T R I L L I N G S F R E Q U E N T I E S 4 A L L

MAGISCHE WERELD VAN ZELFHULP, WONDEREN EN OPLOSSINGEN 

S T R O O M N I E U W S 

GECREËERD OM DE MAGIE IN HET LEVEN TE ERVAREN

NIEUWSBRIEF NR. 204

ONTVANG EEN MELDING WANNEER STROOMNIEUWS WEER IS VERNIEUWD!

Heeft u zich al eerder inschreven, dan hoeft u zich niet opnieuw in te schrijven.

klik hier

MAAK ZELF JE WATERWERVELAAR

DNA KAN WORDEN GEPROGRAMMEERD DOOR WOORDEN EN FREQUENTIES

De verbijsterende informatie waaruit de ware aard blijkt van onze werkelijkheid en hoe de wetenschap die aan het veranderen is, elke dag weer; de openstelling van de mogelijkheden in deze realiteit is enorm.

HET MENSELIJK DNA IS EEN BIOLOGISCH INTERNET en in vele aspecten superieur aan het kunstmatige. Russisch wetenschappelijk onderzoek verklaart fenomenen direct of indirect, zoals helderziendheid, intuïtie, spontane en externe daden van genezing, zelfheling, bevestigingstechnieken, ongebruikelijke licht/aura’s rondom mensen (namelijk spirituele meesters), invloed van gedachten op de weerpatronen en nog veel meer. Bovendien is er bewijs voor een geheel nieuw type geneesmiddel waarin DNA kan worden beïnvloed of geherprogrammeerd met woorden en frequenties zonder een gen door te knippen en of te vervanging.

Slechts 10% van onze DNA wordt gebruikt voor het opbouwen van eiwitten. Het is dit onderdeel van de DNA dat van belang is voor westerse onderzoekers en dat wordt onderzocht en gecategoriseerd. De overige 90% worden beschouwd als “junk DNA”. De Russische onderzoekers echter zijn ervan overtuigd dat de natuur niet dom was, en nam het taalkundigen en genetici mee in een onderneming om die 90% van “junk-DNA” te onderzoeken. Hun resultaten, bevindingen en conclusies zijn simpelweg revolutionair! Volgens hen is ons DNA niet alleen verantwoordelijk voor de opbouw van ons lichaam, maar dient het ook als data opslag en communicatie. De Russische taalkundigen vond dat de genetische code, met name in die schijnbaar nutteloze 90%, dezelfde regels volgt als van al onze menselijke talen. Daartoe vergeleken zij de regels van de syntaxis (de manier waarop de woorden zijn samengesteld om uitdrukkingen en zinnen te vormen), semantiek (de studie van de betekenis van de taalvormen) en de basisregels van de grammatica. Zij vonden dat de basiseigenschappen van het DNA werken volgens een reguliere grammatica en dat ze een set regels hebben net zoals onze talen. Dus menselijke talen lijken niet toevallig te zijn, maar een weerspiegeling van onze inherente DNA.


De Russische biofysicus en moleculair bioloog Pjotr Garjajev en zijn collega’s onderzochten ook het trillingsgedrag van het DNA. (Omwille van de beknoptheid geef ik hier alleen een overzicht. Voor verder onderzoek verwijzen wij u naar de bijlage aan het einde van dit artikel). De grondlijn is: “Levende chromosomen functioneren net als solitonic/holografische computers met een endogene DNA-laserstraling.” Dit betekent dat ze erin zijn geslaagd om bijvoorbeeld met een bepaalde frequentie patronen te moduleren met een laserstraal, en daarmee de DNA frequentie te beïnvloeden, en dus de genetische informatie zelf. Aangezien de basisstructuur van DNA-alkaline paren en van spraak (zoals eerder beschreven) van dezelfde structuur zijn, hebben ze geen DNA-decodering nodig.


Men kan gewoon gebruik maken van woorden en zinnen van de menselijke taal! Ook dit werd experimenteel bewezen! Levende DNA-substantie (in levend weefsel, niet in vitro) reageert altijd op taal gemoduleerde laserstralen en zelfs op radiogolven als de juiste frequenties wordt gebruikt.


Dit verklaart uiteindelijk en wetenschappelijk waarom affirmaties, autogene training, hypnose en dergelijke zulke sterke effecten hebben op de mens en zijn lichaam. Het is volkomen normaal en natuurlijk voor ons DNA om te reageren op taal. Terwijl westerse onderzoekers enkele genen wegsneden uit de DNA-strengen en ze elders aanbrachten, hebben de Russen enthousiast gewerkt aan apparaten die de cellulaire stofwisseling kunnen beïnvloeden met geschikte gemoduleerde radio- en lichtfrequenties en dus genetische defecten repareren.

Esoterische en spirituele leraren weten al eeuwenlang dat ons lichaam is geprogrammeerd door taal, woorden en gedachten. Dit is nu wetenschappelijk bewezen en uitgelegd. Natuurlijk moet de frequentie correct zijn. En dit is de reden waarom niet iedereen even succesvol is of het kan navolgen met steeds dezelfde sterkte. Het individu moet werken met de binnenste processen, en volwassenheid, om een bewuste communicatie met het DNA tot stand te brengen. De Russische onderzoekers werkten op een manier die niet afhankelijk is van deze factoren, maar zal ALTIJD zal werken, mits men de juiste frequentie toepast.

Maar hoe hoger ontwikkeld het bewustzijn van een individu is, des te minder de behoefte er is voor zulk een soort apparaat! Men kan deze resultaten al bereiken voor zichzelf, en de wetenschap zal uiteindelijk ophouden te lachen over zulke ideeën en de resultaten bevestigen en er een uitleg over geven. En het eindigt niet hier. De Russische wetenschappers hebben ook vastgesteld dat ons DNA storende patronen kan veroorzaken in het vacuüm, waardoor ze magnetische wormgaten voortbrengen! Wormgaten zijn de microscopische equivalenten van de zogenaamde Einstein-Rosen bruggen in de nabijheid van zwarte gaten (achtergelaten door uitgebrande sterren).? Dit zijn tunnelconnecties tussen volledig verschillende gebieden in de wereld waarlangs informatie buiten de ruimte en tijd kan worden verzonden. Het DNA verstrekt deze stukjes informatie en geeft deze door aan het bewustzijn. Dit proces van hyper communicatie is het meest effectief in een ontspannen toestand. Stress, zorgen of een hyperactieve intellect voorkomen een succesvolle hyper communicatie of dat de informatie volledig vervormd wordt en nutteloos is.


In de natuur is hyper-communicatie met succes toegepast gedurende miljoenen jaren. De georganiseerde stroom van het leven in insecten bewijst dit dramatisch. De moderne mens weet dat het alleen op een veel subtieler niveau als de “intuïtie”. Maar ook wij kunnen volledig gebruik maken om het terug te krijgen. Een voorbeeld uit de natuur: als een mierenkoningin ruimtelijk gescheiden is van haar kolonie, gaat de bouw nog steeds even vurig door en volgens plan. Als de koningin wordt gedood, worden alle werkzaamheden in de kolonie gestopt. Geen mier weet meer wat te doen. Blijkbaar verstuurt de koningin de “bouwplannen” ook als ze ver weg is via het groepsbewustzijn naar haar doel. Ze kan zo ver weg zijn als ze wil, zolang zij maar leeft. Bij de mens wordt hyper-communicatie het vaakst aangetroffen wanneer men ineens toegang krijgt tot informatie die buiten iemands kennisbasis ligt. Zulke hyper-communicatie wordt dan ervaren als inspiratie of intuïtie. De Italiaanse componist Giuseppe Tartini bijvoorbeeld droomde op een nacht dat een geest aan zijn bed zat de viool te bespelen. De volgende ochtend kon Tartini het stuk precies uit het hoofd noteren, en noemde hij het de Devil Trill Sonata.


Jarenlang droomde een 42-jarige verpleger over een situatie waarin hij verslaafd was aan een soort kennis-CD-rom. Verifieerbare kennis van alle denkbare gebieden werden toen aan hem doorgegeven en hij was in staat om zich dit te herinneren in de ochtend. Er was zo’n vloed aan informatie, dat het leek of een hele encyclopedie werd overgebracht die nacht. De meerderheid van de feiten lagen buiten zijn persoonlijke kennisbasis en reikte tot technische details over iets wat hij absoluut niet kon weten.

Wanneer hypercommunicatie optreedt, kan men ook waarnemen in het DNA zowel als in de mens zijn specifieke fenomenen. De Russische onderzoekers bestraalden de DNA-proeven met laserlicht. Op het scherm werd een typisch golfpatroon gevormd. Maar wanneer ze het DNA-proefmonster verwijderden, was het golfpatroon niet verdwenen, het bleef. Veel controle-experimenten toonden aan dat het patroon nog steeds voorkwam als de steekproef was verwijderd, wiens energieveld kennelijk vanzelf achterbleef. Dit effect heet nu het fantoom DNA-effect. Vermoed wordt dat energie van buiten ruimte en tijd nog steeds door de geactiveerde wormgaten stroomt nadat het DNA werd verwijderd. Deze bijwerking ondervond men het vaakst in de hypercommunicatie bij mensen met onverklaarbare elektromagnetische velden in de nabijheid van de betrokken personen. Elektronische apparaten zoals CD-spelers en dergelijke kunnen worden geïrriteerd en urenlang ophouden om te functioneren. Wanneer het elektromagnetische veld langzaam verdwijnt, functioneren de apparaten weer normaal. Vele genezers en helderzienden kennen dit effect van hun werk. Hoe beter de sfeer en de energie, des te meer frustrerend het is dat de opname-apparatuur niet meer functioneren wil of opnemen precies op dat moment. Het herhaald in-en uitschakelen na de sessie herstelt de functie niet, maar de volgende morgen is alles weer normaal. Misschien is dit geruststellend om te lezen voor velen, want het heeft niets te maken met hen als technisch onhandig, het betekent dat ze goed zijn in hypercommunicatie.

In hun boek “Vernetzte Intelligenz” (Netwerk Intelligentie) verklaren Grazyna Gosar en Franz Bludorf deze verbindingen precies en duidelijk. De auteurs citeren ook bronnen die vermoeden dat in vroegere tijden de mensheid zo was geweest, net als de dieren, zeer sterk verbonden met het groepsbewustzijn en als groep optraden. In het ontwikkelen van de individualiteit zijn wij mensen de hypercommunicatie bijna helemaal vergeten. Nu we vrij stabiel zijn in ons individuele bewustzijn, kunnen we een nieuwe vorm van groepsbewustzijn creëren, namelijk een, waarin we de toegang hebben om alle informatie te bereiken via ons DNA, zonder gedwongen te worden, of op afstand gecontroleerd te worden over wat we doen met die informatie. We weten nu dat, net als op het internet, ons DNA de juiste gegevens kan meegeven in het netwerk, en ook gegevens kan oproepen uit het netwerk en contact leggen met andere deelnemers aan het netwerk. Remote healing, telepathie of “remote sensing” over de toestand van familieleden, enz. kan zo dus worden verklaard. Sommige dieren weten ook van veraf wanneer hun eigenaar van plan is om naar huis terug te keren. Dat kan goed worden geïnterpreteerd en uitgelegd via de concepten van groepsbewustzijn en hypercommunicatie. Elk collectief bewustzijn kan niet verstandig gebruikt worden over een periode van tijd zonder een onderscheidende individualiteit. Anders zouden we terugkeren naar het primitief kudde-instinct, wat gemakkelijk kan worden gemanipuleerd.


Hypercommunicatie in het nieuwe millennium betekent iets heel anders: Onderzoekers denken dat als mensen met volledige individualiteit een groepsbewustzijn zouden herwinnen, dan zouden ze een god-achtige macht hebben om te creëren, te wijzigen en dingen te vormen op aarde! EN de mensheid beweegt zich collectief in de richting van een dergelijke groepsbewustzijn van het nieuwe soort. Vijftig procent van de kinderen van vandaag zullen probleemkinderen zijn zodra ze naar school gaan. Het systeem haalt iedereen bij elkaar en vraagt een aanpassing. Maar de individualiteit van de kinderen van vandaag is zo sterk dat ze deze aanpassing weigeren om zo hun eigenaardigheden op te geven op de meest uiteenlopende manieren.

Tegelijkertijd worden er meer en meer helderziende kinderen geboren [zie het boek “China’s Indigo Children” door Paul Dong of het hoofdstuk over Indigo’s in mijn boek “Nutze sterben taeglichen Wunder” (Maak gebruik van de dagelijkse wonderen)]. Iets in die kinderen streeft meer en meer naar het groepsbewustzijn van een nieuwe soort, en het zal niet langer worden onderdrukt. In de regel is het bijvoorbeeld nogal moeilijk een enkel individu te beïnvloeden. Maar het kan dan worden beïnvloed door een groepsbewustzijn (niets nieuws, sommige stammen doen het in hun regendansen). Weer wordt sterk beïnvloed door de aardse resonantie-frequenties, de zogenaamde Schumann frequenties. Maar diezelfde frequenties worden ook geproduceerd in onze hersenen, en wanneer veel mensen hun denken of de individuen (spirituele meesters, bijvoorbeeld) synchroniseren richting hun gedachten op een laser-achtige manier, dan is het wetenschappelijk gezien helemaal niet verwonderlijk als ze dus invloed kunnen hebben op het weer.

Onderzoekers van groepsbewustzijn hebben de theorie van type I beschavingen geformuleerd. Een mensheid die een groepsbewustzijn van het nieuwe soort ontwikkelt, zou noch milieuproblemen noch schaarste aan energie hebben. Want zij zou als het ware de mentale kracht gebruiken als een verenigde beschaving, dat zou de controle geven over de energieën van deze thuisplaneet als een natuurlijk gevolg. En dat is inclusief alle natuurrampen! Een theoretische Type II beschaving zou zelfs in staat zijn om alle energieën van hun eigen sterrenstelsel te controleren. In mijn boek “Nutze sterben taeglichen Wunder”, heb ik een voorbeeld hiervan beschreven: Wanneer een groot aantal mensen hun aandacht of bewustzijn richten op iets soortgelijks als de kersttijd, WK-voetbal of de begrafenis van Lady Diana in Engeland, beginnen er vervolgens bepaald willekeurige getallen in de computers om de cijfers te ordenen in plaats van de willekeurige af te leveren. Een geordende groep bewustzijn schept orde in zijn hele omgeving!


Wanneer een groot aantal mensen zeer nauw samenwerken, smelten potenties van geweld ook weg. Het lijkt alsof ook hier een soort van humanitair bewustzijn van de hele mensheid is geschapen. ( The Global Consciousness Project )


Om terug te komen op het DNA: Het is blijkbaar ook een organische supergeleider die kan werken bij een normale lichaamstemperatuur. Kunstmatige supergeleiders hebben zeer lage temperaturen nodig tussen -200 en -140° C om te werken. Zoals onlangs geleerd, alle supergeleiders zijn in staat om licht en dus informatie op te slaan. Ook dit is een uitleg van hoe men de DNA informatie kan opslaan. Er is een ander fenomeen verbonden met het DNA en wormgaten. Normaal gesproken zijn deze superkleine wormgaten zeer instabiel en worden slechts gehandhaafd in een kleinste fractie van een seconde. Onder bepaalde voorwaarden kunnen stabiele wormgaten zichzelf organiseren, die vormen dan de onderscheidende vacuüm domeinen waarin bijvoorbeeld zwaartekracht zich kan omzetten in elektriciteit.


Vacuüm domeinen zijn zelf-stralende bollen van geïoniseerd gas die aanzienlijke hoeveelheden energie bevatten. Er zijn regio’s in Rusland, waar dergelijke stralende bollen heel vaak voorkomen. Volgend op de verwarring die ontstond begonnen de Russen met massale onderzoeksprogramma’s die uiteindelijk leidden tot een aantal ontdekkingen hierboven genoemd. Veel mensen kennen de vacuüm domeinen als glimmende bollen in de lucht. Een aandachtige blik daarop en je zou je kunnen afvragen wat het kan zijn. Ik zelf dacht een keer: “Hallo daar boven. Als je toevallig een UFO bent, vlieg dan in een driehoek. ‘En plotseling, de licht bollen bewogen zich in een driehoek. Of ze schoten de lucht in als ijshockeypucks. Ze versnelden van nul tot zeer gekke snelheden, terwijl andere zachtjes langs de hemel gleden. De ene blijft zwijgen, en ik heb, zoals veel anderen, ook gedacht dat ze UFO’s zijn. Vriendelijke, blijkbaar, want ze vlogen in driehoeken alleen maar voor mijn plezier. Nu vonden de Russen in de regio, dat waar de vacuüm domeinen verschijnen, deze soms vliegen als lichtbollen, uit de grond naar boven in de hemel, en dat deze bollen kunnen worden geleid door gedachten. Men heeft sindsdien ontdekt dat die vacuüm domeinen golven uitzenden van lage frequenties, zoals die ook worden geproduceerd in onze hersenen.

