en zes vrouwen. Het is een liefdevolle raad die als gids en beschermer van het volk fungeert. De hogepriester is een andere belangrijke volksvertegenwoordiger.

Alle steden en huizen zijn met elkaar verbonden via een ingenieus, spiritueel computersysteem. Het is gebaseerd op aminozuur en wordt gebruikt voor interne en galactische communicatie. Maar het houdt ook de gezondheid van de bewoners in de gaten, en kan bijvoorbeeld meten of er een tekort aan vitaminen of mineralen is in het lichaam.

Geld hebben ze niet in Agartha. Er is overvloed voor iedereen, en luxe-artikelen veranderen van eigenaar via een ruilsysteem. De steden hebben bewegende stoepen, en voor kleine afstandjes bewegen ze zich voort op een soort sneeuwscooter-achtige vervoermiddelen. Alles werkt op vrije energie. Als ze van stad naar stad willen reizen, maken ze gebruik van "de Buis", een elektromagnetisch metro-systeem dat snelheden tot vierduizend kilometer per uur haalt.

De Agarthanen zijn volledig geïntegreerd in galactische omgangsvormen en maken deel uit van de Confederatie van Planeten. Ze maken ruimtereizen in schepen die in staat zijn om van dimensie te veranderen, waardoor ze voor onze ogen meestal onzichtbaar blijven. Op drukbezochte plekken zoals Mount Shasta en Mount Adams is het een komen en gaan van ruimteschepen. Contactee James Gilliland vestigde zijn ranch aan de voet van Mount Adams, en speurt 's avonds met bezoekers van over de hele wereld met verrekijkers naar lichtschepen die in en uit de berg reizen. Omdat dematerialiseren geen enkel probleem vormt voor deze schepen, worden ze niet gehinderd door de buitenkant van de berg.

Natuurlijk hebben de illuminati die ons aan de buitenkant het even zuur maken, ook geprobeerd om het binnenste der Aarde te veroveren. Vanwege hun superieure techniek en hun bescherming door de Confederatie, hadden de Agarthanen echter weinig moeite om deze pogingen in de kiem te smoren.

Leven aan de binnenkant

Net als wij, gaan de Agarthanen graag uit. Ze bezoeken concerten, theaters en genieten van allerlei kunstvormen. Fans van "Star Trek" zouden misschien de holodecks wel herkennen, die echt bestaan. Je kiest je favoriete film of tijdperk in de wereldgeschiedenis, en maakt er zelf deel van uit. We weten het niet zeker, maar we vermoeden dat hier ook wel scènes te kiezen zijn die zich aan het aardoppervlak afspelen. Want de Agarthanen kennen ons heel wat beter dan wij hen!

Agarthanen planten zich op vrijwel dezelfde manier voort als wij, met als grootste verschil dat hun vrouwen niet negen maanden zwanger zijn, maar slechts drie. Omdat deze mensen duizenden jaren oud kunnen worden, zijn geboortes veel zeldzamer, en wordt het gezien als iets heiligs. Als het kind zich aandient, gaan de aanstaande ouders drie dagen naar de tempel, waar de baby verwelkomd wordt met prachtige muziek, fijne gedachten en mooie beelden. Net als bij ons soms gebeurt, wordt een kind daar altijd in het water geboren.

Ascensie

De komende Ascensie is voor het volk van Agartha iets vanzelfsprekends. Hun enige 'probleem' is, dat ze aan ons vast zitten op deze planeet, en dat het Goddelijke Plan voorschrijft dat we samen ascenderen. Daarom werken de Agarthanen met de Galactische Federatie samen om onze spirituele ontwikkeling te versnellen. Naar boven komen doen de Agarthanen nu nog niet graag, omdat ze spiritueel hoog ontwikkeld zijn, en telepatisch communiceren. Zelfs een boosaardige gedachte van een ander kan al fysiek schadelijk voor ze zijn.

Pas als de mensheid hier aan de bovenkant positief heeft leren denken en de beste bedoelingen heeft, zal er een vereniging met onze onderaardse broeders plaatsvinden. Zoals het er nu naar uit ziet, zal dit pas vlak voor of na de sprong van onze planeet naar de vierde dimensie gaan plaatsvinden. Dan zal er letterlijk een wereld voor ons opengaan! 

WAT HEEFT SIMON PARKES OVER DE HOLLE AARDE TE VERTELLEN:

SPELEN MET LAVA - HD

GECREËERD DOOR:

MATTHIJS VD STROOM

Klik hier voor meer informatie

DE SCHEPPER

Wetenschappers houden zich graag bezig met de vraag hoe het allemaal ontstond, terwijl de vragen "Door wie?" en "Waarom?" meestal vakkundig omzeild worden. 

Je zou het misschien niet denken als je zo om je heen kijkt op straat, maar de ziel van ieder mens heeft tijdens zijn ontwikkeling al honderden, soms zelfs duizenden levens doorlopen. En er zullen er nog vele volgen. In ieder leven leert hij iets, en dat brengt hem weer een stapje verder. Hij creëert karma, en lost het later ook zelf weer op. Hij ervaart en hij leert. De ene ziel doet dat sneller dan de andere, maar we ontwikkelen ons allemaal. Want dat is waar het om draait in het universum: ontwikkeling.

Dit gebeurt niet zomaar, het maakt deel uit van een Groter Plan. Dat plan is bedacht door een wezen dat de Schepper genoemd wordt. Veel mensen zien de Schepper als dezelfde als God, maar dat is niet helemaal waar. Er zijn meerdere Goden, voor elk universum minimaal één. Een God is een aspect van de Schepper. Hij (we spreken voor het gemak maar even van "hij" hoewel hij geen geslacht heeft, voor zover wij weten) is simpel gezegd de manager van een universum, die dat universum samen met de Schepper gecreëerd heeft en beheert. De Schepper daarentegen is de maker van alles. Iedere schepping begint met een idee, en uit dat idee - het ultieme voorbeeld van "gedachten zijn krachten" - ontstaat een nieuw universum. Wetenschappers noemen dat de Oerknal.

Niet alleen ons universum ontstond op deze manier, maar ook ontelbare andere. En ze worden nog steeds gevormd. Terwijl je dit leest, vinden er nog steeds aan de lopende band oerknallen plaats. Alle universums tezamen vormen de kosmos. 

Die kosmos wordt niet van bovenaf bekeken door die Schepper, om er zo af en toe eens wat aan te veranderen of zo, nee - het is de Schepper. Hij zit in alles wat bestaat, en ervaart het voor de volle 100%. Daarom is er ook bewustzijn in ieder deeltje, hoe klein ook.

De Schepper is natuurlijk een heel ander soort wezen dan wij. Niemand ter wereld (of daarbuiten) weet wie of wat het precies is. Het wordt in andere culturen vaak kortweg omschreven met "Alles Wat Bestaat". Jij en ik zijn er dus ook onderdeel van. We staan niet los van de Schepper, we zijn de Schepper.

De structuur van ons brein lijkt precies op die van het hele universum. Toeval? 

Je kunt het vergelijken met je eigen lichaam. Daar zitten ook miljarden cellen in, die allemaal op zichzelf functioneren. Maar tegelijkertijd zijn ze ook allemaal met elkaar verbonden, en vormen ze één geheel. Je ervaart voortdurend het wel en wee van al je lichaamsdelen. Voelt een lichaamsdeel zich goed, bijvoorbeeld als het gestreeld wordt, dan voelt het geheel zich ook fijn. Maar als er iets pijn doet, dan lijd je ook met heel je lichaam.

Zo ook in de kosmos. Door ons ervaart de Schepper zichzelf voortdurend, in een eindeloze variatie aan vormen, trillingen, geuren en kleuren. Het ervaart zijn diepste ellende en zijn hoogste euforie. We zijn nooit los van elkaar. Dat kan ook niet, want ieder mens bestaat volledig uit energie en alle energie is met elkaar verbonden. Als we een ander aankijken, kijken we dus eigenlijk naar onszelf. Het is als een vinger die een teen aankijkt.

De bouwsteen van alles

Er is maar één soort energie, en dat is de energie van licht/liefde. Licht is dezelfde energie als liefde, maar dan in een werkbare vorm, een vorm die als bouwsteen kan fungeren. Einstein ontdekte al dat alles uit energie bestaat (E=mc²), maar hij wist toen misschien nog niet dat dat ook allemaal dezelfde energie is. Alles wat leeft, en ieder element uit het periodieke systeem, is simpelweg lichtenergie die op een bepaalde frequentie trilt. Bij een andere frequentie rangschikken kleine deeltjes zoals neutronen en protonen zich anders, en vormen ze andere atomen, moleculen etc.

"Als je de geheimen van het universum wilt vinden, moet je denken in termen van energie, frequentie en vibratie." - Nikola Tesla

Voor veel wetenschappers is dat nu nog totale abracadabra. Zij denken dat alles met traditionele natuurkunde te verklaren moet zijn, en moeten weinig hebben van 'ongrijpbare' concepten, zoals in de quantummechanica besproken worden. Vooral als er ook nog eens spirituele elementen bij om de hoek komen kijken, zoals dat er bewustzijn is in alles wat er bestaat. Als je hen vertelt dat de gedachten en emoties van de onderzoeker zelf het resultaat van een experiment kunnen beïnvloeden, verklaren ze je voor gek.

Zij kijken door een microscoop en trekken de conclusie dat als je dieper kijkt dan moluculen, atomen en neutronen, er uiteindelijk 'niets' overblijft. Maar dat 'niets' is dus licht. En via energie-omvormers, zoals ons brein, kan met de juiste techniek ieder natuurkundig element in een ander element omgezet worden. Alchemie is dus alleen maar een kwestie van gedachten!

Gelukkig zijn er steeds meer vooruitstrevende wetenschappers, zoals Gregg Braden en Nassim Haramein, die dat wel snappen. Zij weten dat hoewel alles van elkaar afgescheiden lijkt, in werkelijkheid alles één is. Dat is tegelijkertijd de belangrijkste Universele Wet: de Wet van Eén. Die wet beschrijft deze eenheid, en houdt ook in dat alles wat er bestaat, ernaar moet streven om uiteindelijk weer één te worden met elkaar, en met de bron.

"Er is geen psychiater ter wereld zo goed als een puppy die je gezicht likt" - Ben Williams

Parallelle werelden

God heeft ons universum opgebouwd uit verschillende lagen. Dit worden ook wel dimensies of dichtheden genoemd. Het houdt in dat er verschillende werkelijkheden parallel aan elkaar bestaan. Met dimensie wordt hier dus niet de dimensies bedoeld zoals wij die tegenwoordig meestal hanteren (lengte, breedte, diepte etc.) maar de dichtheid, oftewel de frequentie waarop alle energie vibreert.

Iedere dimensie zit vol met leven. Wezens in een lagere dimensie kunnen hogere dimensies meestal niet zien (tenzij je daar een speciale gave voor hebt), maar andersom wel. De hemel is de bekendste parallelle wereld voor ons, en maakt deel uit van de vierde dimensie, ook wel de astrale wereld genoemd. Spirits van overledenen leven dus in deze dimensie, maar ook allerlei andere wezens, zoals buitenaardsen en natuurgeesten.

