T R I L L I N G S F R E Q U E N T I E S 4 A L L

MAGISCHE WERELD VAN ZELFHULP, WONDEREN EN OPLOSSINGEN 

DNA & FREQUENTIES

DNA & FREQUENTIES

DNA KAN WORDEN GEPROGRAMMEERD DOOR WOORDEN EN FREQUENTIES

De verbijsterende informatie waaruit de ware aard blijkt van onze werkelijkheid en hoe de wetenschap die aan het veranderen is, elke dag weer; de openstelling van de mogelijkheden in deze realiteit is enorm.

HET MENSELIJK DNA IS EEN BIOLOGISCH INTERNET en in vele aspecten superieur aan het kunstmatige. Russisch wetenschappelijk onderzoek verklaart fenomenen direct of indirect, zoals helderziendheid, intuïtie, spontane en externe daden van genezing, zelfheling, bevestigingstechnieken, ongebruikelijke licht/aura's rondom mensen (namelijk spirituele meesters), invloed van gedachten op de weerpatronen en nog veel meer. Bovendien is er bewijs voor een geheel nieuw type geneesmiddel waarin DNA kan worden beïnvloed of geherprogrammeerd met woorden en frequenties zonder een gen door te knippen en of te vervanging.

Slechts 10% van onze DNA wordt gebruikt voor het opbouwen van eiwitten. Het is dit onderdeel van de DNA dat van belang is voor westerse onderzoekers en dat wordt onderzocht en gecategoriseerd. De overige 90% worden beschouwd als "junk DNA". De Russische onderzoekers echter zijn ervan overtuigd dat de natuur niet dom was, en nam het taalkundigen en genetici mee in een onderneming om die 90% van "junk-DNA" te onderzoeken. Hun resultaten, bevindingen en conclusies zijn simpelweg revolutionair! Volgens hen is ons DNA niet alleen verantwoordelijk voor de opbouw van ons lichaam, maar dient het ook als data opslag en communicatie. De Russische taalkundigen vond dat de genetische code, met name in die schijnbaar nutteloze 90%, dezelfde regels volgt als van al onze menselijke talen. Daartoe vergeleken zij de regels van de syntaxis (de manier waarop de woorden zijn samengesteld om uitdrukkingen en zinnen te vormen), semantiek (de studie van de betekenis van de taalvormen) en de basisregels van de grammatica. Zij vonden dat de basiseigenschappen van het DNA werken volgens een reguliere grammatica en dat ze een set regels hebben net zoals onze talen. Dus menselijke talen lijken niet toevallig te zijn, maar een weerspiegeling van onze inherente DNA.

De Russische biofysicus en moleculair bioloog Pjotr Garjajev en zijn collega's onderzochten ook het trillingsgedrag van het DNA. (Omwille van de beknoptheid geef ik hier alleen een overzicht. Voor verder onderzoek verwijzen wij u naar de bijlage aan het einde van dit artikel). De grondlijn is: "Levende chromosomen functioneren net als solitonic/holografische computers met een endogene DNA-laserstraling." Dit betekent dat ze erin zijn geslaagd om bijvoorbeeld met een bepaalde frequentie patronen te moduleren met een laserstraal, en daarmee de DNA frequentie te beïnvloeden, en dus de genetische informatie zelf. Aangezien de basisstructuur van DNA-alkaline paren en van spraak (zoals eerder beschreven) van dezelfde structuur zijn, hebben ze geen DNA-decodering nodig.

Men kan gewoon gebruik maken van woorden en zinnen van de menselijke taal! Ook dit werd experimenteel bewezen! Levende DNA-substantie (in levend weefsel, niet in vitro) reageert altijd op taal gemoduleerde laserstralen en zelfs op radiogolven als de juiste frequenties wordt gebruikt.

Dit verklaart uiteindelijk en wetenschappelijk waarom affirmaties, autogene training, hypnose en dergelijke zulke sterke effecten hebben op de mens en zijn lichaam. Het is volkomen normaal en natuurlijk voor ons DNA om te reageren op taal. Terwijl westerse onderzoekers enkele genen wegsneden uit de DNA-strengen en ze elders aanbrachten, hebben de Russen enthousiast gewerkt aan apparaten die de cellulaire stofwisseling kunnen beïnvloeden met geschikte gemoduleerde radio- en lichtfrequenties en dus genetische defecten repareren.