En vanwege deze gelijkenis met deze golven zijn ze in staat om te reageren op onze gedachten. Opgewonden samenlopend met die op basisniveau is zo’n geweldig idee, omdat die lichtbollen immense energieën kunnen bevatten en in staat zijn om onze genen te muteren. Ze kunnen het, ze hoeven het niet per se te doen, heeft men gezegd. Veel spirituele leraren produceren ook deze zichtbare bollen of kolommen van licht in diepe meditatie of tijdens hun energieke werken, die beslist aangename gevoelens triggeren en geen schade veroorzaken. Blijkbaar is dit ook afhankelijk van een innerlijke orde, de kwaliteit en de herkomst van het vacuüm domein. Er zijn een aantal spirituele leraren (de jonge Engelsman Ananda, bijvoorbeeld) aan wie niets te zien is op het eerste gezicht, maar wanneer men probeert om een foto van hem te nemen, terwijl ze zitten en spreken of mediteren in hypercommunicatie, dan krijgt men alleen een foto van een witte wolk op een stoel. In sommige aardse healingprojecten worden ook lichteffecten weergegeven zoals op een foto. Simpel gezegd, deze verschijnselen van zwaartekracht en anti-zwaartekracht zijn precies beschreven in het boek en een steeds stabielere wormgaten en hypercommunicatie en aldus met energieën buiten onze tijd en ruimte structuur.

Eerdere generaties die in contact kwam met dergelijke hypercommunicatie ervaringen en zichtbare vacuüm domeinen waren ervan overtuigd dat een engel voor hen was verschenen. En we kunnen niet meer al te zeker zijn tot welke vormen van bewustzijn we toegang kunnen krijgen bij het gebruik van hypercommunicatie. Het niet hebben van wetenschappelijk bewijs voor hun werkelijke bestaan (mensen die zulke ervaringen hebben gehad hebben NIET allemaal last van hallucinaties), betekent nog niet dat er geen metafysische achtergrond is. We hebben gewoon nog een grote stap te maken naar het begrijpen van onze werkelijkheid.

Officiële wetenschap kent ook zwaartekracht anomalieën op aarde (die bijdragen tot de vorming van vacuüm domeinen), maar alleen die van onder de 1 procent. Maar onlangs zijn zwaartekracht anomalieën gevonden die tussen de drie en vier procent bevatten. Een van deze plaatsen is Rocca di Papa, ten zuiden van Rome (de exacte locatie in het boek “Vernetzte Intelligenz” plus een aantal andere). Ronde voorwerpen van allerlei aard, van ballen tot volle bussen, rollen bergopwaarts. Maar de uitstrekking in Rocca di Papa is vrij kort, en tarten de logica, waarbij sceptici nog vluchten naar de theorie van een optische illusie (dat het niet te wijten kan zijn aan een aantal kenmerken van de locatie).

Bron.

GELUIDEN UIT & IN DE RUIMTE

GELUIDEN VAN VERSCHILLENDE PLANETEN

GELUID VAN DE ZON

GELUID VAN DE MAAN

GELUID VAN DE AARDE

VERMOEIDHEID, RUGPIJN, NEKPIJN, MIGRAINE? WAT IS ER TOCH AAN DE HAND?

Ik kwam iets tegen wat ik graag met jullie wil delen, aangezien ik zelf de afgelopen twee weken opvallend moe ben, te vaak hoofdpijn of zware migraine heb, op sommige dagen griepachtig en slechter slaap wat normaal nooit het geval is, heb ik eindelijk iets kunnen vinden wat dit allemaal verklaart. In mijn jaartrainingen en cursussen die ik begeleid heb ik ook de vrouwen gevraagd of zij ook last hadden van deze klachten, vele beaamden dat, maar ook het tegenovergestelde kreeg ik te horen: juist heel veel en hoge energie!!

Wat is er aan de hand, waardoor zoveel mensen hier last van hebben?

We hebben een zonsverduistering gehad, 4 april komt er een maansverduistering. De hele kosmos is actief in beweging en wij, zeker hooggevoelige, resoneren daar fijntjes op mee. Nou, fijn is het niet bepaald, maar wel nodig voel ik. Een hogere trilling, poorten van anderen dimensies die zich openen...mijn gevoeligheid wordt stukken groter, dat bedoel ik dat het in mijn voordeel uitwerkt, mijn helderziendheid, heldervoelendheid en helderhorendheid wordt alleen maar sterker lijkt wel. Gelukkig is dit ook mijn werk, en kan ik het effectief inzetten, anders was het misschien wel lastig voor me geweest. Toch maar regelmatif een rustdag inplannen om mijn lichaam de kans te geven om zich te resetten.

Wat er nu gaande is, is dat de verandering van aarde-mens naar kosmisch-mens, van grofstoffelijk lichaam naar een fijner lichaam met een hoger bewustzijn. Dit kan ons tijdelijk lichamelijke verstoringen en ook emotionele uitbarstingen geven. De veranderende trillingen in en rond de aarde en de kosmos, helpen ons naar een hoger bewustzijn. We gaan als vanzelf mee met deze trillingen van de tijd, een veranderende tijd, we kunnen niet anders meer.

Vermoeidheid, het lichaam heeft rust nodig om al deze veranderingen een plekje te geven.

Zorg goed voor jezelf en neem nu eens wat vaker rust. Spierkrampen, spier- en gewrichtspijnen, veel transpiratie, griepachtige verschijnselen en koorts hebben ook te maken met de uitzuivering van emoties en blokkades. Medisch gezien zijn deze verschijnselen niet aantoonbaar en reguliere en alternatieve middelen helpen niet. Tintelingen en aanvallen van verhitting in het lichaam ontstaan door de uitzuivering en het integreren van het hoger bewustzijn. Net zoals koorts het lichaam van gifstoffen wil ontdoen, wil het 'geestelijk vuur' de persoonlijkheid en de psyche zuiveren.

Hoofdpijnen, oorsuis, druk in je oren en verminderde concentratie ontstaan door de frequentiewijzigingen voor de veranderingen van de hypofyse, epifyse en hersenen. De hoofdpijn wordt als een druk ervaren en de symptomen verminderen wanneer menmediteert en de veranderingen verwelkomt. Wazig zien, veranderingen in het reukvermogen, smaak en eetpatronen zijn te wijten aan de veranderingen van onze zintuigen.

Wij gaan alsmaar duidelijker waarnemen vanuit onze zintuigen zodat de nu nog slapende zintuigen mogen ontwaken. Regelmatig wakker worden en slapeloosheid, nachtelijke transpiratie, zijn de uitwerkingen van de energieën die het bioritme veranderen. Het gevoel dat alles snel gaat, dat maanden een week lijken en weken een dag, is juist.

De versnelde frequenties versnellen ook het tijdsbesef. Depressieve buien en paniekaanvallen ontstaan door het ontwaken van het Hoger bewustzijn. Ook hier het advies om via meditatie in contact te gaan met je Hogere zelf. Duizeligheid en misselijkheid zijn van korte duur en ontstaan als je niet goed geaard bent.

Aardende oefeningen voeren deze verschijnselen vlug af. (Onderaan deze blog heb ik een krachtige grondingsoefening uitgeschreven.) Wanneer er ruimte is om hogere frequenties te absorberen in het elektromagnetisch veld, kan het zijn dat men lichte elektronische schokjes, trillingen of kippenvel ervaart door de opname via het fysieke lichaam. Pijnen en pijntjes, vooral in de nek, schouders en rug. Dit is het gevolg van intense veranderingen op DNA niveau.

Dit gaat voorbij!!

Diepe gevoelens van verdriet, zonder aanwijsbare reden. Je bent je hele verleden aan het loskoppelen (dit leven en herinneringen uit vorige levens) en dit veroorzaakt gevoelens van verdriet ..... Huilen zonder aanwijsbare reden. Het is goed en gezond om de tranen te laten stromen. Het helpt bij het loslaten van de oude energie. Ook plotselinge verandering van werk, of carrière. Dit is een veel voorkomend symptoom. Als jij verandert zullen de dingen om je heen ook veranderen. Maak je niet druk om NU de 'perfecte' baan te vinden. Je bent in een overgangs-periode en het kan zijn dat je nog door een aantal van deze overstapjes gaat voordat je het werk gevonden hebt dat aansluit bij je passie.

Ongebruikelijke slaappatronen.

Het is waarschijnlijk dat je vele nachten lang tussen de 2.00 en 4.00 uur wakker wordt. Er wordt hard aan je gewerkt en dit zorgt er vaak voor dat je wakker wordt voor een 'adempauze'. Maak je geen zorgen. Als je niet meer in slaap kunt komen, sta dan op en ga iets doen; dit is beter dan in bed blijven liggen piekeren over menselijke zaken..... Intense dromen. Waaronder oorlogs- en gevechtsdromen, achtervolgings- dromen of dromen vol monsters. De oude energie wordt letterlijk uit je cellen verwijderd en deze energieën uit het verleden worden vaak gesymboliseerd als oorlogen, proberen te ontsnappen en 'boemannen'.

Lichamelijke desoriëntatie.

Je zult je bij tijd en wijle heel erg ongeaard voelen. Je zult 'ruimtelijk uitgedaagd' worden, met het gevoel of je je voeten niet op de grond kunt krijgen, of dat je tussen twee werelden loopt. Terwijl je bewustzijn overgaat naar de nieuwe energie kan je lichaam soms achterlopen. Probeer veel de natuur in te gaan, wat je zal helpen de nieuwe energie in je lichaam te gronden.

Verhoogde innerlijke dialoog.

Je zult merken dat je vaker met je 'Zelf' praat. Je zult je plotseling realiseren dat je bv. het laatste half uur er lustig op los gekletst hebt met jezelf. Er is een nieuw niveau van communicatie binnen jezelf aan het ontstaan en de innerlijke dialoog die je ervaart is daarvan het topje van de ijsberg.

Je bent ècht niet gek aan het worden!

Je bent gewoon een lichtwezen dat verschuift naar de nieuwe energie. Gevoelens van eenzaamheid, zelfs in het gezelschap van anderen. Je kunt je alleen en ver van anderen verwijderd voelen. Je kunt het verlangen krijgen weg te willen vluchten uit groepen en mensenmassa's. Je bewandelt een heilig en eenzaam pad. En het ligt maar aan de mate waarin de gevoelens van eenzaamheid je zorgen baren, hoe goed je je op dit moment met anderen kunt verstaan. Het kan zijn dat je je totaal ongeïnteresseerd voelt, met geen enkele behoefte wát dan ook te doen. Dat is oké, en maakt gewoon deel uit van het proces.

Neem de tijd om 'niet-iets' te doen. Het lijkt erg op het herstarten van je computer.

Ga naar De krachtigste grondingsoefening om te aarden,

die past bij de 5de dimensie (hogerbewustzijn)

Bron.

ELCO DE BOER IN GESPREK MET

"THE ICEMAN" HOF & DEMIAN BEENAKKER

Kilimanjaro binnen 32 uur.

WAT ZIJN DE EFFECTEN VAN (NIET) HOUDEN VAN JEZELF?


Niet weten hoe je van jezelf kunt houden kan ernstig invaliderend zijn. Je zult op zijn minst worden geplaagd door besluiteloosheid en twijfel. In de meer extreme gevallen is er sprake van depressie en zelfhaat, wat verlammend werkt op elk gebied in je leven. De zelfgerichte negativiteit snijdt je af van de verbinding met je Levenskracht.


Tot je van jezelf houdt, woedt er een innerlijke oorlog, die je energie verdeelt en je inspanningen om gelukkig te zijn saboteert.


Behalve dat, als je niet van jezelf houdt, trek je mensen en situaties aan die jouw negatieve overtuigingen en gevoelens over jezelf spiegelen. Dat is hoe de Wet van Aantrekkingskracht werkt. We trekken de manifestaties aan van wat we voelen. Dus, om liefdevolle mensen en situaties aan te trekken, moet je eerst van jezelf houden.

Ik denk dat de meeste mensen geschokt zouden zijn als ze een opname zouden horen van hun eigen innerlijke dialoog. We zouden dan merken hoe vaak per dag we ons zelf hard veroordelen en bekritiseren. Soms behandelen we ons zelf veel erger dan dat we een ander zouden behandelen.


Om zelfrespect op te bouwen, moeten we eerst luisteren naar hoe we tegen onszelf praten. Je moet je eerst bewust worden van de situatie voordat je hem kunt veranderen. Komt dit je bekend voor?


 • Er is iets mis met me. Ik ben echt verknipt.
 • Ik ben slecht
 • Het is allemaal mijn schuld
 • Ik ben onbekwaam. Ik weet niet wat ik doe.
 • Ik ben niet goed, knap, aantrekkelijk, rijk….etc. genoeg.
 • Ik had ……moeten
 • Ik ben niet zo goed, knap, aantrekkelijk, succesvol als hij/zij.
 • Ik krijg die baan nooit
 • Ik ben niet in staat dat te doen, ik kan dat niet.

Op een veel dieper niveau kun je horen:


 • Ik verdien het niet om gelukkig te zijn. Ik verdien het niet om geliefd te zijn. Ik verdien niet te hebben wat ik wil hebben. Ik verdien het om gestraft te worden. Ik verdien het niet om te worden vergeven.

Een tekort aan zelfliefde kan ook geprojecteerd worden:


 • Die man/vrouw vindt mij een vreselijk mens. Niemand houdt van mij.

Tot je leert houden van jezelf, is dit de manier waarop je jezelf verlamd, zodat je niet vooruit kunt om die dingen te bemachtigen die je graag zou willen hebben. Onder al deze negatieve stemmen, kunnen lang vastgehouden overtuigingen over jezelf spelen, die niet gebaseerd zijn op de realiteit. Het zijn overtuigingen van andere mensen die geprojecteerd zijn op jou. Normaliter komen deze overtuigingen van je ouders, broers/zussen, en andere mensen die gedurende je vroege kinderjaren in je leven waren.


Soms kun je deze gedachten zelfs in andere stemmen horen.


Bron.

STILTE

De meest diepe relatie die we ooit zullen hebben is die met onszelf ...


Het luisteren in stilte brengt ons in aanraking met de energie, de vibratie en de spirituele kracht die zich in de kern van ons wezen en in die van de schepping bevindt.


Zoals ons fysieke lichaam eten, drinken en pauzes nodig heeft, betekent stilte voor onze geest: voeding, ruimte om te ademen. Stilte helpt ons herinneren wie wij willen zijn, welke rol wij willen spelen en wat het doel is in ons leven.

Ik Ben

In de Stilte ligt een Oneindige Bron van Kracht en Leven.


In Stilte zul je de Kracht van God Voelen en ... Weten


Vraag aan de Oneindige Bron hetgeen je nodig hebt, en deze zal je gegeven worden.


Bron.

WE LOPEN VOORTDUREND IN ONZE EIGEN VAL

Hoe creëren we onze eigen valkuilen,en hoe houden we ze in stand. Wat kunnen we doen om ze te ontdekken en de bestaande programmering te wijzigingen.Het lijkt wel eens of we moedeloos worden van ons gestoei en denken dat we het nooit zullen leren. Dit heeft te maken met het feit dat we niet steeds zicht hebben op de manier waarop we onze werkelijkheid creëren. Wij hebben niet in de gaten dat ons creatieve vermogen zo groot is, dat de goddelijke kracht in ons zo intens is, dat het lijkt of die kracht zich tegen ons keert.

och is die kracht helemaal van ons en staat zij ons ook ter beschikking. Het enige dat ons echt mankeert is het inzicht in hoe energieën binnen in ons werkzaam zijn en hoe wij die zelf sturen. We weten niet hoe we met onszelf om kunnen gaan doordat we ons zelf maar zo beperkt begrijpen. Steeds weer komt het er op neer dat wij ons meer bewust moeten zijn van wie we eigenlijk zijn, wat we eigenlijk willen en waar we voor kiezen. De communicatie binnen onze drie-eenheid is zo verstoord dat we het zicht op ons zelf zijn verloren. Dat zicht kunnen we terug vinden door ons open te stellen voor dat wat er diep binnen in ons leeft en zo tot inzicht te komen.