Ook spiritueel hoog ontwikkelde mensen en mensachtige aardbewoners, zoals de Amerikaanse Sasquatch en de Aziatische Yeti, kunnen voor korte of langere tijd in deze dimensie verblijven. Het makkelijkst is om dit alleen in spirit te doen, terwijl het lichaam in rust achterblijft op Aarde. Dit wordt astraal reizen genoemd. Iemand die genoeg controle heeft over zijn trilling, kan dit echter ook met zijn hele lichaam doen. Zo kan hij op de ene plek verdwijnen en op een andere plek weer verschijnen.

Wij leven zelf in de derde dimensie. In universele begrippen staat deze wereld gelijk aan primitief en zwaar. Er zijn er meer dan tien dimensies. Hoe hoger de dimensie, hoe hoger de trilling en hoe lichter en fijner alles is.

De evolutie van de ziel

Tijdens onze ontwikkeling doorlopen we alle dimensies, onderaan te beginnen. Eerst scheidt de ziel zich af van de pure liefdesenergie van de Schepper, en daarna doorloopt hij talloze levens en bestaansvormen, waarin hij van alles ervaart. Als het goed is, leert hij van zijn ervaringen, en klimt hij steeds een dimensie hoger. En uiteindelijk, als hij het allerlaatste heeft geleerd wat er te leren valt, wordt hij weer één met de bron.

Alles wat dit evolutieproces opzettelijk tegenwerkt, wordt universeel als een zonde beschouwd. Daar hoeft niet direct bij ingegrepen te worden, maar het creëert wel karma.

Om zichzelf optimaal te kunnen ervaren, besloot de Schepper om een soort theater-achtige constructie te creëren, met een toneel en een backstage-gedeelte. Het toneel is het dagelijks leven dat je leidt, in je fysieke lichaam. Backstage is de ziel, die onderdeel is van je totaalziel, je hogere bewustzijn. In je hogere bewustzijn is er volledig overzicht. In het dagelijks leven leer je je lessen, en in het hiernamaals evaluëert je ziel hoe het gegaan is.

Hierna kies je wat de volgende stap in je ontwikkeling zal worden.

Het feit dat je in je dagelijks leven afgesloten bent van het volledige bewustzijn, is een van de weinige "onlogische" dingen in de hele schepping. Voor de rest zit alles logisch in elkaar, en volgt energie altijd de meest vloeiende weg. Maar als ieder levend wezen altijd alles al wist, en ook wist dat alle andere wezens alles wisten, zou er een stuk minder te ontdekken vallen. En ervaringen opdoen was nou juist de opzet van het hele plan.

De moraal van dit verhaal

Goed, dus als jij nu weet dat jij:

 • 1) onlosmakelijk verbonden bent met al het leven om je heen
 • 2) straks weer terugkeert naar 'backstage'
 • 3) op basis van de geleerde lessen weer een nieuw leven mag kiezen

Wat valt er dan eigenlijk nog te vrezen in dit leven? De dood? Zeker niet, de dood wordt als een heerlijke vakantie ervaren door zielen die terugkeren naar de hemel, na het zware leven op Aarde. De illuminati? Welnee. Wie het grotere plaatje ziet, weet dat de duistere machten alleen maar bestaan om mensen zoiets als dualiteit te laten ervaren (goed en slecht in één samenleving), waar hun ziel veel van leert. En dat die duistere machten alleen maar zover mogen gaan als het Licht ze toestaat, de totale balans mag nooit verstoord worden.

Moet je dan bang zijn voor mensen die het slecht met je voor hebben, of voor buitenaardse wezens misschien? Ook dat niet, want die zitten allemaal in hetzelfde schuitje als jij. We zijn allemaal deeltjes van God die zichzelf en elkaar ervaren, en zich proberen te ontwikkelen. Zelfs iemand die je kwaad doet of die je misschien zelfs vermoordt, zul je ooit weer terugzien in een hogere dimensie. En jullie zullen beiden weten welke lessen jullie daaruit geleerd hebben.

De buitenwereld is in feite helemaal niet belangrijk, je zult tijdens je ontwikkeling in duizenden verschillende werelden terechtkomen. Het enige wat telt is jouw gedrag, jouw intentie, jouw keuzes.

Er is maar één ding wat je moet zien te vermijden, en dat is je leven te verspillen. Door egoïstisch te zijn, liefdeloos, wraakzuchtig of ondankbaar. Wie zijn geplande levenslessen niet leert, moet het later opnieuw doen. Hoewel een leven nooit helemaal voor niets geweest is, is het niet benut hebben van kansen, een van de grootste teleurstellingen die een ziel kan ervaren.

Dus...wat nu?

Je hoeft je leven echt niet direct helemaal om te gooien als je eenmaal snapt hoe het in elkaar zit. Als je gewoon je best doet, en bij je beslissingen niet alleen je eigen belang voor ogen houdt, maar ook dat van anderen, kan het bijna niet fout gaan. Het maken van fouten is tenslotte inherent aan het leven; het gaat erom dat je leert van die fouten. Wie zichzelf kan verbeteren, lost karma op en benut zijn kansen voor ontwikkeling. 

Een handige stelregel die je kunt hanteren bij toekomstige keuzes die je moet maken, is: als ik straks dit leven afgerond heb en ik ga evalueren, wat zou mij dan het meest trots maken? Als je het zo benadert, en je onthoudt dat niet maatschappelijk succes, maarliefde de graadmeter is, kun je bijna nooit verkeerd kiezen.

Als je nog meer wilt doen en er actief aan wilt werken om de wereld te verbeteren, is dat een goed idee. Want ook het helpen van anderen is een teken van ontwikkeling. Het wordt gezien als het hoogste goed in het universum.

Er zijn genoeg dingen die je kunt doen, zelfs zonder je huis te verlaten. De universele Wet van de Aantrekkingskracht kan daarbij goed van pas komen.

Als je weet dat al je gedachten, daden en bedoelingen geregistreerd worden in het collectief bewustzijn, en dat ons collectief bewustzijn onze toekomst creëert, is het eenvoudig om daar zelf iets aan bij te dragen. Dat zal je letterlijk door ieder levend wezen op Aarde in dank afgenomen worden.

Hoe je dat doet? Hier zijn een paar voorbeelden die al veel verschil kunnen maken:

- Wees een goed mens. Wees aardig voor anderen, en voor jezelf. En wees dapper. Zoals actrice Zoe Saldana (Neytiri uit de film "Avatar") al zei: "Je groeit alleen van ervaringen die je eigenlijk niet durft."

Dit hoeven niet per se grote dingen te zijn, zoals een inspirerende speech geven voor een volle zaal. Het kan ook iets kleins zijn. Zoals even voor een ander opkomen, of geld geven aan een goed doel terwijl je zelf niet weet of je die maand wel rond zult komen. Zorg ervoor dat je trots op jezelf kunt zijn bij alles wat je doet.

- Visualiseer een betere wereld. Maak dagelijks vijf minuten vrij, en stel jezelf voor hoe je zou willen dat de wereld er in de toekomst uitziet. Visualiseer blije en gelukkige mensen, die in vrede met elkaar samenleven. Er is genoeg te eten en iedereen geniet van elkaar en de schoonheid van onze planeet. En voel de blijdschap die je zou voelen als die wereld er al wás, en jij er deel van uitmaakte. Geniet tot in je tenen van dat geluk. Dit beïnvloedt het collectief bewustzijn rechtstreeks, en maakt onze wereld dus weer een klein beetje beter. En niet eens een klein beetje, want de Wet van de Aantrekkingskracht werkt honderd keer sterker voor positieve gedachten dan voor negatieve. Dus iedere kleine visualisatie maakt al een groot verschil.

- Protesteer als je onrecht ziet. Doe mee aan protestacties voor het algemeen belang, of start ze zelf. De illuminati zijn bang voor het volk, daarom doen ze alles geheim en proberen ze ons zwak te houden. Hun ergste schrikbeeld is hordes protesterende mensen in de straat die hun vertrek eisen. Dus doe dit zo vaak mogelijk. Het hoeft niet op straat te zijn, het kan ook online. Er zijn sites die dit heel eenvoudig maken. Zo zijn er al veel successen geboekt. Maar je kunt natuurlijk ook zelf mailtjes sturen of bellen naar bewindspersonen, bestuursorganen, media of bedrijven die het huidige corrupte systeem ondersteunen. Onthoud: hoe klein ook, alle beetjes helpen!

GEESTELIJK ZIEK DOOR DE HUIDIGE MAATSCHAPPIJ 

Het is u vast niet ontgaan dat tegenwoordig steeds meer mensen geestesziek zijn. Bij de werkende mens en met name de jongere is het merendeel tegenwoordig ziek door een geestelijke stoornis.

Het komt omdat we ondanks de psychologische bevindingen van ruim 100 jaar oud, ons nog steeds koesteren in een maakbare wereld.

De maakbare wereld houdt ons een illusie voor. Het is een wereld vol schone schijn zoals het bekende “the game of thrones”, fantasie films, sprookjesachtige films en computerspelletjes, de bekende boeketreeks, de meeste TV programma’s of tijdschriften vol achterklap over anderen. Met dergelijke bezigheden vlucht de mens in een fantasie wereld. Het maakt de mens zelfs tot een hebzuchtig, onbevredigd, agressief wezen dat niets uit de weg gaat om zijn onvervulde verlangens te bereiken, met alle gevolgen van dien. De politie en geestelijke gezondheidszorg krijgt het steeds zwaarder. Op de werkvloer wordt al jaren geklaagd over de psychopathische baas, of de medewerker die niets meer weet.

Een andere vorm van de maakbare wereld is dat we afhankelijk worden. Afhankelijk van onze ouders, van de leerkrachten, docenten, de baas, de partner, de religieuze voorganger. Door zelf de materie te kennen, een opdracht zelf uit te leren voeren, iets zelf op te zoeken, zelf met je hersenen iets uit te rekenen, iets zelf vervaardigen, zelf eten te kopen en klaar te maken, zelf te leren communiceren met dat wat er is etc. worden we onafhankelijker en leren we uiteindelijk op eigen benen te staan. Het is het begin naar de innerlijke VRIJHEID die we allen zo graag willen bereiken.

In die zogenaamde maakbare wereld vluchten we in verkeerde identificaties. Zoals dat van een idool, het kind, Oedipus, narcistische, doel of de object verlies identificatie. Wat onze wezenlijke identificatie is hebben de meesten al lang opgegeven. (zie het boek: Vrijheid in Relaties, het hebben van de juiste Identificatie)

Dus vermijden we conflicten, zitten we vol met verwachtingen, zijn we helemaal geprogrammeerd door de sociale samenleving (alsof we een computer programma zijn) en zitten we vol angst en verdedigingssystemen (verdringing, projectie, reactie, fixatie, regressie). (zie het boek: Vrijheid in Relaties, het hebben van de juiste Identificatie)

Omdat ook de meeste behandelaars niet met de realiteit kunnen omgaan en zelf verstrikt zitten een van de punten genoemd in de twee alinea’s hierboven worden er allerlei drugs aangereikt.

