T R I L L I N G S F R E Q U E N T I E S 4 A L L

MAGISCHE WERELD VAN ZELFHULP, WONDEREN EN OPLOSSINGEN 

S T R O O M N I E U W S 

GECREËERD OM DE MAGIE IN HET LEVEN TE ERVAREN

NIEUWSBRIEF NR. 204

STROOMNIEUWS HEET JULLIE ALLEMAAL WELKOM

Veel lees, kijk & luisterplezier toegewenst. 

Vriendelijke groet,

Matthijs vd Stroom.

MAAK ZELF JE WATERWERVELAAR

VOOR MEER INFORMATIE

KLIK HIER 

VERGEVING BLIJKT GOED TE ZIJN VOOR DE GEESTELIJKE EN LICHAMELIJKE GEZONDHEID

Is het goed voor je gezondheid om mensen te vergeven die je psychisch hebben verwond? Onderzoekers die zich buigen over het Forgiveness Therapy model zeggen van wel. Vergevingstherapie vermindert woede en stimuleert emotioneel welzijn. Op de vraag hoe hij het boegbeeld is geworden van wat hij vergevingstherapie noemt, zegt Dr. Fred Luskin, auteur van Forgive For Good dat dit helemaal teruggaat naar zijn verlangen praktische spiritualiteit beter te begrijpen.

‘Ik ben al heel lang geïnteresseerd in spirituele aangelegenheden,’ zegt hij. ‘Op de middelbare school las ik al spirituele boeken. Ik wilde alleen wel weten of het waar was wat daarin stond. Word je echt een beter mens van spiritualiteit? Word je er gezonder van?

‘Ik zie het zo: iets is helemaal waar of niet waar. Iets kan niet op theoretisch niveau waar zijn en niet waar op fysiek niveau.’

Inmiddels is Luskin een psycholoog, opgeleid aan de universiteit van Stanford in Palo Alto (Californië) , en heeft hij tien jaar onderzoek gedaan naar preventieve cardiologie – en is hij ervan overtuigd geraakt dat een verhoogde spiritualiteit, waarvan het vermogen te vergeven deel uitmaakt, daadwerkelijk een beter mens van je maakt en je gezondheid ten goede komt.

‘Vergeving helpt om ernstige bedreigingen van de gezondheid weg te nemen,’ zegt Luskin. ‘Het lichaam krijgt meer tijd te herstellen, de immuunwerking verbetert, de bloeddruk daalt.’

Luskin staaft zijn beweringen met een veelheid aan gegevens. Zijn ‘vergevingsprojecten’ – een reeks humanitaire workshops – hebben hem de gelegenheid gegeven zijn methodes te testen op uiteenlopende groepen: mensen die hebben blootgestaan aan extreem geweld, in bijvoorbeeld Noord-Ierland of Sierra Leone, maar ook slachtoffers en getuigen van de aanslagen op het World Trade Center op 11 september 2001. In maart was hij in het noorden van Canada waar hij de Inuit-bevolking van Inuvik vergevingstraining gaf.

Tijdens een recente cursus in de ‘Health Library’ van het Stanford Ziekenhuis in Palo Alto (Californië) – een cursus die hij er al sinds 1998 geeft – was de aandacht minder gericht op gezondheid en meer op ons ingebakken verlangen ‘voor een beetje vrede te zorgen in de wereld.’

‘Miljarden mensen prenten zichzelf continu in hoe onheus ze zijn behandeld,’ zegt Luskin. ‘Dat is voor veel mensen de makkelijkste oplossing. Dat is de weg van de minste weerstand. Om vrede te stichten moet je soms tegen de stroom in roeien. Wat zeg ik: dat moet je best vaak doen.’

Wrok

Natuurlijk is het makkelijker gezegd dan gedaan om zomaar het roer om te gooien. ‘Mensen reageren doorgaans geprikkeld op het idee van vergeving,’ zegt Luskin. ‘Ze zijn bang hun wrok op te geven, alsof ze niet veilig zijn wanneer ze geen wrok en haat en antipathie kunnen voelen. Ze hebben het gevoel dat ze dan een wapen of iets dat ze beschermt kwijt raken.’

Luskin wijst ook op de noodzaak van goede voorbeelden. ‘Vergevingsgezindheid en compassie worden heel weinig aangemoedigd,’ zegt hij. ‘Dus onderkennen we die gevoelens vaak niet in onszelf.’ Als hem om een positief rolmodel wordt gevraagd, hoeft hij niet lang na te denken: ‘Misschien moeten sommige mensen daar om lachen, maar Jezus is wel een van mijn helden.’

Dat is een wellicht voor de hand liggende keuze, maar ook een die vaak ondergesneeuwd raakt in een cultuur die wemelt van, aldus Luskin, ‘eendimensionale actiehelden die mensen neerschieten.’ Hij wijst op de diep religieuze Amish-gemeenschap in Pennsylvania die in 2006 uitgesproken vergevingsgezind reageerde op een aanslag op een van hun schooltjes: ‘Ze geloven echt dat ze de plicht hebben in de praktijk te brengen wat Jezus voorschreef.’

Het mooie is volgens Luskin dat een dergelijke reactie – en de daarmee gepaard gaande voordelen – niet enkel voor de Amish zijn weggelegd, maar binnen ieders bereik liggen.

‘Ik geloof dat wat het ook is dat in ons zit en dat wordt aangeraakt door de geest, of Geest, of God, of wat dan ook,’ zegt hij, ‘dat dat actief is, hoe je het verder ook wilt noemen. Dat geloof ik gewoon.’

SKY ON FIRE

KLIK VOOR EEN VERGROTING OP EEN VAN DE FOTO'S:

Als je wakker wordt uit deze illusie, kan je jezelf voelen. Niet als een vreemde in de wereld, niet als iets dat hier aanspoelde met de stroming. Maar je kan je eigen bestaan beginnen te voelen, als absoluut fundamenteel. 

Zo dan.

Laten we ervan uitgaan dat je in staat bent iedere nacht elke droom​ te dromen die je verlangde te dromen. En dat je bijvoorbeeld de kracht zou hebben om in 1 nacht 57 jaar tijd te dromen. Wat zou je doen? Wat zou je écht willen hebben, als je het zou kunnen waar maken? 

Natuurlijk, beginnende aan dit avontuur van dromen, zou je al je wensen vervullen. 

Je zou verloren raken in de verste avonturen. 

Ik probeer je niet het idee te verkopen in de zin van dat ik je ertoe wil 

bekeren, maar eerder dat je ermee speelt. Ik breng het naar voor als een mogelijke manier van leven om over na te denken.

En na verschillende nachten, elk van 57 jaren van plezier, zou je zeggen ‘nou dat was fantastisch’. Maar nu komt de verrassing. 

Laten we een droom hebben die niet onder controle is, waarbij er iets met me gaat gebeuren waarvan ik niet weet wat het zal zijn. En je zou dat uitgraven, en zeggen ‘waauw, dat was een vorm die dicht bij komt’.

Dan zou je meer en meer avontuurlijk worden. En je zou meer en meer risico nemen bij wat je droomt. En uiteindelijk zou je dromen waar je nu bent.

Je zou de droom dromen van het leven dat je nu daadwerkelijk leeft.

Radio interview - Matthijs vd Stroom

Argusoogradio

Gezond en Wel

Leven van licht, stoppen met eten. Mahatma (pranische) ademhaling. Tibetaanse ademhaling meditatie. Wie zijn smaak beheerst, beheerst al zijn zintuigen. Het aanspreken van je ‘innerlijk Zelf’. Iedere dag meester zijn over al je lagere lichamen. Waarin veroordeel je jezelf? Alle verzet keert tot je terug. Ben je bereid om je woede/verdriet te bezien? Sanjeevini. Gayatri mantra. Gericht heilzame frequenties brengen in geneutraliseerd Himalaya zout, suikerbolletjes, maar ook in beddengoed, en via Google Earth bijvoorbeeld ook in landbouwgronden!

GA NAAR HET INTERVIEW

VANUIT EEN ENERGETISCH PERSPECTIEF GEKEKEN NAAR SENSITIVITEIT

Door ons aards bestaan heen lopen talloze energetische verbindingen die zorgen voor de essentiële levensenergie. Deze energie is universeel en constant. Wij leven in een groot resonerend, magnetisch veld waarin een constante energetische uitwisseling plaatsvindt. Vooralsnog is het voor veel mensen niet mogelijk om de subtiele energieën die ons hele bestaan doorstromen, te kunnen waarnemen. Onze zintuigen zijn daar nog niet helemaal klaar voor. In deze onmiskenbare energetische uitwisseling, waar men zich vaak niet bewust van is, gebeurt veel. Het is goed om ons te realiseren dat deze energieën al duizenden jaren door allerlei culturen zijn waargenomen en uitgewisseld. Hierdoor is er een ruime kennis aanwezig over het belang van deze energieën op ons welzijn. Deze kennis over energiestructuren verschillen per cultuur. Wat ze echter allemaal gemeen hebben, is dat deze energieën fundamenteel zijn voor de genezingstradities. Ze benaderen de mens als geheel. In het westen noemen we dit een holistische benadering, gericht op het genezen van lichaam, ziel en geest.