Inzicht dat niet alleen tot doel heeft te weten dat we in de val van onze eigen creatie zitten, maar inzicht dat bewust kiezen mogelijk maakt. Dat inzicht laat ons de vallen zien die wij voor onszelf zetten. Een ervan ontstaat vaak door twijfel en gebrek aan inzicht. We weten onze ervaring niet te gebruiken bij het maken van onze keuzes. Vaak spelen oude gewoontes en normen een rol en handelen we meer onbewust. Maak ik echt een keuze? Waar kies ik voor? Ben ik mij dat bewust? .


Dit is een heel complex gebeuren en moeilijk te verwoorden, omdat het heel abstract lijkt. Wellicht is het daarom zinvol dit toe te lichten met een voorbeeld, zodat duidelijk kan worden wat ik bedoel. Zo leren we zaken tevoren te overzien en zullen we meer in staat zijn onze eigen keuze te maken.


Iemand die in zijn leven niet echt geborgenheid heeft ervaren meent vaak alles te moeten doen wat anderen van hem verwachten. Om zo op deze manier aandacht en liefde te krijgen. Bij het opgroeien, geeft dit al de nodige problemen. Op een gegeven moment krijg je een relatie, en je gaat trouwen. Ook in het huwelijk doe jij je uiterste best om aan alle verwachtingen te voldoen om zo aandacht en warmte te krijgen die je nodig hebt. Vaak neem je ook de verantwoordelijkheden van je partner over omdat je dan meer aandacht kreeg.


In het extreme sloof je jezelf zo uit voor een ander en maakt je het als doel van je leven. Het lijkt verbazend veel op liefde. In werkelijkheid heeft het niks met liefde te maken. Je manoeuvreert sterk in een onderdanige positie. Door het overnemen van de verantwoordelijkheden van de ander,maak je jezelf verantwoordelijk voor de ander zijn welzijn. Hieraan ontleen je dan je bestaansrecht. Als er iets niet helemaal naar wens loopt, voel jij je schuldig. Vaak durf jij je eigen emoties niet te tonen. Erger is dan ook dat je vaak je boosheid verborgen houd uit angst de ander te kwetsen.


Totdat je tot de ontdekking komt dat je op een verkeerd spoor zit en de relatie verbreekt. Echter kom je dan tot de ontdekking dat de energetische koorden zo sterk zijn dat een werkelijke verbreking nog vele jaren nodig heeft. Inmiddels woekeren de verdrongen emoties in je lichaam en zoeken een uitweg. Zo creëerde je allerlei lichamelijke problemen. Het programma dat jarenlang in je innerlijk draaide en je val veroorzaakte was het programma van zichzelf afkeuren en het bestaansrecht buiten zichzelf zoeken. Het is een van de vele programma’s die zich in ons onderbewuste afspelen. Vaak is het een aanvulling op een levenslang programma van afkeuring. Daar de programma’s een uitwerking hebben op ons fysieke lichaam, zijn het ook programma’s die ons fataal kunnen worden.


Natuurlijk zijn de vallen die we voor onszelf plaatsen lang niet altijd zo ingrijpend en niet zo duidelijk. Vaak creëerden we programma’s in ons energiesysteem, die ons later kunnen opbreken en ons enorm beperken. Dikwijls nemen we ook aangeleerde programma’s mee uit eerder situaties, die ons dan enorm belemmeren kunnen. Zo zitten inprentingen uit onze jeugd ons zo vaak in de weg en weten we niet hoe we daarmee om kunnen gaan. In relaties komt het nogal eens voor dat partners aan dezelfde handelingen of dezelfde woorden een heel andere gevoelswaarde toekennen. Zulke verschillen kunnen heel gemakkelijk leiden tot vervelende misverstanden en erger.


Een ander voorbeeld zou kunnen zijn de persoon die al jong ging scheiden van zijn partner. Deze had een heel sterke subpersoonlijkheid die men "pleaser" noemt. Dat wil zeggen een subpersoonlijkheid die het een ander graag naar de zin maakt en daar alles voor over heeft. Degene wordt door iedereen aardig en charmant, voorkomend en behulpzaam gevonden. Echter doordat men de partner en zijn relatie boven alles stelde werden veel van de wensen en verlangens van de partner een programma waarnaar men zich richtte. Een voortreffelijk stel, was de kwalificatie die bij hen leek te passen. Zijn soepelheid was groot en daardoor creëerde hij vele nieuwe programma’s.


Na enkele jaren liep deze relatie vast en leerde de persoon iemand anders kennen. Deze nieuwe partner was voor hem echt in alles nieuw: zij had een heel andere manier van denken en in zijn beleving een heel andere manier van voelen en ervaren. Het was een vrouw met heel andere wensen en verlangens. Al snel creëerde hij nieuwe programma’s, die aangepast waren aan de nieuwe situatie. Helaas echter speelde de oude programma’s, die hij bij zijn vorige partner had gecreëerd, nog een rol. Hierdoor was hij niet altijd te begrijpen en traden verstoringen op in zijn nieuwe relatie. Voor hem werd de omschakeling een probleem. Hier van kon hij pas afstand nemen toen bij bewust werd van de drijfveer van zijn handelingen.


Steeds opnieuw hebben we de neiging vallen voor onszelf op te zetten en daar dan steeds opnieuw mee geconfronteerd te worden. Als we ons daarvan bewust zijn dat we op zo’n moment de keus hebben om de val te onderkennen, erin te stappen, of als een niet meer ter zake doend programma op te ruimen, los te laten, dan kunnen die oude vallen ons helpen in onze ontwikkeling en ons bewustwordingsproces. Het kan gebeuren dat we ons bewust worden van de vallen die we voor onszelf hebben gezet en daardoor in verzet komen tegen iedereen die een beroep doet op een voor ons oud programma.


Dan creëren we weerstand en hebben we de kans dwars te willen worden en op die manier tot uitdrukking te brengen dat we slechts onszelf willen volgen. Helaas volgen we dan echter niet onszelf: het verzet is tegen onszelf gericht, tegen het programma dat we zelf gecreëerd hebben. Het lijkt een oud anker dat we niet kunnen opruimen en waar we steeds aan gehoorzamen, aan moet gehoorzamen, zonder dat we ons daarvan bewust zijn. Dat oude anker, dat ons aanvankelijk heeft geholpen, kan ons dan danig in de weg zitten.


Een eerste stap om ons hiervan te bevrijden, is ons ervan bewust worden dat wijzelf de creator zijn van dat anker en daarmee van het probleem. De volgende stap kan zijn dat we – bijvoorbeeld door visualisatie – ons onderbewuste duidelijk maken dat we dat programma, dat anker niet meer nodig hebben, dat we het los kunnen laten, zonder daar nadelige gevolgen van te ondervinden. Wellicht kunnen we ons onbewuste, door er een praatje mee te maken, geruststellen en het tevens bedanken voor de goede zorgen die het voor ons had in de tijd dat het opvolgen van dat programma, het uitvoeren van dat anker, belangrijk was voor ons welzijn.


Bron.

ASTROLOGISCHE VOORSPELLINGEN APRIL 2015

STIL GEWAARZIJN

Alleen door stil gewaarzijn kunnen we lichamelijk en geestelijk veranderen. Deze verandering is volkomen spontaan. Als we moeite doen om te veranderen doen wij niet meer dan onze aandacht van het ene niveau, van het ene ding, naar het andere verplaatsen.

We blijven in een vicieuze cirkel ronddraaien. Dit brengt slechts energie van het ene punt over naar het andere. Daardoor blijven we steeds heen en weer slingeren van lijden naar genot, waarbij het ene onvermijdelijk terugvoert naar het andere. 

Alleen levend stilte, stilte zonder dat iemand probeert stil te zijn, is in staat de conditionering die wij in biologische, emotionele en psychische zin hebben ondergaan teniet te doen.


Er is geen controleur, niemand die kiest, geen persoonlijkheid die keuzes maakt. Bij keuzeloos leven krijgt de situatie de ruimte om zich te ontvouwen.


Je pakt niet één aspect ten koste van het andere, want er is niemand die iets pakt. Wanneer je iets begrijpt en ernaar leeft zonder dat je vastzit aan de formulering, lost wat je hebt begrepen op in je openheid. In deze stilte vindt verandering vanzelf plaats, wordt het probleem opgelost en eindigt dualiteit.


Jij blijft achter in je gelukzaligheid waarin niemand iets heeft begrepen en niets is begrepen.


Bron.

Wat als al uw opvattingen, overtuigingen en gevoelens uw Ware Zelf, standaard in de weg staan?

Wat als u Zelf Degene bent, waar u al uw hele leven op hebt zitten wachten?

Bestaat werkelijk de mogelijkheid uw ascentieproces te kunnen versnellen?

Bent u meer dan uw gedachten, emoties en gevoelens?

C H A K R A B O O S T E R

De Chakra's zijn verbonden met het centrale zenuwstelsel dat zorgt voor de juiste hoeveelheid energie die organen en andere weefsels nodig hebben om goed te functioneren.


Wanneer er ergens door omstandigheden meer energie nodig is, zal dit "geleend" worden van de chakra die daar het dichtst bij zit en nog wel voldoende functioneert. Hierna is het lichaam weer in balans, tenzij de oorzaak langdurig blijft voortbestaan. Er ontstaat dan op de ene plaats een overschot aan energie en op de andere plek juist een tekort. Deze onbalans zul je ook merken in je doen en laten. Want, behalve in lichamelijke klachten, uit zich dit ook in geestelijke klachten.


De Chakrabooster is speciaal ontwikkeld om middels een unieke eigen energielading de 7 chakra's weer te openen en activeren en in uw lichaam voelbaar te maken.

Meer informatie

E N T I T E I T E N B O O S T E R


Wat, als een overleden ziel, een entiteit, zich in uw auraveld heeft gevestigd? Wat, als er mogelijk meerdere entiteiten al langer in uw auraveld vastzitten?


Wat, als boosheid, last van pijn aan nek en schouders, angst en negatieve gedachten vanuit deze lage energie u al langer in de greep houden?Wat, als u het gevoel hebt uzelf al langer kwijt te zijn, negatief reageert op mensen en/of situaties met als gevolg, dat u veel vermoeidheid voelt en u nergens nog zin in hebt?


WERKING

De Entiteitenbooster is speciaal ontwikkeld om middels een unieke eigen energielading deze entiteiten, stap voor stap, uit uw energielichamen te laten verdwijnen. Tevens leert u weer in uw kracht te staan met als resultaat het herontdekken uw basis-lichaam. Deze Booster is gemaakt om vast te houden en tegelijkertijd naar te kijken.

MEER INFORMATIE

D R O M E N B O O S T E R


Veel mensen hebben door een gehaast leven te veel stress en voelen zich niet meer begrepen. Daardoor kan in veel gevallen stress de deur naar harmonieuze dromen vergrendelen, met als gevolg dat we overdag drukker en gespannen zijn. Een goede nachtrust creëert immers ruimte voor de verwerking van de dag!


WERKING

De Dromenbooster is speciaal ontwikkeld om middels een unieke eigen energielading volwassenen weer toegang te laten krijgen tot fijne harmonieuze dromen en een goede nachtrust.


In het begin van de activatie van de Dromenbooster kan er een toename van verwerking van de belangrijke thema's worden ervaren. Geleidelijk zullen deze afnemen en overgaan tot harmonieuze dromen.


De Dromenbooster is gemaakt om vast te houden en tegelijkertijd naar te kijken.

MEER INFORMATIE

DIMENSIES EN DE IMAGINALE WERELDEN


De verschillende dimensies kunnen opgedeeld wordenin frequenties.

De frequenties bepalen in welke dimensie je bevindt


De 3de en de 4de dimensie horen bij de aarde. De 3de is de stoffelijke dimensie van de aarde. Alles wat jullie zien met het fysieke oog is de materiële dimensie. Materie heeft een zwaardere trilling en is duidelijk waarneembaar. De 4de dimensie is de onzichtbare werkelijkheid die dicht bij de fysieke realiteit ligt.

In deze 4de dimensie kunnen zowel de lagertrillende als de hoogtrillende levensvormen verschijnen. Dit kunnen natuurenergieën van de aarde zijn, dolende zielen, overledenen, Lichtwezens zoals Engelen en zg Buitenaardse Sterrenwezens. Door de 4de dimensie heen kunnen zij jou, fysiek mens bereiken. Dit kan gaan via het gevoel, gehoor of het zicht.

A) Via het gevoel: men krijgt een inval of wordt geleid naar een bepaald doel. Men voelt een elektrische stroom van energie langs het lichaam heengaan. Zoals een koude of warme luchtstroom. Zelfs een aanraking kan plaats vinden. Ook stroomstootjes, tintelingen enz.

B) Via het gehoor: Men hoort stemmen, iemand praat tegen je, maar weet je wel wie? Het is belangrijk te weten wie. Zo niet dan verzoek je deze entiteit vriendelijk jou huis te verlaten.

C) Via het zicht: je kunt de energie waarnemen als Licht of als een energie met een bepaalde vorm. Met het innerlijk oog kan men ook waarnemingen doen. Dan is de energie die je waarneemt meestal niet zichtbaar voor het fysieke oog. Vanuit veschillende waarnemingen kunnen energieën zich anders voordoen. Dit heeft te maken met het waarnemingvermogen van de mens.

Indien er een negatief contact ontstaat tussen mens en andere energieën dan is het aan te raden hierin hulp te zoeken. Weet dat Liefdes dimensies vanuit Liefde komen en niet vanuit dwang. Zij respecteren de vrije wil van de mens. In de Puberteit van (sterren)kinderen kunnen er energieën ontstaan die vanuit emotie gecreëerd worden. De zg Poltergeisten kunnen onstaan vanuit onverwerkte emoties. Deze kinderen hebben hulp en begeleiding nodig om met hun sterrenkracht om te leren gaan.

Via telepathisch contact kun je communiceren met de onzichtbare dimensies en op afstand. Gedachtenkracht heeft raakpunten met telepathisch contact, dit communiceren gaat namelijk via woorden of beelden die via de gedachten worden uitgezonden.

Dit was even een korte uitleg, omdat bij het uitleggen van dimensies, deze waarnemingen benoemd dienen te worden. Wij Dienaren van het Licht maken nu eenmaal gebruik van telepathie en gedachtenkracht.

Zo verzenden wij de energie. Er zijn vele vormen van zend-energie. Zie deze maar als een postpakket verpakt in allerlei verschillende vormen van verpakking. De Heilige Geometrie is er een van. Elke vorm heeft zo zijn eigen trilling en resonantie. De mens als kanaal is dan de ontvangst-energie. Wanneer een mens niet kan ontvangen is het ego dat een uitzend-energie bevat het storende element. Het ego ontstaat door angst en onzekerheid en gaat een overdosis produceren aan uitzendkracht, om alles onder controle te houden. Het is de bedoeling dat wanneer er gecommuniceerd wordt, de uitgezonden en de binnenkomende signalen afgewisseld plaats vinden, in harmonie als een dans van het Licht resonerend met elkaar. Op aarde is er veel uitzendenergie van kracht. De harmonie is ver te zoeken, er is geen heelheid. Op de Nieuwe Aarde zal dit drastisch veranderen dit is de basis van alles en het man-vrouwdeel dient in harmonie met elkaar samen te gaan: Heilig Huwelijk. (zie vorige channelings bv Blauwe Energie en het Bioritme van de mens).

Waarnemingen in de andere dimensies, kunnen leiden tot inzicht, maar ook tot verwarring. De fysieke mens krijgt een waarneming vanuit de andere dimensie en vertaald deze naar zijn eigen fysieke brein. Soms zijn de waarnemingen niet letterlijk bedoeld, maar symbolisch en worden dan verkeerd vertaald. Het is goed te weten dat het overbrengen van de boodschap, pas dient te geschiedden als het bewustzijn zodanig klaar is dat de eigen emoties en trauma's overwonnen zijn. Pas dán is het kanaal zuiver. De communicatie met de andere dimensies en het dienen als kanaal hiervoor dient te geschiedde vanuit een warme vriendschap en vanuit liefde. De taal uit de andere Lichtdiemnsies heeft nu eenmaal een andere trilling, pas als de mens zich bewust kan afstemmen op verschillende trillingen en dit kan onderscheiden, kan men de boodschappen goed overbrengen. De Taal van het Licht dient eerst geleerd te worden. Denk hier niet te licht over, een foute connectie kan veel schade aanrichten. Het imaginale deel van het bewustzijn mag eerst ontwikkeld worden (Arthura: uitleg hierover zie website The Ashtar Command Web).