Deze drugs brengen het lichaam veel schade toe. De eerste schade die ik wil noemen naast de chemische giftige schade is dat de mens verdooft wordt die gebukt gaat onder emotionele pijn. Daardoor kan de werkelijkheid niet meer gevoeld en ervaren worden wat nodig is om tot GENEZING, HEEL WORDING te kunnen komen. De tweede grote schade van dergelijke geneesmiddelen is dat het in de meeste gevallen de kwaal waarvoor het gegeven wordt verergert. De derde grote schade is dat er door dergelijke middelen op andere plekken in het lichaam ziektes ontstaan die ons uiteindelijk de dood in jagen.

Het gebruik van dergelijke middelen is niet in harmonie met de natuurwetten.

Het maakt dat de mens steeds meer degenereert. En omdat we dat al eeuwenlang doen, krijgen we steeds vaker kinderen die nog fysiek, emotioneel en mentaal verder gedegenereerd zijn. Mensen die hun echte identiteit niet kennen, waardoor ze ook nooit aan een bewustwordingsproces kunnen beginnen. Immers zodra ze in fase een zitten denken ze bewust te zijn. Er volgen echter nog minimaal 13 andere bewustzijnslagen. Iemand die zich enigszins bewust mag noemen zit voorbij fase 6. (zie het boek: Van Kikkervis tot Prins).

De meeste hulpverleners kunnen niets met de verwrongen beelden over het leven van dergelijke mensen, waardoor deze zich vaak niet gehoord voelen. Veel van die zogenaamd ‘verwrongen’ beelden zijn voor een intuïtief opgeleid therapeut zoals ikzelf wel te plaatsen. Ze kunnen mits er voldoende vertrouwen is verduidelijkt worden in wat er speelt en waarom en wat er nodig is. Zo kan de mens die geholpen wordt om laag voor laag met de realiteit te leren leven, komen tot regeneratie en generatie. Zij kunnen op alle vier de holistische vlakken GEZONDE mensen worden.

Pauline Laumans

Aura en Chakra Reader en Healer, Natuurgeneeskundig therapeut

0618541278

http://www.libertasinvivo.com/cms/index.php/nl/human-interest-nl

THE BEST ANCIENT EGYPT DOCUMENTARY (MUST SEE !!!)

SCHEDELS

Als er één bewijs is voor het feit dat de heersende geschiedschrijving van geen kant klopt en dat de wetenschap willens en wetens de andere kant op kijkt, dan zijn het wel de vele onverklaarbare schedels die over heel de wereld gevonden zijn. Hoewel onafhankelijke instituten hebben vastgesteld dat hun DNA niet menselijk is, blijft het establishment de meest bizarre verklaringen aanslepen voor hun vreemde vorm.

Verlengde schedels

De meest voorkomende afwijkende schedel is de zogenaamde 'verlengde schedel'. Vooral in de buurt van de Nazca-lijnen en het schiereiland Paracas in Peru zijn veel van deze schedels gevonden. Er worden nog steeds met enige regelmaat nieuwe vondsten gedaan, o.a. door grafrovers die ze op de zwarte markt aanbieden. De schedels worden gekenmerkt door hun platte, uitgerekte vorm, en in veel gevallen zit het haar en de gemummificeerde huid er nog op. Deze schedels zijn o.a. te bezichtigen in het privé-museum "Paracas History Museum" en het regionale museum van Ica.

Soortgelijke schedels zijn over heel de wereld gevonden, o.a. in Bolivia, Frankrijk, Noorwegen, Malta, Egypte, Noord-Irak, Oekraïne, Siberië, Zuid-Afrika (de zogenaamde "Boskop Man") en Vanuatu in Oceanië.

[[PASTING TABLES IS NOT SUPPORTED]]De huidige wetenschap beweert dat dit komt door een oud gebruik, waarbij men bij baby's het hoofdje zo strak afbond, dat het vervormde. Afgezien van de vraag waarom dit verschijnsel blijkbaar wereldwijd plaatsvond, in culturen die volgens diezelfde wetenschap niet met elkaar in contact stonden, is dit technisch onmogelijk. De gevonden schedels hebben namelijk soms bijna dubbel de inhoud van een menselijke schedel. Ook missen veel schedels bepaalde schedelnaden die wij wel hebben, o.a. de voorhoofdsnaad en de pijlnaad. Andere daarentegen hebben juist weer een extra naad, die dwars over het voorhoofd loopt. Het bot van deze schedels is vaak ook veel dikker en steviger dan dat van ons.

Waarschijnlijk was het gebruik van de afgebonden kinderhoofdjes, dat in sommige culturen wel heeft bestaan, het gevolg van de bewondering die de bevolking had voor hun buitenaardse bezoekers, die lange hoofden hadden. Ze bootsten hen na, in de hoop om net zo te worden als zij. Dit gedrag zien we overal ter wereld terug. Het resultaat zag er echter heel anders uit dan de verlengde schedels.

In Egypte zijn niet alleen schedels gevonden, maar ook veel muurversieringen en beelden van mensen met opvallend lange hoofden, die stammen uit de tijd van de farao's. Ze worden door egyptologen afgedaan als stilistische weergaven van normale mensen, of als koninklijke hoofddeksels. Maar ook bij de mummies, bijvoorbeeld die van koning Toetanchamon, zijn ongewoon lange schedels aangetroffen.

Wie hadden er zulke hoofden?

Enkele verlengde schedels uit Paracas zijn getest op DNA, maar er werd geen enkele overeenkomst met bestaande levensvormen op Aarde gevonden. Uit bronnen binnen het Amerikaanseblack ops circuit, de geheime operaties van de illuminati, komt echter het beeld naar voren dat ze daar allang weten aan wie deze vreemde schedels toebehoorden. Ze werkten er zelfs mee samen!

Preston Nichols, een technicus die voor het ultrageheime Montauk Project in de buurt van New York werkte, heeft verklaard dat er allerlei negatieve buitenaardsen betrokken waren bij dit project, waaronder Grijzen en reptielachtigen. Ook deden er mensachtigen uit het Sirius A sterrenstelsel aan mee, zegt hij. Dit was volgens hem hetzelfde volk dat als goden aanbeden werd in het Oude Egypte. Ze hebben langere hoofden en grotere ogen dan wij.

Uit de meeste andere bronnen blijkt overigens dat deze negatieve mensachtigen niet afkomstig zijn uit het Sirius A systeem, maar uit Sirius B. Dus misschien vergiste de technicus zich hier, of was hij verkeerd geïnformeerd.

Overigens lijken niet alle bewoners van het Sirius sterrensysteem negatief te zijn. In de boeken van Suzy Ward channelt zij Siriaanse entiteiten, die uitleggen dat dit een enorm uitgebreid systeem is. Er leven daar verschillende ruimtevarende beschavingen, die er verschillend uitzien. Sommige hebben een genetische link met ons aardbewoners, en observeren en bezoeken onze planeet al zo lang als wij bestaan. Andere zijn zo hoog ontwikkeld, dat ze niet eens een lichaam of ruimteschip meer nodig hebben, en zich alleen als groepsbewustzijn door de oneindige Schepping bewegen.

Ook inheemse stammen in de bergen van China en Tibet, en de Dogon stam in Mali, Afrika, verhalen over lang vervlogen contacten met bezoekers uit het Sirius sterrensysteem. Maar dat lijkt weer een ander Siriaans ras te zijn, een soort "water-wezens" die een beetje aan zeemeerminnen doen denken. De priesters van de Dogons wisten Westerse onderzoekers al veel eerder te vertellen over het bestaan van nog een derde kleine ster in dit systeem, Sirius C genaamd, dan de reluliere wetenschap die ontdekte in 1995.

"Er bestaan mythen over goden die neerdaalden uit de hemel en die langwerpige hoofden hadden. Ze waren heel speciaal en werden vereerd" - Igor Skandakov, directeur Cultuurhistorisch Museum in Omsk.

In 2012 werden er 25 oude skeletten gevonden bij het dorpje Onavas in Noord-West Mexico. 13 hadden er verlengde schedels, waarvan er 5 ook nog vreemde gebitten hadden met puntige voortanden en platte hoektanden. De houding van de archeologe in het artikel is typerend voor de huidige wetenschap. Hoewel er nog veel onduidelijkheid is over de graven, weet ze toch stellig te melden dat de schedel- en gebitsafwijkingen "het gevolg zijn van gebruiken die gangbaar waren voor de gegoede klasse in die tijd". Terwijl er in de simpele graven geen enkele aanwijzing gevonden is dat dit inderdaad hooggeplaatste figuren waren.

Dat 17 van de skeletten van kinderen zijn, komt volgens haar doordat er "waarschijnlijk te veel kracht gezet is bij het vervormen van hun schedels."

De Anunnaki

Behalve menselijke bezoekers uit het Sirius B systeem, hebben ook de Anunnaki vermoedelijk lange schedels. Dit negatieve mensachtig/reptielachtige ras uit het Orion Sterrenbeeld en de planeet Niburu was meer dan 200.000 jaar geleden verantwoordelijk voor de creatie van ons mensenras, de homo sapiens.

Ze mixten hun eigen reptielen-DNA met het DNA van de Bosjesmannen in Zuid-Afrika, die oorspronkelijk uit Lemurië afkomstig waren. Op deze manier creëerden ze een slavenras dat voor hen goud moest delven in mijnen. De Anunnaki hadden goudstof nodig om de atmosfeer van hun eigen planeet Niburu, die steeds zwakker werd, te beschermen tegen de barre invloeden van het heelal. Ook na dit project bleven de Anunnaki ons regelmatig bezoeken, en bemoeiden ze zich zelfs tot voor kort nog op een negatieve manier met onze ontwikkeling.

Onderzoeker Bill Ryan van Project Camelot, die contacten heeft binnen het black ops circuit, zei bovendien dat de Anunnaki opvallend grote kinnen hebben. Deze getuigenis komt precies overeen met veel gevonden schedels, die een grote, brede kin hebben. Hun beet loopt ook niet recht, zoals bij mensen, maar krom. Op onderstaande foto's is deze niet-menselijke kaakvorm en het ontbreken van bepaalde schedelnaden goed te zien.

Rechts: een menselijk schedel. Onder: de schedel van een 2,6 m lang (!) skelet dat gevonden werd in de buurt van de oude plaats Puma Punku, in Bolivia.

De menselijke schedel heeft een smalle kin en een rechte beet (links) terwijl de Boliviaanse schedel, die waarschijnlijk aan een Anunnaki toebehoorde, een brede kin en een kromme beet heeft.

Rechts is te zien dat de Boliviaanse schedel onmogelijk van een mens afkomstig kan zijn: de pijlnaad, die vanaf het midden van het hoofd naar achteren loopt en kenmerkend is voor homo sapiens, ontbreekt hier volledig.

Starchild

In 1930 vond een Amerikaans tienermeisje in een oude mijntunnel ruim 100 km ten zuidwesten van de Mexicaanse stad Chihuahua een klein, vreemdsoortig skelet, naast het skelet van een vrouw. Ze nam de schedel mee en bewaarde hem de rest van haar leven als souvenir in haar garage in El Paso, Texas. In 1998 kwam de vreemde schedel in het bezit van twee andere bewoners van El Paso, Ray and Melanie Young. 