De kennis over dit energetische veld is inmiddels groot en het zal niet lang meer duren of ook de wetenschap zal dit gaan oppakken. Er is al veel meetbaar en dat zal steeds meer worden. Ondanks al deze grote ontwikkelingen die staan te gebeuren, is het voor ons belangrijk om op een eenvoudige manier meer zicht te krijgen op onze eigen energiecentrales, de kennis van de chakra’s. Velen weten dat we ze hebben, maar we staan nog te weinig stil bij het directe effect van ons handelen, emoties en gedachten op de chakra’s en het gehele energieveld om ons heen. De bewustwording ervan zou eigenlijk een onderdeel moeten worden van ons dagelijks bestaan.

De chakra’s en de energetisch kanalen corresponderen met ons fysieke lichaam, met onze organen, zenuwstelsel, hormonen enz. Kortom, met alles wat wij als ons lichaam zien en herkennen. Dit energetische stelsel is dus van fundamenteel belang om zicht te krijgen op ons welzijn. Deze kleine windmolentjes staan in directe verbinding met ons mineralenrijk, plantenrijk, dierenrijk, mensenrijk en ons planetenrijk. Energetisch zijn we er mee verbonden en iedere chakra is afgestemd op de daarbij corresponderende frequentie. De windmolentjes moeten dan ook constant draaien en in beweging zijn, om alle andere windmolentjes van energie te voorzien, anders loopt het vast en raken we uitgeput.

Ook de aarde en ons fysieke lichaam bestaan uit allerlei energieën, alleen zijn die wat trager en functioneren op een lagere frequentie. Zowel de hogere als de lagere energieën en de daarbij behorende frequentie, moeten voor een goed functionerend mens in balans zijn, want al deze energieën verhouden zich met elkaar en hebben een constante uitwisseling. Dit betekent dat we zowel verbonden moeten zijn met de hogere Kosmische energieën, als de lagere Aardse energieën.

Wanneer het niet goed met ons gaat is het belangrijk te kijken waar de energie niet goed doorstroomt, en waar we in ons energetische stelsel zijn vastlopen. Dit kan door allerlei zaken ontstaan. De ons omringende vervuiling, stralingen om ons heen, verkeerde voeding enz. Echter, de meeste invloed op onze hele energetische stelsel zijn wel onze negatieve emoties en gedachten. Zij zorgen voor veel blokkades. We ontkomen er niet aan, we slippen af en toe gewoon dicht. We zijn alleen niet gewend om er iets mee te doen of om er naar te laten kijken. Met dezelfde reden dat we onze auto regelmatig laten nakijken of alles motorisch nog in orde is, en er geen onderdelen het laten afweten, zouden wij ook zo met ons zelf moeten omgaan.

Wat ik tegenwoordig veel in mijn praktijk zie, is dat je steeds meer mensen treft die buitengewoon sensitief zijn, maar daar geen weg mee weten in onze materialistisch ingestelde wereld. Het geestelijke aspect in hun zijn, vraagt om een constante aanpassing. Hoe geestelijker de instelling, hoe moeilijker. Men is vervreemd geraakt van de menselijke normen en waarden, hierdoor ontstaat verwarring en raakt men afgeleid van dat wat wezenlijk voor ons van belang is. Hun zintuigen staan op scherp en ze voorvoelen veel. Voor hen wordt het steeds moeilijker met de verhoogde energie waar de aarde al in functioneert, om zich te blijven verhouden met alles wat er in deze chaotische tijd gebeurd. Energetisch wordt er veel van hen gevraagd.

Toch zijn ze niet voor niets ter wereld gekomen met deze sensitiviteit. Dat is nodig, omdat we nu eenmaal op een keerpunt zitten en we deze gevoeligheid in dit proces nodig hebben. We groeien in de nieuwe tijd met een ander bewustzijn. Vanuit een afgescheiden bewustzijn transformeren we langzaam naar een eenwordingsbewustzijn. Deze weg gaat niet over rozen en vraagt veel van de mensen die daar een rol in hebben. Sensitieve mensen zitten vaak hoog in hun energie, en het is mede hun taak op aarde om voor de verbinding te zorgen.

De bovenste drie chakra’s corresponderen met de hogere energetische frequenties en de onderste chakra’s met de lagere energetische aardse frequenties. Het hartchakra is de verbinding tussen beiden, en wordt zowel gevoed door de kosmische energieën als door de aardse energieën. Bovendien voeden de chakra’s elkaar ook. Wanneer sensitieve mensen geen verbinding meer maken met de aardse energieën, dan ontstaat er disbalans. Men kan de negativiteit, die door alledaagse dingen zijn ontstaan, niet meer via de aarde energetisch afvoeren. Het hoopt zich op en put de chakra’s uit, waardoor ons fysieke lichaam niet meer voldoende met levensenergie wordt gevoed. Het is dus belangrijk dat ondanks deze sensitiviteit of vergeestelijking, men, nog meer dan voorheen, goed geaard blijft. Wat je veel ziet bij sensitieve mensen is dat hun lijntje naar ’boven’ er wel is, maar het lijntje naar beneden niet. Toch is het belangrijk dat voor het goed kunnen functioneren op aarde, en gebruik te kunnen maken van je sensitiviteit, dat je deze twee polen met elkaar laat samenwerken. Zorg voor beiden dat ze zich goed kunnen ontwikkelen. Hierdoor krijgen de chakra’s de mogelijkheid om optimaal te kunnen samenwerken, waardoor er een direct effect zal zijn met hoe men in het leven staat en hoe we dealen met de wereld om ons heen.

Er zijn meerdere methodes die je daar bij kunnen ondersteunen en als je daar echt naar gaat zoeken, zijn er veel mogelijkheden. Mijn persoonlijke ervaring met klanktherapie van Ohmpunctuur is indrukwekkend. Het is een therapie waarbij klank en trilling werken op lichaam en geest. De harmonische trillingen zorgen ervoor dat de levensenergieën makkelijker doorstromen en brengen lichaam, ziel en geest in balans. In deze klanktherapie staan juist de voeten, ruggengraat, aura en de chakra’s centraal, waardoor het gronden automatisch door de resonantie wordt bewerkstelligd.

Naast deze energetische ondersteuning is het ook belangrijk dat je bewustzijn ten opzichte van jezelf en je mogelijkheden helderder worden. Veel mensen vragen mij hoe zij hun spiritualiteit of sensitiviteit onderdeel kunnen laten zijn binnen mijn relatie, werk en het gewone dagelijkse leven. Hoe zij er voor zorgen dat ze niet elke keer als er iets negatiefs gebeurt, volkomen uit het veld zijn geslagen. Hoe ze het leren te gebruiken en om te zetten in iets productiefs. Kortom, hoe ontwikkel je jouw kwaliteiten ten voordele van jezelf en de wereld om je heen. Dit zijn belangrijke vragen, waar voldoende antwoorden op zijn. Maar je moet het wel met jezelf aan willen gaan.

Annette Eschweiler.

CALBUCO VULKAAN CHILI APRIL 22, 1015

Vergeet de HD-modes niet aan te zetten:

VECHTEN OF VLUCHTEN

Angst is een emotie die van pas kan komen om je te beschermen. Er zijn realistische vormen van angst. Denk bijvoorbeeld aan een brandend huis. Angst zal je ervan weerhouden om er binnen te gaan. En voor de brandweerman, die dat wél doet, zorgt angst ervoor dat hij erg goed oplet en voorzichtig is. Daar is moed voor nodig: angst ervaren en het tóch doen. Angst is een emotie om ervoor te zorgen dat je overleeft. Heel nuttig dus. Toen lang geleden mijn huis in brand stond, ondernam ik één heilloze poging om te blussen. Het was midden in de nacht. Al heel snel namen mijn reflexen het over: Ieder een kind uit bed plukken en nog net op tijd naar buiten vluchten, in m’n onderbroek.

Angst roept ook een vecht of vluchtreactie op, waar we meestal niet over na hoeven te denken. Mijn automatische systeem nam het in de vechtreactie (blussen) hierboven al snel over toen de vlammen tegen het 4 meter hoge plafond sloegen. De vluchtreflex nam het over, zodat we het allemaal overleefden.

