T R I L L I N G S F R E Q U E N T I E S 4 A L L

MAGISCHE WERELD VAN ZELFHULP, WONDEREN EN OPLOSSINGEN 

INTELLIGENTE BUREN

INTELLIGENTE BUREN

WERELDWIJDE TOENAME VAN BUITENAARDSE OBJECTEN

WAT ALS ER ONTELBARE EN VERSCHILLENDE INTELLIGENTE BUREN TE VINDEN ZIJN IN DE VERSCHILLENDE UNIVERSUMS? WEZENS DIE GEMAKKELIJK IN RUIMTE EN TIJD ZICH KUNNEN MANOEUVREREN, VAN HET ENE- NAAR HET ANDERE UNIVERSUM? WAT ALS DE ELITE DAAROM ZO VERSCHRIKKELIJK VEEL TE VERBERGEN HEEFT, DAT ZE ALLES GEDAAN HEEFT OM ONS ONWETENDE TE HOUDEN? ZE OP GROTE SCHAAL DOOR HET BEWAPENEN VAN HET UNIVERSUM GEPROBEERD HEEFT DEZE BUREN BUITEN DE DEUR TE HOUDEN? WAT ALS DEZE WEZENS NU IN AANTAL STEEDS MEER HIER OP AARDE TOENEMEN? GAAN WE ER VANUIT DAT DE ONDERSTAANDE WETENSCHAPPERS GELIJK HEBBEN, DAN LIJKEN DE STEEDS MAAR TOENEMENDE ONTMOETINGEN EN UFO-VERFILMINGEN, HIER ECHT HET BEWIJS VAN TE ZIJN. TIP - KIJK EENS WAT VAKER NAAR DE LUCHT. 

GEDEGEN RAPPORTAGES VAN EXPERTS, GETRAINDE WAARNEMERS, VERANTWOORDELIJKE BESTUURDERS EN ONVERSCHROKKEN WETENSCHAPPERS

!!......IEDERE WEEK BELANGRIJKE, OP ECHTHEID GEFILTERDE, NIEUWE VIDEO'S......!!

VEEL KIJKPLEZIER.

UFO'S

K L I   K H I E R

EXPERTS

K L I   K H I E R