Onderzoeksgroep Garjajev is erin geslaagd te bewijzen dat met deze methode beschadigde chromosomen door bijvoorbeeld x-stralen kunnen worden gerepareerd. Ze hebben zelfs informatiepatronen gevangen van een bepaald DNA, en die verzonden naar een andere, waardoor herprogrammering van de cellen van een andere genoom plaatsvond. Dus hebben ze met succes bijvoorbeeld kikkerembryo's getransformeerd naar salamanderembryo's simpelweg door het verzenden van de patronen met DNA-gegevens! Op deze manier werd de gehele informatie doorgegeven zonder een bijwerking of disharmonie die men wel ondervind bij het uitsnijden en herintroduceren van enkele genen uit het DNA. Dit vertegenwoordigt een ongelooflijke, wereldveranderende revolutie en sensatie! Dit alles door het simpelweg toepassen van trillingen en taal in plaats van de archaïsche uitsnijdingsprocedure! Dit experiment wijst naar de immense kracht van golf genetica, en moet uiteraard een grotere invloed hebben op de vorming van organismen dan de biochemische processen van alkalische sequenties.

Esoterische en spirituele leraren weten al eeuwenlang dat ons lichaam is geprogrammeerd door taal, woorden en gedachten. Dit is nu wetenschappelijk bewezen en uitgelegd. Natuurlijk moet de frequentie correct zijn. En dit is de reden waarom niet iedereen even succesvol is of het kan navolgen met steeds dezelfde sterkte. Het individu moet werken met de binnenste processen, en volwassenheid, om een bewuste communicatie met het DNA tot stand te brengen. De Russische onderzoekers werkten op een manier die niet afhankelijk is van deze factoren, maar zal ALTIJD zal werken, mits men de juiste frequentie toepast.

Maar hoe hoger ontwikkeld het bewustzijn van een individu is, des te minder de behoefte er is voor zulk een soort apparaat! Men kan deze resultaten al bereiken voor zichzelf, en de wetenschap zal uiteindelijk ophouden te lachen over zulke ideeën en de resultaten bevestigen en er een uitleg over geven. En het eindigt niet hier. De Russische wetenschappers hebben ook vastgesteld dat ons DNA storende patronen kan veroorzaken in het vacuüm, waardoor ze magnetische wormgaten voortbrengen! Wormgaten zijn de microscopische equivalenten van de zogenaamde Einstein-Rosen bruggen in de nabijheid van zwarte gaten (achtergelaten door uitgebrande sterren).? Dit zijn tunnelconnecties tussen volledig verschillende gebieden in de wereld waarlangs informatie buiten de ruimte en tijd kan worden verzonden. Het DNA verstrekt deze stukjes informatie en geeft deze door aan het bewustzijn. Dit proces van hyper communicatie is het meest effectief in een ontspannen toestand. Stress, zorgen of een hyperactieve intellect voorkomen een succesvolle hyper communicatie of dat de informatie volledig vervormd wordt en nutteloos is.

In de natuur is hyper-communicatie met succes toegepast gedurende miljoenen jaren. De georganiseerde stroom van het leven in insecten bewijst dit dramatisch. De moderne mens weet dat het alleen op een veel subtieler niveau als de "intuïtie". Maar ook wij kunnen volledig gebruik maken om het terug te krijgen. Een voorbeeld uit de natuur: als een mierenkoningin ruimtelijk gescheiden is van haar kolonie, gaat de bouw nog steeds even vurig door en volgens plan. Als de koningin wordt gedood, worden alle werkzaamheden in de kolonie gestopt. Geen mier weet meer wat te doen. Blijkbaar verstuurt de koningin de "bouwplannen" ook als ze ver weg is via het groepsbewustzijn naar haar doel. Ze kan zo ver weg zijn als ze wil, zolang zij maar leeft. Bij de mens wordt hyper-communicatie het vaakst aangetroffen wanneer men ineens toegang krijgt tot informatie die buiten iemands kennisbasis ligt. Zulke hyper-communicatie wordt dan ervaren als inspiratie of intuïtie. De Italiaanse componist Giuseppe Tartini bijvoorbeeld droomde op een nacht dat een geest aan zijn bed zat de viool te bespelen. De volgende ochtend kon Tartini het stuk precies uit het hoofd noteren, en noemde hij het de Devil Trill Sonata.