Maar wat nu, als je een angst hebt die niet zo goed te relateren is aan werkelijk fysiek gevaar? Spreken in het openbaar roept bij veel mensen angst op. Misschien was dat eeuwen geleden wél een realistische angst. In die tijd liep je ongetwijfeld fysiek gevaar, wanneer je jouw waarheid verkondigde. Zo groot zal het externe gevaar nu niet meer zijn. Wel lopen we bij spreken in het openbaar tegen die kwetsbaarheid aan. Van Dale zegt o.a. over kwetsbaar: vatbaar voor verwonding of ander onheil.

Ander onheil is bij spreken in het openbaar mogelijk van toepassing, maar speelt zich voornamelijk in ons hoofd af. Je staat voor een groep en bent dan kwetsbaar. Er kan je een ramp overkomen, vatbaar voor onheil, zoals Van Dale stelt. Je kunt erg gevoelig zijn, mensen kunnen je ráken. Iedereen kijkt naar je en denkt iets over je. En jij vraagt je mogelijk af “wat zullen ze wel van me denken?”, of erger: “word ik niet afgeschoten?”. (Misschien komt die laatste term wel van eeuwen geleden. ) Van de weeromstuit heb je misschien het idee (al dan niet bewust) dat je je beter wat kunt afsluiten, zodat je minder kwetsbaar bent. Dat is echter een schijnoplossing. Op die manier geeft angst voor kwetsbaarheid een verkeerde boodschap aan je lichaam door.

Als je dit herkent, dan is het goed om je te beseffen dat kwetsbaarheid veel kracht in zich heeft. Kwetsbaar zijn betekent ook raakbaar en open voor echt contact, gevoelig(er) ook. Wat mij betreft mag je dus gerust kwetsbaar zijn, je kwetsbaar opstellen. Het toont dat je voldoende zelfvertrouwen hebt om raakbaar te zijn. En, wellicht vreemd genoeg, ben je dan minder gemakkelijk te kwetsen. Kwetsbaar zijn heeft ook raakvlakken met moed. Moed is niet de afwézigheid van angst. Je bent ergens bang voor, je bent dus kwetsbaar, maar je doet het toch.

De eerste wens die veel cursisten hebben is van die angst áf te komen. Mijn boodschap is eerder: omarm die angst en ondanks dat, doe het, ga staan en ervaar die kwetsbaarheid en kracht.

Stef de Beurs

VALSE SCHAT OP STRAND BEGRAVEN

HOE ZIJN DE REACTIES?

PRIMEUR: ROSETTA ZIET STOFSTROOM ONTSTAAN OP KOMEET 67P

Voor het eerst heeft ruimtesonde Rosetta een stofstroom die zich van het oppervlak van komeet 67P/C-G weghaast, zien ontstaan. De observatie kan ons meer inzicht geven in de activiteit van de komeet.

Komeet 67P/C-G begeeft zich momenteel in de richting van de zon. Hierdoor warmt de kern van de komeet – die bestaat uit stof en ijs – op. Bevroren gassen sublimeren (verdampen, red.) en voeren stofdeeltjes met zich mee. De afgelopen maanden heeft Rosetta al regelmatig foto’s gemaakt van stromen stof die zich van het oppervlak van de komeet vandaan haasten. Maar nog nooit zag Rosetta zo’n stroom stof ontstaan.

Primeur

Tot halverwege maart. Precies op het juiste moment opende de OSIRIS-camera aan boord van Rosetta de ogen en kon deze vastleggen hoe een stroom stof ontstond. Op de eerste foto’s die de camera maakte, zien we hoe de bovenzijde van de komeet stof verliest. De (donkere) onderzijde telt geen stofstromen. Op een foto die twee minuten later door OSIRIS wordt gemaakt, zien we een heel ander beeld. De onderzijde van de komeet is opeens een stofstroom rijker. “Dit was echt een toevallige ontdekking,” stelt onderzoeker Holger Sierks. “Niemand heeft eerder een stofstroom zien ontwaken. Het is onmogelijk om zo’n foto te plannen.”

In het donker

De locatie van de stofstroom is best opvallend. De stofstroom is namelijk ontstaan in een donker gebied (Imhotep genaamd) op de komeet. Tot op heden hebben onderzoekers enkel stofstromen gezien op het deel van de komeet dat zich in het volle zonlicht bevindt. Dat is ook logisch: de zon verwarmt de komeet op die plekken, waardoor bevroren gassen sublimeren. “Op deze beelden zien we Imhotep kort voor het ochtendgloren,” vertelt onderzoeker Jean-Baptiste Vincent. “Het is mogelijk dat de eerste zonnestralen enkele kliffen of gebieden die Rosetta vanuit haar huidige baan niet kan zien op dat moment verlichtten.” Een andere mogelijkheid is dat de stofstroom het resultaat is van een explosievere gebeurtenis. Zo kan de stofstroom zijn ontstaan door een warmtegolf die een ijslaag op grotere diepte in de komeet heeft bereikt.

Langdurig?

Hoe het de stofstroom vervolgens vergaan is, is niet helemaal duidelijk. Al snel baadde Imhotep in het zonlicht en was het voor OSIRIS niet langer mogelijk om specifieke stofstromen te detecteren. Onduidelijk is dus of de stofstroom die OSIRIS zag ontstaan langdurig of slechts kort actief is geweest. “Over het algemeen zijn de stofstromen van 67P langdurig actief,” stelt Vincent. “De meesten blijven zeker zes uren actief en duiken zelfs tijdens de volgende rotatie weer op.”

De toevallige observatie van Rosetta kan onderzoekers – in combinatie met de voortdurende monitoring van de activiteit van komeet 67P – meer inzicht geven in de activiteit van de komeet. Ze kunnen verschillende theorieën die ze over de activiteit van de komeet hebben, toetsen.

NIEUW INITIATIEF VAN MATTHIJS VD STROOM 

PC-TUNING & ONTSTORING

VOOR TRAGE, VERSTOORDE & NIET LUISTERENDE WINDOWS-COMPUTERS

COMPLEET TUNING & ONTSTORINGSPAKKET

WERKT UW WINDOWS-COMPUTER MET DE SNELHEID VAN EEN SLAK?

LAAT UW COMPUTER MIDDELS HET COMPLETE PC-TUNING & ONTSTORINGSPAKKET OPTIMALISEREN.!!

Klik HIER VOOR MEER INFORMATIE

DE GODIN EN HET ELFENVOLK

Het is één ding om te geloven dat de natuur heilig is en dat er allerlei natuurgeesten, elementalen en goden aanwezig zijn in de wereld om ons heen. Het is iets heel anders om ze ook daadwerkelijk te ontmoeten.

Als kind voelde ik instinctief dat alles om ons heen, alles in het universum leeft, bezield is en met elkaar verbonden. Hoe kon het ook anders? Maar ik had nog nooit een echte woudgeest, een elf, of een Godin van dichtbij gezien. Dus toen ik naar het bos ging voor een korte periode van bezinning, niet lang na de dood van mijn vader, stond ik op het punt een verrassende ervaring te hebben. Twee zelfs!

Drenthe

Mijn moeder en ik huurden een doodgewoon huisje in het bos in een doodgewoon vakantiepark in Drenthe. We hadden daar al eerder een huisje gehuurd, een stukje verderop, en hoewel dat een fijn en modern huisje was, was er niets bijzonders aan geweest. Maar toen we deze keer ons huisje betraden, voelden we het onmiddellijk. Dit huisje was anders.

Het voelde alsof het ons verwelkomde, alsof het warme, liefdevolle armen om ons heen sloeg. De energie was zo sterk dat we met stomheid geslagen waren. Kon het zijn dat de energie van de vorige bewoners in de kamer was blijven hangen? Maar het was voelbaar in het hele huisje, op elke verdieping en het vervaagde niet.

Terwijl we op en neer liepen om onze bagage naar binnen te brengen strekte ik mijn zintuigen even uit om een antwoord te krijgen op de vraag die me bezig hield:

‘Wat is het aan deze plek dat maakt dat we ons zo welkom voelen?’

Het antwoord kwam als vanuit het niets:

‘Dit is heilige grond.’

Nou, dat had ik niet verwacht!

De Godin

Toen we klaar waren met opruimen gingen we zitten om te overleggen. We waren het er allebei over eens: het voelde alsof onze voeten een stukje in de grond zakten, alsof we veel dichter bij de aarde zaten dan in werkelijkheid, en een warme, liefdevolle vrouwelijke aanwezigheid in goud en oranje ons verwelkomde en omarmde. Alsof ze bij de bodem hoorde waar het huisje op gebouwd was, niet bij het huisje zelf. Onbewust bleef mijn moeder haar ‘de Koningin’ noemen, en misschien was ze dat wel. Een koningin van het bos. Maar voor mij deed haar energie meer denken aan die van een godin.