De overgang van de aarde vindt plaats op aarde, in het fysieke en in het energetische vlak. Het energetische vlak bestaat uit vele onzichtbare dimensies. In elke dimensie zichtbaar of onzichtbaar, zal de aarde een verandering doormaken. In élke dimensie!

Hoe kan dit. Elke dimensie heeft invloed op de andere dimensie hoog of laag. Veranderd er wat in de 3de dimensie, dan zal dit van invloed zijn op de 4de dimensie en wanneer er dan in de 4de dimensie een energetische vervorming ontstaat dan zal dit weer effect hebben op de bovenliggende lagen van trilling, de bovenliggende dimensies dus.

Wanneer de informatie vanuit het Licht wordt doorgegeven aan de mens op aarde, dan zal dit met een bepaalde bedoeling gegeven worden. Doch kan er een misvatting zijn. Wanneer er gezegd wordt dat de aarde een nieuwe geboorte zal ondergaan, gebeurd dat ook echt. Alleen hoe ziet dit eruit in de 3de aardse dimensie, of in de 6de dimensie? Er wordt weleens informatie door elkaar gegooid. De mens vat dit dan te letterlijk op. Vertaald het te letterlijk of er wordt een wensgedachte vanuit die mens toegevoegd. Als de aarde een energetische geboorte doormaakt, zal dit in een andere dimensie plaats gaan vinden. In een energetische dimensie. Dat heeft effect op de aardse materiële wereld. Uiteindelijk!

De nieuwe aarde wordt energetisch in orde gemaakt. Voorbereid. Wie gaan er leven op de Nieuwe Aarde? Nou, Wij van het Licht zijn erg gemotiveerd om daar aan deel te nemen. De leden van het Ashtar Command zullen graag deze Nieuwe Aarde bezoeken. De mens die zover is, kan deze energetische aarde gaan bezoeken en wie weet gaan bewonen. Zolang de mens een fysiek lichaam bezit, zal dit lichaam een fysieke aarde nodig hebben. Begrijp dat het kosmisch bewustzijn inhoudt: in verschillende dimensies leven. Wij van het Licht kunnen Ons in vele delen opdelen: een Multidimensionale opdeling maken. Dat kan op vele manieren. Zoals wij ons kunnen materialiseren en weer onzichtbaar kunnen maken, zo kan de mens zich in de nabije toekomst gaan 'verplaatsen'. Uitreden is weer een andere manier. De meest voorkomende manier zal zodanig gaan, dat het fysieke lichaam in het fysieke blijft en het energetische lichaam zal aan reizen in de energetische realiteiten. Deze vorm zal de eerste zijn die de mens zich eigen mag maken en tot ontwikkeling zal brengen. Zo kan er dan gereisd worden naar de energetische nieuwe aarde. Daar zal veel werk verricht mogen gaan worden en Wij heten de mens welkom wanneer zij hieraan mee willen werken. Vele hebben hier een opdracht in. Jullie (sterren)kinderen zullen dit dagelijks gaan doen. Het Multidimensionaal Bewustzijn ontwikkelen zal voor velen een openbaring zijn.

Wat gebeurd er dan met de fysieke aarde? Die veranderd mee. Op haar manier en tempo. Als het energetische deel is geboren en is ontstaan, zal er op de fysieke aarde het een en ander gaan veranderen . In de 5de Dimensie zal er een materiële aarde blijven bestaan, maar zij gaat hoger trillen, zij zal fijnstoffelijker zijn.. vandaar dat de mens ook fijnstoffelijker wordt en daardoor multidimensionaal gaat worden. Voordat iedereen op aarde deze toestand bewust heeft bereikt zal er ongeveer een decennia voorbij gaan. Er zijn al mensen die dat bewustzijn bereikt hebben, die gaan hoger trillen en verder in hun bewustzijn evolueren. Zij blijven niet in een 5de dimensie , zij gaan naar een 6de dimensie en enkele zelfs hoger. Deze mensen zullen contact krijgen met Ons, de Sterrenwezens van het Licht. Zij zullen uiteindelijk net als wij kunnen materialiseren en demateraliseren. Hun merkaba zal actief zijn. De aarde zal dus ook op verschillende niveaus bestaan. Zij wordt multidimensionaal. De geboorte wordt dus een multidimensionale geboorte. En de mens gaat hierin mee. Eerst zal iedereen multidimensionaal worden, de poort om te reizen is het hart. Deze zal als eerste opengaan. Dat is nu al aan de hand. Het hart wordt door de verhoging van frequentie op aarde het eerst geraakt, omdat dit het belangrijkste onderdeel is om multidimensionaal bewust te worden. De laatste twaalf jaar is de aarde in haar energie sterk verhoogd, maar ook de mens. De voorlopers hebben dit gevoeld en hun multidimensionaliteit ontwikkeld. Dit gaat door. Totdat ieder mens zover is. Dit is de geboorte van een nieuwe evolutie.

Dan zullen er vele veranderingen komen. Multidimensionaal bewustzijn zorgt voor een andere benadering van het leven, het werkelijk samen leven op de planeet aarde. Het Imaginale deel van het bewustzijn zal geopend worden en weer gebruikt worden. Hiermee kan de mens zijn wereld gaan scheppen, op aarde en in vele andere lagen en dimensies. Zoals er twaalf jaar van opbouw aan vooraf zijn gegaan, zo zullen er zeker nog twaalf jaar komen om dit bewustzijn te ontwikkelen. De mens zal tot inzicht komen en vele dingen gaan snel veranderen. Door het multidimensionaal bewustzijn verruimt de blik hoe de aarde te bewonen vanuit Liefde. Het reizen naar de andere planeten zal dan tot ontwikkeling komen, vele uitvindingen in de wetenschap gaan ontstaan in die twaalf komende jaren. Het begrip en toepassing van schone energie, zal geen discussie meer zijn. Alles zal natuurlijk verlopen. Het creëren van een nieuwe beschaving zal eerst gecreërd worden in de Hogere dimensies van het Licht waar de Nieuwe Aarde al in geboren is. Het Hogere Zelf van de Nieuwe aarde. Daarna zal als vanzelfsprekend deze veranderingen gaan plaats vinden in de 5de dimensie, de meer stoffelijkere vorm van de nieuwe aarde.

Wat er nu gebeurd op aarde, is het nogmaals ondervinden dat deze oude manieren van leven niet meer mogelijk zijn. Dit proces is nodig. Dat gaat vooraf aan de echte verandering. Dit is ook een deel van de bwustwording van de mens. Het zoeken naar een nieuwe manier die wel past.

In de andere dimensies kunnen jullie gaan zien hoe Wij van het Licht leven. Dit zijn dan weer de lessen van bewustwording om tot echte verandering te komen. Het moet door de mens zelf gedaan worden. Het verwezenlijken van een andere levenswijze. Een ander soort beschaving, Wij van het Licht en Wij die uit de toekomst komen kunnen alleen maar erop wijzen hoe het anders kan. Wij zullen hierover uitleg geven. Jullie tegemoet komen. Ondersteuning bieden. Jullie vragen beantwoorden. Sommige van jullie zullen Wij uitnodigen en meenemen voor scholing in Onze wereld. Zij zullen dan weer de mens op aarde omscholen. De vele Lichtwerkers mogen de mensen ondersteunen en healing geven zodat de bewustwording op rolletjes zal lopen. Vele Lichtwerkers zijn nodig. Zij kunnen uitleg geven over het Licht en de energetische werking van het lichaam. Ieder heeft een eigen rol hierin. Ontwikkeling op vele vlakken vereist vele soorten mensen met vele soorten talenten. De nieuwe wereld gaat volgend jaar in. De eerste 3 maanden zullen nog wat moeten verankeren. Daarna gaat het echte werk beginnen. Degene die steeds moesten wachten om aan de slag te gaan, zullen dan hun vorm gaan vinden en weten wat hun te doen staat. Veel zal er duidelijk worden. Voor iedereen. Dat geeft rust. De energieopbouw zoals die nu steeds toeneemt, zal tot rust komen. Gaat zich stabiliseren na het eerste kwartaal. Nooit kunnen wij precies zeggen wanneer, want het hangt af van de hele mensheid op aarde. Sommige data zijn als ankers vastgezet. Zij werken als een raster van een fundering, met daartussenin een variabele mobiel element. Het ascenderen gaat wel door. Het zal een stuk rustiger zijn van energie, maar er zal nog veel omzetting zijn. Vele gaan dan pas wakker worden. Dat zal elk jaar toenemen en toenemen. Dat wakker worden gaat in fases. Zoals het bewustzijn zich in fases ontwikkeld. Multidimensionaal zijn is een totaal andere vorm van zijn.

Multidimensionaal zijn is één, het ermee omgaan en

ontwikkelen is twéé! En ermee werken is drié

De materie zal veel fijstoffelijker zijn, dus alles zal lichter gaan worden. Het omzetten zal veel minder zwaar verlopen. Sneller ook. Dat komt omdat de mens dan in de verschillende dimensies werkzaam is. Vanuit een verschillend oogpunt een probleem bekijken en oplossen. Dit gaat zelfs supersnel. Veel negativitiet is verwijdert in de voorliggende jaren, dat maakt alles ook lichter van vorm.

Dus een ommekeer staat jullie te wachten en zeker het contact met de andere dimensies en de andere levensvormen die daar bij horen. Vanuit Liefde worden de zaken veel helderder en duidelijker. Het wordt leven met vreugde.

Voor de sterrenkinderen

Voor de kinderen van de nieuwe aarde zal het een blijde gebeurtenis worden. Leven hier op aarde zal hun makkelijker afgaan en zij weten dit! Dus geef ze een luisterend oor. Het is belangrijk dat sommige van hen een goede begeleiding krijgen in de aardse zaken. Hun kosmische familie staat klaar voor hen.


Bron.

WERKBOEK: SANJEEVINI - 'WERKEN MET FREQUENTIES' (GRATIS)..!!

Auteur: Poonam Nagpal.

Vertaald door: Klaas vd Ven.

Sinds 1994 bestaat de Sanjeevini-methode, inmiddels ruim door 2 miljoen mensen wereldwijd toegepast, op zowel de mens, dier, natuur en techniek. Stap voor stap wordt u begeleid om op een eenvoudige wijze met de Sanjeevini-methode te kunnen werken. In het werkboek staan meer dan 246 verschillende symbolen afgedrukt met de daarbij behorende frequenties:

• 60 symbolen gericht op bepaalde lichaamsdelen of functies.

• 186 symbolen gericht op symptomen en disbalans.

Geschiedenis - Jaar: 1994

Poonam Nagpal, afkomstig uit Delhi-India, is de grondlegger van de Sanjeevini-methode. Ze woonde in Saoedi-Arabië en voerde daar een homeopathische-, natuurgeneeskundige praktijk voor vrouwen en kinderen. Poonam heeft de reguliere geneeskunde bestudeerd en op alternatief gebied vrijwel alle richtingen onderzocht en toegepast. Het bijzondere was dat iedereen kosteloos behandeld werd. Jarenlang heeft Poonam lezingen gegeven over haar manier van werken voor zowel therapeuten als belangstellenden. Zij werkte toen met radionische apparatuur, maar die apparatuur was onbetaalbaar naar Indiase maatstaven, dat het voor de meeste mensen onmogelijk was om de apparatuur aan te schaffen en ermee te werken. Poonam Nagpal heeft toen de Universele Scheppingskracht gevraagd haar een methode te onthullen waarbij mensen op een natuurlijke, eenvoudige en uiterst goedkope wijze kunnen genezen. Stapje voor stapje werd in haar dromen aangereikt hoe zij de radionische apparatuur sterk kon vereenvoudigen, zodat het voor iedereen toepasbaar kon zijn.

GA NAAR HET SANJEEVINI-WERKBOEK

ONTVANG EEN MELDING WANNEER STROOMNIEUWS WEER IS VERNIEUWD

WEL ZO HANDIG!

Heeft u zich al eerder inschreven,

dan hoeft u zich niet opnieuw in te schrijven.

SCHRIJF U IN VOOR DE NIEUWSBRIEF

LEREN ENERGIEËN ONDERSCHEIDEN


Heldervoelendheid heeft zin als je weet waar je gedachten en gevoelens vandaan komen en wat ze betekenen.


Gedachten en gevoelens zijn energieën.


Gedachten trekken gevoelens aan en gevoelens sturen gedachten aan. Gedachten en/of gevoelens worden geactiveerd via de patronen die wij gecreëerd hebben naar aanleiding van onze ervaringen. Daarnaast worden er rechtstreeks vanuit de sferen gedachten en/of gevoelens bij ons naar binnen gebracht. Ook pikken wij gedachten en/of gevoelens op van de mensen met wie wij omgaan. Verder komen er gedachten en/of gevoelens bij ons binnen die hangen in de omgeving waar wij ons bevinden. Ook ontvangen wij gedachten en/of gevoelens via gespreksonderwerpen, de media, dieren, voorwerpen, etc. etc. Deze gedachten en gevoelens kunnen zowel positief als negatief zijn. Vervolgens hebben we onze eigen gedachten: de gedachten vanuit onze geest. Deze zijn neutraal. Het gevoel en de gedachten via ons hart komen vanuit het Hogere en zijn neutraal en positief.

Leerproces

Om vanuit de gedachten en het gevoel via je hart te kunnen leven is het noodzakelijk dat je bovengenoemde energieën leert onderscheiden en het negatieve wegstuurt. Je kunt dit onderscheid niet alleen maar leren via cursussen, workshops, of door er over te lezen.


Het leerproces is jouw gewone dagelijkse leven. Alleen via de situaties in jouw dagelijkse leven kom je alle energieën tegen waar jij op aangesloten bent. Het vraagt dat je telkens weer je gedachten en je gevoelens onderzoekt. Dit doe je door steeds opnieuw bewust met je aandacht/gevoel in je hart te gaan zitten en met je eigen gedachten te zeggen: “STOP, wat gebeurt hier nu eigenlijk?”


Het is belangrijk dat je consequent alle negatieve energieën wegstuurt en om positieve energieën vraagt vanuit het Licht.

Het kost oefening en tijd, er is DISCIPLINE voor nodig om dit onder de knie te krijgen.


Alleen

Het is een klus die je zelf moet klaren, niemand anders kan dit voor jou doen. Het is geen gemakkelijke opgave.

Het kan niet zonder pijn en verdriet want je moet alles doorleven. Anders word jij niet bewust en daar gaat het juist om.


De negatieve energieën gaan weg op het moment dat jij snapt wat er aan de hand is. Als jij alle situaties hebt doorleefd waarin bepaalde energieën aansluiting op jou kunnen maken en daar bewust in bent geworden, dan pas zullen de betreffende patronen en aansluitingen veranderen.


Het is een weg die je in principe alleen bewandelt. Ieder mens is uniek en ieder systeem is anders. Anderen kunnen je op weg helpen, ze kunnen je steunen, ze kunnen je helpen om hele zware energieën weg te sturen als jou dat alleen niet lukt en ze kunnen je vanuit hun eigen ervaringen iets aanreiken waardoor er bij jou weer iets helder wordt. Maar jij moet zelf jouw eigen systeem gaan begrijpen. Dit kan alleen vanuit jouw eigen bewustwording die tot stand komt via jouw eigen ervaringen.


Ervaring

Volg altijd je eigen gevoel. We hebben onze fouten nodig om van te leren.

Of je gevoel juist is bewijst zich in het aardse. Als achteraf blijkt dat je door het negatieve bent misleid in je gevoel, dan heb je weer een stukje inzicht betreft waar jij door het negatieve op gemanipuleerd kunt worden. Daarom is het belangrijk dat je steeds stilstaat bij jouw ervaringen en dat je die checkt met jouw eigen gevoelens en gedachten. Als jij jouw gevoel met een ander checkt, dan is het belangrijk dat je je realiseert dat er bij die ander ook sprake kan zijn van een eigen inkleuring. Dit kun je voelen.