Jarenlang droomde een 42-jarige verpleger over een situatie waarin hij verslaafd was aan een soort kennis-CD-rom. Verifieerbare kennis van alle denkbare gebieden werden toen aan hem doorgegeven en hij was in staat om zich dit te herinneren in de ochtend. Er was zo'n vloed aan informatie, dat het leek of een hele encyclopedie werd overgebracht die nacht. De meerderheid van de feiten lagen buiten zijn persoonlijke kennisbasis en reikte tot technische details over iets wat hij absoluut niet kon weten.

Wanneer hypercommunicatie optreedt, kan men ook waarnemen in het DNA zowel als in de mens zijn specifieke fenomenen. De Russische onderzoekers bestraalden de DNA-proeven met laserlicht. Op het scherm werd een typisch golfpatroon gevormd. Maar wanneer ze het DNA-proefmonster verwijderden, was het golfpatroon niet verdwenen, het bleef. Veel controle-experimenten toonden aan dat het patroon nog steeds voorkwam als de steekproef was verwijderd, wiens energieveld kennelijk vanzelf achterbleef. Dit effect heet nu het fantoom DNA-effect. Vermoed wordt dat energie van buiten ruimte en tijd nog steeds door de geactiveerde wormgaten stroomt nadat het DNA werd verwijderd. Deze bijwerking ondervond men het vaakst in de hypercommunicatie bij mensen met onverklaarbare elektromagnetische velden in de nabijheid van de betrokken personen. Elektronische apparaten zoals CD-spelers en dergelijke kunnen worden geïrriteerd en urenlang ophouden om te functioneren. Wanneer het elektromagnetische veld langzaam verdwijnt, functioneren de apparaten weer normaal. Vele genezers en helderzienden kennen dit effect van hun werk. Hoe beter de sfeer en de energie, des te meer frustrerend het is dat de opname-apparatuur niet meer functioneren wil of opnemen precies op dat moment. Het herhaald in-en uitschakelen na de sessie herstelt de functie niet, maar de volgende morgen is alles weer normaal. Misschien is dit geruststellend om te lezen voor velen, want het heeft niets te maken met hen als technisch onhandig, het betekent dat ze goed zijn in hypercommunicatie.

In hun boek "Vernetzte Intelligenz" (Netwerk Intelligentie) verklaren Grazyna Gosar en Franz Bludorf deze verbindingen precies en duidelijk. De auteurs citeren ook bronnen die vermoeden dat in vroegere tijden de mensheid zo was geweest, net als de dieren, zeer sterk verbonden met het groepsbewustzijn en als groep optraden. In het ontwikkelen van de individualiteit zijn wij mensen de hypercommunicatie bijna helemaal vergeten. Nu we vrij stabiel zijn in ons individuele bewustzijn, kunnen we een nieuwe vorm van groepsbewustzijn creëren, namelijk een, waarin we de toegang hebben om alle informatie te bereiken via ons DNA, zonder gedwongen te worden, of op afstand gecontroleerd te worden over wat we doen met die informatie. We weten nu dat, net als op het internet, ons DNA de juiste gegevens kan meegeven in het netwerk, en ook gegevens kan oproepen uit het netwerk en contact leggen met andere deelnemers aan het netwerk. Remote healing, telepathie of "remote sensing" over de toestand van familieleden, enz. kan zo dus worden verklaard. Sommige dieren weten ook van veraf wanneer hun eigenaar van plan is om naar huis terug te keren. Dat kan goed worden geïnterpreteerd en uitgelegd via de concepten van groepsbewustzijn en hypercommunicatie. Elk collectief bewustzijn kan niet verstandig gebruikt worden over een periode van tijd zonder een onderscheidende individualiteit. Anders zouden we terugkeren naar het primitief kudde-instinct, wat gemakkelijk kan worden gemanipuleerd.