Helende reis

Omdat ik naar het bos was gekomen voor wat genezing, ging ik die avond, terwijl mijn moeder aan het breien was, alleen aan tafel zitten en sloot mijn ogen. Ik bracht mijn hoofd tot stilte en ontspande me, en stapte uit mijn lichaam om de Godin te ontmoeten.

Ze stond tussen de bomen en zag er verrassend jong uit: een vrouw met een vol figuur gemaakt van warm licht, met roodgouden haar dat in dikke krullen of vlechten over haar schouders golfde. Ze verwelkomde alsof ik een geliefd familielid was.

Ik vertelde haar hoe vereerd ik was door haar aanwezigheid, hoe dankbaar dat ze er voor ons was. Mijn hart stroomde over van dankbaarheid en liefde. Ik durfde amper nog om genezing te vragen, het was al zo’n geschenk om haar aanwezigheid in huis te hebben. Maar uiteindelijk deed ik het toch.

Ze zei me op het mos te gaan liggen. Terwijl ik dat deed voelde ik hoe mijn lichaam desintegreerde, uit elkaar viel, en in de mossige aarde wegsmolt als een lijk dat vergaat. Maar ik was totaal niet bang. Het voelde natuurlijk, veilig, en nodig. Ik moest sterven en opnieuw geboren worden. Ik was veilig in de nooit eindigende cyclus van leven, dood en wedergeboorte, veilig in de armen van de Godin.

Mijn hoofd werd open gemaakt, en alle gedachtespinsels die het als spinnenwebben hadden opgevuld en me hadden geplaagd werden meegevoerd door muizen tot mijn hoofd weer leeg en helder was. Er was een mol die blind aan het graven was in mijn borst en ik liet hem naar buiten, om in de aarde te wroeten in plaats van in mijn hart.

De Godin vroeg me op te staan, en terwijl ik voor haar stond brak ze een ei open boven mijn hoofd. Kleine kikkervisjes stroomden door mijn haar als of ze aan het zwemmen waren.

Ik vroeg of de Godin me meer inzicht wilde geven in mijn transformatieproces, en zag een jong scheutje groen door de aarde breken en uitgroeien tot een prachtige zonnebloem. Ik was klaar om wedergeboren te worden in mijn nieuwe staat van zijn, als mijn nieuwe Zelf!

Ik bedankte de Godin en ging weer terug naar mijn plaats aan tafel.

Ik was zo dankbaar voor dit helende geschenk. Maar het meest dankbaar was ik voor de aanwezigheid van de godin, die me liet voelen dat de aarde inderdaad heilig is, levend en bewust, en dat de dood niets is om bang voor te zijn.

Elfenbezoek

Die avond, toen ik in de badkamer was om mijn gezicht te wassen en mijn tanden te poetsen, had ik opeens het gevoel dat ik niet alleen was. Er stond iemand in de badkamer, en die keek nieuwsgierig naar me. Ik kreeg de indruk van een slanke jonge man gekleed in mos en bladgroen, goud en juwelen van sprankelende dauwdruppels. Ik had geen idee wie hij was, maar hij voelde niet als een menselijke aanwezigheid. Ik wist nog niet dat het bos een andere verrassing voor ons in petto had.

Het hunebed

De volgende dag besloten we een wandeling door het bos te maken. We kozen een pad dat ons langs weiden en bomen voerde, naar een hunebed aan de rand van het bos. In voorgaande jaren was ik altijd enthousiast op zoek geweest naar de oude neolithische graven. Ik verwachtte altijd iets magisch. Maar vaak was er niets bijzonders te voelen. Ik was een beetje blasé geworden. Dus toen we dit hunebed niet meteen konden vinden, gingen we er al snel grappen over maken. Het was zeker een hobbit-hunebed. Het lag onder een dood blaadje en we waren er allang langs gelopen. Het stond wel op de kaart, maar de goede mannen van Staatsbosbeheer hadden niet beloofd dat het van mensenformaat zou zijn, toch?

De Andere Wereld

We liepen verder en verder. Nog een bocht in de weg, en nog een. Toen zagen we het. Het was groot. Het was een van de grootste en mooiste hunebedden die ik ooit had gezien. Opeens veranderde ons gelach en gebabbel in gefluister. Met zachte, langzame stappen liepen we op het hunebed af. Het leek of we een magische grens passeerden. Ik had kippenvel. We waren in een andere wereld beland.

Daar, terwijl we voorzichtig om de stenen heen liepen, en de poort tot de Andere Wereld binnengingen die de voorouders hadden gebouwd, voelden we ze. Mijn moeder kon ze zien: orbs en vormen van energie, die op de stenen zaten en naast ons stonden. Elfen. Sommigen waren statig en slank. Anderen waren klein en zaten als vrolijke kinderen met bungelende beentjes op de stenen.

Eén van hen kwam aan mijn rechterhand staan: een slanke man, langer dan ik, met een gezicht dat te smal was om menselijk te zijn, en een prachtige kroon van bladeren. Mijn elfenbezoeker van de vorige nacht?

We waren omringd door elfen. Het leek wel of ze in vriendelijke nieuwsgierigheid om ons heen dromden en ons welkom heetten. Alsof we ‘party crashers’ waren op een elfenfeestje en met vreugde werden onthaald.

Ze leken niet afkomstig te zijn van het stenen monument. Ze kwamen van de aarde. Alsof ze in de kleine heuvel leefden waar het hunebed op gebouwd was.

Ik kreeg tranen in mijn ogen toen ik het besefte: ze zijn er nog. Ze zijn om ons heen. De goden en godinnen van de oudere wereld, de elfen en natuurgeesten. Je hoeft niets bijzonders te doen om ze te ontmoeten. Alles wat je hoeft te doen, is open staan voor hun energie.

HORLOGE, MOBIEL & GELD?

NIETS IS VEILIG

WIE HEEFT DE USA ONTDEKT?

Laat Columbus maar zitten, het waren de Vikingen.

COLUMBUS - 1492

VIKINGEN - 11 EEUW 

Canada - Noord Amerika - L’Anse aux Meadows.

Klik voor een vergroting op de foto:

Zie ook de twee bijzondere video's:

VELUWE

ONVERGETELIJKE ONTMOETING

Na ruim 20 jaar zwerven en fotograferen op de Veluwe is er een unieke verzameling beeldmateriaal ontstaan. Dit werk hebben we gebundeld in een prachtig fotoboek.

De Veluwe in alle seizoenen

In al die jaren heb ik ontmoetingen met vossen, boommarters, wilde zwijnen en andere dieren op een unieke manier kunnen beleven en fotograferen.

Vele vroege en late uren van de dag zijn besteed om het Veluwse landschap met zijn dieren en verrassende details tijdens sfeervolle omstandigheden in beeld te brengen.

Het laat zien hoe mooi, verrassend en afwisselend de Veluwe is in al haar seizoenen.

De kenmerken in een notendop

  • Tien procent van de opbrengst gaat naar een goed doel op de Veluwe
  • 250 pagina’s met ruim 340 foto’s
  • afmeting 30 x 24 cm. / tafelboek
  • voorwoord van de Commissaris van de Koning, dhr. Cornielje.

Voor de fotografen wordt een tipje van de sluier opgelicht; veertig beelden worden achter in het boek besproken. Verder is in het boek een topografisch kaartje opgenomen zodat te zien is waar de landschapsbeelden zijn gemaakt. Voor de fotograaf een boek van formaat boordevol inspiratie. Voor de natuurliefhebber een boek om puur te genieten.

Onderaan de foto's kunt u het boek bestellen.

Enkele foto's uit het boek.

Klik op de foto voor een vergroting:

BESTEL HET BOEK VAN GEURT BESSELINGK

STROOMNIEUWS-ARCHIEF

Sinds kort heeft Stroomnieuws ook een archief.

GA NAAR HET STROOMNIEUWS ARCHIEF

ENERGETISCHE VERVUILLINGEN

Heb je ook het gevoel dat je vast zit, of een algeheel gevoel van tegenwerking? Heb je het gevoel dat je leven behoorlijk overhoop wordt gegooid? of dat je plannen maar niet van de grond komen? Ben je vermoeid of heb je slaapproblemen? of heb je klachten waarbij de dokters niks vinden? Heb je moeite om je te concentreren? Heb je last van woedeaanvallen, angsten, verdriet? Heb je één of meerdere van bovenstaande klachten, dan ben je waarschijnlijk energetisch vervuild.

Met energetische vervuiling bedoel ik, dat men 'energie' of 'iets' bij zich heeft, wat niet van zichzelf afkomstig is. De meeste mensen hebben energetische vervuiling bij zich, in meer of mindere mate. Natuurlijk kunnen al deze symptomen ook door andere oorzaken veroorzaakt worden. Eerst dienen de niet-eigen energieën opgeruimd te worden, zodat we daarna met de werkelijke oorzaken van de klachten die in de persoon zelf liggen verder kunnen gaan. Het zou ook kunnen dat de klachten al zijn verdwenen van zodra de niet-eigen energieën zijn verwijderd.

