T R I L L I N G S F R E Q U E N T I E S 4 A L L

MAGISCHE WERELD VAN ZELFHULP, WONDEREN EN OPLOSSINGEN 

Het praktisch inlossen van karma

HET PRAKTISCH INLOSSEN VAN KARMA

Zo'n 15 jaar geleden voelde ik dat het nodig was om met m'n karma aan de slag te gaan. Ik wilde namelijk weten en uittesten, of het inlossen van karma, mogelijk een goede uitwerking op me zou hebben.

Voor mij was het inlossen van karma toen erg belangrijk. Ik wist namelijk dat ik bewust, tevens onbewust, karmische zaken moest gaan rechtzetten. Ik kwam er namelijk achter, dat zaken die ik nog niet had rechtgezet, steeds als een projectie keer op keer weer op m'n pad terugkwamen en me verstikkend gevangen hielden. Het leek me dus logisch om er echt mee aan de slag te gaan.

Voor mij was het inlossen van karma toen erg belangrijk. Ik wist namelijk dat ik bewust, tevens onbewust, karmische zaken moest gaan rechtzetten. Ik kwam er namelijk achter, dat zaken die ik nog niet had rechtgezet, steeds als een projectie keer op keer weer op m'n pad terugkwamen en me verstikkend gevangen hielden. Het leek me dus logisch om er echt mee aan de slag te gaan.

Ik wist dat hierin twee zaken heel belangrijk zouden zijn.

1 – dit 100% vanuit eerlijkheid en echtheid aanpakken.

2 – dit niet vanuit eigen gewin, namelijk de eigen vrijzetting, aanpakken maar eerder vanuit een mogelijks vrijzetten van de pijn en frustratie die je anderen ooit aangedaan hebt. Zou ik aan de slag gaan vanuit de wetenschap me karmisch vrij te gaan zetten, eigen gewin, dan zou dit nog meer karma opbouwen.

Ik besloot uiteindelijk het karmisch proces en het vrijzetten van de ander hierin, zo enorm serieus te nemen, dat ik de eigen winst ervan 100% had losgelaten. Zo te voorkomen, dat m'n ego- en spiritueel ego voor de zoveelste keer dacht goed bezig te zijn en ondertussen nog meer karma opbouwde.

Ik wist dat het belangrijk was om alle mensen die ik mogelijks pijn had gedaan te bellen of zelf langs te gaan om de confrontatie en het gesprek met hen aan te gaan. Om hen een blijk van verstaan en 'gezien voelen' te geven naar aanleiding van een vroeger conflict. Tevens was het belangrijk in te calculeren mogelijks ook een flinke veeg uit de pan te krijgen.

Ik startte met het maken van een lijst. Een lijst met mensen waar ik het gevoel bij had dat er ruimte was om mijn verhaal en excuses aan te bieden.

Nu wist ik dat ik niet alleen met excuses kon aankomen. Per geval verplichte ik mezelf eerst in te zien en te voelen wat ik fout had gedaan. Om te doorvoelen hoe de ander zich voelde bij mijn eerdere acties en reacties. Om de situatie vanuit de ander te ervaren. Om zijn pijn te doorvoelen als zijnde het mijn pijn was. Zo op die manier 100% in echtheid te staan tegenover de ander. Anders zou ik overkomen als de politieke leiders van tegenwoordig : leugens afkopen met sorry.

Met knikkende knieën nam ik de grote stap. Ik pakte de fiets om vervolgens vele kilometers af te leggen. Van deur naar deur ging ik met mijn vernieuwd inzicht en begrijpen van de situatie opnieuw toenadering zoeken tot deze mensen. Zou ik niet eerlijk en 100% in echtheid zijn, dan zouden deze mensen mij onmiddellijk doorhebben en afwijzen. Dit was dus extreem belangrijk. Ik gaf aan dat ik tot inzicht gekomen was omtrent de vroegere situatie en nu inzag dat ik hen hiermee mogelijks veel pijn gedaan had. Dat als dit het geval was, dit de grootste stommiteit van m'n leven geweest was, en dat ik hen mijn excuses hiervoor wilde aanbieden.