Melanie was verpleegster en kon niet geloven dat deze schedel een menselijke afwijking was. Ze nam hem mee naar schrijver en onderzoeker Lloyd Pye, die een boek geschreven had over mensachtigen zoals Bigfoot in Amerika en de Yeti in het Himalaya-gebergte, en de invloed van de Anunnaki op de ontwikkeling van de mens.

Pye was gefascineerd door de schedel (waarvan alleen de bovenkant bewaard was gebleven) en liet hem meerdere malen op DNA testen. Daaruit bleek iedere keer dat de schedel honderden jaren oud was en dat de moeder van het wezen menselijk geweest moest zijn, maar dat het DNA van de vader nergens op Aarde voorkwam. Pye doopte het wezen "Starchild" (Sterrenkind) en bood de schedel aan de wetenschap aan. Die toonde echter geen enkele interesse. Later werd in Peru een soortgelijke schedel gevonden.

De mummie van Andahuaylillas

In 2011 deed Renato Davila Riquelme van het Privado Ritos Andinos museum in Cuzco, Peru, een bijzondere ontdekking. Bij het dorpje Andahuaylillas, dat zo'n 36 km ten zuidoosten van Cuzco ligt en vroeger ook deel uitmaakte van het Inca-rijk, vond hij twee kleine mummies.

Eén mummie was incompleet, maar toen de andere uitgepakt werd, kwam er een merkwaardig figuurtje tevoorschijn. Het hoofd was bijna net zo groot als de romp van een halve meter. Het had een volgroeid gebit, maar veel minder kiezen dan mensen. Ook waren de oogkassen veel groter dan bij mensen. Zijn fontanel was open, wat normaal gesproken alleen bij baby's van jonger dan één jaar voorkomt.

Davila Riquelme nodigde drie antropologen uit Spanje en Rusland uit om een kijkje te komen nemen. Ze onderzochten het wezentje en kwamen tot de conclusie dat het niet menselijk kon zijn. Ze wilden DNA-onderzoek doen naar weefsel in de rechter oogkas om vast te stellen of het misschien buitenaards was, maar de resultaten van dat onderzoek zijn voor zover wij weten nooit bekend gemaakt. In juni 2012 startte onderzoeker Brien Foerster, tevens assistent-directeur van het "Paracas History Museum", een tweede poging.

De authenticiteit van reachterstaande foto valt met geen mogelijkheid te bewijzen, maar toch vonden wij dat hij op deze pagina niet mocht ontbreken :)

De foto hoort volgens verschillende internetbronnen bij een Amerikaans krantenartikel uit 1916. Daarin wordt de vondst gemeld van 68 geraamtes in een oude grafheuvel bij het plaatsje Sayre in Pennsylvania, Amerika. Het opmerkelijke is echter dat deze skeletten niet alleen een gemiddelde lengte van 2,15 m hebben (sommige nog een stuk langer), maar dat de mannen bovendien hoorns hebben.

De botten werden geschat op minimaal 700 jaar oud. Ze werden naar een museum in New York gestuurd om onderzocht te worden, maar daar verdwenen ze op mysterieuze wijze en sindsdien is er niets meer van vernomen.

Een paar dagen later verklaarde een woordvoerder in dezelfde krant dat het hier niet om gehoornde schedels, maar om "menselijke resten vermengd met hertengeweien" ging. Of dit waar is, valt niet te zeggen, want het verspreiden van disinformatie is standaardprocedure van de elite bij zaken die verborgen moeten blijven voor het publiek. Zie o.a. de gecrashte UFO bij Roswell in 1947, die een dag later opeens een "weerballon" werd. De verklaring met de hertengeweien lijkt in ieder geval niet overeen te komen met deze foto.

Het feit dat er destijds een hele krantenpagina aan gewijd werd en dat er soortgelijke artikelen bestaan over identieke vondsten op andere plaatsen, draagt wat ons betreft wel bij aan de geloofwaardigheid van het verhaal. Maar aangezien er geen bewijs meer beschikbaar is, kan niet meer achterhaald worden of het hier om ware feiten ging. Ook de vraag in hoeverre die gehoornde reuzen wellicht van buitenaardse origine waren, zal voorlopig wel onbeantwoord blijven.

GA JE GRAAG OP VAKANTIE EN GUN JE OOK EEN ARM GEZIN DE PRET DIE JE ZELF OOK BELEEFT ..!!

(Eenouder)gezinnen, die om financiële redenen niet op vakantie kunnen, zien elke zomer vele Nederlanders

wel vertrekken.

Stichting Weekje Weg biedt samen met deelnemende gemeentes voor deze gezinnen ook de mogelijkheid om op vakantie te gaan.

Steeds meer mensen leven in armoede. Armoede kan leiden tot sociale uitsluiting en de beperking van participatie en zelfredzaamheid. Momenteel groeit in Nederland 1 op de 9 kinderen op in armoede. Gezinnen die langdurig moeten rondkomen van een minimuminkomen, leven in een kleine wereld. Zij kunnen het zich niet permitteren geld uit te geven aan verenigingen, uitstapjes, schoolreisjes of vakanties. Die beperking leidt vaak tot een sociaal isolement. Ook bij hun kinderen. Stichting Weekje Weg doet daar wat aan. Zij biedt de mogelijkheid dat deze gezinnen met kinderen toch op vakantie kunnen. Onder de naam 'Weekje Weg' worden deze vakanties per gemeente aangeboden. Deze vakanties worden georganiseerd en begeleid door vrijwilligers. Zij zorgen dat gezinnen met elkaar in deze week een fijne vakantie hebben. Als instrument in het armoedebeleid participeren een aantal gemeenten in het vakantieproject 'Weekje Weg'. Jaarlijks kunnen er zo’n 250 gezinnen op vakantie door financiële samenwerking tussen gemeenten en Stichting Weekje Weg. De financiering van de vakanties is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van participerende gemeenten en organisaties en Stichting Weekje Weg. De deelnemers betalen een relatief geringe eigen bijdrage (afhankelijk van de gemeente). 

In 1980 is Stichting Weekje Weg (toen bekend onder de naam Stichting de Voorpost) opgericht door Stichting Paasheuvelgroep. Van oudsher heeft De Paasheuvelgroep aandacht gehad voor de minder draagkrachtige mensen in de samenleving.

Een aantal gemeentes organiseert samen met Stichting Weekje Weg een Weekje Weg. Klik op de provicies op het kaartje van Nederland rechtsonder om te zien welke gemeentes deelnemen en wat de contactgegevens zijn. Alleen gezinnen die wonen in een deelnemende gemeente kunnen mee met Weekje Weg.

Weekje Weg is bedoeld voor (eenouder)gezinnen die om financiële (en soms ook sociale) redenen niet op vakantie kunnen. In het algemeen gezinnen die van een minimumuitkering moeten rondkomen.

De vakanties worden in groepsvorm aangeboden, volledig verzorgd met vervoer heen en terug, voor mensen die:

 • Een gezin hebben met kinderen tot en met 12 jaar (basisschool).
 • Het leuk vinden om met andere gezinnen op vakantie te gaan.
 • Het fijn vinden dat de kinderen met andere kinderen spelen.
 • Het fijn vinden dat alles verzorgd is.
 • Het fijn vinden dat twee enthousiaste vrijwilligers de week begeleiden.

Individuele vakanties, vervoer heen en terug en drie warme maaltijden, voor mensen die:

 • Een gezin hebben met kinderen tot en met 12 jaar (basisschool).
 • Liever zelfstandig met hun gezin op vakantie willen.
 • Het wel fijn vinden dat er ook andere gezinnen uit dezelfde woonplaats op het veld zitten.

HELP DOORMIDDEN VAN EEN DONATEUR TE WORDEN

THE GREAT DICTATOR - SPEECH TO HUMANITY 

GRAANCIRKELS

Graancirkels zijn een oud fenomeen. Al in middeleeuwse boeken en kranten worden ze beschreven. Net als de piramides en oude kunstvoorwerpen zijn ze het bewijs van buitenaards bezoek op Aarde, met als grote verschil dat er nu nog regelmatig nieuwe graancirkels gemaakt worden. En ze worden de laatste decennia steeds groter en mooier van ontwerp. 

De meeste graancirkels worden gevormd in het zuidwesten van Engeland, maar ze worden overal ter wereld gevonden. Ze verschijnen meestal in graanvelden, maar ook in andere gewassen zoals koolzaad, maïs, gras etc. Een enkele keer worden ze zelfs op ijs, sneeuw of kleigrond aangetroffen.

Wat van dichtbij opvalt aan de platliggende graanstengels, is dat die niet gebroken zijn. Ze zijn op een natuurlijke manier gebogen, alsof ze zo gegroeid zijn. Hierdoor zijn ze makkelijk te onderscheiden van door mensenhanden gemaakte cirkels, die zo nu en dan als grap, kunstwerk of zelfs als reclameboodschap in de velden verschijnen.

De vaak prachtige formaties die soms honderden meters groot zijn, worden vrijwel volledig genegeerd door de gecontroleerde reguliere media. Pas toen in 1991 twee Engelse grappenmakers met de namen Doug en Dave naar voren kwamen met de bewering dat zij verantwoordelijk waren voor de cirkels, doken alle media erbovenop en werd het fenomeen voor eens en altijd afgedaan als hoax. Ook toen Doug en Dave deze cirkels in de praktijk met geen mogelijkheid bleken te kunnen reproduceren en er ondertussen nog steeds complexe creaties in de velden verschenen, bleven de media zwijgen.

Vreemde eigenschappen

Op onze homepagina haalden we de Amerikaanse wetenschapper Pete Peterson al aan, die zei dat het aanpassen van je wereldbeeld verloopt via het pijncentrum van de hersenen. Wie zich verdiept in het graancirkelfenomeen en er een verklaring voor wil vinden via de reguliere wetenschap, zal dit ongetwijfeld ervaren. Er zijn simpelweg teveel factoren die niet door mensenwerk of natuurverschijnselen te verklaren zijn:

 • De vlekkeloze patronen die refereren aan de hoogste vormen van geometrie
 • De veranderde biochemische samenstelling van de graanzaden en de bodem
 • De toename van de kristalstructuur van kleimineralen in de bodem, iets wat "officiëel" alleen in sedimentair gesteente kan.
 • De ingewikkelde onderlinge weefpatronen in de platliggende stengels
 • Het feit dat ze schijnbaar binnen enkele minuten gevormd worden, zelfs in velden die continue gemonitord worden (want iedere croppie wil de makers wel eens op heterdaad betrappen)
 • Het feit dat boeren soms stoom zien opstijgen uit vers gevormde cirkels
 • De natuurlijke kromming van de stengels, soms slechts 10 cm onder de top (probeer dat maar eens voor elkaar te krijgen met een plank!)
 • De verbanden die sommige cirkels onderling met elkaar vormen terwijl er soms decennia tussen zitten
 • De enorme grootte van soms honderden meters
 • De lichtbolletjes en flitsen die boven de graanvelden waargenomen worden
 • Formaties die ontstaan na gesprekjes tussen onderzoekers onderling, die duidelijk refereren aan wat er besproken werd
 • De stralingsenergie die in de cirkels waargenomen wordt en die elektrische apparaten soms buiten werking stelt
 • Het feit dat nadat de originele cirkel geoogst is, het volgende jaar nog steeds een "spookcirkel" te zien is. Zelfs als er twee winters later sneeuw valt op de omgeploegde akker, tekent het patroon zich vaak weer af in de smeltende sneeuw, omdat het hier het langst blijft liggen.