De niet-eigen energie is vrijwel altijd afkomstig van andere mensen. Dit kunnen mensen zijn die je kent of gekend hebt, maar soms ook onbekenden. Het kan van mensen zijn die leven, maar ook van gestorvenen.(entiteiten) 

Het kan uit je huidige leven afkomstig zijn, of je kan het al sinds een vorig leven bij je hebben. Het kan tijdelijk zijn, en dat het na een paar dagen weer wegtrekt, of het kan permanent in je aura verankerd zitten. Als het langer in je aura zit (dan bedoel ik echt tientallen jaren) dringen deze energieën door tot in het diepste van je cellen en kunnen allerlei ziektes veroorzaken. (zoals kanker, depressie, depressie bij kinderen, fybromyalgie, cvs, autisme, parkinson, enz...) 

Soms hebben mensen al van hun kindertijd een deel van de gestorven ouder of grootouders bij zich. Of van een gestorven kind uit de klas, of het tweelingbroertje dat al in de buik was gestorven. Wat is de reden dat het kind zo openstond voor deze energieën? Vaak komt het door eenzaamheid, gebrek aan aandacht en liefde, maar ook ziekenhuisopnames en ernstige trauma's kunnen zorgen voor een 'open deur'. Het natuurlijke afweringssysteem werkt dan niet meer goed.

Oorzaak kan zijn dat de ontvanger hiervoor gevoelig is. Deze gevoeligheid kan ontstaan doordat we niet aanwezig zijn in ons lichaam, hierdoor ontstaan gaten in ons energieveld. Afwezigheid kan ontstaan door traumatiek, door drugs, alcoholgebruik, iemand anders willen zijn, niet genoeg met het NU bezig zijn, maar meer met de toekomst of het verleden. 

Belangrijk is om positief in het leven te staan.

Mediteer, richt je aandacht naar binnen en kom zo terug in je eigen kracht.

Leef in het Nu.

MUZIEK

Trijntje Oosterhuis - Ken je mij

Gladiator Soundtrack "Elysium"

K R I S T A L B O O S T E R

DIVINEBOOSTERS

Wat, als de vroegere Kristalwezens een hoog geconcentreerde vorm van Kristalenergie naar de planeet hebben gebracht, ter voorbereiding van de mensenkinderen die zouden komen? Wat, als de mens later meer zijn focus op het materiële ging richten, met als gevolg dat de kristalenergie niet goed in de derde dimensie werd geïntegreerd? 

Kristal-mensen zijn hoog empathisch, wat hen ertoe brengt uit de mainstream weg te blijven, omdat ze gewoon teveel voelen. Waar Indigo's rebels zijn en gericht op actie, zijn Kristal-mensen rustiger, geduldiger en al zijn ze niet zo agressief als Indigo's, toch zijn ze even volhardend. Ze kiezen om te handelen wanneer ze voelen dat de energie juist zit voor ze, in plaats van vooruit te stormen. Kristal-volwassenen begonnen de spirituele beweging in de jaren '70 en '80, en schreven over onderwerpen waar niemand over had gehoord of die niemand begreep, maar ze volhardden in hun inspanningen, tevreden op de achtergrond staand, en wetend dat wat wat ooit als 'raar' werd beschouwd, mainstream zou worden, zoals dat vandaag het geval is. Kristalmensen zijn hier om spirituele balans te creëren, om ons te leren hoe onze spirituele en materiële aspecten te integreren, om in de hemel te leven terwijl men op aarde is. Maar de toenemende polariteit van het ascensieproces is moeilijk geweest voor hen, en ze voelden dat ze het energetisch veld van de aarde zijn binnengekomen lang voor dat klaar was voor hen. Ze voelen zich beter in een uitnodigende, verwelkomende, vriendelijke en hoog spirituele omgeving, en wat ze dan ontmoetten was allesbehalve zoiets. Voor meer informatie over de kracht van kristalenergie, klik hier.

WERKING

De Kristalbooster is speciaal ontwikkeld om middels een unieke eigen energielading een hoog geconcentreerde vorm van Kristalenergie in het lichaam te heractiveren, zodat de spirituele balans vanuit perfectie wordt gekristalliseerd en uiteindelijk de hemel op aarde weer voelbaar wordt. Kristalenergie transformeert tot in de hoogste octaven, middels healing en onvoorwaardelijke liefde. Deze Booster is gemaakt om vast te houden en tegelijkertijd naar te kijken.

KLIK HIER VOOR Meer Informatie

GEDACHTEN ZIJN GEEN FEITEN

Door je steeds maar weer bewust te worden van de gedachten die door je hoofd gaan,

ze dan los te laten en dan weer de aandacht te richten op de ademhaling en het huidige moment, is het mogelijk er wat afstand van te nemen en ze in het juiste perspectief te zien.

Door je steeds maar weer bewust te worden van de gedachten die door je hoofd gaan,

ze dan los te laten en dan weer de aandacht te richten op de ademhaling en het huidige moment, is het mogelijk er wat afstand van te nemen en ze in het juiste perspectief te zien.

Je kunt hiermee ervaren dat er andere manieren kunnen zijn om met situaties om te gaan. En zo kunnen we ons bevrijden van de tirannie van oude gedachtepatronen die automatisch in ons opkomen.

  • alle gedachten slechts gebeurtenissen in ons hoofd zijn, (inclusief gedachten die zeggen dat het niet zo is)
  • dat gedachten geen feiten zijn

Gedachten en beelden geven ons vaak een aanwijzing over wat er in ons hoofd omgaat, we kunnen er greep op krijgen doordat we onze aandacht er bewust op richten, met als gevolg dat de identificatie ermee wordt losgekoppeld. Doordat we vertrouwd kunnen raken met de 'top tien' van onze automatische en niet-helpende gedachtepatronen die onze stemming in een neerwaartse spiraal brengen, kunnen we ons makkelijker van die processen bewust worden en er anders mee omgaan.

We moeten bijzonder opmerkzaam zijn op gedachten die het oefenen ondermijnen of blokkeren,

zoals de gedachten

· 'het heeft geen zin om dit te doen' of

· het werkt toch niet, waarom zou ik me druk maken'.

Zulke pessimistische en hopeloze gedachtepatronen zijn karakteristieke kenmerken van een depressieve stemming. Het is één van de belangrijkste factoren die ons belemmeren om actie te ondernemen om uit die depressieve stemming te komen.

Het is dus bijzonder belangrijk zulke gedachten als 'negatief denken' te herkennen en een werkzame manier om ons beter te gaan voelen niet door zulke negatieve gedachten te laten afpakken.

MANIEREN OM JE GEDACHTEN OP EEN ANDERE MANIER TE BEKIJKEN

Hieronder volgen een aantal manieren waarop je kunt reageren op negatieve gedachten:

1. Kijk er naar als ze opkomen en weer verdwijnen vanuit de opvatting dat je ze niet hoeft te volgen.

2. Beschouw je gedachte als een gebeurtenis in je hoofd, in plaats van een als een feit. Het kan zo zijn dat deze gebeurtenis vaak gepaard gaat met allerlei andere gedachten en gevoelens. Het is dan verleidelijk om te denken dat het waar is, maar jij bent nog altijd degene die bepaalt of het waar is en hoe je er mee omgaat.

3. Zet je gedachten op papier. Hierdoor zie je ze op een manier die niet zo emotioneel en overweldigend is. Ook kan de onderbreking die je hebt tussen de gedachten en het opschrijven ervan je even de tijd geven om stil te staan bij de hun betekenis.


4. Stel jezelf de volgende vragen:


-Kwam deze gedachte plotseling en automatisch in mijn hoofd?

-Komt ze overeen met de feiten van de situatie?

-Is er iets bij dat ik in twijfel kan trekken?

-Hoe zou ik er over gedacht hebben op een ander tijdstip en in een andere stemming ?

-Zijn er ook andere anders zienswijzen ?


5.Voor bijzonder moeilijke gedachten kan het nuttig zijn om er tijdens de oefening bewust anders tegen aan gaan kijken, met een open en evenwichtige houding. Geef je 'wijsheid' de kans om een zienswijze te geven.


OMGAAN MET GEDACHTEN ( 1 )

Het is opmerkelijk hoe bevrijdend het werkt om te zien dat je gedachten slechts gedachten zijn en niet ‘jezelf' of ‘de werkelijkheid'. Je denkt bijvoorbeeld dat je vandaag een bepaald aantal dingen moet doen. Je herkent het niet als een gedachte maar handelt alsof het ‘de waarheid' is en daarmee heb je op dat moment een werkelijkheid geschapen waarin je echt gelooft, namelijk: dat al die dingen vandaag gedaan moeten worden.