Je hart

Er is verschil voelbaar tussen het denken en voelen vanuit je hart en het denken en voelen vanuit je hoofd. Je kunt dit verschil lichamelijk waarnemen. Bijvoorbeeld, als je in je hoofd zit kun je een spanning voelen in of op je hoofd, je ademhaling kan snel en oppervlakkig zijn en je voelt alleen je hoofd. Als je in je hart zit voelt je borstkas “open”, je ademt diep en rustig en je voelt je hele lichaam. Hoe meer ervaringen je krijgt, hoe beter je hier onderscheid in kunt maken.


De informatie vanuit het Hogere via je hart ontvangen is niet hetzelfde als wat in de volksmond meestal bedoeld wordt met je hart volgen. Je hart volgen krijgt vaak de betekenis dat jij doet of probeert te bereiken wat jij zelf heel graag wilt. Dit gaat gepaard met emoties zoals houden van, trots, verlangen, begeerte, etc. Deze emoties voel je o.a. in je borstkas.


De informatie vanuit het Hogere is neutraal, zij gaat niet gepaard met een emotie en kan iets heel anders inhouden dan wat jij heel graag wilt.


Je kunt ook zelf bewust positieve gedachten in je hoofd brengen (affirmeren). Dit beklijft alleen wanneer je ook met je gevoel in je hart gaat zitten en de negatieve energieën hebt weggestuurd en als alles in overeenstemming is met het Hogere.


Leven

Het leren onderscheiden van de energieën die jij ontvangt via jouw systeem, is een proces dat tijd kost. We kunnen vele energieën ontvangen en we moeten ons van alle aspecten bewust worden voordat we controle krijgen over de negatieve energieën waar wij op aangesloten zijn.


Het leven zelf brengt ons in de situaties waarin wij bewust moeten worden, we hoeven dat niet zelf op te zoeken.


Het is belangrijk dat we proberen gewoon te leven en zoveel mogelijk te genieten.

STEVEN GELDOF

INSPIRERENDE HUTSPOT


Al op jonge leeftijd was Steven actief in de filmwereld en produceerde diverse speelfilms en bedrijfsproducties.

Na mijn studie aan de Nederlandse Film en Televisie Academie richtte ik in 2006 Geldof Film op. Mijn eigen filmbedrijf was geboren! :-)

Geldof Film maakt films die de kijker raakt en aan het denken zet over haar of zijn rol in de samenleving. De films brengen een verandering teweeg: de kijker krijgt ergens zin in, heroverweegt eerder ingenomen standpunten en wordt aan het denken en in beweging gezet.

Elk mens heeft zijn eigen verhaal. Dit geldt ook voor organisaties en bedrijven. Geldof Film draagt bij aan het vertellen van deze verhalen. De films behandelen een maatschappelijk thema of maken duidelijk wat de diensten/producten van een bedrijf voor waarde toevoegen aan het leven van de kijker.


Geldof Film gelooft in een wereld waarin mensen bewust zijn van hun onderlinge verbondenheid en dat mensen elkaar nodig hebben.


Bekijk een gedeelte van het werk van Steven zijn video's: 

VERGELDING

Kiezen tussen leven in verbinding of in vergelding.

DE RUIMTE VAN VERGEVING

Hoe kan ik vergeven? Waarom vergeef je eigenlijk?

VRIENDSCHAP IS EEN KEUZE

Kies jij je eigen vrienden?

LIEFDEVOL NEGEREN

Hoe kan je omgaan met mensen die jij negatief vindt?

ZELFVERTROUWEN

Geloof ik in mij zelf? Hoe stel je jezelf niet teleur?

IN VERBINDING LEVEN

Wat betekent dat? Hoe kan ik verbondenheid voelen?

ZIE MEER WERK & VIDEO'S VAN STEVEN:

INSPIRERENDE HUTSPOT

HET GEBRUIK VAN DE NIEUWE ENERGIEËN


Terwijl je je voorbereidt om de nieuwe energie te ontvangen, ervaar je opnieuw een snelle verschuiving in het bewustzijn. Je vibrationele frequentie versnelt opnieuw - en velen ervaren fysieke symptomen van het zuivering- en reinigingsproces.


Dit zijn enkele van de symptomen:

 • Extreme moeheid en uitputting, dikwijls gekoppeld aan slaapmoeilijkheden.
 • Pijn in de gewrichten, speciaal de benen, heupen en knieën.
 • Pijn in het Hart Chakra gebied.
 • Misselijkheid en krampen in de maag.
 • Pijn aan de basis van de nek en hoofdpijn.
 • Depressie.

De volgende bijwerkingen kunnen ontstaan als je de energiestralen van de 8:8 poort gebruikt:

 • Duizeligheid en Sufheid, wanneer je Hoger Chakra's geactiveerd worden door de krachtige Hogere Energieën.
 • Wat wankelheid wanneer de energieën het hele systeem binnenstromen en druk uitoefenen op de meridianen wanneer ze integreren.
 • De Symptomen van Ontgifting wanneer de vibratie van je lichaam toeneemt en het giffen uitstoot. Deze omvatten hoofdpijn, diarree, misselijkheid, etc...
 • Uitputting, wanneer je lichaam eraan werkt de nieuwe energieën te integreren en in evenwicht te brengen. Het zal energetisch overbelast zijn. Dit kan ook ervaren worden als een korte termijn geheugenverlies, vergeetachtigheid en problemen met tijd die te kort lijkt te zijn.
 • Intense dromen 's nachts, wanneer je psyche je Akasha kronieken doorkijkt en de energieën en lichtcodes integreert. Dit is verbonden met intense zuivering ter hoogte van de Sacraal Chakra wanneer de mensen zich voorbereiden om deze chakra weer in heilige dienstbaarheid te gebruiken.
 • Diep verdriet en Depressie, vooral betreffende relaties. Dit komt omdat de mensen als Collectief oude patronen en energieën van misbruik en negativiteit in de Sacraal Chakra loslaten en plaatsmaken voor nieuwe positieve relatiepatronen.

DE ENERGIEËN VAN GEVEN EN NEMEN

Ik merk trends in de thema’s waarin ik mensen help, bv. mijn cliënten, facebook-vrienden, oproepen in de radioshow en anderen in mijn leven. Eén belangrijk thema dat de laatste tijd veel opdook is de onbalans in de energie-stroom in relaties, die we kennen als geven en ontvangen. Dat is wat iedereen doet in relatie, geven aan anderen, en ontvangen van hen. Maar dat is niet altijd wat er gebeurt. Sommigen geven vaak meer en soms neemt een persoon alleen maar en geeft hij niets terug. Hoe bekijken we dat geven en ontvangen, wanneer weten we dat het tijd is met te stoppen met geven en hoe ontvangen we van anderen. Dit maakt allemaal deel uit van de nieuwe relatie-dynamieken nu.

Geven en nemen

De energie-stroom moet in balans zijn in een relatie. Dat betekent niet dat iedereen altijd dezelfde hoeveelheid tijd schenkt, het betekent dat er een balans is in de energie-stroom zodat ieder voelt dat zijn in- en uitstroom gelijkwaardig is (niet noodzakelijk gelijk). Niemand mag voelen dat er van hem geprofiteerd wordt, of dat zij meer geven dan ze zouden mogen of willen, dat iedereen actief is en voelt dat er energie gedeeld wordt.


Ik gebruik de term ‘gelijkwaardig’ en niet ‘gelijk’, omdat we in elke relatie meer zullen geven op die gebieden waar we meer getalenteerd zijn of ons sterker voelen. De persoon bijvoorbeeld die een goede kok is, zal waarschijnlijk meer koken wanneer de andere partner helemaal niet kookt. Of de ene die graag in de tuin werkt zal waarschijnlijk het meeste werk in de tuin voor zijn rekening nemen. De persoon die het graag netjes heeft zal meer het huishouden voor zijn rekening nemen wanneer de andere niet zoveel geeft om een net huis. Maar wanneer we aan iemand geven die een ‘nemer’ is en geen ontvanger, dan krijgen we problemen.


Een ontvanger is iemand die in staat is evenwaardige hoeveelheden energie terug te schenken aan de gever, zodat de energie-stroom in balans is. Een nemer is iemand die geen energie teruggeeft aan de gever, en dit om verschillende redenen – ofwel kunnen ze het niet, ofwel geloven niet dat ze het kunnen, of weten ze niet hoe (meestal een combinatie van deze redenen).


Wanneer we geconfronteerd worden met een nemer, is onze eerste reactie nog meer en meer te geven, tot ze ons eindelijk energie terug geven. Maar dat zal niet gebeuren, en ze zullen energie blijven nemen tot wij, gefrustreerd, stoppen met geven. Dan zullen ze een andere gever zoeken. Je kan een nemer niet in een ontvanger veranderen, dat is een keuze die zij voor zichzelf moeten maken, en dat houdt een diepe transformatie in die alleen door een hogere kracht dan jij kan gedaan worden.


Het probleem ligt niet alleen bij de nemer, die beperkt is door overtuigingen dat er niet genoeg is, dat ze niet genoeg zijn, dat ze geen kracht hebben, en hun problemen met zelfwaardering, zelfvertrouwen en bevestiging. De gever kiest vaak zelf om te geven aan een nemer, omdat de gever problemen heeft met ontvangen, ze geloven niet echt in de waarde van wat ze geven, en ze hebben ook problemen met zelfvertrouwen. Ze kunnen de nemer omschrijven als een stofzuiger die alles opzuigt, denk aan wat er uit een stofzuiger komt: stof en vuil. Nemers geven niets terug, omdat ze niet denken dat ze iets te geven hebben, ze zijn droevig, onvervuld, en ze voelen zich inferieur, ook al houden ze van alle energie die jij geeft en die ze makkelijk nemen van jou.


Er zijn twee stappen om relaties te hebben die energetisch in balans zijn, die evenwaardige in- en uitstroom hebben. De eerste is je eigen vermogen cultiveren om te ontvangen. Of je een gever of een nemer bent, het is het vermogen om te ontvangen (in plaats van teveel te geven of te nemen) dat energie-onbalans creëert in je relaties.


De tweede stap is je zelf-waarde en het gevoel dat je iets verdient te cultiveren. Het zijn je eigen problemen rond zelfwaarde en zelfvertrouwen die je verhinderen te ontvangen, en die je voortdurend doen geven aan anderen. En er zijn ook machtsthema’s in het spel, want de persoon die erop staat altijd de gever te zijn, is hij die de hoeveelheid, timing, stroom en richting bepaalt van de energie in relaties.


Dit is iets om bij stil te staan als je overweegt om jezelf toe te staan te ontvangen en te geven. Kies relaties die jou iets kunnen geven, en leer te genieten van de balans van delen, partnerschap en energie in balans in al je relaties. Geef tenslotte met open hart en zonder verwachtingen, maar breng je geven in balans met een bereidheid te ontvangen en dan zal je ook zelf zeker vervuld en gevuld zijn.


Jennifer Hoffman

ONZE SCHADUWKANT

'Onze schaduw is de persoon, die we liever niet willen zijn', leer ons Jung over het verborgen fenomeen, dat deel uitmaakt van ons zelf en dat ons ik-persoonlijkheid beïnvloedt, zo niet verstoort.

Ieder mens heeft een schaduw. Deze bestaat uit al die kanten van jezelf die je verbergt, ontkent of onderdrukt. Maar deze schaduwkant kan onverwacht naar buiten komen en een klap in je gezicht geven. Vergelijk het met een bal die je onder water probeert te houden.

Zolang je je schaduwkant blijft ontkennen, zal hij je leven beïnvloeden, je loopt het risico iets te doen waarvan je later spijt hebt. Het is beter hem onder ogen te zien, te omarmen en er juist je kracht van te maken, je wordt een completer en gelukkiger mens. Je schaduw leren kennen is een zoektocht naar het herkennen van je onderbewuste. Dit onderbewuste presenteert zich als schaduwzijde waarover men doorgaans weinig controle heeft. Het zijn de negatieve stemmingen die ervoor zorgen dat we vaak onaardig reageren.


De schaduw wordt gevormd door duistere karaktertrekken dan wel minderwaardigheden, die wij graag willen verbergen of onderdrukken. De schaduw vormt daarom een probleem, ze leidt tot conflicten tussen wie we zijn en wie we willen zijn. Het is dan ook beter om je bewust te worden van je schaduw en deze donkere aspecten van je eigen persoonlijkheid te aanvaarden. Dat is het begin van zelfkennis en dat gaat zeker niet zonder problemen. De schaduw is het minst complexe facet van de menselijke ziel, daarentegen is het leren omgaan met onze schaduw wel complex, want de schaduw biedt weerstand. Het is mogelijk om de schaduw om te zetten in kracht


Het schaduw effect

Net als de kosmos bestaat uit tegenstellingen, zo bestaat de mens ook uit een dualiteit, het goede en het kwade. Behalve goede emoties, kent de mens ook emoties als angst, woede en gewelddadigheid, maar weinigen willen die ook accepteren als zijnde een deel van zichzelf. Daarom onderdrukken wijdeze emoties of we projecteren onze zwakheden op een ander, die we vervolgens bekritiseren of als minderwaardig beschouwen. Pas wanneer de mens aanvaardt dat deze beide facetten belangrijk zijn, bereikt hij heelheid.


Maar het is een hele strijd om de schaduw te integreren in je persoonlijkheid,want iedere keer dat we slecht of minderwaardig denken over onszelf, geven we onze schaduw daarmee meer macht. Wanneer je in staat bent om je schaduw te aanvaarden, zal je leven verrijkt worden. Je ervaart een nieuwe kracht en het gevoel van mededogen ontwikkelt, okk naar onze medemensen toe. De schaduw werkt namelijk niet alleen op persoonlijk niveau, ze heeft ook op grotere schaal invloed, want ze maakt deel uit van het collectief onbewuste, het vat dat gevuld is met oerervaringen en mythen van de mensheid n dat we allemaal delen met elkaar. Dus hou op met projecteren, probeer je negatieve gevoelens op een rijtje te zien om daarna deze gevoelens te integreren in je persoonlijkheid. De schaduw is hierbij je gids; Trouwens angst kan ook een goede raadgever zijn. Uiteindelijk zal je je schaduw ontstijgen ofwel transcenderen. Je bent niet langer meer dualistisch, maar vormt een eenheid en conflicten zullen verdwijnen, nu je niet meer denkt in goed of slecht, zwart of wit.


Ontkenning

'Onderschat nooit de kracht van ontkenning'.

Ontkenning is een psychisch afweermechanisme. Het verschijnsel treedt op als iemand wordt geconfronteerd met gevoelens of emoties die moeilijk of helemaal niet te accepteren zijn. De persoon spreekt dan de feieten tegen om het negatieve gevoel niet te beleven.

Introverte ontkenningen zijn ontkenningen tegenover zichzelf. Je houdt dan dus jezelf voor de gek.

Extraverte ontkenningen zijn ontkenningen tegenover anderen (ontslag en scheidingen).

Ontkenning is de eerste fase van rouwverwerking. Het geeft iemand gelegenheid om verdriet stapsgewijs te verwerken.


Verdringing

Vanaf onze vroege jeugd passen we ons aan aan onze omgeving. We creëren een masker om te voldoen aan het beeld zoals een ander ons het liefst ziet. Behalve goede emoties, kent de mens ook emoties als angst, woede en gewelddadigheid, maar weinigen willen die ook accepteren als zijnde een deel van zichzelf. Daarom onderdrukken wij deze emoties of wwe projecteren onze zwakheden op een ander, die we vervolgens bekritiseren of als minderwaardig beschouwen. Het verdringen van pijnlijke en schaamtevolle ervaringen leiden tot verharding van onze emoties.

De schaduw sluit ons af van ons ware zelf. Maar er is ook een lichtschaduw in ons aanwezig. De lichtschaduw bevat alle positieve eigenschappen, die we ook hebben weggestopt, maar we herkennen ze wel. Het zijn die verborgen talenten, die we in anderen bewonderen, maar zelf onbenut laten.


De collectieve schaduw

Net als dat de mens bestaat uit tegenstellingen, zo bestaat ook de kosmos uit een dualiteit. De schaduw werkt niet alleen op persoonlijk niveau, ze heeft ook op grotere schaal invloed, want ze maakt deel uit van het collectief onbewuste, het veld of vat dat gevuld is met oerervaringen en mythen van de mensheid en dat we allemaal met elkaar delen.