 • De vreemde fysieke verschijnselen die zich soms voordoen bij mensen die een graancirkel bezocht hebben, en die betrekking lijken te hebben op de hormonen. Zoals een kortstondig terugkerende menstruatie na de menopauze bij vrouwen, en een verhoogde melatoninespiegel (melatonine wordt in de epifyse aangemaakt en heeft een geestverruimende werking)

 • Het feit dat er zelden een mislukte cirkel aangetroffen wordt
 • Het ontbreken van ieder spoor van de daders, zoals geknakte stengels of afdrukken van passer-achtige instrumenten die nodig zouden zijn voor de cirkelpatronen
 • Het feit dat in een formatie alle graanstengels plat gegaan zijn, terwijl ertussendoor groeiende andere gewassen nog steeds overeind staan
 • Etc.

Op heterdaad betrapt!

Misschien wel de meest fascinerende filmbeelden die ooit van een graancirkel gemaakt zijn, werden in 1996 geschoten door een student genaamd John Wayleigh op de heuvel van Olivers Castle in Wiltshire. Met zijn camera legde hij 's morgens vroeg vast hoe twee lichtbolletjes achter elkaar aan vlogen boven een veld, waar in een mum van tijd een nieuwe formatie verscheen. Hij haastte zich naar "The Barge Inn", het café waar croppies zich graag verzamelen, en liet de beelden zien aan zijn verbijsterde publiek. Dus zó werden ze gemaakt...? Even later werd er inderdaad een kersverse cirkel in het veld bij Olivers Castle aangetroffen.

Het verschijnsel van twee lichtbolletjes die graancirkels creëren terwijl ze achter elkaar aan vliegen, alsof ze een spelletje met elkaar aan het spelen zijn, wordt ook bij andere formaties gezien. Zelfs op andere continenten, op plekken waar normaal gesproken niemand zich met dit fenomeen bezighoudt.

In 2007 lieten onderzoekers op een veld bij Silbury Hill in Engeland, waar vaak cirkels verschijnen, de hele nacht een aantal verschillende camera's lopen, waaronder een infrarood-camera. Tegen de ochtend was er opeens een flits en kort daarna was er inderdaad een complexe formatie in het veld te zien.

Who dunnit?

Er zijn vele mooie documentaires gemaakt over het graancirkelfenomeen. In één daarvan komt de contactee Judith aan het woord, die van haar buitenaardse contacten gehoord heeft hoe de cirkels gecreëerd worden. Het is van een soort natuurkunde waar we hier de komende paar (duizend) jaar waarschijnlijk nog niet aan toe zijn:

"Graancirkels worden door de Arcturiërs gemaakt, aangewezen door de Galactische Federatie. Op het Arcturische moederschip wordt de blauwdruk van een nieuwe graancirkel gemaakt. De formule wordt dan binnen de energie van de Aarde gebracht, en zodra die in onze biosfeer komt, worden ze vanzelf bollen van licht en geluid, die de cirkel maken."

Ook andere bronnen wijzen de buitenaardse bezoekers die afkomstig zijn van Arcturus en van Sirius aan als de graancirkelmakers. De beschrijving van het creatieproces komt overeen met het proces dat de leden van de Galactische Federatie die gechanneld worden door Blossom Goodchild, beschrijven om spiralen in de lucht mee te maken. Zulke spiralen zijn onder andere in Noorwegen en China te zien geweest.

"U roept? Wij draaien!"

Eén van de merkwaardigste kanten van het graancirkelfenomeen, is dat ze soms 'op bestelling' gecreëerd worden. Er zijn meerdere cirkels verschenen die precies aan de plaats en vorm voldeden die kort daarvoor door mensen gewenst werden. Op zich is dit eenvoudig te verklaren doordat de veronderstelde makers, de Arcturiërs en de Sirianen, in een hogere dimensie verkeren en dus onzichtbaar voor ons zijn. Maar voor aardbewoners is het een vreemde ervaring dat gesprekjes over graancirkels blijkbaar gehoord kunnen worden door hogere entiteiten - zelfs als die gesprekjes in een lawaaierig tweepersoonsvliegtuigje plaatsvinden!

Onder andere de beroemde graancirkelonderzoeker (en bedenker van de term "crop circle") Colin Andrews en de Nederlandse onderzoekster Janet Ossebaard vertellen hierover, al zoekt de laatste zelf een andere verklaring voor dit verschijnsel.

De autoriteiten houden de ontwikkelingen rond nieuwe graancirkels ieder jaar goed in de gaten. Hoewel ze officiëel ontkennen interesse te hebben in het fenomeen, scheren hun zwarte helicopters vaak laag over de velden, waarbij er foto's gemaakt worden van de bezoekers en hun auto's.

In haar lezenswaardige boekje "Graancirkels - het bewijs" vertelt Janet Ossebaard dat een oud-majoor uit het Britse leger haar in 2000 toevertrouwde dat zij daar over infrarode meet-instrumenten beschikken waamee ze de cirkels aan het begin van het seizoen al in blauwdruk kunnen zien in de velden. Dus nog voordat het graan daadwerkelijk neer gaat! De meeste blauwdrukken worden zelfs nooit daadwerkelijk een cirkel en blijven dus onopgemerkt door het publiek, aldus de oud-militair .

Maar...waarom?

De grote vraag is natuurlijk: waar dienen de cirkels voor? Net zoals bij andere dingen die buitenaardse bezoekers op Aarde gecreëerd hebben, zoals de piramides en andere bouwwerken, hebben ze waarschijnlijk meer dan één functie.

Dat sommige formaties bedoeld zijn als boodschap naar de mensheid toe, is wel duidelijk. Vooral de twee formaties die op 20 augustus 2001 in het veld naast de radiotelescoop van Chilbolton verschenen, spreken wat dat betreft boekdelen. De ene liet een menselijk gezicht zien en de andere was een antwoord op het radiosignaal dat in 1974 met de Arecibo radiotelescoop in Puerto Rico de ruimte in gestuurd werd, waarin 'wij' onszelf voorstelden aan eventuele buitenaardsen. 

Wat voor functies ze verder nog hebben is (ons) niet precies bekend, maar verschillende bronnen melden dat ze markeringen zijn, en soms vlaggen van buitenaardse beschavingen weergeven. Een ander opvallend feit is dat ze bijna altijd verschijnen op plekken waar veel grondwater zit. 

HD-Video met veel graancirkels:

ONTVANG EEN MELDING WANNEER STROOMNIEUWS WEER IS VERNIEUWD

Heeft u zich al eerder inschreven, dan hoeft u zich niet opnieuw in te schrijven.

schrijf u in voor de stroomnieuws-nieuwsbrief

ENGE ZIEKTEN

Een groep reuzenschildpadden. Ze zijn als kind niet ingeënt tegen ziektes, slikken geen medicijnen en gaan nooit naar de dokter. Toch zijn ze, net als de meeste andere dieren, veel minder ziek dan wij in onze 'zorgmaatschappij'. Zou dat niet andersom moeten zijn?

De wereld wordt overspoeld met de meest verschrikkelijke ziektes, als we de media mogen geloven. Om de haverklap berichten de actualiteitenrubrieken op tv over wéér een eng virus of bacterie (liefst resistent), een dodelijke griepvariant of ander gevaar dat de mensheid bedreigt. Wie alle berichten serieus neemt, wordt in een vrijwel constante staat van angst gehouden.

Als de mensen zouden weten dat de grootste farmaciebedrijven, mediaconcerns én persbureaus zoals Reuters allemaal eigendom zijn van de illuminati, en dat zij angst als hun belangrijkste wapen zien om de bevolking te controleren, zouden ze waarschijnlijk heel anders tegen al deze ziektes aankijken. En wie wat verder kijkt en leest over de kracht van positieve energie, die snapt dat niet al deze ziektes, maar juist de angst ervoor de grootste boosdoener is. Want angst maakt ziek, en datgene wat je het meeste vreest, trek je aan volgens de Universele Wet van de Aantrekkingskracht.

Wie snapt hoe de elite met elkaar samenwerken om het volk onwetend en zwak te houden, en ze financiëel uit te buiten, zal ook begrijpen dat bijna elk medicijn bijwerkingen heeft die weer andere medicijnen noodzakelijk maken. En dat er bij onhafhankelijke tests op vaccins schadelijke stoffen worden aangetroffen die daar helemaal niet in zouden mogen zitten, zoals levende virussen, kwik en aluminium hydroxide, dat de vitamine D in je lijf vernietigt (onmisbaar voor een gezonde weerstand). En dat er nog nooit iemand AIDS heeft gekregen van HIV, maar wél van de medicijnen tegen HIV.

"Aan gezonde of dode mensen valt niets te verdienen. Het geld zit in zieke mensen" - Bill Maher

Ook wordt dan opeens duidelijk waarom controlerende organen zoals de Verenigde Naties, de WHO, en in Nederland het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de RIVM, het gebruik van vaccins en medicijnen niet zoveel mogelijk afraden, maar juist aanmoedigen. Dat komt omdat ook deze organisaties volledig onder controle staan van de illuminati. Een orgaan als het CBG test nieuwe medicijnen niet eens zelf, voordat zij die toelaten op de Nederlandse markt. Ze gaan volledig af op de rapporten die opgesteld zijn door de farmaciebedrijven zelf, die tevens de grootste sponsor zijn van het CBG! Hoe bedoel je belangenverstrengeling. Wij van WC-Eend adviseren WC-Eend.

Wie gezond wil blijven, blijft liefst zo ver mogelijk bij medicijnen vandaan. Natuurlijk zijn er ook medicijnen die naar eer en geweten ontwikkeld zijn en wel goed werken, maar probeer je bij voorgeschreven medicijngebruik in ieder geval altijd goed in te lezen over de materie, en te kijken of er geen betere, natuurlijke oplossingen zijn.

Kun je dan niet ziek worden als je zo gezond mogelijk leeft? Jazeker wel, want de illuminati zijn niet over één nacht ijs gegaan bij het verzinnen van methodes om de bevolking zo zwak mogelijk te houden. Hier beschreven we er al enkele. Of het nou via kunstmatig gefabriceerde griepvirussen, chemtrails, kleding, tandpasta, fast food of light producten is, ze proberen je van alle kanten in aanraking te laten komen met gif. Zo wordt je afweersysteem langzaam maar zeker aangetast, en dat veroorzaakt kanker. Dat hun methodes succesvol zijn, mag wel blijken uit het feit dat kanker vroeger een zeldzame ziekte was, maar tegenwoordig al bijna één op de twee mensen ermee te maken krijgt in zijn leven. 

