T R I L L I N G S F R E Q U E N T I E S 4 A L L

MAGISCHE WERELD VAN ZELFHULP, WONDEREN EN OPLOSSINGEN 

JOHAN SEBASTIAAN BACH

JOHAN SEBASTIAAN BACH - HET VEREEUWIGD GENIE DAT MET MUZIEK DE FREQUENTIES AL EEUWEN WEET TE VERHOGEN

107 muziekstukken + onderaan het leven van J.S.B. op video..!!

Wie was Johan Sebastiaan Bach?

Het is een onmogelijke opdracht om J.S.Bach op deze plaats recht te doen aan zijn belang als componist. Daarom moeten we ons beperken tot de hoofdtrekken in zijn werk en leven, naast een korte beschouwing over het fenomeen van de "Bach-dynastie". Dit geslacht, dat verschillende generaties lang als vanzelfsprekend hoogbegaafde musici voortbrengt, is inderdaad een unieke kluif voor de erfelijkheidsleer. De stamvader van deze oude muzikantenfamilie uit Thüringen is een zekere Hans Bach (ca. 1580-1626). Van zijn drie muzikaal actieve zonen was Christoph (1613-1661) de grootvader van Johann Sebastian. Zijn vader was Johann Ambrosius (1645-1695) en zijn oudere broer heette Johann Christoph (1671-1721). Johann Sebastian huwde twee keer. Uit zijn eerste huwelijk werden Wilhelm Friedemann en Carl Philip Emanuel geboren, en uit zijn tweede Johann Gottfried, Johann Christoph Friederich en Johann Christian. Met de zoon van Johann Christoph Friederich, Wilhelm Friedrich Ernst stierf de laatste Bach in 1845.

Zijn omvangrijk oeuvre, dat door Wolfgang Schmieder thematisch werd gecatalogiseerd en gerubriceerd in de Bach Werke Verzeichnis (BWV), valt met name op door groot componeer-technisch vakmanschap en sterke emotionele zeggingskracht. Het is een unieke en zeer persoonlijke synthese van de verworvenheden van de polyfone muziek met die van de monodie: een hoogtepunt van de muzikale barok, en van grote betekenis gebleken voor veel componisten na hem. In de behandeling van muzikale vormen en genres bereikt Bach in het samengaan van polyfonie en harmonie een kwaliteit, waarin hij de grenzen van wat tot dan toe gerealiseerd was verre overschreed. Bachs oeuvre omvat vrijwel alle stijlen en vormen die in zijn tijd gangbaar waren, met uitzondering van de opera.

107 MUZIEKVIDEO'S

Lijst 1

Lijst 4

Lijst 7

Lijst 10

Lijst 2

Lijst 5

Lijst 8

Lijst 11 -

Andere schitterende klassieke muziek: 

Lijst 3

Lijst 6

Lijst 9

Elke vrijdag vind je hier een nieuwe opname van een van de 1080 werken van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door de Nederlandse Bachvereniging en vele gastmusici. Klik hier naar de website

BACH-MUZIEK ONLINE KOPEN

Bach Prelude In C Minor BWV 999

Glenn Gould