Wat zo verbazingwekkend was : daar waar ik een zeer moeilijk gesprek verwachtte, was 99% van de mensen enorm verrast en vonden ze het zelfs zeer moedig van me. Bij iedere aanvaard excuus en gevoelde vergeving, gebeurde er een energetische omschakeling in mezelf. Dit was in bijna alle gevallen zeer ontroerend en ik moest hier en daar wel een traantje wegpinken. Wat dit alleen al met me deed was werkelijk enorm bevrijdend en schepte een blijvende gevoel van vrede in me. Zo gaaf..!!!

Tot het moment aanbrak aan het grote werk te gaan beginnen.

Ik was me ervan bewust dat er situaties waren geweest, waarbij ik mogelijks onbewust mensen gekwetst of pijn gedaan had. Mensen of situaties die ik me niet meer kon herinneren. Waarschijnlijk dus ook in m'n vorige levens.

Nu wist ik dat alle heden, verleden en toekomstige levens één zijn. Grote kans dus dat ik van ieder leven nog enorm veel recht te zetten had. Oeps, hoe ging ik dit aanpakken?

Ik had vernomen dat er een mogelijkheid bestond om alle karmische toestanden van alle levens op te lossen. Een manier die zo enorm doeltreffend werkt dat het je werkelijk gaat vrijzetten.

Ik dacht dat is wat voor mij.

Gelijk betrapte ik mezelf er weer op bezig te zijn met de gedachte 'whow hiermee kan ik mezelf vrijzetten van alle karma' en zo dit voor eigen gewin op te starten. Lekker dom vd Stroom. Ook dit ga je uit 100% betrokkenheid en echtheid afwerken. Ik dacht bij mezelf, stel dat ik mensen in vorige levens heb vermoord, verkracht of weet ik veel wat, lekker dom om dan nog voor je eigen gewin aan je karma-winst te denken. Ego? Bingo! Ik moest dus een besluit maken om dit voor al die levens, en dat kunnen er meer dan miljoenen/miljarden/triljoenen of biljoenen zijn, helemaal vanuit 100% oprechtheid aan te pakken. Anders zien ze gelijk aan de andere kant dat je het niet meent en voor je eigen gewin bezig bent.

Nadat ik had plaatsgenomen op een comfortabele plek en alle contact met de buitenwereld had afgesloten, ging ik eerst in het diepste besef van mijn ware bedoeling. Toen ik eenmaal begreep en voelde dat ik enkel vergeving van de ander kan krijgen als ik het ook echt meende, maakte dit me helemaal allert.

Ik begon eerst 5x met het affirmeren met de volgende zin:

“Ik vergeef nu één ieder die mij bewust of onbewust ooit iets heeft aangedaan. En ik word nu vergeven door één ieder die ik bewust of onbewust ooit iets heb aangedaan – van alle heden, verleden en toekomstige levens”. 

Vervolgens ging ik over in : Ik vergeef, en word vergeven. Ik vergeef, en word vergeven. Ik vergeef, en word vergeven. Ik vergeef, en word vergeven e.z.v.

Ik wist dat ik dit net zolang moest doorzetten, tot ik er intuïtief toe werd gedwongen ermee te stoppen. Ik werd na 3,5 dagen letterlijk gestopt om dit hardop in fluistertoon te herhalen.

Het moment dat ik werd gestopt om het nog langer uit te spreken, dat was het moment van euforie en een uitzinnig gevoel van innerlijke vrede. Vanaf dat moment is er iets in mijn leven voorgoed veranderd.

Ik kan nu dus letterlijk uit ervaring vertellen dat deze manier enorm werkt en dat het m'n leven voorgoed heeft verandert.

Let op – Ga je dit doen als spiritueel modeverschijnsel denkende zo je karma kwijt te geraken, laat dan maar zitten. Dit werkt niet en zal ook nooit worden toegestaan.

Kortom, wees oprecht, eerlijk en enorm in gevoel betrokken als je ervoor kiest om je karma aan te pakken.

Veel succes,

Matthijs vd Stroom.