Het goede nieuws van dit alles is, dat kanker niet zo'n erge ziekte is als de meeste mensen denken. De media presenteren kanker bijna altijd als volksvijand nummer één, waartegen bijna niets bestand is. Behalve zware en pijnlijke behandelmethodes zoals bestraling en chemo. Over natuurlijke geneeswijzes en het feit dat kanker lang niet altijd een dodelijke afloop heeft, maar ook vanzelf weer over kan gaan, wordt in alle talen gezwegen. Toch zijn er veel alternatieven voor bestraling en chemo, die nog veel succesvoller zijn ook. Hennep-olie, zwarte walnoot, abrikozenpitten en zelfs aardbeien zijn goede natuurlijke middelen in de bestrijding en de voorkoming van kanker.

Geen magnetron!

Een simpele manier om te ervaren hoe schadelijk de magnetron kan zijn voor voedsel, is door je planten een tijdje water te geven dat je opgewarmd hebt met de magnetron (en weer hebt laten afkoelen uiteraard). Kijk maar eens wat er met ze gebeurt.

Een klas in Sussex, Engeland, deed een soortgelijk experiment. Twee identieke plantjes werden elke dag water gegeven. Het linkerplantje kreeg water dat door de magnetron gegaan was, het rechterplantje kreeg water dat gekookt was. Na een week was deze foto hierboven het resultaat.

Onderzoek heeft aangetoond dat gestructureerd water, bijvoorbeeld kraanwater dat met een vitaliser behandeld is, nog veel gezonder is voor levende organismen. 

Gezonde voeding is natuurlijk essentiëel voor een goede gezondheid. Veel groente en fruit. De voedingswaarde van wat je eet, wordt mede bepaald door de structuur van het voedsel. Dat is de manier waarop de moleculen gerangschikt zijn. Deze structuur is gevoelig voor de energie in zijn omgeving, vanwege het bewustzijn dat in alles aanwezig is. Een simpel dankgebed voor het eten kan de structuur van het voedsel bijvoorbeeld al verbeteren.

Magnetrons verwarmen het voedsel door de moleculen tegen elkaar aan te laten wrijven, en dit is vernietigend voor de structuur. Tests hebben aangetoond dat de voedingswaarde met wel 95% kan verminderen als het door de magnetron gegaan is. Warm je eten dus liever gewoon op in een pan. En bedank het voordat je het opeet, dan ben je verzekerd van een maximale voedingswaarde, die je weerstand ten goede komt.

Dr. Hulda Clark

Niet alleen kanker, maar ook andere ziektes zijn op veel betere manieren te behandelen dan met medicijnen. Medicijnen zijn bijna altijd gebaseerd op chemicaliën, en chemicaliën hebben niets te zoeken in een mensenlichaam. De Amerikaanse arts Dr. Hulda Clark ontdekte ook al dat ieder virus of parasiet die ons ziek maakt, een organisme is dat op een bepaalde frequentie vibreert (zoals alle materie). En ze ontdekte dat als je dat virus bestrijdt met een zwakstroompje van dezelfde frequentie, je dat virus kunt doden. Ze ontwikkelde hier een apparaatje voor, de "swing zapper", dat je op internet kunt kopen.

Ook schreef ze boeken vol over hoe je jezelf gezond kunt houden, zonder dat er een pil of spuit aan te pas komt. Haar behandelmethode sloeg zo goed aan bij haar patiënten, dat de Amerikaanse farma haar het land uit pestte en ze de rest van haar (niet minder succesvolle) werkzame leven in Mexico sleet.

Het Beste Medicijn

Het beste medicijn dat er bestaat, kun je gewoon in de apotheek halen, maar dan alleen als de apotheker verliefd op je is. Want dat medicijn heet liefde. Liefde van dierbaren doet comateuze patiënten ontwaken, liefde voor jezelf en voor het leven heeft tot de meest wonderbaarlijke herstelprocessen uit de medische geschiedenis geleid. Wie ervan overtuigd is dat hij beter zal worden, heeft een veel grotere kans op volledig herstel dan iemand met dezelfde aandoening die zich neergelegd heeft bij zijn lot.

Positieve energie is de beste weerstand voor ieder levend organisme. Dat wordt niet alleen bewezen door placebo's, die trouwens door het toenemende collectieve bewustzijn nu steeds beter gaan werken, maar door alles om ons heen. Wie lieve dingen zegt tegen zijn planten, ziet ze bloeien als nooit tevoren. Wie water met positieve woorden confronteert en het invriest, krijgt de mooiste ijskristallen. Zieke mensen met een bijna-dood-ervaring die vanuit een hogere dimensie zien hoe een lichaam energetisch in elkaar steekt, zijn in staat om hun ziekte op een positieve manier te benaderen en zichzelf te genezen.

Alles is energie, alles is bewustzijn. En bewustzijn werkt op manieren waar de westerse wetenschap nog nauwelijks besef van heeft. Hoewel dat nu gelukkig ook begint te veranderen.

Lever zelf het bewijs

Wie dit niet gelooft, kan het zelf uitproberen met een simpel experimentje. Het is bedacht door Dr. Emoto uit Japan, bekend van zijn onderzoek naar bewustzijn in water via ijskristallen.

Het experiment gaat zo:

Zet drie schaaltjes gekookte rijst neer, en zet bij het eerste schaaltje een briefje met een positief woord ("liefde", "dankjewel", "ik hou van je", etc.), bij het tweede een negatief woord ("haat", "idioot", "ik walg van je", etc.) en bij het derde helemaal niets. Laat het een maand staan en kijk wat er gebeurt.

Gegarandeerd dat het schaaltje met het positieve woord het langst goed blijft en dat het schaaltje zonder woord het snelst verrot. Want negatieve energie is nog altijd beter dan helemaal geen energie, zo blijkt. We hebben het zelf uitgeprobeerd met rijst en met sinaasappels, net als vele anderen op het web, en het werkt altijd.

Ga dus zelf op onderzoek uit. Want alleen door zelf uit te zoeken hoe het werkt, kun je tot in je vezels overtuigd raken dat het kan. Wie iets zeker weet, is niet meer bevattelijk voor angst. Er zijn talloze nuttige sites, forums en video's te vinden op het web. Laat je geen angstverhalen meer aanpraten door de media, door zogenaamde deskundigen die gesponsord worden door de farma, en door corrupte autoriteiten. Zorg dat je zelf deskundig wordt.

MARTIN LUTHER KING JR. "WHY JESUS CALLED A MAN A FOOL"

DE ICA STENEN

Het verhaal van de Ica stenen lijkt op dat van de Waldemar Julsrud collectie. Alleen gaat het hier niet om keramiek, maar om gegraveerde stenen. En niet zomaar een paar, maar tienduizenden ervan. De graveringen tonen de meest buitenissige afbeeldingen, variërend van herkenbare dinosaurussen, mensen die vechten met dinosaurussen, levendbarende en zogende dinosaurussen, tot vreemdsoortige vliegtuigen, landkaarten met verdwenen continenten, (homo-)erotiek, zeemeerminnen, operaties, telescopen, de bekende Nazca figuren, genetische codes, keizersnedes, acupunctuur, etc.

Ze zijn in de jaren '60 gevonden in ravijnen en grotten bij Ocucaje, een buurdorpje van de stad Ica. Dat ligt op een steenworp afstand van de Nazca-figuren en lijnen in Peru, waar ook veel schedels van buitenaardse bezoekersgevonden zijn. Deze schedels zijn te bezichtigen in het regionale museum van Ica, en zijn te herkennen aan hun platte, uitgerekte vorm. Soortgelijke schedels zijn over heel de wereld gevonden, o.a. in Siberië, Noord-Irak, Egypte, Malta en Vanuatu in Oceanië.

De eerste stenen werden gevonden door de boer Basilio Uschuya, die er zakken vol van naar de markt sleepte en ze daar aan toeristen verkocht. Dit wekte de interesse van archeologen, die onderzoek kwamen doen naar de stenen. Al snel kreeg de Peruaanse regering hier lucht van, en zoals gebruikelijk met autoriteiten die deel uitmaken van het illuminati-netwerk, werd er een campagne gestart om een einde te maken aan deze onthullingen. Toen aanvankelijke dreigementen niet werkten, werd de boer gearresteerd en in de gevangenis gegooid. Daar tekende hij uiteindelijk een verklaring dat de stenen vals waren en hij ze zelf gemaakt had. Een verklaring die op geen enkele wijze steek houdt als je de details van de stenen bekijkt, maar de archeologische wereld haalde opgelucht adem, en slikte het voor zoete koek.

Niemand weet precies hoeveel stenen er precies zijn, maar vermoedelijk zijn het er meer dan 100.000. Ze zijn gemaakt uit andesiet, een keihard vulkanisch gesteente dat heel moeilijk met de hand te bewerken is. De Universiteit van Madrid onderzocht de graveringen, en verklaarde dat ze waarschijnlijk zo'n 100.000 jaar geleden aangebracht zijn. De stenen zijn gevonden in de buurt van fossielen van miljoenen jaren oud.

Klik op een van de foto's:

avier Cabrera

In 1966 kreeg een rijke arts uit Ica, Javier Cabrera, een gegraveerde steen als kadootje voor zijn 42e verjaardag. Hij vroeg zich af wat het was, maar was geboeid door de afbeelding van een uitgestorven vis die erop stond. Hij ging op onderzoek uit en kwam al snel bij de boer terecht. Die wilde hem echter voor geen goud de waarheid vertellen, bang als hij was om weer in de cel te belanden. Dus kwam Cabrera met de boer overeen dat hij hem zou betalen voor iedere steen die hij aanleverde, in de hoop zo het geheim achter de stenen te kunnen ontsluieren.

In de jaren daarna kwam de boer met de meest buitenissige stenen aanzetten, de voorraad leek onuitputtelijk. Soms zo groot als een aardappel, andere keren blokken van honderden kilo's. En altijd waren de afbeeldingen weer stylistisch perfect. Cabrera verzamelde meer dan 11.000 stenen. Hij raakte bevriend met de boer en schakelde geologen in om de vreemde stenen te verklaren, maar verder dan dat de stenen "heel oud" moesten zijn, kwam men meestal niet. Cabrera schreef er een boek over en overleed in 2001, 77 jaar oud.

Vandaag de dag zijn de stenen nog altijd te zien zijn in het kleine en stoffige "Museum of the Engraved Stones of Ica" in Ica, dat alleen op aanvraag is te bezichtigen.

Onze verklaring voor de stenen is dezelfde als die voor de Waldemar Julsrud collectie. Buitenaardse bezoekers landden op de Aarde, sloegen hun kamp op, en maakten afbeeldingen van hun avonturen. Die avonturen konden zich ook op andere planeten, of in andere aardse tijdperken afspelen. Toen het tijd was om te vertrekken, lieten ze die enorme berg keien maar gewoon achter.

Net als bij Adam's Kalender in Zuid-Afrika kwamen deze buitenaardse bezoekers hier waarschijnlijk vooral voor delfstofwinning. De Aarde, en zeker het gebied rond Nazca, is rijk aan grondstoffen waar ze op andere planeten misschien juist een tekort aan hebben. Met hun hoogstaande technologie stroopten ze het gebied af, en voerden ze de gewonnen stoffen af naar hun eigen planeet en ruimteschepen.