Hypercommunicatie in het nieuwe millennium betekent iets heel anders: Onderzoekers denken dat als mensen met volledige individualiteit een groepsbewustzijn zouden herwinnen, dan zouden ze een god-achtige macht hebben om te creëren, te wijzigen en dingen te vormen op aarde! EN de mensheid beweegt zich collectief in de richting van een dergelijke groepsbewustzijn van het nieuwe soort. Vijftig procent van de kinderen van vandaag zullen probleemkinderen zijn zodra ze naar school gaan. Het systeem haalt iedereen bij elkaar en vraagt een aanpassing. Maar de individualiteit van de kinderen van vandaag is zo sterk dat ze deze aanpassing weigeren om zo hun eigenaardigheden op te geven op de meest uiteenlopende manieren.

Tegelijkertijd worden er meer en meer helderziende kinderen geboren [zie het boek "China's Indigo Children" door Paul Dong of het hoofdstuk over Indigo's in mijn boek "Nutze sterben taeglichen Wunder" (Maak gebruik van de dagelijkse wonderen)]. Iets in die kinderen streeft meer en meer naar het groepsbewustzijn van een nieuwe soort, en het zal niet langer worden onderdrukt. In de regel is het bijvoorbeeld nogal moeilijk een enkel individu te beïnvloeden. Maar het kan dan worden beïnvloed door een groepsbewustzijn (niets nieuws, sommige stammen doen het in hun regendansen). Weer wordt sterk beïnvloed door de aardse resonantie-frequenties, de zogenaamde Schumann frequenties. Maar diezelfde frequenties worden ook geproduceerd in onze hersenen, en wanneer veel mensen hun denken of de individuen (spirituele meesters, bijvoorbeeld) synchroniseren richting hun gedachten op een laser-achtige manier, dan is het wetenschappelijk gezien helemaal niet verwonderlijk als ze dus invloed kunnen hebben op het weer.

Onderzoekers van groepsbewustzijn hebben de theorie van type I beschavingen geformuleerd. Een mensheid die een groepsbewustzijn van het nieuwe soort ontwikkelt, zou noch milieuproblemen noch schaarste aan energie hebben. Want zij zou als het ware de mentale kracht gebruiken als een verenigde beschaving, dat zou de controle geven over de energieën van deze thuisplaneet als een natuurlijk gevolg. En dat is inclusief alle natuurrampen! Een theoretische Type II beschaving zou zelfs in staat zijn om alle energieën van hun eigen sterrenstelsel te controleren. In mijn boek "Nutze sterben taeglichen Wunder", heb ik een voorbeeld hiervan beschreven: Wanneer een groot aantal mensen hun aandacht of bewustzijn richten op iets soortgelijks als de kersttijd, WK-voetbal of de begrafenis van Lady Diana in Engeland, beginnen er vervolgens bepaald willekeurige getallen in de computers om de cijfers te ordenen in plaats van de willekeurige af te leveren. Een geordende groep bewustzijn schept orde in zijn hele omgeving!

Wanneer een groot aantal mensen zeer nauw samenwerken, smelten potenties van geweld ook weg. Het lijkt alsof ook hier een soort van humanitair bewustzijn van de hele mensheid is geschapen. ( The Global Consciousness Project )

Om terug te komen op het DNA: Het is blijkbaar ook een organische supergeleider die kan werken bij een normale lichaamstemperatuur. Kunstmatige supergeleiders hebben zeer lage temperaturen nodig tussen -200 en -140° C om te werken. Zoals onlangs geleerd, alle supergeleiders zijn in staat om licht en dus informatie op te slaan. Ook dit is een uitleg van hoe men de DNA informatie kan opslaan. Er is een ander fenomeen verbonden met het DNA en wormgaten. Normaal gesproken zijn deze superkleine wormgaten zeer instabiel en worden slechts gehandhaafd in een kleinste fractie van een seconde. Onder bepaalde voorwaarden kunnen stabiele wormgaten zichzelf organiseren, die vormen dan de onderscheidende vacuüm domeinen waarin bijvoorbeeld zwaartekracht zich kan omzetten in elektriciteit.