Een patiënt, Peter, die een hartaanval had gehad en wilde voorkomen dat hij er nog een kreeg, stond om 10 uur 's avonds met de koplampen aan op de oprit zijn auto te wassen toen hij tot een ingrijpende ontdekking kwam.


Hij realiseerde zich dat hij dit helemaal niet hoefde te doen.


Het was het onvermijdelijke gevolg van de hele dag maar proberen de dingen, die hij zich had voorgenomen, ook die dag voor elkaar te krijgen. Toen hij door kreeg wat hij zichzelf aandeed, begreep hij dat hij zo overtuigd was geweest dat alles die dag gedaan moest worden, dat hij er niet aan had getwijfeld of dat wel waar was.


OMGAAN MET GEDACHTEN (2)

Het denken beheerst ons leven. Bewust of onbewust ben je het grootste deel van je leven met je gedachten bezig. Maar meditatie is een ander proces, dat zich niet bezig houdt met redeneren of overdenken. Meditatie heeft niets te maken met denken.


Meditatie is ‘niet het denken volgen’. En door het proces van stille observatie kunnen nieuwe inzichten ontstaan. We hoeven niet te vechten of te worstelen met onze gedachten of onze gedachten te veroordelen. Als we merken dat er een gedachte opkomt, kunnen we er simpelweg voor kiezen om die niet te volgen.


Als we onszelf verliezen in een gedachte, vereenzelvigen we ons er in sterke mate mee. De gedachten razen door ons hoofd en we worden er door meegesleept en dat kan in korte tijd heel ver zijn.


We springen op een trein van gedachten die aan elkaar gekoppeld zijn zonder te beseffen dat we dat hebben gedaan, laat staan dat we weten waar we naar toe gaan. Ergens onderweg worden we (hopelijk) wakker en realiseren ons dat we aan het denken zijn, dat we zonder at te willen meegenomen waren voor een rit. Wanneer we door de trein meegevoerd worden, kan het zijn dat we in een heel andere gemoedstoestand terecht zijn gekomen als toen we instapten.


Neem nu even de tijd om naar de gedachten te kijken die op dit moment in je hoofd opkomen. Je zou nu als een oefening, je ogen kunnen sluiten en je voorstellen dat je in een bioscoop zit en naar een leeg scherm kijkt. Wacht simpelweg tot er gedachten verschijnen. Omdat je niets anders doet dan alleen maar afwachten tot de gedachten verschijnen, kan het heel snel gebeuren. Wat voor gedachten zijn het precies? Wat gebeurt er mee? Gedachten zijn als magische voorstellingen die echt lijken wanneer we er in opgaan, maar als we ze bewust gaan bekijken verdwijnt hun magie.


Maar hoe zit het met die heftige gedachten die ons raken? We kijken, kijken en kijken nog eens en dan heel plotseling – woeps! - we zitten er middenin, de gedachte heeft ons te pakken, we zijn verloren. Wat is daar nu mee? Als we er in verzeild raken zijn we vergeten dat het slechts schijnwerkelijkheden zijn.


Het is verbazingwekkend om te merken hoeveel macht zulke ongewenste gedachten over ons hebben. Doe dit, zeg dat, denk eraan, maak plannen, raak geobsedeerd, veroordeel. Ze kunnen ons gek maken, en dat gebeurt ook vaak!


Het soort gedachten wat we hebben en de invloed die ze op ons leven hebben hangt af van het feit of we de dingen begrijpen. Als we ons in een heldere toestand bevinden waarin we ons beperken tot het zien opkomen en weer verdwijnen van gedachten, maakt het niet uit wat voor soort gedachten we in ons hoofd hebben. We zien onze gedachten zoals ze zijn: een voorbijgaande vertoning.


Gedachten leiden tot acties en acties hebben weer allerlei gevolgen. In welke gedachten gaan we investeren?


Onze grootste opdracht is ze helder te zien, zodat we kunnen kiezen bij welke gedachte we actie ondernemen en welke we moeten laten voor wat ze zijn.

WERKBOEK: SANJEEVINI - 'WERKEN MET FREQUENTIES' (GRATIS)..!!

Auteur: Poonam Nagpal.

Vertaald door: Klaas vd Ven.

Sinds 1994 bestaat de Sanjeevini-methode, inmiddels ruim door 2 miljoen mensen wereldwijd toegepast, op zowel de mens, dier, natuur en techniek. Stap voor stap wordt u begeleid om op een eenvoudige wijze met de Sanjeevini-methode te kunnen werken. In het werkboek staan meer dan 246 verschillende symbolen afgedrukt met de daarbij behorende frequenties:

• 60 symbolen gericht op bepaalde lichaamsdelen of functies.

• 186 symbolen gericht op symptomen en disbalans.

Geschiedenis - Jaar: 1994

Poonam Nagpal, afkomstig uit Delhi-India, is de grondlegger van de Sanjeevini-methode. Ze woonde in Saoedi-Arabië en voerde daar een homeopathische-, natuurgeneeskundige praktijk voor vrouwen en kinderen. Poonam heeft de reguliere geneeskunde bestudeerd en op alternatief gebied vrijwel alle richtingen onderzocht en toegepast. Het bijzondere was dat iedereen kosteloos behandeld werd. Jarenlang heeft Poonam lezingen gegeven over haar manier van werken voor zowel therapeuten als belangstellenden. Zij werkte toen met radionische apparatuur, maar die apparatuur was onbetaalbaar naar Indiase maatstaven, dat het voor de meeste mensen onmogelijk was om de apparatuur aan te schaffen en ermee te werken. Poonam Nagpal heeft toen de Universele Scheppingskracht gevraagd haar een methode te onthullen waarbij mensen op een natuurlijke, eenvoudige en uiterst goedkope wijze kunnen genezen. Stapje voor stapje werd in haar dromen aangereikt hoe zij de radionische apparatuur sterk kon vereenvoudigen, zodat het voor iedereen toepasbaar kon zijn.

GA NAAR HET SANJEEVINI-WERKBOEK

ONTDEK NEDERLAND: ORIGINELE SLAAPPLEKKEN IN EIGEN LAND

Barstend van de nieuwsgierigheid en de lust om te reizen om nieuwe en verborgen schoonheden te ontdekken in andere landen. Maar waarom niet in Nederland? In de blogserie 'Ontdek Nederland' vertel ik over de leukste, mooiste en schattigste plekken, steden en dorpjes van Nederland, want ook ons eigen kikkerlandje heeft ze!

Deze keer een aantal originele slaapplekken. Als je op reis bent, is het natuurlijk nodig om ergens te gaan overnachten. Er zijn ontelbaar hotels, hostels, appartementen, campings of wat dan ook. Zelfs in ons eigen kikkerlandje hebben we daar genoeg van, maar een originele slaapplek maakt de reis natuurlijk nog meer speciaal. Het kan soms knap lastig zijn om aan een slaapplek te komen, als je zonder planning aan het reizen bent, dus een originele slaapplek is nog tien keer zo lastig. In eigen land zijn ook genoeg leuke, aparte, originele slaapplekken, daarom een paar tips voor originele slaapplekken in eigen land. In Nederland zijn natuurlijk ook nog genoeg mooie plekjes om te gaan ontdekken! Ik begin (voor mij) vlakbij thuis.

Vrouwe van Stavoren | Stavoren, Friesland

In Stavoren, één van de elf steden, kun je slapen in een wijnvat van meer van 15.000 liter. Huh? Ja, juist. Deze overnachting soort bereikte zelfs Amerika, en Los Angeles Times riep De Vrouwe van Stavoren uit tot één van de twintig meest bizarre en ongewone bestemmingen ter wereld. 

Deze wijnvaten zijn een toevoeging aan het hotel, die zijn omgebouwd tot hotelkamers.Na een bezoekje aan De Vrouwe van Stavoren kun je tenminste zeggen dat je in een wijnvat hebt geslapen ;-)

Camping de Lakens | Bloemendaal aan Zee, Noord Holland


Deze camping lijkt een doodgewone camping, maar een paar plekjes zijn dat zeker niet. Je kunt hier overnachten in een retro trailer wat een fifties icoon van Amerika is.


Het lijkt een beetje op glamping (glamourous camperen), de trailer is uitgerust met een amerikaanse koelkast, nespresso koffieautomaat, een loungebank een een i-pod dockingstation. Wat een luxe!

Hobbitwoning op Camping Geversduin | Castricum, Noord HollandSprookjesachtig overnachten in de schoot van Moeder Aarde.Een karakteristieke vakantiewoning half onder een heuvel, geïnspireerd op de fantasierijke woningen van de 'hobbits'.Hierin overnachten kan gewoon op Camping Geversduin in Castricum.Heel bijzonder en zelfs met vloerverwarming.