Hierbij werden tal van sporen achtergelaten, zoals de volgens de huidige wetenschap "onverklaarbare" Nazca-lijnen die kilometers lang, kaarsrecht over de vlaktes lopen. En een lange, platte landingsbaan bovenop een berg, terwijl de top van de berg nergens meer te bekennen is.

Ter vermaak werd er ook wel eens een grappig figuurtje op de vlaktes en de bergen aangebracht, en versierden ze vulkanische stenen met hun avonturen. 

HOE LOS JE KARMA IN?

Karma is een begrip dat vaak verkeerd begrepen wordt. Karma wordt vaak gezien als een soort straf, alsof er ergens een Grote Beoordelaar is, misschien God, die bepaalt of een bepaalde daad gevolgen voor jou moet hebben of niet. Dat is het niet. Alles in het universum draait om het vinden van balans, en dit geldt ook voor zielen. Als een ziel ontdekt dat hij een ander iets aangedaan heeft wat hem of haar veel leed bezorgd heeft, dan zal die ziel dit leed zelf ook willen ervaren. Anders ontstaat er een hiaat in zijn ervaring, de balans is weg. Dus zal hij op zielenniveau, oftewel backstage, met zijn gidsen afspreken dat hij deze ervaring in een soortgelijke vorm zelf ook wil beleven.

Dat gebeurt meestal in een volgend leven, maar het kan ook nog in hetzelfde leven plaatsvinden. Vooral in deze tijd, in de aanloop naar de Ascensie, zal een ziel er alles aan willen doen om straks met een schone lei te beginnen. Het is niet zo dat de ontwikkeling van een ziel helemaal niet door kan gaan als hij nog karma heeft, want het ene karma weegt zwaarder dan het andere. Maar hij weet wel dat hij alle karma ooit op een dag zal moeten inlossen.

Hoe doe je dat

Soms is een simpel woord al genoeg om karma in te lossen

Je lost karma op door met jezelf in het reine te komen. Door mensen te vergeven die jou ooit iets aangedaan hebben en je excuses aan te bieden aan mensen die jij ooit benadeeld hebt. Als je het te moeilijk vindt om deze mensen weer onder ogen te komen, kan ook het stil voor jezelf uitspreken van deze vergeving of excuses, voldoende zijn. Het gaat erom dat je het ook echt zo voelt. Niet alle karma hoeft opgelost te worden door zelf te ervaren wat je een ander aangedaan hebt. Als je iemand iets aandoet en je hebt er daarna zoveel spijt van dat je er zelf feitelijk nog meer onder lijdt dan je gedupeerde, is de les ook geleerd. Vaak zorgen je gidsen ervoor dat je later in je leven nogmaals in een soortgelijke situatie komt, om te testen of je de les daadwerkelijk geleerd hebt, en het nu wél goed doet. Maar spijt, vooral als je het ook uitdrukt naar de gedupeerde en naar anderen die je erover spreekt, is een goede karma-oplosser.

Soms is er maar een minimale daad nodig om een hele berg aan karma in te lossen. Onderzoeker David Wilcock (1) vertelde ooit in een radio-interview dat het Amerikaanse medium Edgar Cayce, waarvan hij zelf de reïncarnatie lijkt te zijn, eens terugkeek op een vorig leven. Daarin was hij een drinkende vrouwenversierder geweest, zonder veel integriteit of naastenliefde. Aan het eind van zijn leven, waarin hij aardig wat geld bij elkaar gespaard had terwijl de rest van het land in een hongersnood geraakt was, liep hij op straat een brood te eten. Daar kwam hij een hongerig kind tegen dat op de stoep zat, en hem aankeek. Hij besloot zijn brood aan het kind te geven. En in dat ene moment loste hij alle karma op die hij tijdens zijn leven opgebouwd had.

Geen enkel leven is ooit helemaal zinloos. Ook als een ziel al zijn kansen verprutst om vooruitgang te boeken in een bepaald leven, zal hij deze ervaring toch kunnen gebruiken bij een volgende kans. Zijn bewustzijn wordt er op dat moment iets hoger door, waardoor de kans weer ietsje groter wordt dat hij het deze keer wel goed zal doen.

Andere oplossingen

Als een ziel grote moeite blijkt te hebben om bepaalde karma op te lossen, zijn er ook altijd nog andere mogelijkheden. Zielen bewegen zich bijna altijd in groepsverband door het oneindige, en delen leven na leven met elkaar, steeds in een andere onderlinge verhoudingen. De kans is bijvoorbeeld groot dat jouw kind in een vorig leven ooit je moeder of je geliefde geweest is.

Niemand is erbij gebaat als het één ziel maar niet lukt om bepaalde karma in te lossen, dus in zo'n geval kun je aan een verwante ziel vragen of hij dat voor je wil proberen te doen. Maar dit zijn uitzonderingsgevallen, omdat zielen zo liefdevol zijn dat ze dit over het algemeen niet zo snel aan een ander zullen vragen. Bovendien bestaat er backstage geen gevoel van tijd, dus er is ook geen haast bij.

Als er twijfel bestaat of karma door een bepaalde daad nou wel of niet ingelost is, of als er zo weinig karma over is dat een ziel dit liever zou schrappen dan zich er in een volgend leven nog een keer mee bezig te houden, dan kan dit voorgelegd worden aan een soort universele raad, de "Karma Meesters" genaamd. Het universum, inclusief de hemel, zit vol met raden die zich met van alles en nog wat bezighouden, en deze karma raad heeft de bevoegdheid om bepaald karma te schrappen. Maar ook dit gebeurt slechts bij uitzondering.

ONDERGRONDSE BESCHAVINGEN

DOOR DE MENS GEMAAKTE TUNNELS

DE MALEDIVEN OCTOPUS

HD 

STENEN BOLLEN

Over heel de wereld zijn stenen bollen gevonden. De bekendste zijn die uit Costa Rica, waar enkele honderden zogenoemde bolas gevonden zijn, voornamelijk in de Diquis Delta. Maar ook in Mexico, Australië, Italië, Rusland en Egypte zijn bollen gevonden. En de laatste tijd worden er ook in Bosnië steeds meer ontdekt, tegelijk met het blootleggen van de piramides daar. De bollen variëren in grootte van pakweg een tennisbal tot joekels met een diameter van 2,50 meter (Costa Rica) of zelfs 3,10 meter (Mexico). Het gewicht van deze reuzenbollen bedraagt rond de 15 ton.

De bollen zijn tamelijk glad afgewerkt en vrijwel volmaakt rond. Ze zijn meestal gemaakt van een vulkanisch gesteente genaamd gabbro. In Costa Rica komt dit stollingsgesteente echter niet voor in de Diquis Delta. De dichtstbijzijnde vindplaats hiervoor is het Talamanca gebergte, zo'n 60 km verderop. Maar hier zijn nooit steengroeves aangetroffen.

Omdat de eerste vinders dachten dat er misschien wel iets kostbaars in zat, werden een stuk of wat bollen opgeblazen met dynamiet. De stenen bleken echter massief te zijn.

Veel bollen zijn in groepen gevonden en lijken een astronomische opstelling weer te geven, in rijen, golflijnen en driehoekspatronen, met een uitlijning naar het magnetische noorden. Sommige bollen liggen daar nu nog steeds, maar veel ervan zijn in de loop der jaren meegenomen en nu over heel de wereld in tuinen en parken te bewonderen.

Klik op een van de foto's:

Hoe en Waarom

Niemand weet precies hoe oud de stenen zijn, en dat is ook niet te achterhalen voor de huidige wetenschap, omdat bijvoorbeeld radiokoolstofdatering niet werkt op dit soort gesteente. De lokale indianenstammen zeggen dat ze niet door hun voorouders gemaakt zijn, al vonden die deze dingen blijkbaar wel interessant, want er zijn er meerdere in oude graven aangetroffen. Er zijn slechts een paar stenen met graveringen gevonden. Die lijken hun astronomische functie te bevestigen, hoewel niet alle zichtbare sterrenbeelden geïdentificeerd konden worden met de huidige kennis van zaken.

Gezien de grote interesse voor het universum die buitenaardse bezoekers en oude volken zoals de Atlantiërs vaak in hun kunst- en bouwwerken verwerkten, is ons eigen vermoeden is dat de bollen gebruikt werden om het heelal af te beelden; wellicht niet op de grond, maar in de lucht. Aangezien antizwaartekrachttechnieken een koud kunstje waren voor ruimtereizigers en piramidebouwers, kunnen wij ons levendig voorstellen dat er spectaculaire projecties van zonnestelsels gecreëerd werden door de massieve bollen hoog boven de grond om elkaar heen te laten cirkelen. Met het vertrek van de bezoekers en de ineenstorting van de oude wereld was de show ook voorbij, en vielen de bollen met een doffe dreun weer op de grond.

In de buurt van het Bosnische dorpje Gornji Bakici staat een oeroude obelisk, waarvan de top gevorm wordt door een piramide met een bol erop. De obelisk wijst met de zuidzijde precies naar de vallei van de Bosnische piramides. Op de obelisk staan ook enkele dubbele spiralen, zoals die ook af en toe in graancirkels in Engeland aangetroffen worden. Spiralen waren een Atlantisch symbool en vormden wellicht een tweedimensionale voorstelling van de torus, het basisprincipe van duurzame energie waar al het leven in het universum op gestoeld is.

Rechts: graancirkel met een dubbele spiraal, aangetroffen bij Chaddenwick Hill in Wiltshire, op 13 juli 2011 (Foto: Lucy Pringle).

Onder: ook op een verzameling versierde schelpen die in 2014 gevonden werden in een tunnel onder het piramidecomplex van Teotihuacán in Mexico zijn spiralen te zien

OEFENEN HARA

Het woord Hara komt uit het Japans en betekent letterlijk ‘buik’. Als je goed verankerd bent in je buik-bekkenruimte betekent dat dat je ook goed geaard bent.

Voor meditatie is dit een belangrijk punt, waar aandacht aan geschonken moet worden.

Het vinden van dit midden, je zwaartepunt, de HARA kun je het beste in etappes oefenen voordat je met mediteren begint.

 • Ga stevig rechtop staan, of ga “breed” zitten.
 • Laat je armen los hangen, span je bekkenbodemspieren licht aan en ontspan je schouders.
 • Richt je blik op ‘het oneindige”
 • Voel je met iedere uitademing dieper in de ondergrond zakken. Op deze manier aard je jezelf.

Om HARA goed te kunnen ontwikkelen is het nodig om bewust je natuurlijke adem te benutten, let op je adem, hoe deze komt en gaat en laat je elke keer aan het begin van je uitademing los in je schouders.

Let op: je laat niet als zodanig je schouders los, maar je laat jezelf (in het lichaam dat je bent) los in je schouders.

Daarna laat je jezelf los in je bekken. Je voelt dat de adembeweging tot rust komt in je bekken, het zogenaamde HARA punt.