Ziel & schaduw

De liefde helpt ons de schaduw te overstijgen. In tijden van nood beschikken mensen ineens over moed en of zijn ze in staat tot vergeving. De schaduw wijst ons op een belangrijk aspect in onszelf, waarvan we zelf vaak niet door hebben hoe het ons leven verknoeit. Gelukkig is de schaduw eenvoudig herkenbaar, maar het vergt moed om deze gevoelens onder ogen te durven zien. Zonder het zetten van die stap zullen we nooit de vreugde van heelheid smaken, waardoor we deel kunnen gaan uitmaken van een groter geheel.


Pas wanneer de mens aanvaardt dat deze beide facetten belangrijk zijn, bereikt hij heelheid. Maar het is een hele strijd om de schaduw te integreren in je persoonlijkheid, want iedere keer dat we slecht of minderwaardig denken over onszelf, geven onze schaduw daarmee meer macht. Wanneer je in staat bent om je schaduw te aanvaarden, zal je leven verrijkt worden. Probeer je negatieve gevoelens onder ogen te zien om daarna deze gevoelens te integreren in je persoonlijkheid.


Gebruik de schaduw als raadgever. De negatieve gevoelens hoeven uiteindelijk niet perse negatief te zijn, zo kan angst ook een goede raadgever zijn. Uiteindelijk zal je zijnschaduw kunnen ontstijgen ofwel transcenderen. Je bent niet langer meer dualistisch, maar vormt een heelheid en conflikten zullen verdwijnen, nu je niet langer denkt in goed of slecht, zwart of wit.

IN DE 3E DIMENSIE BLIJVEN "HANGEN"


Niets lijkt nog te werken. Je voelt je in veel gevallen niet gesteund en verlaten. Je bent uitgeput en verontrust. Je voelt je alsof je niet meer verder kunt. Je kan niet meer verdergaan met een manier van leven die allereerst 3 dimensionaal is.


De Aarde heeft haar transitie gemaakt en is vast verankerd in de 5de Dimensie. Toch gaan de meesten door met je 3 Dimensionaal leven alsof er niets gebeurd is. De meesten verwachten dat je op een dag zult wakker worden en de veranderingen zult zien en voelen. Maar nee, wij moeten de veranderingen zelf creëren. Het is aan ons om in de waarheid en de realiteit van de 5de Dimensie te leven.

De Illusie van de 3de Dimensie in stand houden is wat de stress en uitputting veroorzaakt. De wankelende en de uiteenvallende structuren van de oude 3de Dimensie zijn niet langer genoeg om je leven samen te houden. Geld en economie ondersteunen niet langer het leven zoals zij ooit deden. Relaties voorzien niet langer van zekerheid, steun en veiligheid zoals ze ooit deden.


Het fysiek lichaam is moe en voelt alsof het dit niet langer kan blijven doen. Het is tijd om los te laten en je nieuwe realiteit volledig te omarmen.


Diegenen die hun twaalf chakra-systeem niet hebben geactiveerd of geascendeerd, voelen nog steeds de effecten van de hogere energiefrequentie van de Vijfde Dimensie. Het voelt het als een soort druk die geëgaliseerd dient te worden. De energie in de 'buitenwereld' schijn TE snel te bewegen en daardoor raak je gestrest en ben je niet in staat het 'bij te houden'.


Ironisch gezien is het geen zaak sneller te bewegen, maar fysiek te verlangzamen. Zo kunnen de innerlijke frequenties verhogen en samen komen met die van de buitenwereld. Hoe hoger de innerlijke frequenties des te meer kan je, de hogere staten van bewustzijn openen. 

WERKBOEK: - POWER-AFFIRMATIES


Zijn we als mens in staat ons leven te transformeren?


Kunnen we ons zelfbeeld van sober en negatief, transformeren tot het meest verheven beeld van ons zelf?


Kunnen we ons zelf in 90 dagen van chaos tot orde herscheppen?


Power-affirmaties zijn positieve programmeringen waarmee u uw gedachten over uzelf, of uw visie over bepaalde dingen in een positiever daglicht kunt stellen. Het is een manier om uw gedachten en daarmee ook uw leven te veranderen. Want geluk is niet afhankelijk van omstandigheden. Daar kiest u zelf voor. Wat u verlangt en gelooft, dat zal zich manifesteren.


Stel dat u beseft dat u al uw hele leven bewust/onbewust voor negatieve situaties kiest en deze u ook overkomen?


Voor meer informatie:

Klik hier

ENTITEITEN EN HUN INVLOED OP (GEVOELIGE) MENSEN


Entiteiten en mensen

Entiteiten zijn energieën van overleden mensen. Na de dood is het in het aardse denken normaal dat we allemaal naar de hemel gaan.


Nee. Sommige zielen kunnen na hun dood het licht niet vinden en blijven als het ware op aarde ‘ronddolen’. Wanhopig, angstig en boos omdat ze niet weten waar ze heen moeten. Ze zijn ook heel verdrietig, maar niet altijd. Sommige weten niet eens dat ze zijn overleden en denken nog steeds dat ze op aarde leven en doen nog gewoon hun dagelijkse dingen. Ze beseffen wel dat er iets mis is maar weten niet precies wat. Ze leven in een schemergebied en zijn vaak ook erg eenzaam. Ze weten niet meer wat ze moeten of waar ze heen moeten.

Dan hebben we ook nog de levenden onder ons. Een ziel die nog in een lichaam zit en nog leeft op aarde. Een mens.

We doen onze dagelijkse dingen: Werken, zorgen voor de kinderen, boodschappen doen, kinderen naar school brengen, het huishouden enz. Niet wetende dat ook overal zielen ronddolen die nog steeds niet weten waar ze naartoe moeten. Zielen zonder een lichaam, die nu slechts enkel uit een onzichtbare energie bestaan. Ze zien ons wel, maar wij hen vaak niet. Entiteiten zijn overal. Niet alleen in huizen en gebouwen. Nee, echt werkelijk overal. En wij als mensen zijn ook overal. Vooral dan als we naar buiten gaan.


Doordat deze zielen dolende zijn op de aarde en niet verder kunnen naar Gene zijde is het voor hun een mogelijkheid om warmte te zoeken bij iemand in zijn energieveld ( de aura ). En dat niet alleen, ook bij mensen thuis kan het soms erg druk zijn met ronddolende zielen. Bij iedereen in huis zitten er wel een paar. Maar het meeste bij de gevoeligste en spiritueel open staande mensen.

Sommige zielen weten dat ze zijn overleden, en zoeken aandacht bij de levende mens. Dit kan op verschillende manieren. Ze kunnen hun aanwezigheid laten voelen in de kamer waar je op het moment bent, je ruikt opeens een lekkere of vieze geur ( zoals een rozen geur of een vieze tabaks lucht ) Je kunt voetstappen horen in huis, en nog meer vreemde geluiden, zoals gebonk. Maar ook het plotsklaps ineens koud hebben. Allemaal tekenen van een of meerdere dolende zielen in huis.


Entiteiten in de Aura

Maar ook kan het gebeuren dat een ziel zich in een het energie veld (de aura) van de mens gaat vestigen. Het kan een ziel zijn of zelfs meerdere. Vaak gaat dit per ongeluk, en sommige zielen weten ook niet hoe ze zo ineens in de aura zijn terecht gekomen. Maar vaak is er een oorzaak waardoor deze zielen zich in of aan onze aura vast gaan klampen. Doordat wij zo gevoelig zijn ( ook hoog gevoelig ) pikken we sneller energieën op van anderen, van mensen, maar ook van entiteiten. Deze dolende zielen leven vaak in een lagere energie. Dat wilt dus zeggen dat toen ze nog leefden ze vaak aan de materie gehecht waren. Geld, mooie en dure dingen, macht en hebzucht speelden vaak een rol in hun leven. Vaak zijn het ook jonge zielen die dolende zijn. Want jonge zielen zijn vaak materie gericht en denken nog niet in liefde, maar vaak aan zichzelf en niet aan anderen. Boosheid, angst en negativiteit behoren ook tot een lage energie.


Soms staan we als mens ook weleens even in een lagere energie. Maar dat hoeft niet altijd door ons zelf te komen. Ook anderen kunnen ons erg beïnvloeden, waardoor we helemaal down raken en even de weg kwijt zijn. Vooral hooggevoeligen hebben hier snel last van.Als je denken heel negatief is of erg laag in de energie, dan krijgen deze dolende zielen de kans om in je aura te klimmen en zich daar te vertoeven zolang ze willen. Ze nemen je als het ware over en je kunt je hierdoor erg slecht gaan voelen. Veel voorkomende klachten zijn: Last van de nek en schouders, boze gedachtes, negatief op dingen of mensen reageren, veel vermoeidheid en nergens zin in hebben. Doordat deze zielen in je aura zitten, snoepen ze jouw energie bij je weg. Ze leven inmiddels nu van jouw energie. Je bent jezelf niet meer.


Dit noemen we geen bezetenheid, want dat is weer wat anders. We noemen het gewoon een ‘overname’. Je wordt gewoon even overgenomen door deze ziel(en) die het licht niet kunnen vinden. Zij zijn namelijk boos en gefrustreerd omdat ze niet verder kunnen . En wij zijn een makkelijke prooi voor ze. Want niks is zo leuk en lekker warm als in de aura van een levende te zitten en weer het gevoel hebben om een lichaam te hebben en te kunnen doen wat zij willen.


Iedereen kan dit overkomen, en soms merk je het niet eens. Want energie is energie en het gaat heel snel. Het hoeft niet altijd aan een lagere energie te liggen. We leven momenteel in een erg moeilijke tijd op aarde waarin alles veranderd. We gaan scheiden, onze relaties werken niet meer, we zijn of worden ziek, we hebben verdriet omdat er vanalles om ons heen gebeurt. En nog wel meer ellendige dingen om op te noemen waar we als mens niet vrolijk van worden. En juist dit zorgt er voor dat er soms gaten in de aura komen, je energie wordt lager en de entiteiten pakken hun kans.


Gedachten zijn krachten, dus je denken doet al heel wat. En ieder mens heeft weleens last van Auralifters (zo noemen we ze). Ook (jonge) kinderen hebben er weleens last van. Zij zijn nog gevoeliger en pikken nog meer energie op. Entiteiten zoeken ook vaak aandacht bij kinderen omdat kinderen vaak kunnen praten met deze zielen. Voor hun heel normaal, maar ook kunnen ze er bang van worden. Niet iedere ziel is vriendelijk, sommige kunnen zo boos zijn dat ze het op de levenden gaan afreageren of ze gaan ze er mee lastig vallen. Deze zielen zijn erg lastig, maar zoals je ook boze mensen hebt heb je ook boze entiteiten. En ze zijn vaak boos op de situatie omdat ze niet naar dat licht kunnen.


Als mens ( En dan vaak de HSP en gevoelige mens ) pikken we de energie op en dat gaat ons beïnvloeden of maakt ons van slag, terwijl de energie niet van ons is, maar van die dolende ziel(en). (net zoals we energie oppikken van andere mensen)


Ik zelf kan dolende zielen helpen met over gaan naar Gene zijde. Maar we kunnen dit niet allemaal en toch hebben velen er last van. En je kunt jezelf ook niet altijd 100% beschermen. Het gebeurt nu eenmaal.


Wel kun je jezelf in een mooi wit, of goud licht zetten. Of trek een koepel om jezelf heen. Vaak zijn dolende zielen bang voor dat licht omdat ze het niet willen of durven te zien.

Visualiseer jezelf in dat licht en probeer positief te denken.


Want gedachten zijn krachten.


Bron.

IEDEREEN LEEFT IN VERSCHILLENDE DIMENSIES


Enorm uitputtend is de constante schommeling tussen dimensionale realiteiten. Je leeft in een nieuwe realiteit en toch wordt je constant in het oude realiteitskader getrokken. Dit wordt nog meer versterkt door degenen rondom jou.


De constante verplaatsing van kaders en perspectieven is nog een bijkomende factor die bijdraagt aan de uitputting, verontrusting en gevoel van niet gesteund te zijn.


Misschien ben je een beetje van streek over je nieuwe realiteit en wens je een "handleiding" om je verder te helpen. Begrijp hoe onstabiel en grillig je realiteit op dit moment is. De mensen zijn verward en onzeker. Degenen die zich niet bewust zijn van het ascensieproces hebben geen verklaring voor wat er in hun leven gebeurt. De meesten voelen stress en verontrusting omdat zij enkel het bewijs van het uiteenvallen en de chaos zien. Zij worden steeds meer verward en ongelukkig.

van het uiteenvallen en de chaos zien. Zij worden steeds meer verward en ongelukkig.


Wanneer zij deze emoties voelen, komen zij steeds dichter bij het "ontwaken" en begrijpen wat echt is. Zij gaan samen met jou de nieuwe realiteit beginnen te creëren.


Heel veel mensen zijn op vele verschillende niveaus van bewustzijn, ook wel "dimensies van zijn" genoemd. Wat 'waar' is voor jou hoeft dus niet 'waar' te zijn voor hen. Er ontstaat een soort van 'verschuiving' en 'uitsortering' van individuen van gelijk bewustzijn.


Gemeenschappen worden gevormd van gedachten en bewustzijn. De beweging tussen niveaus is nog altijd erg vloeibaar en open. Het is nodig 'Thuis' te blijven verkiezen met haar energie van Vrede, Vriendelijkheid en Liefde, boven al de drama's van Afscheiding en Kwaadheid. Deze zijn een offer aan de lagere dimensies.


Het koppelen van de kundalini stroom in deze gemeenschappen wordt steeds belangrijker wanneer elk 'niveau' van realiteit zich naar de opzettelijke richting van de groep of het niveau ontvouwt.


Bron.

HANDIGE OVERLEVINGSTIPS -

DIE JE LEVEN IN DIT HOLOGRAM KUNNEN REDDEN

ZEER LEERZAAM..!!!

BELANGRIJK OVERZICHT ENERGIEËN TE HERKENNEN (LEERZAAM)

HOE ONSZELF ENERGETISCH SCHOON TE HOUDEN


Energievelden

Alle organismen, met inbegrip van mensen, lezen hun omgeving door de energievelden te beoordelen. Omdat mensen zo afhankelijk zijn van gesproken en geschreven taal, hebben we ons communicatie systeem waarmee we energie voelen verwaarloosd. Zoals voor elke biologische functie geldt, leidt te weinig gebruik tot atrofie. Interressant is dat aborigines dit hypergevoelige vermogen nog altijd in hun dagelijks leven gebruiken. Zij kennen geen 'gevoels'- atrofie. Zij kunnen bijvoorbeeld water waarnemen dat diep onder het zand is verborgen, en sjamanen communiceren met de energieën van geneeskrachtige planten.


Soms ervaar je zelf een glimp op van je oude gevoelsmechanisme. Je loopt 's nachts op straat en je voelt je plotseling energetisch uitgeput. Wat ervaar je op zo'n moment? Destructieve interferentie, oftewel in populaire taal, slechte trillingen. Of denk aan een onverwachte ontmoeting met een bijzonder iemand in je leven waarbij je zo opgeladen werd met energie dat je je 'geweldig' voelde. Op dat moment ervaar je constructieve interferentie oftewel goede trillingen. Zoek in je leven naar meer constructieve interferentie. 

Soms ervaar je zelf een glimp op van je oude gevoelsmechanisme. Je loopt 's nachts op straat en je voelt je plotseling energetisch uitgeput. Wat ervaar je op zo'n moment? Destructieve interferentie, oftewel in populaire taal, slechte trillingen. Of denk aan een onverwachte ontmoeting met een bijzonder iemand in je leven waarbij je zo opgeladen werd met energie dat je je 'geweldig' voelde. Op dat moment ervaar je constructieve interferentie oftewel goede trillingen. Zoek in je leven naar meer constructieve interferentie.


Onderzoek zorgvuldig waaraan je je energie verspilt. Laat energievretende activiteiten achterwege en probeer los te komen van het energie vretende defaitistische denken. Denken verbruikt evengoed energie als het lopen van de marathon. Geef jezelf een kwantum-onderhoudsbeurt.


De energieanatomie van je lichaam

De hedendaagse wetenschap en geneeskunde zien het lichaam als een complexe machine die bestaat uit op elkaarinwerkende onderdelen.


Je kunt je lichaam zien, maar stel je eens voor dat er een energie in en rond je lichaam is die je niet met je ogen kunt waarnemen. Misschien voel je het met je zesde zintuig of weet je gewoon dat deze energie bestaat. Het energiesysteem van het lichaam kent zijn eigen opzet en zogenaamde energieanatomie. De anatomie van de energievelden van het lichaam wordt als volgt omschreven:

Energetische lagen van het lichaam:


Fysiek:

Wat je kunt zien en onderscheiden van het lichaam.


Etherisch:

Het energieveld dat wordt geassocieerd met het fysieke lichaam.


Emotioneel:

Het energieveld dat zorg draagt voor emoties en gevoelens.


Mentaal:

Je gedachten en intellect.


Spiritueel:

Je verbinding met de geest en het Goddelijke.


De aura bevat al deze energielagen.

De meridianen, fungeren als een energiesnelweg door het lichaam. Chakra's, fungeren als energiecentra in het lichaam. Er loopt een centrale kolom van energie door het lichaam die de chakra's met elkaar verbindt. Als je het lichaam op deze manier bekijkt, kun je de chakra's als organen beschouwen en de meridianen als bloedvaten of lymfekanalen die informatie transporteren.


Subtiele energievelden

Er zijn veel soorten velden. In de energetische healing zijn er formeel twee soorten:waarachtige, die kunnen worden gemeten, enveronderstelde of subtiele, die niet kunnen worden gemeten. De waarachtige of meetbare energievelden zijn fysiek van aard; hiertoe behoren geluid en elektromagnetische krachten, zoals zichtbaar licht, magnetisme, straling en stralen van het elektromagnetische spectrum. Ons lichaam wordt beïnvloedt door of produceert al deze energieën.


Veronderstelde energievelden worden ookbiovelden of subtiele velden genoemd. Deze velden verklaren de aanwezigheid van vitale levensenergie, zoals de chi en prana van de oosterse culturen. Deze energievelden zijn niet gescheiden van de meetbare velden; ze bezetten een ruimte en werken op frequenties die alleen worden waargenomen door hun effecten. Ze zijn met het lichaam verbonden door de meridianen, de chakra's en de nadi's, die de snelbewegende frequenties in de langzamere mechanische velden en krachten (geluid, electriciteit en magnetisme) omzetten. De energiekanalen en lichamen zijn daarom 'antennes' die via de velden informatie ontvangen en verzenden en deze transformeren, zodat ze kan worden gebruikt door het lichaam.

Subtiele energievelden

De subtiele-energievelden zijn stroken energie die niet bij de huid stoppen. Deze subtiele (evenals fysieke) energievelden komen voort uit alle levende bronnen, zoals menselijke cellen, organen, en lichamen, en planten en dieren. Er zijn ook subtiele velden in de aarde en natuurlijke fysieke velden in de aarde en lucht die onze subtiele velden beïnvloeden. De belangrijkste subtiele velden van de mens zijn het auraveld, dat het lichaam omgeeft en verbonden is met chakra-energielichamen, demorfogenetische velden, die organismen binnen een groep verbinden, de Vivaxis, die de verbinding van het menselijk lichaam met de aarde vormt, en verschillende andere energieën die ons verbinden met verschillende vlakken en dimensies, zoals het etherische en het astrale veld. Subtiele energieën en structuren scheppen de fysieke realiteit. Door de velden, kanalen en lichamen van de subtiele anatomie te onderzoeken, kun je in potentie problemen diagnosticeren voordat ze optreden, of ze nauwkeurig en holistisch diagnosticeren voordat er problemen zijn. Het gebruiken van energetische diagnostiek beperkt een arts niet tot het rijk van de subtiele energie; de huidige geneeskunde gebruikt energetische protocollen voor zowel diagnose als genezing.


Akasha veld

De fysica van quanta en energievelden beschrijft een verenigd veld van alle natuurwetten. Daarin geldt: 'alles is met alles verbonden', en er gebeurt niets in het universum zonder dat dit invloed heeft op alle bestanddelen van deze wereld.Mystici en wijzen hebben altijd volgehouden dat er een alles verenigend en alles verbindend kosmisch veld bestaat. Het vormt de oorsprong van onze werkelijkheid en is tevens een soort kosmisch geheugen, waarin alle gebeurtenissen worden 'opgeslagen' en waaruit informatie kan worden opgeroepen. Recente experimenten in de vacuumfysica hebben het bestaan van dit Akasha-veld aangetoond. Het is een soort zee van fijnstoffelijke energie waaruit alles ontstaat: atomen en melkwegstelsels, sterren en planeten, levende wezens en zelfs bewustzijn. Dit nulpuntveld of Akasha-veld is het universele en permanente geheugen van het universum. Niet alleen het kosmische verleden ligt erin besloten, het herbergt ook de aanzet tot wat nog komen gaat. Literatuur: Ervin Laszlo Het Akasha veld


Verzamelpuntcorrectie

Meer dan honderd jaar geleden toonde de wetenschap aan dat zich rond elk atoom een wolk van elektronen bevindt. Dit feit bewijst dat alles in het stoffelijk universum, met inbegrip van het menselijk lichaam, uit elektrische energie bestaat. Het menselijk lichaam is dus een complex energiesysteem. Het stromen van elektriciteit in het menselijk lichaam bepaalt en beïnvloedt deze ritmische wisseling van elektronen. De effecten en verstoringen kunnen worden gemeten en geregistreerd door gevoelige elektronische voltage- of stroommeters en door elektronische bewakingsapparatuur. Elke levend persoon heeft een trillend energieveld. Dit veld wordt ook omschreven als het elektromagnetisch lichaam, dat ons eivormig omkleedt. Sommige wetenschappers noemen dat 'verenigd veld' .In dit veld bevindt zich een energie-epicentrum. Dit epicentrum is een zeer helder punt, met intense energie, dat een geoefend waarnemer kan voelen en/of zien. Het epicentrum of de vortex van het menselijk energiesysteem wordt het verzamelpunt van de mens genoemd. Het wordt het verzamelpunt genoemd, omdat de mens in de baarmoeder vanuit de navelstreng wordt samengesteld. De voornaamste energietoevoer komt via de navel de foetus binnen. Bij de geboorte bevindt het verzamelpunt zich in de navelstreek. De verzamelpuntlocatie van de lichamelijk en geestelijk gezonde volwassene ligt dicht bij de thymusklier in het midden van de borst. Wanneer ons tijdstip van ons overlijden nadert, zakt ons verzamelpunt in de richting van de navel. Deze kennis heeft verstrekkende implicaties voor de gezondheid van de mensheid en voor de verbetering van de huidige medische modellen, therapieën en de geneeskundige praktijk. Voor de optimale gezondheid en vitaliteit dienen de energieën aan de linker- en rechterkant van de hersenen gelijk te zijn. Het elektromagnetische veld behoort evenredig verdeeld te zijn rond de centrale meridiaanlijn van het lichaam. De ideale locatie voor het verzamelpunt is daarom de centrale positie bij de thymusklier. Bij deze positie stroomt biologische energie evenwichtig rond naar het centrale zenuwstelsel en unctioneren de organen en klieren in harmonie. De locatie bepaalt hoe we ons gedragen, hoe we ons voelen en hoe we de wereld waarnemen. De locatie beïnvloedt onze bewuste werkelijkheid en heeft grote gevolgen voor de fysiek en psychische gezondheid. Een verkeerde positie veroorzaakt lichte tot ernstige onevenwichtigheden in de energieverdeling van de hersenen en het zenuwstelsel, waardoor endocriene functies en de hormoonwerking worden verstoord. Vertrouwd zijn met de juiste locatie en het geregeld corrigeren van het verzamelpunt kunnen de persoonlijke ontwikkeling versnellen en psychische en fysieke capaciteiten verbeteren. Het herstellen vande positie is een eenvoudige procedure, die in enkele minuten kan worden uitgevoerd. Dit is de beste start en basis voor herstel, en kan toegepast worden voordat een therapie, operatie, of een andere ingreep ondergaan wordt. cursus bij 'Healthy Balance' volgens de methode die is beschreven door 'The Assemblage Point Association'.


Auraveld

De kennis van het energetisch omhulsel van de mens, de zogenaamde aura, is zo oud als de mensheid zelf. In de oudst bekende geschriften, de Veda's, maar ook in de Egyptische hiëroglyfenteksten, werd de aura al vermeld en gedetailleerd beschreven. Indische yogi's mediteren al duizenden jaren op de - door hen als chakra's (raderen) aangeduide- energiecentra in de aura. Wat is nu feitelijk die aura? De aura kunnen we ons het best voorstellen als een soort energieveld, dat het menselijk lichaam omgeeft, te vergelijken met de magnetische veldlijnen rondom een staafmagneet. De aura ziet er uit als een lichtgevend ei met in het binnenste het fysiek lichaam. Bij goede gezondheid, samengaand met grote vitaliteit, is de uitdijing het grootst. Bevindt een lichaam zich in verzwakte toestand, zoals die optreedt bij ziekte of tengevolge van overwerkt zijn, dan wordt de aura kleiner, al naar gelang het energieverbruik. De kleuren van dit fijnstoffelijke omhulsel weerspiegelen de emoties van de drager en veranderen doorlopend, afhankelijk van de stemming op zeker ogenblik. Donkere kleuren wijzen op lagere gevoelens en instincten, lichte kleuren daarentegen op nobele eigenschappen zoals liefde, vredelievendheid, hulpvaardigheid, echte religiositeit ed. Binnen de aura heerst voortdurend beweging, afhankelijk van de intensiteit van de emoties.


Je aura zien

Het vermogen een aura te zien is meestal aangeboren. Jonge kinderen zijn er veelal nog toe in staat. De aura is het energieveld dat het lichaam omgeeft, doordringt en naar buiten uitstraalt. Het elektromagnetisch veld van je lichaam voelen: Alle objecten, levend of niet, hebben een aura. Veranderingen in de aura gaan vooraf aan ziekten van het fysieke lichaam. Wanneer het fysieke lichaam heelt, moet ook de aura helen, anders komt de ziekte terug. Een type fotografie genaamd kirlianfotografie kan de aura vastleggen op film, zodat zij gevisualiseerd kan worden. ga naar www.kirlian.org/kirlian/session.htm


Lees ook: Nieuwe therapiën met Bach-bloesems I Dietmar Krämer.


Als je aura kunt zien, zul je er ook sneller in gaan geloven.

Doe daarom de volgende oefeningen:


1. Houd je handen voor je ogen. Gebruik een doorzichtige of witte achtegrond.

2. Kijk door je wimpers naar je vingers.

3. Let op de ruimte rond elke vinger.


Laat je ogen iets meer zien, tot je een kleur of omlijning ziet. Vlakbij het lichaam kan de aura een paarsgrijze of gelige kleur hebben.

Het vereist oefening, maar blijf je concentreren op de ruimte rond je hand.


Onthoud dat het gaat om subtiele energie. Als je denkt dat je iets hebt gezien, dan is dat zo! Vertrouw op die indruk. Je kunt nu in de spiegel gaan oefenen met het waarnemen van jouw aura of proberen die van anderen te zien. Onthoud dat je door je wimpers moet kijken.


De aura; de grens tussen jou en de ander

De aura is ons subtiele energieveld dat het fysieke lichaam omhult. De aura bestaat uit meerdere lagen en communiceert via de chakra's met je lichaam. Er zijn talloze verklaringen en beschrijvingen van de aura, ontleend aan het systeem van de zeven chakra's. Net als het systeem met de zeven chakra's, bestaat ook de aura uit regenboogkleuren. De auralagen worden 'lichamen' genoemd en hebben verschillende functies, net als de chakra's. De rand van de aura is een grens voor anderen.


De buitenrand van de aura- de eivormige omtrek- kun je zien als de grens tussen jou en de ander. Hij fungeert als een soort celwand en beschermt je tegen ongewenste energieën van andere mensen. Ze is semipermeabel- dat wil zeggen dat ze wel energieën binnenlaat, maar niet alle. De aura is in optimale omstandigheden 30 tot 50 centimeter van je lichaam verwijderd; met uitgestrekte arm, reikt het ongeveer tot aan je pols. De aura werkt als een soort tussenstation voor alles wat we opnemen en alles wat we loslaten. Energiën die we niet helemaal durven loslaten, kunnen in de aura achterblijven en zich daar ophopen. Een onbalans in onze aura kan zich na verloop van tijd manifesteren als en ziekte in ons lichaam. Wij zijn ons er vaak niet van bewust waar onze aura zich bevindt. Bij sommige ligt de aura vlak tegen het lichaam aan, bij anderen er verder vandaan. Mensen bij wie de aura ver verwijderd ligt- dat kan wel enkele meters zijn- zijn in staat om veel mensen te omarmen. Dit zijn mensen die vaak de verantwoordelijkheid nemen, of de verantwoordelijkheid dragen voor anderen. Toneelspelers en managers vergroten vaak hun aura om hun publiek en medewerkers voor zich in te nemen. Degenen die door de aura van een ander omarmd worden, voelen zich veilig en goed. We hebben de neiging om op de informatie en de energieën van anderen te leunen, om maar geen standpunt te hoeven innemen over waar we zelf staan in het leven. Het kan je een goed gevoel geven om je door een aura te laten omarmen van iemand die je bewondert. Maar het kan ook beklemmend werken en zwaar voelen. Voor degenen die veel mensen in hun aura vasthouden, kan het voelen als een kick. Het voelt alsof je een flinke energie-injectie hebt gekregen. Na een poosje slaat de vermoeidheid toe, omdat je al de energie van die mensen (nog) in je draagt zonder je daar van bewust te zijn.


Jezelf beschermen.

Een andere manier om de radius van je aura te willen vergroten, is om jezelf te beschermen. Sommige mensen sturen hun aura eerst een ruimte in om de sfeer te peilen om zo voorbereid te zijn wat ze daar kunnen verwachten. Of ze zijn in staat om met hun aura anderen te 'voelen'. Dat wil zeggen dat ze energieën of de sfeer van anderen kunnen opnemen. Zo nemen ze de sfeer waar en krijgen ze een indruk wie er eventueel voor en wie er eventueel tegen hen is- wie er wel of geen weerstand biedt. Maar bovenal ervaren we de aura's als de grens met andere mensOok al zijn we ons niet bewust van waar onze aura ligt, we gebruiken ze wel om anderen te beïnvloeden. Anderen kunnen we zelfs met onze aura aanstoten. We gebruiken de aura om zonder woorden te communiceren. Als je aura optimaal rondom je lichaam ligt, is ze een natuurlijke bescherming tegen anderen. Ligt de aura ver van je verwijderd, dan neem je de gevoelens, pijnen en energiën van anderen op, als waren het die van jou. Dan is het moeilijk om te voelen wat jouw sfeer is en waar die van de ander begint.


Als je jezelf hebt gevonden en je eigen grens weet, helpt dit ook anderen je te respecteren zoals je bent.


Huismetafoor:

Wanneer je aura te ver van je af ligt, lijk je op een oud, tochtig huis: je verliest warmte.


Contact met je aura

Je kunt je aura gewoon voelen.


Oefening: Ga rechtop staan, wrijf je handpalmen snel langs elkaar totdat ze warm zijn.


Visualiseer je aura op een armlengte afstand van je lichaam.

Strek je armen uit in een hoek van 90 graden met de handpalmen naar elkaar toe.

Haal dan je handen langzaam naar je toe, tot je je aura aanraakt.

Je voelt je aura als een warme of koude rilling door je lichaam heen gaan, die te vergelijken is met een tinteling in je vingers, alsof je handen op weerstand stoten, of omdat je het gewoon weet.

Voel hoe het is om met je handen langs je aura te gaan op meerdere plaatsen van je lichaam.

Wees je bewust van wat je voelt als je aura precies goed ligt op de plaats waar dat ook goed voelt voor jou en je lichaam, en voel wat die met je doet.


Je aura verplaatsen

Hoe kun je je aura groter maken?

Oefening:

Ga rechtop staan, laat je armen langs je lichaam hangen, sluit je ogen of houd ze open wat je het prettigst vind.

Haal een paar keer diep adem.

Beweeg je aura tot die in optimale positie ligt, ongeveer op een armlengte van je lichaam vandaan, en voel hoe die op zijn plek valt.

Voel met je handen of die daar is waar je haar verwacht.

Wat doet het met je dat die daar nu juist ligt?