Vliegtuigssuite | Teuge, GelderlandSlapen in een vliegtuig valt meestal tegen, maar in de vliegtuigssuite niet.In Teuge kun je overnachten in een echte vliegtuigssuite waarin je het hele toestel tot je beschikking hebt.Een bubbelbad, infrarood sauna, drie flatscreens, airconditioning en gratis WIFI.Wauw, als je eens wat anders wilt... (en wat geld hebt..).

Havenkraan | Harlingen, Friesland


Ongelofelijke vergezichten op de Waddenzee vanaf 17 meter hoogte.


Je kunt zelf kiezen waar je naar wilt kijken als je wakker wordt want je kunt de kraan zelf draaien.


Vroeger werd deze kraan gebruikt om houtvrachten uit Scandinavië en Rusland te lossen, maar nu kun je er uniek overnachten.


Voor mensen met hoogtevrees misschien niet zo geschikt.

Ecolodge | Dordrecht, Zuid Holland


Avontuurlijk overnachten op het water in nationaal park de Biesbosch.


Eén worden met de omgeving, dat kan met de Ecolodge.


Het is een unieke, maar ook vooral een duurzame slaap- en verblijfplaats. Gelegen in de Hollandse Biesbosch, direct achter het Stayokey Dordrecht.


Voor echte natuurliefhebbers en avonturiers.

EERHERSTEL VOOR OUDE MEDICIJNEN

LEES EERST HET BEWUSTE ARTIKEL IN TROUW

Een zeer goede zaak om dat alles opnieuw te herontdekken. Laten we niet vergeten hierbij, dat dit gaat om geneeswijzen die ontstaan zijn door eeuwennnnnnnnnnnnnn……..


lange ontdekkingen!

Dat is niet even van maar 100 jaar geneeskunst, nee eeuwen!

Overgeleverde medicijnen…

Van allerlei volkeren!


Geneesmiddelen of behandelingen die eeuwen lang prima werkten!

In de tijd van de Egyptische farao’s dacht men dat knoflook en uien het uithoudingsvermogen van mensen sterkte. Ze gebruikten hen dan ook veel.


Rauwe knoflook gaf men aan mensen met astmatische bronchitis of astma.

Uien gaf men tegen spijsverteringsstoornissen. Knoflook geperst tot puree werd geweekt in een mengsel van azijn en water. Dat water werd dan gebruikt om de mond te spoelen tegen keelpijn of kiespijn.


Uitwendig smeerde men gepureerde knoflook met olijfolie op de huid tegen bronchiale klachten of longklachten zoals verkoudheid.


Een vers gepelde knoflook werd gewikkeld in een kaasdoek of mousseline en vastgemaakt aan het ondergoed in de hoop om zo griep en verkoudheid te voorkomen.

Koriander werd als koeling en als stimulerend middel gebruikt tegen spijsverteringsklachten.

Ook gebruikte men dit als thee tegen maag en urineweg klachten.

Komijn werd samen met koriander gebruikt tegen spierpijnen.


Gepoederde komijn werd met wat vet of reuzel gebruikt in de anus tegen jeuk.


Looizuur uit acacia werd gebruikt tegen brandwonden.


Castorlolie en vijgen werden gebruikt als laxeermiddel.


Zweren werden net als maagkwalen verholpen met gist.


De Perzische Henna werd gebruikt tegen haaruitval.


Catarre werd verholpen met aloë.


Besnijdenissen deed men met dank aan de papaver zga pijnloos, zodat zij de verdovende werking van dat middel konden gebruiken tijdens de besnijdenis.


Op zich werd dit weinig gedaan in Egypte zelf maar wel in landen rondom.

In Egypte vond men een besnijdenis eigenlijk een beetje vreemd, wat bleek uit het doden van de vijand waarbij men de fallussen weergaf als zijnde besneden.


Ze verzamelden deze als een soort trofee, omdat het voor hen ongewoon was.


De messen die men toen gebruikte waren gemaakt van vuursteen of obsidiaan met randen die nog scherper waren dan het moderne chirurgische staal. Ze leden allen wel aan een slecht gebit, waaraan ook menigeen overleed. Door abcessen, geïnfecteerde cysten, men werd toen nog niet zo oud en o.a Nefertiti overleed op 40 jarige leeftijd en had toen al haar tanden al verloren. De slijtage ontstond door schurend zand en kleine steentjes in de mais o.a. Tanden vulde men bv met hars= ontsmettend ook, en chrysocolla een lichtblauwgroene steen die men vermaalde tot een soort poeder. Gezwollen tandvlees ging men tegen door een brouwsel van komijn, wierook en ui.


Opium werd gegeven tegen ernstige pijnen.


Soms boorde men gaten in het kaakbot om de abcessen te laten uitlekken. Men trok zelden een tand of kies wat het leven van menigeen wel had kunnen redden. Er zijn wel enkele mummies gevonden met een tandheelkundige behandeling van 3 tanden die vakkundig met gouddraad waren vastgemaakt in de kaak.


Tegen het verlies van haar en tegen grijs wordend haar gebruikte men een zalf gemaakt in een hoorn van een zwarte stier gevuld met het bloed van die stier. Haaruitval hoopte men te stoppen met een mengsel van honing en vetten van krokodillen, leeuwen, nijlpaarden, katten, slangen en steenbokken.


Honing en vet maakte deel uit van vele wondbehandelingen.

Moedermelk werd soms gegeven tegen virale ziekten zoals verkoudheid, vers vlees legde men op open wonden en verstuikingen.


Malachiet gebruikt als eyeliner had ook een therapeutische waarde voor de ogen in een land waar men veel last had van oog infecties.


Dit was een remedie voor mensen die kaal werden:

“Vet van de leeuw, vet van nijlpaarden, vette kat, vet van de krokodil, vet van de steenbok, vet van de slang, met elkaar vermengd en het hoofd van de kale persoon wordt gezalfd met hen.


Acacia (Acacia nilotica) – wormafdrijvend, vergemakkelijkt diharea en interne bloedingen, ook gebruikt om huidziekten te behandelen.


Aloë vera – wormen, verlicht hoofdpijn, verzacht pijn op de borst, brandwonden, zweren en huidziekten en allergieën.


Basilicum (Ocimum basilicum) – uitstekend voor het hart.


Balsam Appel (Malus sylvestris) of Apple van Jeruzalem – laxeermiddel, huidallergieën, verzacht hoofdpijn, tandvlees en tanden, voor astma, lever stimulerend middel, zwakke spijsvertering.


Bayberry (Myrica cerifera) – stopt diarree, kalmeert zweren, krimpt aambeien, weert vliegen.


Belladonna (Giftig) – pijnstiller; kamfer boom – vermindert koorts, verzacht het tandvlees, kalmeert epilepsie.


Karwij (Carum carvi; schermbloemigen) – kalmeert winderigheid, spijsvertering, ademverfrisser.


Kardemom (Eletarria cardamomum; Zingiberacae) – Gebruikt als specerij in voedingsmiddelen, de spijsvertering, kalmeert winderigheid.


Colchicum (Citrullus colocynthus) – ook wel bekend als “Meadow Saffron”, kalmeert reuma, vermindert de zwelling.


Jeneverbes boom (Juniperis Phonecia; Juniperus drupacea) – spijsvertering, verzacht pijn op de borst, kalmeert maagkrampen.


Cubeb peper (Piper cubeba; Piperaceae) – infecties van de urinewegen, het strottenhoofd en de keel infecties,zweren en infecties, verzacht hoofdpijn.


Dille (Anethum graveolens) – kalmeert winderigheid, verlicht dyspepsie, laxerend en vochtafdrijvend.


Fenegriek (Trigonella foenum-graecum) – ademhalingsstoornissen, reinigt de maag, kalmeert de lever, alvleesklier verzacht, vermindert de zwelling.


Wierook (Boswellia carterii) – keel en strottenhoofd infecties, stopt bloeden, snijdt slijm, astma, stopt braken.


Knoflook (Allium sativa) – geeft vitaliteit, kalmeert de maag en de spijsvertering, mild laxeermiddel, krimpt aambeien, ontdoet het lichaam van ‘geesten’ (let op, tijdens de bouw van de piramides, werden de arbeiders dagelijks knoflook gegeven om hen de vitaliteit en kracht te geven om door te gaan en goed te presteren).


Henna (Lawsomia inermis) – samentrekkende, stopt diarree, dicht open wonden (en gebruikt als kleurstof).


Honing werd vaak gebruikt, een natuurlijk antibioticum en gebruikt bij wonden en als een basis voor genezing unguants, ricinusolie, koriander, bier en andere voedingsmiddelen was.