Als je spanningen voelt in je buik-bekkenruimte, inclusief je billen, kan dat duiden op een gebrek aan overgave. Het kan een teken van levensangst zijn en van vele verdringingen.

Door oefenen kun je langzamerhand zover komen dat je in één beweging jezelf los kunt laten in zowel schouders als bekken, zodat dit één enkele samenhangende beweging wordt.

De betekenis van buik-bekkenruimte voor onze lichamelijke en geestelijke gezondheid moet je niet onderschatten: Als je hierin gespannen bent zijn tegelijkertijd al je funkties geblokkeerd en is je natuurlijke verbinding met de kosmische krachten afgekneld.

Er bestaat geen ziekte of psychisch lijden die geen verband houdt met een gespannen buik-bekkenruimte.

Na loslaten van de schouders en de buik en het laten zakken in het HARA rustpunt volgt nu de derde beweging: je één laten worden met de ondergrond.

Dit kan voelen alsof je een peer vorm hebt aangenomen... een basis als een piramide, breed geankerd in de aarde.

FOTO VAN DE WEEK

De Grote Piramide van Gizeh in Egypte: 2,3 miljoen steenblokken, 6,5 miljard kilo in totaal

DRY LIGHTS

OUDSTE MUMMY OOIT GEVONDEN IN DE WERELD

5400 JAAR OUD LICHAAM

HD

WAAROM KELTISCH ZEEZOUT? - "GOED VERKOOPADRES"

Keltisch zeezout is het meest natrium arme zout ter wereld, door de interactie van het Atlantische zeewater met de zure kleibodem in de Keltische kleimoerassen wordt het natriumgehalte teruggebracht tot net onder de 90 procent.

Keltisch zeezout is toch heel iets anders dan het zeezout dat je in de winkel koopt. Zelfs het zeezout dat je in de natuurwinkel kunt krijgen: oerzout of Himalaya zout is niet hetzelfde als Keltisch zeezout, want het is landzout en dat maakt het verschil.

Het meeste zout dat vandaag de dag verkocht wordt, inclusief ‘zeezout’ dat in natuurvoedingswinkels verkocht wordt, is landzout. 

Er worden soms misleidende namen aan gegeven, zoals bijvoorbeeld ‘oerzout’, maar het is gewoon landzout. 

Helaas maakt de wet geen onderscheid tussen landzout en zeezout.

Het Keltische zeezout dat echt uit de zee komt het product is van zonlicht en water. Landzout is zout dat opgesloten is geraakt in droog en donker land, dat is het grote verschil. En hoewel er wel enkele ondernemers zijn die zeggen dat ze het echte Keltische zeezout verkopen is het toch slimmer om eerst even na te vragen of ze weten hoe de samenstelling is van het zout. 

Meestal is het zeezout wat verkocht wordt in de winkel geraffineerd en gezuiverd en het ziet er mooi wit uit.

Helaas...maar het komt allemaal uit dezelfde bron.

Maar wanneer je écht zuiver zeezout wilt hebben dan kun je daarvoor niet in de winkel terecht.

Wat is precies Keltisch zeezout

Met Keltisch zeezout wordt bedoelt het zout uit het gebied Guérande, Bretagne, Frankrijk.

Daar ligt aan de kust een lagune (moeras) met een grijze kleibodem, deze geeft niet alleen de kleur aan het wereldberoemde Sel Gris. Door de zuren in de kleibodem wordt het verse zeewater op een natuurlijke manier sterk gezuiverd. Door de kleibodem neemt het zout ook meer mineralen op dan dat van bijvoorbeeld een zandbodem. Het Sel gris is in de originele vorm, een grof, grijs en vers, dus vochtig zeezout!

De eigenschappen en invloed van ongeraffineerd zeezout op levende organismen zijn indrukwekkend.

Zeewater heeft van nature een natriumgehalte van 97 tot 99 procent, maar na de interactie van het Atlantische zeewater met de bodem in de Keltische kleimoerassen wordt het natriumgehalte teruggebracht tot net onder de 90 procent. Dit maakt Keltisch zeezout het meest natrium arme zeezout ter wereld. Bovendien vermengt het zeezout zich met de kleimineralen waardoor het een grijze kleur krijgt. Dit komt de mineralen inhoud van het zout alleen maar ten goede! De kleimoerassen hebben daarnaast ook een zuiverende werking.

Het zeewater wordt via kanalen van het ene moeras naar het andere geleid, waarbij de moerassen fungeren als een soort natuurlijke zuiveringsmethode, doordat microben in de klei onzuiverheden in het zeewater neutraliseren.

Het gehele proces duurt zo’n twee weken, waarna het zoute water verzameld wordt in een bassin waar het verdampt door de zon, zodat alleen de zoutkristallen overblijven. De zoutwinner (‘paludier’) schept het zout daarna handmatig op.

Het zout wordt niet gewassen, niet gedroogd en niet geraffineerd, dus de mineralenbalans blijft volledig intact.

Het is gebleken dat het zout onvervuild is door deze aloude zuiveringsmethode.

Keltisch zeezout bevat vierentachtig mineralen en spoorelementen die allemaal in de perfecte verhouding, samenstelling en balans ten opzichte van elkaar staan.

Dit is zichtbaar in de kristallen die van uiteenlopende grootte zijn en de zeer complexe, zachte smaak waarin behalve zouttinten ook zoet- en zelfs bittertinten proefbaar zijn!

Hoe wordt het gewonnen

Vers zeewater stroomt bij vloed in de lagune.

Door het zeewater eerst in grote (natuurlijke) basis (vasiére) op te slaan kan het water zich ontdoen van zand, takjes en andere drijvende zaken.

Daarna wordt het reeds zouter geworden zeewater via kleinere basis (cobier) geleid naar de zoutpannen. 

In de zoutpannen (fards) komt een laag van ongeveer een halve meter zeewater. 

Wanneer het zeewater sterk is ingedampt door de krachtige zon, gaat het naar kleinere zoutpannen (oeilletes) om uit eindelijk uit te kristalliseren tot zout.

Bijna elk land wat aan de kust ligt en voldoende zon uren heeft maakt zout van zeewater.

Derhalve kan het gebeuren dat door een lange periode van slecht weer een gehele oogst kan mislukken.

Welke mineralen bevat het

Voor 84% bestaat het uit: (NaCl) Natrium Cloride

Voor 14% uit: Sulur, magnesium, calcium, potasium

Voor 1,99% uit: Carbon, bromine, silicon, nitrogen, ammonium, fluorine, phosphorus, iodine, boron, lithium

Voor 0,0003% uit: Argon, rubidium, copper, barium, helium, indium, molybdenum, nickel, arsic, uranium, manganese, vanadium, aluminum, cobalt, antimony, silver, zinc, krypton, chromium, mercury, neon, cadmium, erbium, germanium, exnon, scandium, gallium, zirconium, lead, bismuth, noibium, gold, thulium, thallium, lanthanum, neodymium, thorium, cerium, cesium, terbium, ytterbium, yttrium, dysprosium, selenium, lutetium, hafnium, gadolinium, praseodymium, tin, beryllium, samarium, holmium, tantalum, europium.

Alle producten worden door onszelf gehaald en gecontroleerd. Zo bent u er zeker van dat u het beste van het beste in huis haalt.

WAT GEBEURDE ER WERKELIJK OP DE MAAN

DE BLIJE BANK

De Blije Bank is een burgerinitiatief van professionals. 

Wij introduceren de waardevaste munt URA en zodra wij meer dan 10.000 leden hebben, dan vragen wij een bankvergunning aan. Wij doen niet aan rente en zijn daarmee het eerste duurzame financiële initiatief van Nederland. Rente is parasitair. Het veroorzaakt tekorten en crises, ook onze huidige. In plaats van rente geven wij Financieel, Ecologisch, Emotioneel en Sociaal rendement, op basis van natuurlijke groei. Wij investeren in lokale economieën en duurzame projecten, voor een gezonde en rechtvaardige samenleving. Een bank van, voor en door de mensen, waarbij we weer zelf ons geld gaan beheren. Voor 25 euro doe je al mee. Voor 100 euro wordt het ook jouw bank.

MEER INFORMATIE:

DE UFO-ARTEFACTEN VAN MEXICO

In een droog gebied in Centraal-Mexico, tussen de plaatsen Pinos en Ojuelos de Jalisco, worden sinds jaar en dag de meest bizarre artefacten gevonden. Ze worden al meer dan tien jaar onderzocht door geïnteresseerden, die zich verenigd hebben in de stichting Nahui Ollin ("Nahui Ollin" is de Azteekse benaming voor het tijdperk waarin wij nu leven, de zogenaamde "Vijfde Wereld").

Ze proberen de regering en de wetenschap te overtuigen van het belang van hun vondsten, maar die tonen geen enkele interesse.

De kunstvoorwerpen verwijzen soms naar Azteekse kalenders, maar tonen ook afbeeldingen van astronauten, kometen en buitenaardse wezens. Er zijn veel UFO's te zien, o.a. eentje die uit de zon komt vliegen, in de staart van een komeet die door een andere UFO getrokken wordt. Ook zijn er wormgaten te zien. Er zitten poppetjes met punthoofden bij, langwerpige hoofden, kleine ogen, hele grote ogen, er staan zonne-uitbarstingen op, zwarte gaten, UFO's met wezens erin, noem maar op.

De gebruikte materialen en de kundigheid waarmee de voorwerpen gecreëerd zijn, doen de onderzoekers versteld staan. Zo is er een groot alien-hoofd gevonden, dat uit allerlei verschillende steensoorten samengesteld is. Het is zo mooi afgewerkt, dat er geen enkele overgang tussen de materialen voelbaar is.

Klaus Dona

[[PASTING TABLES IS NOT SUPPORTED]]Veel voorwerpen zijn meegenomen door de eerlijke vinders, en sieren nu huiskamers in de streek op. Maar er zijn er zoveel, dat er nog steeds regelmatig nieuwe stukken gevonden worden. Eén boer vond er niet minder dan 3.000 in een grot. Er werden er een aantal opgestuurd naar de Oostenrijkse kunsthistoricus Klaus Dona, die ook onderzoek deed.

Dona stelde vast dat er van die 3.000 voorwerpen, 2.500 van steen gemaakt zijn, variërend in grootte van ongeveer een medaillon tot 50 cm. De rest is gemaakt van kaoline, een klei-mineraal dat tegenwoordig wordt gebruikt bij het maken van keramiek en vuurvaste materialen. Daarnaast wordt het toegepast als vulstof voor lijm en verf, als coating voor hoogwaardig papier, en zelfs als middel tegen diarree.

Er zijn geen twee stukken hetzelfde. Op veel stukken zit glans, maar als Dona het nat maakte, liet dat tot zijn verbazing snel los. Hij dacht dat het nep was, maar volgens deskundigen kan dat wel. Als niet exact het juiste bewerkingsproces gebruikt is, kan glans onder invloed van zonlicht of vocht weer loslaten van kaoline, zelfs na honderden jaren.

Om het geheel nog raadselachtiger te maken, werd in de grot bij de 3.000 kunstvoorwerpen ook een kristallen schedel aangetroffen.

Klik op een van de foto's: