T R I L L I N G S F R E Q U E N T I E S 4 A L L

MAGISCHE WERELD VAN ZELFHULP, WONDEREN EN OPLOSSINGEN 

HET ONPERSOONLIJKE LEVEN

HET ONPERSOONLIJKE LEVEN

EEN WONDERBAARLIJK GESPREK

Tot jou, die dit leest, spreek Ik.

Tot jou, die zoekt naar waarheid, vrede, liefde en geluk, komt IK BEN

IK BEN jouzelf, jouw diepste innerlijk, dat alles weet en altijd geweten heeft en altijd is.

IK, jouw goddelijk Zelf, breng je deze woorden om je te leren dat IK, je eigen ware Zelf, jouw enige leraar BEN.

Mijn woorden spreek IK van binnenuit tot je uiterlijk, menselijk bewustzijn om te bevestigen alles wat jouw IK BEN in je altijd wist, maar nog niet heeft vertaald in duidelijke en begrijpelijke termen.

Om de diepe en wezenlijke waarden, in deze boodschap vervat, beter te begrijpen wordt je aangeraden haar met een rustige en open geest te lezen. Laat je verstand stil zijn en nodig je ziel uit je te onderwijzen. Lees slechts een enkele zin tegelijk en begin niet aan de volgende voordat iets binnenin je antwoordt op de waarheid die erin besloten ligt en je duidelijk de betekenis ervan laat zien. 

Tracht in de eerste plaats te beseffen dat de 'IK' die door de gehele boodschap heen tot je spreekt, de geest in je is, het onpersoonlijke Zelf, je eigen ziel, je Ware Ik. Het is hetzelfde Zelf dat je op andere ogenblikken van rust wijst op je vergissingen, je dwaasheden en zwakheden; dat je steeds berispt en je helpt om te leven naar Zijn idealen, die het bij voortduring aan je geestesoog voorhoudt. 

Het was tot zulk een rustige geest dat deze boodschap kwam gedurende maanden van een intens verlangen naar de leiding van de Geest en naar een gelegenheid om de Liefdevolle Vader te dienen, Die bleek altijd tegenwoordig te zijn en steeds bereid diegenen van Zijn kinderen te zegenen die Hem genoeg liefhadden om Hem tot de Eerste te maken in hun harten en levens. De hulp en leiding, op deze wijze ontvangen, wordt aan je doorgegeven; want de wijze en liefdevolle lering is zo ongewoon en zo volkomen onpersoonlijk dat ze in gelijke mate van toepassing is op een ieder die gereed is haar te ontvangen. 

De grote zegen van de boodschap schuilt daarin dat, indien je er klaar voor bent, de 'IK' die hierin spreekt, rechtstreeks tot je zal blijven spreken vanuit je eigen hart, nadat je het boek terzijde hebt gelegd. En Het zal dit doen op zo intieme en overtuigende wijze dat Het al je problemen voor je zal verklaren. Het zal voor je worden tot een bron van wijsheid en kracht. Het zal je vrede, gezondheid, geluk en vrijheid brengen, een overvloed van alles wat je hart begeert. 

Dit boekje is bestemd om dienst te doen als een poort of open deur, waardoor je binnen kunt treden in de vreugde van jouw innerlijke alles wetende bron.

Om de inhoud van dit boekje met de zeer bijzondere teksten voor iedereen toegankelijk te maken, is deze op deze website geplaatst.

Van de gescande pagina’s zijn pdf-bestanden gemaakt. Na downloaden is de tekst heel duidelijk leesbaar. Deze pdf-bestanden kunnen worden opgeslagen. Bovendien kunnen alle pagina’s op ware grootte, formaat A5, worden uitgeprint.

HET ONPERSOONLIJKE LEVEN

LET OP -

VOELT U GAANDEWEG BEHOORLIJK WAT WEERSTAND VANUIT UW EGO, BESEF DAN DAT U DE KANS KRIJGT DEZE LOS TE LATEN.

COMFORTSPIRITUALITEIT HOUDT U GEVANGEN IN UW PERSOONLIJKHEID & SPIRITUEEL EGO EN BRENGT U NIET DICHTER BIJ UW WARE ZELF.

DEEL 1

DEEL 2

DEEL 2