Zoethout (Glycyrrhiza glabra – mild laxeermiddel, verdrijft slijm, kalmeert de lever, alvleesklier en de borst en ademhalingsproblemen.


Mosterd (Sinapis alba) – veroorzaakt braken, verlicht pijn op de borst.


Mirre (Commiphora myrrha) – stopt diarree, hoofdpijn, verzacht het tandvlees, tandpijn en rugpijn.


Ui (Allium cepa) – diureticum, induceert transpiratie, voorkomt verkoudheid, kalmeert ischias, verlicht pijn en andere cardiovasculaire problemen.


Peterselie (Apium petroselinum) – diureticum.


(Mentha piperita) – kalmeert winderigheid, spijsvertering, stopt braken, ademverfrisser.


Sandelhout (Santallum albus) – spijsvertering, stopt diarree, verzacht hoofdpijn en jicht (gebruikt, natuurlijk, in wierook).


Sesam (Sesamum indicum) – kalmeert astma.


Tamarinde (Tamarindus indica) – laxeermiddel.


Tijm (Thymus / Thimbra) – pijnstiller.


Kurkuma (Curcumae longa) – sluit open wonden (ook werd gebruikt om de huid en doek kleurstof).


Klaproos (papaver somniferum) – verlicht slapeloosheid, verlicht hoofdpijn, verdoving, verzacht ademhalingsproblemen, dempt de pijn.

INNERLIJKE REVOLUTIE EN ECHTE VRAGEN

Als je een paar dagen bezig bent met zelfonderzoek en dergelijke, en je hebt op het droomtoneel een jaartje of zestien de rol van advaitaleraar vervuld, is één ding duidelijk: vrijwel alle spirituele zoekers zijn met name bezig om de innerlijke revolutie te voorkomen, uit te stellen of af te wenden. En vele leren en leraren zijn daarbij zeer behulpzaam. Die hebben maar al te vaak liever dat je jaren of decennia lang hun bijeenkomsten bezoekt en hun volgeling bent, want hoe meer volgelingen, hoe beter de leraar. Aantallen, daar gaat het om, zo lijkt het soms. Mediteer hier op, kom naar retraites, doe dit, doe dat, wees zo, voldoe aan …. en je zult… Volg de al dan niet uitsproken code van het clubje in kwestie en stel je vragen, zodat de leraar ze je kan afpakken door ze te ‘beantwoorden’. 

Heel gevaarlijk, vragen stellen. 

Als je echt een vraag hebt, een echte vraag, geen intellectuele bezigheidsvraag, maar een echte, een die je bezig houdt, die je overhoop haalt, die aan je innerlijk knaagt, die je leven vergalt, dan moet je die niet af laten nemen door wie dan ook.Het is het speerpunt van je onderzoek, het is de schep waarmee je naar water kunt graven!Er is dus iets links aan vragen beantwoord krijgen. Iemand vroeg bijvoorbeeld: “Wat betekent het om echt mens te zijn?” Ik zei: “Wat een schitterende vraag! Volg hem tot de uiterste consequentie. Laat hem niet gaan, zoek geen antwoord, maar laat de vraag je gids zijn om in jezelf af te dalen.” Als ik hem zou beantwoorden, dat wil zeggen: een definitie zou geven, zegt de mind: ‘O, oké, mooi, dat weet ik dan ook weer’. En daarmee is de vraag gecastreerd, om zeep geholpen. Je denkt dan iets geleerd te hebben, maar in feite is een kans verneukt. Als je een antwoord krijgt op die manier, heb je er enkel een idee bij. Er is niks gebeurd, er is een vonkje, dat misschien tot een revolutie had kunnen leiden, geblust, uitgeblazen. Shit!Een echte vraag is cruciaal, zonder kom je nergens. Het gaat niet om antwoorden, maar om vernietiging, van zowel de vraag als de vragensteller. Een antwoord is een schijnantwoord, een dode kat, een miskraam zo je wilt. Verdrietige zaak, maar meestal heeft de vragensteller het idee opgeschoten te zijn, en de leraar voelt zich wijs. Een vraag kan je dus dieper brengen, een vraag is open, een antwoord of conclusie is een dichte deur. Wat mij betreft moet er kerosine toegevoegd worden aan een echte vraag, geen bluswater. Wat je verontrust, moet worden aangewakkerd, niet weggemediteerd of in slaap gesatsangd of gechant. Wat aan je knaagt, is waar je het van moet hebben! Wat schuurt moet gaan schrijnen, bloeden, tot je het roer van binnenuit echt omgooit en voor jezelf gaat kijken. Fuck teachers, fuck antwoorden, fuck de spirituele slaapliedjes! Wake up, volg je angst, je onrust, je twijfel, het zijn de laatste of eerste vonken van wat echt is in je, wat de boel in de fik kan steken.

Revoluties zijn niet vreedzaam en sereen, je krijgt er meestal een hoop ellende van en veel afkeurende en onbegrijpende blikken, gecombineerd met innerlijke en uiterlijke tegenwerking en vervelende gevoelens en angstgedachten. Zo is dat nu eenmaal. Wakker je rauwe intelligentie aan, niet je spirituele bravigheid.Leuk trouwens dat revolutie zowel gewelddadige omverwerping als drastische verandering kan betekenen, maar het kan ook een beweging in cirkels betekenen. Haha. Precies, meestal is de spirituele bezigheid van mensen een ronddraaien in cirkeltjes, en zeker geen radicale omverwerping! Kijk naar je leven. In alle eerlijkheid: wat doe je? In cirkeltjes ronddraaien en jezelf wijsmaken – gesteund door je leraar en spirituele mederaddraaiers* – dat je al lekker opschiet? Of ben je NU echt aan het uitbreken?Hoe het echt zit weet je in drie seconden. Als er eerlijkheid en waarheidslievendheid is, tenminste. Zo niet: dream on and never mind.De afwezigheid van normen en ideetjes over.... Hans Laurentius:

UNIEKE GORILLA REÜNIE

BEKENDHEDEN EN HUN ONGELOOFLIJKE GELIJKENISSEN MET HET VERLEDEN

Ellen DeGeneres and Henry David Thoreau

Maggie Gyllenhaal and Rose Wilder Lane

Justin Timberlake and unknown man in a mug shot

John Travolta and unknown man from the 1860’s

General George Patton and Donald Trump

General Douglas MacArthur and Bruce Willis

Paul Giamatti and William Shakespeare

Nicholas Cage and man from the Civil War era

Jon Stewart and Henry Ward Beecher

Hank Azaria and Rudolf Steiner

Hugh Grant and Oscar Wilde

KLIK HIER VOOR MEER VERGELIJKINGEN

WERKBOEK: POWER-AFFIRMATIES - GEWELDIG GEREEDSCHAP OM UW LEVEN TE TRANSFORMEREN..!! 

Zijn we als mens in staat ons leven te transformeren?

Kunnen we ons zelfbeeld van sober en negatief, transformeren tot het meest verheven beeld van ons zelf?

Kunnen we ons zelf in 90 dagen van chaos tot orde herscheppen? 

Power-affirmaties zijn positieve programmeringen waarmee u uw gedachten over uzelf, of uw visie over bepaalde dingen in een positiever daglicht kunt stellen. Het is een manier om uw gedachten en daarmee ook uw leven te veranderen. Want geluk is niet afhankelijk van omstandigheden. Daar kiest u zelf voor. Wat u verlangt en gelooft, dat zal zich manifesteren. 

Stel dat u beseft dat u al uw hele leven bewust/onbewust voor negatieve situaties kiest en deze u ook overkomen? 

Voor meer informatie:

Klik hier

"WORD VRIEND VAN STROOMNIEUWS"

Stroomnieuws is een wekelijkse nieuwsbrief die met veel zorg, Ziel en Hart wordt gemaakt. De opzet van Stroomnieuws is voortgekomen uit de ergernis van al het negatieve dagelijkse nieuws. Het internet, tv, kranten en radio bombarderen ons dagelijks met extreem lage frequenties. U kunt u blijven voeden met al dat negatieve nieuws, alleen hoelang geleden heeft u zich nou eens één week lang goed gevoeld?

Wekelijks werkt Stroomnieuws standaard met positieve berichten en oplossingsgerichte mogelijkheden!

Word vriend van Stroomnieuws

klik hier

LEZINGEN, WORKSHOPS & BIJEENKOMSTEN 

Persoonlijke groei en spirituele ontwikkeling:

ONTVANG EEN MELDING WANNEER STROOMNIEUWS WEER IS VERNIEUWD

Heeft u zich al eerder inschreven,

dan hoeft u zich niet opnieuw in te schrijven.

SCHRIJF U IN VOOR DE STROOMIEUWS-NIEUIWSBRIEF

STROOMNIEUWS FACEBOOK