Vacuüm domeinen zijn zelf-stralende bollen van geïoniseerd gas die aanzienlijke hoeveelheden energie bevatten. Er zijn regio's in Rusland, waar dergelijke stralende bollen heel vaak voorkomen. Volgend op de verwarring die ontstond begonnen de Russen met massale onderzoeksprogramma's die uiteindelijk leidden tot een aantal ontdekkingen hierboven genoemd. Veel mensen kennen de vacuüm domeinen als glimmende bollen in de lucht. Een aandachtige blik daarop en je zou je kunnen afvragen wat het kan zijn. Ik zelf dacht een keer: "Hallo daar boven. Als je toevallig een UFO bent, vlieg dan in een driehoek. 'En plotseling, de licht bollen bewogen zich in een driehoek. Of ze schoten de lucht in als ijshockeypucks. Ze versnelden van nul tot zeer gekke snelheden, terwijl andere zachtjes langs de hemel gleden. De ene blijft zwijgen, en ik heb, zoals veel anderen, ook gedacht dat ze UFO's zijn. Vriendelijke, blijkbaar, want ze vlogen in driehoeken alleen maar voor mijn plezier. Nu vonden de Russen in de regio, dat waar de vacuüm domeinen verschijnen, deze soms vliegen als lichtbollen, uit de grond naar boven in de hemel, en dat deze bollen kunnen worden geleid door gedachten. Men heeft sindsdien ontdekt dat die vacuüm domeinen golven uitzenden van lage frequenties, zoals die ook worden geproduceerd in onze hersenen.

En vanwege deze gelijkenis met deze golven zijn ze in staat om te reageren op onze gedachten. Opgewonden samenlopend met die op basisniveau is zo'n geweldig idee, omdat die lichtbollen immense energieën kunnen bevatten en in staat zijn om onze genen te muteren. Ze kunnen het, ze hoeven het niet per se te doen, heeft men gezegd. Veel spirituele leraren produceren ook deze zichtbare bollen of kolommen van licht in diepe meditatie of tijdens hun energieke werken, die beslist aangename gevoelens triggeren en geen schade veroorzaken. Blijkbaar is dit ook afhankelijk van een innerlijke orde, de kwaliteit en de herkomst van het vacuüm domein. Er zijn een aantal spirituele leraren (de jonge Engelsman Ananda, bijvoorbeeld) aan wie niets te zien is op het eerste gezicht, maar wanneer men probeert om een foto van hem te nemen, terwijl ze zitten en spreken of mediteren in hypercommunicatie, dan krijgt men alleen een foto van een witte wolk op een stoel. In sommige aardse healingprojecten worden ook lichteffecten weergegeven zoals op een foto. Simpel gezegd, deze verschijnselen van zwaartekracht en anti-zwaartekracht zijn precies beschreven in het boek en een steeds stabielere wormgaten en hypercommunicatie en aldus met energieën buiten onze tijd en ruimte structuur.

Eerdere generaties die in contact kwam met dergelijke hypercommunicatie ervaringen en zichtbare vacuüm domeinen waren ervan overtuigd dat een engel voor hen was verschenen. En we kunnen niet meer al te zeker zijn tot welke vormen van bewustzijn we toegang kunnen krijgen bij het gebruik van hypercommunicatie. Het niet hebben van wetenschappelijk bewijs voor hun werkelijke bestaan (mensen die zulke ervaringen hebben gehad hebben NIET allemaal last van hallucinaties), betekent nog niet dat er geen metafysische achtergrond is. We hebben gewoon nog een grote stap te maken naar het begrijpen van onze werkelijkheid.

Officiële wetenschap kent ook zwaartekracht anomalieën op aarde (die bijdragen tot de vorming van vacuüm domeinen), maar alleen die van onder de 1 procent. Maar onlangs zijn zwaartekracht anomalieën gevonden die tussen de drie en vier procent bevatten. Een van deze plaatsen is Rocca di Papa, ten zuiden van Rome (de exacte locatie in het boek "Vernetzte Intelligenz" plus een aantal andere). Ronde voorwerpen van allerlei aard, van ballen tot volle bussen, rollen bergopwaarts. Maar de uitstrekking in Rocca di Papa is vrij kort, en tarten de logica, waarbij sceptici nog vluchten naar de theorie van een optische illusie (dat het niet te wijten kan zijn aan een aantal kenmerken van de locatie).