Stel je voor dat je een groot aura hebt. Houd je aura een meter van je af en schuif die zachtjes verder weg, tot die ongeveer drie meter van je verwijderd is.

Wat doet het met je wanneer die zo ver weg is? Voelt het normaal of vreemd voor je dat die daar is? In welke situaties houd je je aura zo ver bij je vandaan?

Duw je aura nog verder weg en voel hoe dat is.

Haal je aura dan zachtjes naar je toe tot die nog maar een centimeter van je lichaam verwijderd is.

Hoe voelt het wanneer je je aura zo dicht naar je toe haalt? Voelt het natuurlijk om die daar te hebben? In welke situaties haal je die zo dicht naar je toe, als je dat al doet?

Laat nu je aura teruggaan naar de plaats waar dat goed voelt.

Adem uit en laat los wat je net hebt ervaren.


Het onzichtbare lichaam

Je onzichtbare ruimte beschermt je. We zijn ons niet bewust van de ruimte om ons heen, maar inmiddels weten we dat het lichaam niet ophoudt bij onze huid. De één noemt het aura, de ander astraal lichaam, maar we kunnen het ook een energieveld noemen. Want dat we energie uitstralen valt niet te ontkennen. Een verliefd iemand straalt meer uit dan een ernstig ziek persoon. Dat voelen we, dat ervaren we. Hoe zit dat met die onzichtbare ruimte om ons heen? Hoe komt het dat we sommige vervelende situaties niet in dit enegieveld kunnen opvangen, of dat mensen ons letterlijk op de huid zitten? Ieder mens heeft een energieveld om zich heen. Dat is heel logisch; alles wat warm is heeft straling. Ziek mensen hebben geen uitstraling meer, ze hebben de energie voor zichzelf nodig. Je merkt het ook als je je goed voelt, dan 'glim' je een beetje, je gloeit, zoals dat gebeurt als iets heet wordt. Dat veld om je heen kan ongeveer 50 cm 'dik' worden. Mensen met een veld van een halve meter zie je echt binnenkomen, die zijn heel charismatisch.


Geen ruimte meer....

In onze westerse maatschappij, zal het minder zijn, tien centimeter is niet veel, maar wel gangbaar. Dus om het heel simpel uit te leggen: hoe meer stress, hoe meer zorgen en verdriet, hoe meer je veld krimpt. je trekt je energie naar binnen omdat je er te weinig van hebt. Met andere woorden: je hebt geen ruimte meer. Je onzichtbare ruimte zit dan bijna op je huid. En zo ervaar je ook alles. Woorden, gebeurtenissen, alles prikt bij wijze van spreken op je huid. Dat is natuurlijk heel ongezond, je hebt geen bescherming meer en lichamelijke klachten zijn het gevolg


Energie opbouwen.

Op tijd rust nemen, de natuur in gaan, naar zachte muziek luisteren. Daarbij bouw je energie op, zorg je goed voor jezelf en behoud je je ruimte.

Bescherm je energieveld.


Energiewerk

Energievelden kunnen bepaalde kwaliteiten van de sfeer bevatten en uitstralen. Er zijn verschillende atmosferen, vrede, boosheid, vreugde, verdriet, angst en zelfvertrouwen.

Deze sferen zitten niet alleen in vaste vormen- bijvoorbeeld de muren van ons huis- maar zweven ook door de lucht. Ze zweven door de lucht en ze bewegen zich van de ene naar de andere plek en van de ene naar de andere persoon. De boosheid van een persoon kan door iemand anders op grote afstand worden gevoeld.


Veel mensen ervaren plotseling de stemming van een vriend, soulmate of familielid. En ook hebben veel mensen wel eens het gevoel gehad dat een ander aan hun denkt. Je kunt ook de boze gedachten van een persoon opmerken. Dat is werkelijk helemaal in overeenstemming met een basale wet van de fysieke wereld, die zegt dat energie nooit verdwijnt.


Als mensen b.v boosheid of vreugde voelen, dan voegen ze energie toe aan dat gevoel, zodat het blijft bestaan. Het kan zich verstoppen in hun lichaam, en zal misschien oplopende spanning in hun buik veroorzaken, of het zal worden losgelaten uit het lichaam in de lucht.


Wat er ook met dat gevoel gebeurt, het blijft in de een of andere vorm bestaan.


Het kan blijven rondzweven in het grotere energieveld van de persoon bij wie het vandaan komt; het kan worden geabsorbeerd door het huis of de werkplek van die persoon; het kan op iemand 

landen die het vast kan houden of het aanvult met energie en het vervolgens loslaat.


De meesten van ons nemen sferen en trillingen waar met hun gevoel. Je kunt sferen en trillingen opmerken en voelen op een vergelijkbare wijze als die waarop je temperatuur, vochtigheid of de wind opmerkt. Het is niet zozeer een emotie als wel een lichamelijke sensatie. Het ervaren van een sfeer vindt grotendeels plaats buiten de hersenen en de verbeelding en binnen het lichaam. Soms zijn deze gevoelens vrij duidelijk, en zelfs overweldigend, en soms zijn ze erg subtiel.


Elk menselijk wezen heeft een energieveld dat niet alleen vervlochten is met zijn materiële lichaam, maar dat ook verder reikt. We beschikken over een energieveld dat een meter of meer buiten ons uitsteekt. Dit energieveld komt voort uit de straling en vitaliteit van ons lichaam en uit de straling van onze emoties en gedachten. Dit energieveld, dat soms aura wordt genoemd, is de straling van ons bewustzijn.


De aura is een belangrijk onderdeel van ieders bio-energetische opbouw. We moeten van dit idee op de hoogte zijn, willen we begrijpen hoe psychische bescherming en de schepping van positieve energie eigenlijk werken.


Energie volgt het denken

De energieën in onze eigen aura.

Als je aan iets denkt, als je ergens aandacht aan schenkt, dan stroomt de energie in de richting van je focus. Je kunt daarom je geest en verbeelding gebruiken om energie te laten stromen en sferen te creëren. Zo kun je je geest gebruiken om je lichaam op een goede manier met de aarde te verbinden. Je geest kan je een gevoel van bescherming geven en een krachtenveld organiseren dat fuctioneert als een schild. Dit energiewerk is een van de opmerkelijke vermogens van mensen.


Vaak worden we aangevallen door onze eigen innerlijke schaduwen, weggedrukte delen van de psyche, waarvan wij anderen de schuld geven. Als we met een sfeer te maken krijgen die ons niet aanstaat, dan bestaat de mogelijkheid dat de oorsprong in onze eigen psyche en aura te vinden is.


We zijn in het verleden allemaal op de een of andere manier psychisch verwond. We willen onze verwondingen niet zien, we herinneren ze ons niet, maar ze zijn aanwezig in onze geest en emoties. De ervaring zit dan in je opgesloten als een pakketje onverwerkte energie. Het kan angst, boosheid en verdriet bevatten. De ervaring van je eigen schaduwenergie kan door diverse dingen in gang worden gezet.(door andere slachtoffers).


Psychische bescherming is zeer nuttig om jezelf ruimte te geven in een moeilijke situatie, maar de wonden die genezen moeten worden mogen we niet negeren. We hebben een gezonde persoonlijkheid nodig, gebaseerd op kracht en vertrouwen.


Reiniging

Gezonde energie is energie die stroomt, beweegt. Psychische reiniging is een logisch proces, de sfeer van de ruimte moet worden opgeschud, zodat die verdwijnt. Als je schoonmaakt doe je dat vanuit de juiste gemoedstoestand. Blijf geaard en kalm, ben je gehaast dan wordt de sfeer ook gehaast. De energetische schoonmaak moet worden voorafgegaan door een zorgvuldige fysieke schoonmaak. We hebben de steun van een schone omgeving nodig. Zoek daarom vriendelijke i.p.v ongeïnteresseerde hulp.


Ziel

Ons diepste zelf heeft een erg plezierig energieveld dat het nooit kwijtraakt. Voor een verbinding is het denken voldoende. Denk je aan iets dan ga je ermee resoneren.

Word stil, aard jezelf. Zet je goede stemming aan. Maak verbinding met het universele veld van liefde door je op je hart- of kruinchakra te richten. Tover een filosofische innerlijke glimlach tevoorschijn. Haal een prachtige herinnering op.


De wet der resonantie

* Er bestaat een energieveld, dat met alles met alles verbindt.

* Dit energieveld communiceert met ons trillingsveld.

* Wij wekken ons trillingsveld op door de taal van onze gevoelens en de energie van onze gedachten, maar vooral door onze overtuigingen.

* Deze versturen wij met ons hart, DNA en gedachtenkracht.

* Afstand speelt geen rol bij trillingsvelden, net zo min als tijd.

* Door de wet der resonantie zijn wij met alles en iedereen verbonden.

* Wie of wat met ons meetrilt, kan niet anders, dan hierop reageren.

* Alles wat met ons meetrilt, wordt onvermijdelijk in ons leven getrokken.

* Wij worden eveneens onvermijdelijk aangetrokken door andere trillingsvelden, als ze gelijk met ons trillingsveld resoneren.


Bron.

LICHTWERKERS EN HUN ENORME LIEFDESKANAAL


Wees je bewust van het enorme liefdeskanaal dat je als lichtdrager bent en van je rol en kracht als lichtwerker.

Alleen al door dát inzicht zul je sterker staan.

KUNNEN WE GECONTROLEERD WORDEN DOOR ENERGIEËN?


Als we onszelf zien als meesters in en van ons leven, en dat zijn we, dan is het niet mogelijk dat iets controle heeft over ons zonder dat wij dat zelf willen toestaan. Waarom zouden we een energie de macht geven om ons te controleren? We moeten kijken naar de bewuste intentie maar ook naar de onbewuste, en naar de kracht van angst, omdat ze allemaal samen werken om ons de impressie te geven dat er ‘andere’ dingen zijn die ons leven kunnen controleren.


Denk er toch aan dat dit een planeet is van vrije wil, dat we dus in alles een wil hebben, en dat betekent dat niets, geen enkel ding, ons kan controleren, tenzij we dat toestaan. Dit gezegd zijnde kunnen we deze energieën veel kansen geven om zich te verbinden met ons en ons de indruk te geven dat we geen controle hebben.

Wanneer we onszelf erkennen als meesters in ons leven, nemen we de verantwoordelijkheid op voor al wat daarin gebeurt. Alles wat we goed of slecht noemen, waar we al dan niet van houden, dat ons vreugde of pijn brengt, wordt dan onze eigen verantwoordelijkheid, en alleen de onze. We hebben geen idee hoe krachtig we zijn, dus we denken dat het goede van ons komt en geven de schuld aan iets anders voor het kwade, terwijl het allemaal uit onszelf komt. Het is niet makkelijk om toe te geven dat we het ‘slechte’ even goed creëren als het ‘goede’, dus we erkennen onze kracht wanneer het gaat over dingen die we fijn vinden en we geven de schuld aan andere energieën als het om onze pijn gaat. Het is nochtans allemaal het onze, evenals de energetische keuzes die we maken, bewust of onbewust.


Telkens wanneer we onszelf toestaan in de energie van angst te zijn, laten we daar een of ander aspect van dichtheid de dominante energie in ons leven worden. In cycli vallen van angst en pijn kan erg makkelijk zijn eens we dit toestaan, omdat dit onze energetische balans verstoort, onze frequentie verlaagt tot we niet langer meer in staat zijn om hoger energetisch potentieel te zien. Dat is nog een energetische keuze, en is geen overname, maar een afstand doen van onze persoonlijke kracht en meesterschap. De staat van ‘depressie’ is gewoon een staat waarin we onze energetische weerstand hebben verlaagd en onze verbinding hebben verloren met onze natuurlijke staat van vreugde. Ons fysieke lichaam is chemisch veranderd door deze verschuiving in onze energie, en we hebben alle symptomen gelinkt aan depressief zijn. Wanneer we ervoor kiezen onze frequentie te verhogen, dan kunnen we onszelf opnieuw aflijnen op krachtiger energieën en energieën van hogere frequentie.


Wanneer we verslavingen in het verhaal brengen, zoals drugs en alcohol, dan wordt de situatie gecompliceerder.


Elke substantie die onze perceptie van de realiteit verandert, verandert ook onze energetische balans en verlaagt onze weerstand om ons te verbinden met lagere energieën. De enige reden dat ze verbinding kunnen maken met ons is dat wij onze eigen energie hebben verlaagd. Ze hebben geen enkele macht over ons en kunnen zich ook niet verbinden met ons zonder onze bereidheid. Wanneer er geen krachtige keuze en intentie is om in hogere energieën te zijn, hebben de energieën die resoneren op onze laagste vibraties vrij spel.

Zonder bewust aanwezig te zijn, op elk moment, en zonder krachtige intenties voor waar we onze energie willen neerzetten, bv. om volledig in onze kracht te staan, om in de frequentie van liefde, vrede en vreugde te staan, creëren we openingen om andere energieën binnen te laten. Zelfs de Bron of God heeft geen controle over ons en over wat we doen. We kunnen wel volgens onze intentie of niet volgens onze intentie- en dat blijft hetzelfde- onze kracht weggeven en wanneer we dat doen, worden we slachtoffer van alle energieën die met ons kunnen verbinden. De sleutel om in hogere vibraties te blijven is te weten dat dit iets is dat we zelf kunnen kiezen en dat we altijd zouden moeten kiezen.


Zonder deze bewuste intentie voor ons leven, zullen we ons voelen alsof we geen controle hebben, maar dat is een bewustzijnsstaat die een resultaat is van de staat van onze energie, en niets anders.


Bron.

BABYDOKTER: "LIEFDE EN COMPASSIE ESSENTIEEL ONDERDEEL VAN GENEZING" (VIDEO)


Nitin Ron is als neonataloog (babydokter) werkzaam in het New York Methodist Hospital. Dr. Ron zegt dat liefde en compassie van essentieel belang zijn voor genezing. In onderstaande INKtalks-video vertelt hij het verhaal van baby Bruce, zijn persoonlijke held, die volgens hem door liefde is gered.


Baby Bruce werd geboren na een zwangerschap van slechts 26 weken en woog bij zijn geboorte 600 gram. Na vier weken werd Bruce gediagnosticeerd met necrotiserende enterocolitis, een aandoening waarbij het darmslijmvlies beschadigd raakt.

Toen de baby werd geopereerd, kwam het medische team tot de ontdekking dat zijn darmen grotendeels waren verdwenen. Dr. Ron was in de veronderstelling dat er vrijwel niets voor Bruce kon worden gedaan en dat hij het niet zou redden.


De moeder van Bruce beloofde hem al haar liefde en compassie te geven om zo haar baby vanuit het hart te genezen. Vier weken lang bleef de moeder bij Bruce. Ze las hem voor, praatte tegen hem, streelde hem en sliep naast hem.


Toen begon de baby plotseling te glimlachen. De artsen waren optimistisch en besloten Bruce nogmaals te opereren. Tot hun verbazing waren grote delen van zijn darmen weer genezen en aan elkaar gegroeid. Ze hadden nog nooit zoiets gezien en spraken van een wonder.


Bruce mocht na drie weken van de beademing en werd uiteindelijk ontslagen uit het ziekenhuis. Het inmiddels 4-jarige jongetje maakt het buitengewoon goed.

"WORD VRIEND VAN STROOMNIEUWS"

Stroomnieuws is een wekelijkse nieuwsbrief die met veel zorg, Ziel en Hart wordt gemaakt. De opzet van Stroomnieuws is voortgekomen uit de ergernis van al het negatieve dagelijkse nieuws. Het internet, tv, kranten en radio bombarderen ons dagelijks met extreem lage frequenties. U kunt u blijven voeden met al dat negatieve nieuws, alleen hoelang geleden heeft u zich nou eens één week lang goed gevoeld?

Wekelijks werkt Stroomnieuws standaard met positieve berichten en oplossingsgerichte mogelijkheden!

Word vriend van Stroomnieuws

klik hier

LEZINGEN, WORKSHOPS & BIJEENKOMSTEN 

Persoonlijke groei en spirituele ontwikkeling:

ONTVANG EEN MELDING WANNEER STROOMNIEUWS WEER IS VERNIEUWD

Heeft u zich al eerder inschreven,

dan hoeft u zich niet opnieuw in te schrijven.

SCHRIJF U IN VOOR DE STROOMIEUWS-NIEUIWSBRIEF

STROOMNIEUWS FACEBOOK